การสร้างพระปฏิมากร ถาวรวัตถุในพระศาสนา และ อุปการะต่อการบำเพ็ญบารมี

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 25 พฤศจิกายน 2014.

แท็ก:
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  1354458167.jpg


  [​IMG]  <iframe width="1" height="1" src="//www.youtube.com/embed/ahSRwbfb9iQ?&autoplay=&rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  [​IMG]


  พระในหลวงทรงสร้างเองและเสด็จฯเททอง
  พระในหลวงทรงสร้างเองและเสด็จฯเททอง :ชั่วโมงเซียน โดย ป๋อง สุพรรณ
  "พระในหลวง" ในวงการพระเครื่อง หมายถึง พระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเอง และเสด็จฯ เททองหล่อ ซึ่งเป็นพระเครื่องที่ประชาชนต่างเช่าเก็บสะสมเอาไว้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ภ.ป.ร. พระราชทานสงครามเกาหลี พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญ ภ.ป.ร.พระราชทานสงครามเวียดนาม เหรียญทรงผนวช เนื้อขาว วัดราชบพิธ พ.ศ.๒๕๐๗ เหรียญทรงผนวช วัดบวรนิเวศ พ.ศ. ๒๕๐๘ เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ภ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๐๙ เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. รุ่นแม่ทัพภาค ๓ จัดสร้าง พ.ศ.๒๕๑๗ เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง "ภ.ป.ร." คณะสงฆ์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

  กระแสความต้องการเหรียญ ร.๙ เนื่องจากทุกคนมองว่า พระองค์ท่านมีอภิญญามาก ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย ต่างนับถือพระองค์อย่างมาก ตรงนี้เชื่อว่า พระเครื่องที่มีการสร้างออกมาเสมือนเป็นตัวแทนพระองค์ท่าน ให้ประชาชนเคารพนับถือนั้น ต่างได้รับความนิยมทั้งหมด ดูได้จากเสื้อที่มีขายออกมา ตรงนี้ถือว่าพระองค์เป็นสุดยอดในโลกแล้ว

  ปัจจุบันเซียนเล็กเซียนใหญ่ต่างก็มีพระในหลวงแขวนติดตัวหรือดูจากผู้หญิงบางคนไม่ได้สะสมพระก็ยังมีพระในหลวงแขวนติดตัว ความนิยมเห็นได้จากโรงกษาปณ์ที่ทำเหรียญ ร.๙ ออกมาเท่าไรก็มีประชาชนไปเช่าหากันจนหมด ที่สำคัญเหรียญหรือพระที่เป็นของท่าน จะสร้างออกมามากจึงไม่แพง ทำให้ทุกระดับชั้นมีโอกาสหาเช่ามาบูชาได้

  ส่วนพระเครื่องที่ในหลวงทรงสร้างเองและเสด็จฯ เททองนั้น ในหนังสือมหามงคลแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระเครื่องที่ในหลวงทรงสร้าง และเสด็จฯ เททอง ซึ่งถือว่าเป็นเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ไว้ดังนี้

  พระเครื่องที่ในหลวงทรงสร้างเองประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์เล็ก พ.ศ. ๒๕๐๘ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์เล็ก พ.ศ.๒๕๐๘ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๙ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๑ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๓ ใบพระราชทาน (ใบกำกับพระพิมพ์)

  สำหรับพระเครื่องที่ในหลวงเสด็จฯเททอง ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆารามพ.ศ.๒๕๐๖ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๘ พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๘ พระพุทธชินราช จำลอง ภ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบรมรูป ร.๙ ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี รุ่นแรก (กรมราชองครักษ์) พ.ศ.๒๕๑๖ เหรียญพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๔๙๓

  เหรียญราชรุจิรัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๕๐๒ เหรียญที่ระลึกในการเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐ และทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๓ เหรียญมหาราช พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ พ.ศ. ๒๕๐๖ เหรียญพระราชทานเหรียญที่ระลึกสมโภชพระเจดีย์ทอง วัดบวรนิเวศวิหาร (ทรงผนวช) ทรงผนวช เนื้อผง พ.ศ. ๒๕๐๗ แผ่นปั๊มบูชา ทรงผนวช รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๕๐๘ เหรียญพระบรมราชสมภพครบ ๔ รอบ พ.ศ.๒๕๑๘ เหรียญพระมหาชนก พ.ศ.๒๕๓๙ ล็อกเกต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  ในวโรกาสมหามงคลนี้ขออัญเชิญคุณแห่งพระสยามเทวาธิราชเทพเทวาผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริยาธิราช องค์เทพไท้ทั้งปวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประทานพรปกป้องอภิบาลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  พระแห่งความสามัคคี


  "ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญชานเนน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ" นี่เป็นข้อความจารึกเป็นภาษาบาลีบริเวณฐานของพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งมีความหมายว่า "คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี"

  ประวัติการจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และทรงกำหนดพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เอง จนพอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เททองหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๙

  นอกจากนี้แล้วยังมีการสร้างพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าพระเพลา ๖๑.๙ นิ้ว สูง ๘๙ นิ้ว พระรัศมี ๑๔ นิ้ว ส่วนกว้าง ๓๒ นิ้ว นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกและองค์เดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จำลองแบบ "พระพุทธนวราชบพิตร" ที่ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ และประดิษฐาน "พระสมเด็จจิตรลดา" ไว้ที่ฐานบัวหงาย พระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อเป็นพระประจำจังหวัด โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ดังนี้

  "...ขออานุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตร จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกๆ ประการ บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ และมีความสมัครสมานกันในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป ..."  ********************************************
  [​IMG]


  สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวที่พระองค์ทรงสร้างด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง เป็นพระพิมพ์ที่รวมไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมากล้นด้วยพระบารมี มากล้นด้วยพุทธคุณ อุดมด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ อาทิ เส้นพระเจ้า (เกศาของพระองค์) ดอกไม้ พวงมาลัยแห้งหน้าเครื่องถวายองค์พระแก้วมรกต ดิน ตะไคร่น้ำ ผงธูป จากปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ และน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ แม้นมิได้บูชาพระองค์จริง ขอเพียงได้ชื่นชมภาพถ่ายของแท้ ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนา มากล้นยิ่งแล้ว  .........................................
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 มิถุนายน 2015
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก ชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใส เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.....ดังกล่าวไว้

  [๑๓๔] ดูกรอานนท์ ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน
  คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นถูปารหบุคคลจำพวกหนึ่ง
  พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า เป็นถูปารหบุคคลจำพวกหนึ่ง
  สาวกของพระตถาคต เป็นถูปารหบุคคลจำพวกหนึ่ง
  พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นถูปารหบุคคลจำพวกหนึ่ง ฯ

  ดูกรอานนท์ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นถูปารหบุคคล ชนเป็นอันมาก ยังจิตให้เลื่อมใสว่า นี้ เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พวกเขายังจิตให้ เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลก สวรรค์ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แล พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นถูปารหบุคคล ฯ
  ....ฯลฯ............
  (และอีก สามอย่าง ก็ตรัสเหตุ อำนาจประโยชน์ไวัอย่างเดียวกัน)
  สยามรัฐภาษาไทย ๑๐/๑๓๔  <iframe width="1" height="1" src="//www.youtube.com/embed/O8jwW5HEVWw?&autoplay=1&rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 ธันวาคม 2014
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า


  พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระทำรูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ ขึ้นไว้ จะได้ประมาณอานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้า”

  สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

  ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

  นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

  เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  อานิสงส์การซ่อมแซมพระพุทธรูป (โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)  เหตุที่เกิดมาสวย ของนางวิสาขา
  ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงต้นเหตุที่นางวิสาขาทำไมจึงสวยเช่นนี้ ตามพระบาลีท่านกล่าวว่า ถอยหลังไปจากชาตินี้ ในสมัยพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก เวลานั้น นางวิสาขาเป็นสาวชาวบ้านธรรมดา สาวหรือไม่สาวไม่ทราบ คงจะเป็นสาวก่อน และต่อมาก็คงจะเป็นแม่บ้าน ไปใช้ศัพท์ว่าสาวมันอาจจะผิดบาลี แต่ความจริงจะผิดเลยทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะว่าคนเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาว แล้วต่อไปจึงแก่เฒ่าทีหลัง
  เป็นอันว่าในสมัยนั้น นางวิสาขาก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสป เคารพในพระพุทธเจ้าจริง ๆ เวลาที่เขาจะเทศน์ เขาจะทำบุญกันที่ไหน นางวิสาขาไปด้วยความเต็มใจ ไปฟังด้วยความเคารพ และบำเพ็ญกุศลด้วยความเคารพ แต่ว่านางวิสาขาเวลาที่บำเพ็ญกุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัติแล้ว ไม่เคยอธิษฐานหลังจากทำบุญในศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่า ขอให้ได้เบญจกัลยาณี คือมีความงาม 5 ประการ ความจริงนางวิสาขาไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้
  มีความต้องการอย่างเดียว คือการบำเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์ นางมีความต้องการเฉพาะคือพระนิพพาน หรือความสุขในปัจจุบัน การทำบุญ บรรดาท่านพุทธบริษัท เราได้รับผลกันในปัจจุบัน คือรับความสุขในชาติปัจจุบันนี้ก่อน แล้วต่อไปบุญจึงจะสะท้อนให้เราเข้าสู่พระนิพพานในเมื่อบุญบารมีเต็ม
  ปรากฎว่า ในกาลครั้งหนึ่ง ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้น เมื่อนางวิสาขาไปฟังเทศน์ เขาบอกกล่าวกันว่ามีพระท่านเทศน์ที่วัดโน้นวัดนี้ นางวิสาขาได้ฟังคำกล่าวว่ามีพระท่านเทศน์ จึงตั้งใจจะไปฟังเทศน์ แต่ในระหว่างทางปรากฎว่า นางวิสาขาไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เขาสร้างไว้ในสถานที่โล่งแจ้ง คือตากแดด และพระพุทธรูปนั้นมีรอยร้าวเปลือกกระเทาะ ทองก็ล่อนไปหมด ปูนก็กระเทาะจนแหว่ง แลดูไม่สวยสดงดงาม ไม่เจริญตา นางวิสาขาจึงเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูป ตั้งใจเจริญใจเป็นพุทธบูชากล่าวปฏิญาณว่า
  สัจวาจา
  “เมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากฟังพระธรรมเทศนาแล้ว จะให้ช่างมาทำนุบำรุงพระปฏิมากร รูปแทนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้มีความสวยสดงดงาม”
  เมื่อนางไหว้พระพุทธรูป นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นางก็ไปฟังเทศน์ เมื่อเทศน์จบคนเขากลับ นางวิสาขาก็กลับ เมื่อกลับมาผ่านพระพุทธรูปนั้นก็เข้าไปกราบอีก กล่าวคำปฏิญาณตามนั้น หลังจากนั้นแล้ว นางวิสาขาเมื่อมาถึงบ้าน จึงได้สั่งให้นายช่างไปจัดการทำนุบำรุงพระพุทธปฏิมากร คือพระพุทธรูป ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ให้ดีคงเดิม พอเสร็จแล้วก็ทาสีหรือว่าปิดทอง ทำตามความนิยมที่เห็นว่าสวยสดงดงาม เป็นที่เจริญตาเจริญใจ หลังจากนั้นนางวิสาขาจึงได้ให้นายช่างปลูกโรงทำหลังคาคลุมพระพุทธรูป ไม่ยอมให้ตากแดดตากฝนเหมือนเดิม
  นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นปัจจัยให้นางวิสาขาได้เบญจกัลยาณี คือมีความงาม 5 ประการ ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงรับรองเรื่องนี้ว่า การที่นางวิสาขาทำนุบำรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปที่เก่าคร่ำคร่า มีสภาพไม่ดี ให้กลับมีสภาพสวยสดงดงาม เพราะอานิสงส์ทำความงามให้แก่พระพุทธรูป อานิสงส์นี้จึงสร้างสรรค์ให้นางวิสาขาได้เบญจกัลยาณี
  นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่กล่าวว่า พุทธบูชา มหาเตชวันโต การบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดช มีอำนาจ ความจริงคำว่าเดช คำว่าอำนาจในที่นี้หมายความว่า เราจะได้รับความดีซึ่งเป็นเครื่องตอบสนอง
  เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความปรารถนาความสวย ซึ่งเป็นเหตุสร้างความสุขใจให้เกิดขึ้นแก่ท่าน ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านปฏิบัติตนเยี่ยงนางวิสาขา จะได้เบญจกัลยาณี 5 ประการ ตามที่กล่าวมาแล้ว
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  อานิสงส์ขัดพระพุทธรูป
  มาร่วมกันขัดพระพุทธรูปทองเหลืองให้สว่างไสวทั่วทั้งประเทศกันดีกว่า เริ่มจากพระพุทธรูปบนหิ้งบูชาในบ้านของท่านเอง
  วิธีการง่ายๆดังนี้
  1.ให้กราบขอพุทธานุญาติพระพุทธรูปในการทำความสะอาดก่อน เพราะพระพุทธรูปทุกองค์มีเทวดารักษา และอาราธนาศีล 5 ก่อนเพื่อให้ได้ผลานิสงส์เต็มที่
  2.นำส้มมะขามมาละลายน้ำพอแฉะๆแล้วทาไว้ทั่วๆองค์พระ แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
  3.ล้างองค์พระด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง กรดจากน้ำส้มมะขามจะเริ่มขับผิวองค์พระให้สว่างขัดง่ายยิ่งขึ้น
  4.นำน้ำยาขัดทองเหลือง หรือบัซโซ ที่มีขายในเซเว่นและร้านสังฆภัณฑ์มาชุบสำลีและขัดคราบที่เหลือจะออกง่ายมากๆ และสว่างไสวสวยงาม
  การขัดพระพุทธรูปสำริดที่หม่นหมองให้เงางามสว่างสดใสนั้น มีอานิสงส์ช่วยให้เป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องน่าชม ถ้าเป็นโรคร้ายจะพบหมอเก่งที่รักษาให้หายได้ตรงจุด หากเกิดเป็นหญิงจะได้เบญจกัลยาณีเหมือนนางวิสาขา (หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยบอกว่า ได้เป็นนางงามจักรวาลง่ายๆเลย) ผลทางใจทำให้มีปีติมาก มีพุทธานุสติแรงกล้า ทำสมาธิง่าย อาทิสมานกายสว่างไสวมากเป็นกรณีพิเศษ ทั้งยังสามารถอุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมกันอย่างได้ผลดีอีกด้วย
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 พฤศจิกายน 2014
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  ......" และยิ่งถ้าว่า สร้างพระประธานและพระอะไรก็แล้วแต่ ด้วยทองคำ หรือด้วยธาตุที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเพียงไร อานิสงส์ก็มากเพียงนั้น..." (หลวงป๋า)

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 6-3.jpg
   6-3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   53.5 KB
   เปิดดู:
   3,824
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • _1DD8F~1.JPG
   _1DD8F~1.JPG
   ขนาดไฟล์:
   73.9 KB
   เปิดดู:
   3,138
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  เหล็กไหลวัชรธาตุ หรือ เหล็กนิพพาน


  [​IMG]


  ---วัชรธาตุ หรือเหล็กนิพพาน หยดน้ำฟ้าชนิดแข็ง เป็นธาตุที่ชักชวนผู้ที่เป็นเจ้าของให้ฝักใฝ่ในธรรมะ ชอบที่จะสร้างบุญกุศล สวดมนต์ ไหว้พระและฝึกฝนปฏิบัติทางจิต เช่น น้อมจิตให้ชอบสวดมนต์ นั่งสมาธิ ประพฤติปฏิบัติธรรม จนเข้าสู่กระแสธรรมแห่งวิปัสสนาญาณไปในที่สุด จนทำให้ผู้ที่ครอบครอง รู้แจ้งเห็นจริงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตามบุญบารมีของผู้ที่เป็นเจ้าของไปโดยปริยาย  ---วัชรธาตุ-หยดน้ำฟ้า หรือ เหล็กนิพพานนั้น ชอบที่จะเข้าไปบั่นทอนอาสวะกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นของผู้คนที่อยู่รอบข้าง ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวให้สภาวะแห่งกิเลสนั้น ค่อย ๆ ดับลงไป ทำให้ปัญญาต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหมดปัญหาลงไป พูดจากันเข้าใจ และทำให้จิตไม่คิดเกินใจ ไร้อารมณ์แห่งการย้ำคิดย้ำทำ เพราะธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ มีเมตตา คุ้มครอง แคล้วคลาด คงกระพัน โชคลาภ มีบารมีในทุก ๆ ด้าน 1000% สุดแล้วแต่ผู้ที่ครอบครองจะอธิษฐาน  ----เพราะธาตุชนิดนี้เป็นเพียงธาตุชนิดเดียว ที่เป็นยอดแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เทวคุณ พรหมคุณ และอริยคุณ แห่งสัมมาทิฐิบารมีดูแลรักษา อริยธาตุอยู่ตลอดเวลา เป็นสุดยอดแห่งธาตุที่มีอยู่ในจักรวาล ที่สามารถหลอมละลายธาตุได้ ถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์ เรียกว่า เหล็กไหลขาว เหล็กเปียก เหล็กน้ำนมแห่งพระแม่ธรณีเป็นองค์บารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฝากพระแม่ธรณีเอาไว้ ผู้รู้มักจักนำธาตุชนิดนี้สร้างเป็นยอดปลีของพระธาตุหรือเป็นวัตถุมงคล มีทั้งสำเร็จรูปเป็นธาตุที่มีปลายแหลมทั้งสองด้าน  ---ถ้าล่องลอยอยู่ในจักรวาล เรียกว่า จันทราธาตุ ซึ่งหมายถึง แสงแห่งความร่มเย็น ที่จะนำเข้าสู่ อริยธรรม ส่วนใหญ่จะถูกเทพเทวาอัญเชิญไปรวมไว้ ณ จุดเดียวกัน เพื่อรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ เพื่อเป็นฐานรองรับพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ณ ห้องพระนิพพาน แห่งแดนสุขาวดี จึงกลายเป็นธาตุที่ซึมซับเอาอริยบารมีแห่งการปฏิบัติทั้งมวลแห่งเจตสิกที่มีความบริสุทธิคุณเอาไว้ในธาตุชนิดนี้ เราเรียกธาตุชนิดนี้ว่าเป็น วัชรธาตุ  ---เมื่อโลกมนุษย์เกิดวิกฤตแห่งไฟกิเลส วัชรธาตุก็เกิดความเร่าร้อนตามไปด้วย จึงเกิดการละลายตัวหยดลง ณ โลกมนุษย์ เราจึงเรียกว่า วัชรหยดน้ำฟ้า หรือเหล็กไหลพระนิพพาน เพื่อลงมาช่วยเหลือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาและความทะยานอยากทั้งหลาย จนสามารถฝ่าฟันเอาชนะกิเลสแห่งตนให้หมดไป และตั้งมั่นแห่งการสะสมบุญบารมีกันต่อไปจนกว่าจะเห็นทางแห่งการพ้นทุกข์ ดีนักแล
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]


  พุทธลักษณะพระธรรมกายดั่งรูปข้างบน กำลังจะถูกสร้างด้วย เหล็กไหลนิพพาน หรือ เหล็กไหลวัชรธาตุ  เมื่อสำเร็จแล้ว ซ้อนด้วยวิชชาธรรมกาย


  จะมีอานุภาพไม่ด้อยกว่า สร้างด้วยทองคำ หรือ มีอานุภาพมากกว่าสร้างด้วยทองคำ เพราะ เป็นธาตุเป็น ไม่ใช่ธาตุตาย มีกายสิทธิ์ชั้นสูง ที่สามารถเจริญวิชชาได้ด้วยตนเอง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  จะมีการหล่อ รัตนบัลลังค์

  องค์พระประธาน ประจำพระมหาเจดีย์ ( พระนั่งเมืองแก้ว )

  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


  คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557


  ...เชิญร่วมบุญกุศล

  โดยเฉพาะ ผู้สร้างบารมีทางพระโพธิญาณ


  [​IMG]

  ภาพพระนั่งเมืองแก้ว (องค์จำลอง) องค์จริงสูงถึง 9.15 เมตรครับ สร้างด้วยสัมฤทธิ์พิเศษ จะอยู่ได้เป็นพันๆปี
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤศจิกายน 2014
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]
  ลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องสร้างพระด้วยโลหะที่ล้ำค่า วันนี้จะเล่าเรื่องบุญสร้างพระให้ฟัง ผมจะไม่พูดเรื่องที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนว่าการสร้างพระจะทำให้เราได้เป็นพระจักรพรรดิ เรื่องนี้หลายคนรู้มาแล้ว แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเทวดาเขานับถือและเคารพกันที่รัศมี เทวดาเขามีตาทิพย์เขาเลยมองเห็นรัศมีกันได้ รัศมีก็มาจากบุญบารมีที่เทวดาต่างก็สร้างกันไว้มากน้อยไม่เท่ากัน คนมีรัศมีน้อยก็ต้องถอยให้แก่ผู้มีรัศมีมากกว่า ทีนี้พวกที่ได้ธรรมกายก็ชอบไปเที่ยวบนสวรรค์ วันหนึ่งเขาก็ไปเห็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างมากกว่าองค์อื่น สว่างขนาดที่เห็นรัศมีมาแต่ไกล เขาบอกว่าไกลขนาดกรุงเทพจนถึงนครสวรรค์ก็ยังเห็นรัศมีของเทพองค์นี้

  ผู้ที่ได้ธรรมกายคนนี้ก็เลยถือโอกาสเข้าไปถามเทวดาผู้มีรัศมีเรืองรองกว่าใครว่า "ท่านทำบุญอะไรจึงมีรัศมีสว่างกว่าผู้อื่น" เทวดาท่านนั้นบอกว่า "ตอนเป็นมนุษย์ ได้สร้างพระทองคำถวายวัด" อ๋อ...อย่างนี้นี่เอง สร้างพระทองคำไว้ในพระศาสนาทำให้กายของเทวดามีรัศมีสว่างไสวยิ่งกว่าบุญใดๆ ผมได้ฟังเรื่องนี้มานานแล้ว ในใจจึงคิดว่าได้มีส่วนสร้างพระทองคำมาแล้วหลายองค์ วันนี้มีโอกาสที่จะสร้างพระด้วยเหล็กไหลวัชรธาตุซึ่งเป็นโลหะธาตุกายสิทธิ์ที่มีอานุภาพยิ่งกว่าทอง มีความแวววาวในตัวเองย่อมเป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยให้ได้มีรัศมียิ่งกว่าทองคำเป็นแน่แท้ สร้างพระด้วยทองคำมองเห็นรัศมีจากกรุงเทพไปถึงนครสวรรค์ ถ้าสร้างพระด้วยเหล็กไหลวัชรธาตุก็คงมองเห็นรัศมีได้จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แน่ๆ ครับ 555
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 ธันวาคม 2014
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]  พระสมณโคดมยืน ถวายเนตร
  ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19) แก้วผลึก
  องค์พระสูง ๕๗ เซนติเมตร พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 พฤศจิกายน 2014
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป


  คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  เกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป


  การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

  "พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

  การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา หลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้


  ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย วาสนาบารมีสูง การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น

  ครั้งหนึ่งมีญาติโยมถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการชำระหนี้สงฆ์ว่าถ้าหากนับรวมหลาย ๆ ชาติเราไม่รู้ว่าเคยล่วงเกินของสงฆ์มามากน้อยเท่าไหร่ จะทำอย่างไรจึงจะชำระหนี้สงฆ์ได้หมด หลวงพ่อท่านกำหนดสมาธิจิตถามพระพุทธเจ้า ก็ปรากฏนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาตอบคำถามท่านว่า "ถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก" พระหน้าตัก ๔ ศอก ถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐาน ท่านบอกว่า "พระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์ หนี้สงฆ์ที่แล้ว ๆ มา ถือเป็นการหมดกันไป" เมื่อถามว่าการสร้างพระองค์หนึ่งชำระหนี้สงฆ์ได้คนเดียวหรือกี่คน ท่านก็บอกว่า "ถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียว ถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะ" คำว่า "คณะ" หมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ ตัดบาปเก่าชำระหนี้สงฆ์เก่า ๆ ได้หมด แต่ถ้าสร้างหนี้ใหม่ต่อก็เป็นหนี้ใหม่เหมือนกันนะ เวลาถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย อย่างน้อยควรมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วขึ้นไป ผู้ที่อนุโมทนารับบุญรับกุศลจะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหมเขาแบ่งฐานะกันตามความสว่างของร่างกาย ไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัว ถ้ามีผ้าจีวรด้วย ผู้อนุโมทนาจะมีเครื่องประดับสวยงามกว่าเดิม ถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่า

  อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป นำมาจากหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑" โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์  หลวงพ่อตอบ:

  1) สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์........(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)....


  2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......


  3) ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)......


  4) การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา).......


  5) การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออก
  มาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 ธันวาคม 2014
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  ขณะนี้ ยอดเงินทางท่านเจ้าภาพสร้างพระธรรมกายหน้าตัก9นิื้ว ได้ยอดบริจาคไม่ต่ำกว่า4แสนบาทแล้ว พร้อมทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหลวัชระธาตุมาเพื่อสร้างองค์พระ แต่มีโอกาสสร้างองค์พระหน้าตักกว้างกว่านี้่ขึ้นกับยอดบริจาค อย่างน้อยได้ยอดบริจาคในเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์สี่แสนบาท จะมีการทำพิธีบวงสรวงเร็วๆนี้ครับ อนุโมทนาสาธุกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม และ /หรือ โมทนา จงเที่ยงแท้ต่อพระโพธิญาณ

  a.jpg  เที่ยง วันอังคารที่2 ธันวาคม 2557 กำลังจะหล่อ สมเด็จองค์ปฐมพุทธธรรมมหามุนีศรีไตรโลกนาถฯ"


  ตามภาพครับ


  ไม่บอกเบอร์บัญชีทำบุญ หรือรายละเอียดอื่นนะครับ เดี๋ยวเสี่ยงต่อการโดนลบกระทู้อีก

  ให้ตั้งจิตโมทนานะครับ อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2018
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,447
  [​IMG]  ในมนุษย์โลก เราผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเอง

  ไม่ใช่เป็นบ้านเมืองของเรา ไม่เป็นถิ่นทำเลที่เราอยู่

  เป็นทำเลที่สร้างบารมี

  มาบำเพ็ญทาน ศีล เนกขัมม์ ปัญญา วิริยะ อธิษฐาน

  ขันติ สัจจะ เมตตา อุเบกขา เท่านั้น


  [​IMG]
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...