การศึกษาไร้พรหมแดนด้านศาสนา! “ม.สงฆ์ มจร”หารือความร่วมมือกับวิทยาลัยเทริซ่าอินเดีย

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 20 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,586
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,071
  e0b8a9e0b8b2e0b984e0b8a3e0b989e0b89ee0b8a3e0b8abe0b8a1e0b981e0b894e0b899e0b894e0b989e0b8b2e0b899.jpg

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว,ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้(20พ.ย.) ที่ห้องประชุม I Minds วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับนักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาประชุมสัมมนาในประเทศไทย โดยมี Prof.Dr.Ratnakar, CEO & Director (Academics) IMRF Institute of Higher Education & Research, India เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

  ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน กับ Prof.Dr.Sr.Maietta D Mello (Ph.D in Psychology) , ผู้อำนวยการวิทยาลัยทิเทริซ่า (Theresa College for Women, Eluru,Andhra Pradesh, India.)

  จากการหารือเบื้องต้น สรุปได้ว่า ส่วนงานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยวาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเดินทางไปที่วิทยาลัย Theresa เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป

  “ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พระมหาเผือน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยลัยพุทธศาสตรนานานชาติ,พระมหาประยุทร์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ และ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,และอนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร อาจารย์ประจำสถาบันรัชต์ภาคย์,ผศ.ดร. บุญมี พรรษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์,จ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสา ทุกท่านที่ร่วมกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวและว่า

  การหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการและแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดประชุมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติและการพิมพ์บทความทางวิชาการผ่านวารสารที่มีคุณภาพระดับสูง (Scopus) โดยมี Prof.Dr.Ratnakar เป็นผู้บริหารจัดการประชุมของ IMRF Institute of Higher Education & Research, India ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักวิชาการทุกศาสตร์สาขาวิชาเข้าร่วมนำเสนอบทความเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/170709
   

แชร์หน้านี้

Loading...