การรอคอย

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย นพณัฐ, 14 มีนาคม 2013.

 1. นพณัฐ

  นพณัฐ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  587
  ค่าพลัง:
  +4,496
  [​IMG]

  การรอคอย มีเงื่อนไขที่ “กาลเวลา” กับ “จิตที่จดจ่อ”

  จิตที่จดจ่อจะเฝ้ารอกาลเวลาว่า เมื่อไหร่จะมาถึง? การรอคอยเป็นการรออะไร?
  เป็นการรอคอยเพื่อสร้างเหตุ หรือรอเพื่อรับผล?
  “การรอคอย” นั้น จริงๆ แล้วจะต้องเป็นอย่างไร?

  1. ต้องรู้จักและเข้าใจว่า เรารอสิ่งใด? รอเพื่อรับสิ่งใด? หรือ รอเพื่อสร้างสิ่งใด?
  ด้วยกาลเวลาด้วยจิตที่จะชักโยงใยถึงกัน จิตเมื่อรู้ว่าได้จดจ่อรอคอยสิ่งใด
  จิตดวงนั้น…ได้เริ่มเพาะกุศลหรืออกุศลมากน้อยเพียงใด?
  การจดจ่อในกาลบัดนั้น จะทำให้รู้จักว่าตนบ่มเพาะกุศลหรืออกุศลมากน้อยเพียงใด

  2. ผู้ที่เข้าใจ ผู้ที่รู้จักรอ ก็จะพิจารณาต่อไปว่า เหตุที่เรารอนั้นเรารอเพื่ออะไร?
  เรารอที่จะรับผลในสิ่งที่เรากระทำไว้ในอดีตใช่หรือไม่?
  หรือว่าเรากำลังจดจ่อรอคอยเพื่อที่จะกระทำสิ่งใด เพื่อให้ได้รับผลในภายภาคหน้า?
  การกระทำที่รอเรากระทำอยู่นั้น เป็นการกระทำที่ประกอบไปด้วยกุศล หรืออกุศล เป็นเช่นนี้เอง

  การจดจ่อ….จดจ่อที่ “เหตุ” และ การจดจ่อ…จดจ่อที่ “ผล” มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
  ผู้ที่จดจ่อรอคอยเพื่อที่จะ…รอรับผล นั้นดวงจิตจะถูกครอบคลุมไปด้วย “อกุศลจิต”
  เพราะเหตุว่าได้จดจ่อรอคอยในผลนั่นเอง ทำไมต้องจดจ่อรอคอย-เพื่อที่จะรับผล?
  เพราะผู้นั้นปรารถนามาก-มากจนเกินไป และความปรารถนาที่จะได้รับผลมากนี้นี่เอง
  จะทำให้ดวงจิตที่จดจ่อนั้น เกิดความมัวหมอง เกิดความโลภ เกิดความทุรนทุราย สับสนวุ่นวาย
  เพื่ออยากให้ได้มาในเวลาที่ตนต้องการ หากได้ก็จะโลดแล่นดีใจจนก่ออกุศลในจิตอีกเพิ่มขึ้น
  หากไม่ได้รับตามกาลเวลาที่ตนรอ จิตก็จะมัวหมองเศร้าสร้อย เพราะความผิดหวัง
  อกุศลก็ก่อกำเนิดขึ้นในจิตเพิ่มขึ้น

  แต่ผู้ที่รู้จัก….รอในเหตุ จะมีความเป็นไปที่ตรงกันข้าม การรอที่เหตุหมายถึง
  “การรอเพื่อที่จะกระทำสิ่งใดเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่น” เมื่อเข้าใจว่า
  สิ่งที่จะต้องกระทำนั้นตนรอจะกระทำอยู่ เมื่อรู้เช่นนี้ ดวงจิตจะเริ่มขวนขวายที่จะกระทำทันทีไม่รออีก
  นั่นหมายความว่า ดวงจิตดวงนี้จะกระตือรือร้นในการคิดจะกระทำแล้วลงมือทำ
  เพื่อสร้างเหตุอันดีอันเป็นกุศลให้กับตน ดวงจิตดวงนี้จะประกอบไปด้วย “กุศลเจตนา”
  เกิดขึ้นภายในมากมาย และทวีคูณตามกาลเวลา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • waiting.jpg
   waiting.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28 KB
   เปิดดู:
   688
 2. นพณัฐ

  นพณัฐ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  587
  ค่าพลัง:
  +4,496
  [​IMG]

  “ผู้ที่มีปัญญา” จึงรู้จักการรอคอย ทนรอเพื่อที่จะสร้างเหตุอันดี

  เพราะพระพุทธองค์บอกไว้ว่า “ผู้ที่สร้างเหตุอันดี—ย่อมได้รับผลอันดีในกาลเวลาที่เหมาะสม”
  ดังนั้น เมื่อรู้เช่นนี้ว่า….การรอคอยมีความหมายมีคุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต
  ด้วยการเปลี่ยนแปลงในดวงจิตของตนนั้น ตนเองก็จะรู้ว่า

  “อย่าได้รอรับผลเลย จิตจงอย่าได้จดจ่อรอผลที่จะเกิดขึ้นต่างๆ นาๆ
  ให้รู้ในดวงจิตเสมอว่า จิตจงจดจ่อที่จะกระทำเหตุอันดี มากกว่าที่จะจดจ่อรอรับผลอันดี”


  เพราะจิตอันจดจ่อที่จะสร้างเหตุอันดีนั้น จะเป็นดวงจิตที่เบิกบานแจ่มใส ประกอบไปด้วยกุศลมากมาย
  และที่สุดแล้ว เมื่อได้สร้างเหตุอันดีไว้มาก ผลที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนับไม่ได้

  “ผู้รู้” จึงมองเห็นตรงนี้ให้ชัดเจน และเช่นเดียวกันเมื่อรู้เช่นนี้ จิตก็จะได้รับการฝึกฝนว่า
  นับจากนี้ไปก็ไม่ต้องจดจ่อที่จะกระทำสิ่งใดอีก เพราะทุกอย่างจะไหลรวมในดวงจิตให้เป็นธรรมชาติ
  ไม่จดจ่อและไม่ต้องรอคอยจะกระทำเหตุอันดีโดยธรรมชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้ได้สะสมความดีไว้ที่จิตอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้ว

  ผู้ที่รู้จักคำว่า “รอคอย” จึงเป็นผู้มีปัญญาในการรอ และจะรู้อีกต่อไปว่าไม่จำเป็นต้องจดจ่อหรือรอคอยเลย
  ทุกอย่างจะเป็นไปตามเหตุ-ตามปัจจัย แล้วปัญญาและดวงจิตก็จะผ่องใสขึ้น

  ชีวิตที่แท้จริงของแต่ละคนนั้น… หากเข้าใจเรื่องกาลเวลาแล้วจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์มาก
  และเมื่อถึงเวลาได้รับสุขก็ไม่หลงตนและไม่มัวเมา ให้หมั่นพิจารณาการรอคอยนี้ต่อไป
  เพื่อว่าจิตของตนจะได้สว่างแจ่มใสยิ่ง ๆ ขึ้น และหากดวงจิตนั้นเป็นดวงจิตของผู้มีกำลังแห่งกุศล
  ที่จะพาตนให้รู้จักรับผลอันเป็นความดี กาลข้างหน้าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับผลอันไม่ต้องรออีกมากมาย
  เพราะเป็นผลอันเกิดจากเหตุอันดีที่ได้สร้างและสะสมไว้มายาวนานนั้น

  หากเวลาแห่งการรอคอยมาถึงในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างที่รอคอยจะทยอยให้รับผล
  แต่จงจำไว้ว่า อย่าได้จดจ่อรอคอย แม้รู้กาลเวลา แม้เหตุที่ได้สร้างมาดีตั้งแต่ในอดีตจะลบเลือนไปแล้วก็ตาม
  แต่สิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสมนั้น จะเป็นไปด้วยเหตุอันดีที่ได้เคยสร้างไว้

  และเช่นเดียวกัน เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็
  “จงกระทำเหตุอันดีให้ติดต่อเนื่อง เพื่อเสริมส่งให้สิ่งที่จะรับผลนั้น ให้เกิดผลใหญ่ และต่อเนื่องยาวนานจนนับไม่ได้”

  ชีวิตก็จะเสวยสุขความสมปรารถนา แม้เป็นทางโลกก็เป็นทางโลกที่สมควร และเป็นทางธรรม
  ที่สอดคล้องกับทางโลกเช่นเดียวกัน

  จงทำชีวิตได้รู้จักคำว่า “รอคอย” แล้วจะเข้าใจเมื่อกาลเวลาเหมาะสม ทุกอย่างจะส่งผลตามกาลเวลา
  จงอย่าประมาทในกุศลผลบุญ แล้วทุกอย่างจะพาไปในโลกให้ถึงที่สุด แล้วในธรรมก็จะถึงที่สุดในกาลเวลาที่เหมาะสมเอง

  ขอขอบพระคุณธรรมทานจาก Numpeungka

  ขอท่านทั้งหลายเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • tm.jpg
   tm.jpg
   ขนาดไฟล์:
   50.5 KB
   เปิดดู:
   175
 3. ดาโกต้า

  ดาโกต้า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  274
  ค่าพลัง:
  +210
  ขออนุโมทนาสาธุ ตรงใจมากเพราะกำลังรอคอยบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่
  ได้นำไปใช้ปรับจิตตัวเองให้เกิดความนิ่งขึ้น
   

แชร์หน้านี้

Loading...