เรื่องเด่น เสียงธรรม การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศน์ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม/ท่านจิตโต
  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศน์เอกายนมัคโค ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Mar 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ นิทานการบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ปกิณกะธรรมกำลังใจ

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  เร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Apr 17, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ปกิณกะธรรมอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์ โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เทศน์ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นิทานชาวประมงกับการเห็นความจริงความพลัดพราก โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ปกิณกะธรรมอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล โดยท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Apr 24, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ นิทานควายหนังเหนียวผู้มีบุพกรรม โดยท่านจิตโต

  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jan 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป

  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มีนาคม 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมเพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์ และเกิดปัญญาญาณ

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กสิณจิต ๒๖ ทำความรู้จริงให้ปรากฎด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๐ อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์ ๕

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต

  Published on Feb 26, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๙ ความแตกต่างของขันธ์ ๕ กับจิต

  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Apr 9, 2019
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เทศน์เรื่องอย่าคิดถึงความเศร้าหมองในอดีต-ท่านจิตโต บ้านสบายใจ

  dhamma osoth
  Nov 12, 2019
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เทศน์เรื่องวิธีคิดก่อนจะนอน-ท่านจิตโต บ้านสบายใจ

  เทศน์เรื่องโลกมนุษย์คือแดนนรก-ท่านจิตโต บ้านสบายใจ

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล

  dhamma osoth
  Oct 7, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๑ ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ

  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต

  Jan 21, 2019
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เทศน์เรื่องให้ระวังใจอย่าให้เป็นสัตว์นรก-ท่านจิตโต บ้านสบายใจ

  dhamma osoth
  Nov 12, 2019
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ปกิณกะธรรมการอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์

  วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ คุยก่อนกรรมฐานการตั้งนิมิตองค์แก้ว

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Jul 20, 2015
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,793
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด

  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปกณธใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Nov 25, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...