เรื่องเด่น เสียงธรรม การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วิธีคิดก่อนจะนอน - ท่านจิตโต

  กาย จิต รู้ ( 2546 ) - ท่านจิตโต

  ต้องฝึกปลงสังขารตอนตื่นนอนกับก่อนหลับทุกวัน - ท่านจิตโต

  วิธีคิดเรื่องร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา - ท่านจิตโต

  ชนะใจ ขัยชาญ
  Published on May 1, 2015
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 598965.PNG
   598965.PNG
   ขนาดไฟล์:
   143.8 KB
   เปิดดู:
   242
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2020
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  LpJitto.jpg
  lpJitto1.jpg

  ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต


  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Nov 19, 2014
  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ธันวาคม 2020
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์ ท่านจิตโต

  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ท่านจิตโต

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 12, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นิทานใคร่ครวญความพลัดพราก ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 20, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2020
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานกายคตานุสสติ ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมคนมี ๔ ประเภท ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 26, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ อวิชชาปัจจยาสังขารา ท่านจิตโต

  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Oct 2, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พุทธานุภาพ ท่านจิตโต

  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การสิ้นอาสวักขยญาณ ท่านจิตโต

  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Oct 25, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ตุลาคม 2020
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมอานุภาพยันต์เกราะเพชร ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 18, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด ท่านจิตโต

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมกายนคร ท่านจิตโต

  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Dec 4, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า ท่านจิตโต

  namo putaya
  Published on May 6, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 เมษายน 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน โดยท่านจิตโต


  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ โดยท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Feb 19, 2018


   

แชร์หน้านี้

Loading...