การสร้างพระปฏิมากร ถาวรวัตถุในพระศาสนา และ อุปการะต่อการบำเพ็ญบารมี

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 25 พฤศจิกายน 2014.

แท็ก:
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  34907739_2360187897541575_3681311830560473088_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  34919538_2360187937541571_1937776672862371840_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  34985008_2360188010874897_8613110012190916608_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  ใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าได้ ดั่งพระสุธาปิณฑิยเถระ พระอรหันต์เมื่อครั้งพุทธกาล ท่านได้ระลึกชาติถอยหลังไปดูว่า บุญใดหนอที่ส่งผลให้ท่านได้สามารถบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ท่านจึงได้เห็นว่า เมื่อครั้งอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนเข็ญใจ ท่านได้มีโอกาสนำปูนขาว 1 ก้อน กับอิฐ 4 แผ่น ไปร่วมสร้างซ่อมพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผลจากการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์เพียงแค่นั้น หลังจากที่ท่านดับขันธ์(ตาย)จากภพชาตินั้นไป บุญนั้นส่งผลให้ท่านไม่ไปเกิดในทุคคติภูมิเลย เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภพ จนตราบท่านบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ที่เพรียบพร้อมไปด้วยคุณวิเศษมากมาย เข้าสู่พระนิพพาน
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  ที่เราแจกไปเนี่ย เราต้องการสื่อไปตามรูปลักษณ์ที่เราแจกไปนะฮะ เวลาเราสวดเนี่ย

  จะไปตามรูปลักษณ์และก็แผ่ให้โลกวิญญาณแถวนั้นนะฮะ เพราะนั้นมันเป็น #บุญมหาศาล นะฮะ ที่เราเนี่ย

  เราสร้างรูปลักษณ์แจกโดยตรงเลยนะฮะ เราสร้างรูปลักษณ์แจกโดยตรง ทั้งองค์เล็ก องค์น้อย

  องค์ใหญ่นะฮะ การสร้างพระเนี่ย ท่านสร้างไว้ให้ #เป็นประโยชน์ หลวงพ่อท่านบอกว่า

  ถ้าเอ็งสร้างแล้วไม่เป็นประโยชน์น่ะ
  #อย่าไปสร้าง ถ้าสร้างแล้วเป็นประโชน์น่ะ #รีบสร้าง ท่านบอก

  เพราะฉะนั้นเราจึงแจกไป เราแจกไปไม่อั้นนะฮะพูดถึง #ตามสถานะตามผู้ที่ขอ นะฮะ ถ้ามีประโยชน์มากเราก็

  ให้นะฮะ ให้มาก มีประโยชน์น้อย เราก็ให้น้อยนะฮะพูดถึง ทุกวันนี้เราก็สร้างทุกวันนะฮะใส่ไหทุกวัน

  เพราะฉะนั้นจะมีคนมาขอจากเราไปบรรจุตามฐานพระ ตามเจดีย์
  เพราะเราสร้างทุกวันนะฮะ

  สร้างทุกวันไม่ขาดนะ ถ้าหลวงตาว่าง #หลวงตาก็สร้าง นะฮะ เพราะมันเป็นศาสตร์หลวงพ่อจริงๆ รูปลักษณ์ที่เรา

  สร้างขึ้นเนี่ย มันเป็น #สื่อพลังงาน
  ของไตรสรณคมน์ ของจักรพรรดิ

  #บารมีรวมของหลวงพ่อ เวลาเราแจกไปที่ไหน ที่อยู่ในไห อยู่ในคอ อยู่ที่ไหนก็ตาม จะเป็นรูปลักษณ์รูป

  ใหญ่ก็ตาม จะเป็นที่เราไปอธิษฐานตามสถานที่ต่างๆก็ตามนะฮะ ทั่วโลกทั่วประเทศนั่นก็คือ เวลาเราสวดที่ถ้ำ

  หรือสวดที่ไหนก็ตาม หรือมีผู้ที่สวดทุกครั้งมันก็จะ #น้อมไปตามรูปลักษณ์ ที่เราอธิษฐานที่เราสวด

  นั่นน่ะ และก็แผ่มาให้โลกวิญญาณทั้งหลายนะฮะ เพราะฉะนั้นคนที่สวดบ่อยๆนะ หลวงตา

  #เน้นเรื่องการสวดมนต์ นะ พูดถึง เน้นสวดมนต์ อยากให้เข้าใจใน
  การสวด เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างพระ

  จะเป็นองค์เล็ก องค์น้อย องค์ใหญ่
  ก็ตามนะฮะ เวลาท่านสวดมนต์ ท่าน
  ต้อง #น้อมตามรูปลักษณ์ นะฮะ

  อธิษฐานไปตามรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้า
  เคยสร้างไว้ เคยอธิษฐานไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี้ย ทีนี้เวลาเราสวด

  มันก็ไปตามรูปลักษณ์นั้น แผ่ให้โลกวิญญาณโดยตรงเลยนะ และก็มนุษย์บางคนที่รู้ บางคนที่รู้ ถ้าเค้านั่งอยู่ใน

  ห้องพระ นั่งอยู่ตรงรูปลักษณ์ตรงนั้นน่ะ ถ้าเค้าทำใจสบายๆ #อารมณ์สบายๆ นะฮะ เค้าจะเห็น #แสงสว่าง

  ออกจากพระนะ จะเป็นองค์เล็ก องค์น้อย องค์ใหญ่ก็ตาม มันเป็นสื่อของพลังงานเหมือนกับสื่อวิทยุ

  สื่อโทรศัพท์ คลื่นอะไร
  พวกนี้แหละ มันมีเครื่องรับ เครื่องส่ง
  นะฮะ เครื่องรับนั่นน่ะที่เราสร้างกัน

  ทุกวันเนี่ย มันเป็น #เครื่องรับ เครื่องส่งก็คือ #เราสวดมนต์ เนี่ยฮะ สมัย
  หลวงตาอธิษฐาน #ครั้งแรก นะฮะ

  สร้างพระเนี่ย พอสร้างเสร็จหลวงตา
  ไปทั่วประเทศนะฮะ ไปตั้งกองบุญ
  ไว้ตาม #ศาลหลักเมือง ทุกที่

  ไปตาม #เจดีย์ ไปตามพระ ไปรอยพระบาท รอยพุทธบาท ไปอธิษฐานตั้งกองบุญไว้นะฮะ แล้วก็สวดมนต์

  ก็ตามนั้นนะฮะ ท่านบอกว่า โลกมนุษย์เนี่ย โลกทั้งสามเนี่ย มันเวียนว่ายตายเกิดตลอด

  ทุกลมหายใจเข้าออกนะฮะ คนข้าง
  ล่างก็ขึ้นข้างบน คนข้างบนก็ลงข้าง
  ล่าง มนุษย์ก็ไปทั้งข้างล่างและ

  ข้างบน มันก็เวียนไปเวียนมา เรียกว่า
  #วัฏจักรวัฏวน บางคนก็เวียนด้วยความทุกข์ บางคนก็เวียน

  ด้วยความสุข ความเพลิดเพลินนะฮะ เพราะฉะนั้น เวลาเราออกจากร่างเนี่ย มันคืออารมณ์ของความสุข

  และความทุกข์นะฮะ ที่ท่านให้สวดทุกวันนี้ บางคนไม่เข้าใจ
  ไม่เข้าใจในศาสตร์ท่านจริงๆนะฮะ

  หลวงตาม้า วิริยธโร : ถามตอบปัญหาธรรม
  ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่)อ.เชียงดาว
  จ.เชียงใหม่
  วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
  zผู้ถอด : บัว อุบลวรรณ
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  การอธิษฐานวัตถุมงคล สายหลวงปู่ดู่

  ปกติการเสกวัตถุมงคลทั่วๆไปจะใช้ คาถาต่างๆเผื่อสวดให้วัตถุธรรมดา เหล็ก หิน ดิน ปูน ให้มีพลังพระจะเป็นการตกทอด หรือไปเรียนจากอาจารย์หรือตำราต่างๆ ถ้าให้ดีขึ้นมาก็ เชิญบารมีครูบาอาจารย์ มาร่วมอธิษฐานจิตด้วย และเชิญพระพุทธเจ้ามาร่วมเสก แต่ในที่นี้ขอพูดถึงการเสกของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า และ อาจารย์ศุภรัตน์ ท่านจะใช้วิธีนำวัตถุมงคลที่ต้องการอธิษฐานจิต ยกขึ้นไปว่างบนวิมานแก้วพระพุทธเจ้า และเชิญบารมีพระต่อหน้าพระพุทธเจ้าลงในวัตถุมงคล โดยจะทำแบบนี้ 3 ครั้ง จิตที่เป็นพลังสามารถผ่านพลังพระพุทธเจ้าลงวัตถุมงคลได้เต็มที่ เพราะทั้ง 3 กระบวนการนั้นสำคัญ ทำให้วัตถุมงคลนั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา  46351744_1025998627584100_8413719673052332032_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.jpg

  46426369_1025998650917431_7643830249620242432_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg

  46430826_1025998677584095_1100585498449018880_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  46420072_1934312293323511_35381188965171200_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg  #อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป คำสอนของพระเดชพระคุณ
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐาน จัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคน ไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกาย สว่างไสวมาก การสร้างพระถวาย ด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

  "พุทธบูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"
  การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของ พุทธานุสสติเป็นเหตุ ให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูล ของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราต้องการ สร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบ จิตจะได้เกิดศรัทธา หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชา ไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้
  ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูป เขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย วาสนาบารมีสูง การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น
  ครั้งหนึ่งมีญาติโยมถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการชำระหนี้สงฆ์ว่าถ้าหากนับรวมหลาย ๆ ชาติเราไม่รู้ว่าเคยล่วงเกินของสงฆ์มามากน้อยเท่าไหร่ จะทำอย่างไรจึงจะชำระหนี้สงฆ์ได้หมด หลวงพ่อท่านกำหนดสมาธิจิต
  ถามพระพุทธเจ้า ก็ปรากฏนิมิต เป็นพระพุทธเจ้าลอยมาตอบคำถามท่านว่า "ถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้สร้างพระพุทธรูป หน้าตัก ๔ ศอก" พระหน้าตัก ๔ ศอก ถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐาน ท่านบอกว่า "พระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์ หนี้สงฆ์ที่แล้ว ๆ มา ถือเป็นการหมดกันไป" เมื่อถามว่าการสร้างพระองค์หนึ่งชำระหนี้สงฆ์ได้คนเดียวหรือกี่คน ท่านก็บอกว่า "ถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียว ถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะ"
  ......................

  คำว่า "คณะ" หมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ ตัดบาปเก่าชำระหนี้สงฆ์เก่า ๆ ได้หมด แต่ถ้าสร้างหนี้ใหม่ต่อ ก็เป็นหนี้ใหม่เหมือนกันนะ เวลาถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย อย่างน้อยควรมีพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๕ นิ้วขึ้นไป ผู้ที่อนุโมทนารับบุญรับกุศล จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหมเขาแบ่งฐานะกันตามความสว่างของร่างกาย ไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัว ถ้ามีผ้าจีวรด้วย ผู้อนุโมทนาจะมีเครื่องประดับสวยงามกว่าเดิม ถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่า
  ........................
  อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป นำมาจากหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑" โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์  ***********************************************************   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  ?temp_hash=b010017d0b881cd119439363ec8f7201.jpg
  บุญที่เนื่องด้วยสมเด็จองค์ปฐม หาที่สุดไม่ได้ หาที่จบไม่ได้ ต้องเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีดีแล้ว
  หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807  ทุกคนเป็นเกจิได้, ตัวอย่างการอธิษฐานรูปลักษณ์ต่างๆ, การพัฒนาการอธิษฐาน
   
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  (ปัญหาเครื่องรางของขลัง )

  #พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง (วัดจันทาราม)
  บ้านท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  ...ปัญหาเรื่องนี้ได้นำคำตอบของหลวงพ่อ มาเพื่อความกระจ่างของความหมายที่อยู่ในความรู้สึกของท่านพุทธศาสนิกชนบางท่าน ที่ยังเข้าใจไม่ครบถ้วนใน ความหมายของคำว่า

  "เครื่องรางของขลัง" ซึ่งในปัจจุบันนี้บางท่านมีความเข้าใจไปว่า พระที่ชอบแจกเครื่องรางของขลังจะทำให้คนติดอยู่ในวัตถุ หลงใหลงมงาย ปัญหานี้โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา นำมาถามกันอยู่เสมอ ซึ่งหลวงพ่อท่านได้กรุณาอธิบายว่า

  ความมุ่งหมายในการใช้พระคล้องคอ โดยมากพวกเรามักจะเข้าใจผิดกัน ที่พระท่านทำพระไว้ให้คล้องคอก็หมายถึงว่าบุคคลใดที่มีใจเคารพในพระพุทธเจ้า มีใจเคารพในพระธรรม มีใจเคารพในพระอริยสงฆ์แต่ทว่ามีกำลังใจที่เข้าถึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการ

  ยังอ่อนอยู่ ฉะนั้นจึงได้ทำรูปของพระพุทธเจ้าก็ดี รูปเปรียบเทียบของพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดี ที่เป็นที่เคารพนับถือห้อยคอไว้ ถ้าหากว่าเรานึกถึงพระท่านไม่ออกจะได้นำพระขึ้นมาดู รูปนี้ เป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแนะนำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบแห่งความดีที่เรียกกันว่า

  "พระธรรมวินัย" นี่ความจริงเป็นความมุ่งหมายของผู้ทำ ต้องการอย่างนี้ หมายความว่าคนที่มีพระห้อยคอ ควรจะทำใจอย่างพระ หรือมิฉะนั้นคนที่มีพระห้อยคอก็ควรจะทำตามที่พระแนะนำให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ว่าพวกเราก็กลับมาพลิกแพลงเสีย เอาพระไปตีกับชาวบ้านเขา ไปยุให้พระตีกัน พระที่นำมาห้อยคอนี้ พระท่านทำขึ้นมาก็ด้วยอาศัยอำนาจของพระพุทธานุภาพนะ อำนาจของพระพุทธานุภาพนี้สามารถที่จะช่วยคนที่ไม่ถึงอายุขัยให้พ้นจากอันตรายได้

  ที่เรียกว่า "พระเครื่อง" อันนี้ใช้ได้ แต่ถ้าหากจะเรียก "เครื่องรางของขลัง" อันนี้ใช้ไม่ได้ พระทุกองค์ท่านทำมาไม่ใช่ของขลัง ท่านทำมาด้วยวิชาที่เรียกว่า "พุทธศาสตร์" ไม่ใช่ "ไสยศาสตร์" พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์มีค่าต่างกัน พวกของขลังนี่เป็นไสยศาสตร์ เขาทำมาเพื่อทำลาย สำหรับพุทธศาสตร์เขาทำเพื่อการสงเคราะห์เพื่อให้บุคคลที่มีพระประเภทนี้ไว้ ถ้ามีจิตใจเคารพในคุณพระรัตนตรัย หากไม่ถึงอายุขัย อันตรายของชีวิตถึงจะเกิดขึ้นก็สามารถปลอดภัยจากอันตรายนั้นได้ ......
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,044
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,807
  "กำลังของการสร้างพระ"


  ถาม: หลวงตาบอกว่า ตอนหลวงตาเจอหลวงปู่ครั้งแรก หลวงปู่บอกว่า หลวงตากรรมหนัก ให้ไปสร้างพระ
  หลวงตา: ใช่
  หลวงตาเล่าว่า “หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเอ็งกรรมหนัก ปาณาติบาตเยอะ ท่านให้ไปสร้างพระ ท่านก็แผ่ไปให้เจ้ากรรมนายเวร หลวงปู่ท่านปรับให้หลวงตาตอนไปอยู่กับท่าน ส่งเจ้ากรรมนายเวรให้มั่ง โห ตั้งหลายปี หล่อพระ การหล่อพระ นี่ เป็นการแผ่ให้พวกนี้ได้ดีที่สุด พวกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นกำลังของเราด้วย โห ถ้าไม่เจอหลวงปู่นี่ เสร็จเลย คงตายไปแล้วล่ะ ถ้าไม่เจอหลวงพ่อ นี่ ตายแล้ว ยังไงก็ตาย”

  ถาม: การสร้างพระ นี่ เป็นการลดกรรมเก่าได้ยังไง
  หลวงตา: อืมม เวลาเราแผ่ไป กำลังของพระไปด้วย กำลังมันมาก ความสว่างมันมาก

  ถาม: ทำให้เราเบนกระแสกรรมได้
  หลวงตา: ไม่ใช่ ทำให้เค้า ภูมินี่ มันได้บุญมาก ภูมิบางภูมินะ ภูมิที่เค้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราส่วนใหญ่จะเป็นสัมภเวสีกับพวกเปรต อสุรกาย ส่วนใหญ่เลยนะ
  ถ้าเป็นมนุษย์ มันต้องโมทนาบุญกับเรา โน่นนี่ ถึงจะได้ แต่ถ้าเป็นเทวดา หรือ พรหม นี่ เค้าไม่เอาเรื่องกับเรา เพราะเค้ากำลังเสวยบุญอยู่ไง เค้าไม่เอา ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือพวกสัมภเวสีทั้งนั้น นี่ หรือไม่ก็มนุษย์ด้วยกัน เพราะมันไม่ยอมง่ายๆ เพราะฉะนั้น น่าศึกษา ศาสตร์หลวงปู่นี่ จับท่านองค์เดียว มีทุกวิชาอยู่ในนั้น นี่ เอ็กซเรย์ก็ได้ เป็นโรคอะไร รู้หมดนี่ บางคนสร้างพระไม่นานก็เลิก มันไม่เข้าใจ คนเข้าใจจริงๆ เค้าไม่หยุดสร้าง มีเวลาเค้าจะสร้าง เพราะการสร้างพระ เป็นการสร้างรูปลักษณ์ขึ้น องค์เล็ก องค์ใหญ่ มันก็เท่ากัน ถ้ามันมีเวลา แล้วไม่ทำ ก็เสียประโยชน์ กำลังการสร้างพระคือกำลังแสงสว่าง แสงสว่าง รัศมีไกลนะ (หัวเราะ) มันเป็นการรวมบารมีไง มันเป็นหนึ่งเดียวไง พระพุทธรูปนะ พระเป็นสื่อของพลังงาน

  ถาม: เพราะเหตุใดหลวงตาจึงขยันเทพระ สร้างพระ เกือบทุกวัน หลวงตาต้องการทำอะไรบ้าง
  หลวงตา: เราสร้างพระ เราอธิษฐาน พระเป็นสื่อพลังงาน พระไปที่ไหน พลังงานหลวงปู่ ไปที่นั่น แม้แต่คนไม่ใช้ก็มีประโยชน์ เพราะว่ามีพลังงาน ก็อย่างพระ รูปหลวงปู่ นี่ เป็นสื่อพลังงานนะ เวลามองปั๊บ นี่ พลังงานท่านมาหมดแหละ คือ บุญท่านมานะ
  เวลาทำพระองค์นึงไม่ใช่ทำง่ายๆ นึกว่าทำง่ายเหรอ นี่ ต่อไปข้างหน้าจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะโลกมันไม่แน่นอน สมัยนี้ ใครก็ทำได้นะ พระ โทรศัพท์กริ๊งนึงไปที่โรงงานจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้ ถ้าในสมัยโบราณ ที่พูดมา นี่ ต้องใช้เวลาหลายสิบปี กว่าจะไปหาโรง กว่าจะไปหาช่าง กว่าจะขึ้นหุ่น กว่าจะ โห เป็นเรื่องใหญ่นะนี่ คนธรรมดาอย่างเราๆ ทำไม่ได้ มันต้องเป็นเศรษฐี เป็นผู้มีกำลัง ท่านบอก โลกมันเจริญแล้วเสื่อม สิ่งนี้ จึงเป็นการสืบต่อพลังงาน สืบต่อพลังงานของบุญ ถ้าเข้าใจก็ทำ ถ้าไม่เข้าใจมันจะต่อต้าน ทำไปทำไม เค้าทำกันเยอะแยะ ไม่กี่ร้อยปีมันก็จะเสื่อม
  เดี๋ยวก็เกิดใหม่ แล้วก็สร้างใหม่ มันเป็นรูปกับนามไง ศาสนาอยู่ที่สื่อ อยู่ที่พระ

  ถาม: หลวงตาสร้างพระ และ หล่อพระ เกือบทุกเดือนนั้น ประโยชน์สูงสุดจริงๆ แล้วทำเพื่ออะไรครับ
  หลวงตา: พระเป็นสื่อพลังงาน คนทั่วๆ ไปยังไม่ค่อยเข้าใจนะ ไม่ให้ติดวัตถุมงคล เข้าใจยากนะ มันเป็นสูตรของโพธิญาณเค้า ทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าไม่มีสื่อ คนจะจำไม่ได้ เพราะฉะนั้น มันถึงมีวัตถุเก่าๆ ใช่ไหม เจดีย์เก่าๆ อย่างทั่วโลกนะ เค้าทำไว้ เค้าเอามาศึกษาในอดีต พวกนั้นอยู่กันยังไง ใช่ไหม ทุกศาสนา ทุกประเทศเค้าทำ มันย้อนดูได้ แต่พุทธศาสตร์ นี่ ถ้าไม่เรียน ไม่รู้หรอก มันไม่มีรูปก็ไม่มีนาม ประมาณการไม่ได้นะ

  สมัยก่อน ก็ไม่ได้สร้างพระอะไรมากมายหรอก ตั้งแต่มาอยู่กับหลวงปู่ดู่นี่แหละ ท่านพาทำ ท่านบอก พระองค์เล็ก องค์ใหญ่ มันเป็นสื่อของพลังงานทั้งนั้น ท่านบอก ในอนาคต ในกาลข้างหน้า ศาสนา นี่ มันอยู่ที่สื่อ มันอยู่ที่พระ คนที่ทำกรรมฐานในอนาคต บางคน นี่ เขาก็เอาพระมาเป็นสื่อในการทำกรรมฐานของเขา มันก็เหมือนตอนที่หลวงตาไปลาหลวงปู่อ่ะ ท่านยังให้พระมาองค์นึง ท่านบอกอยากรู้อะไรสามโลกธาตุให้ถามพระองค์นี้ ท่านว่า เป็นรูปท่านเองรูปลอยองค์ เป็นปูนสีจะออกน้ำตาลๆ หน่อย พระของท่าน หรือ ที่เราสร้างนี่ ถ้าเก็บไว้นานๆ มันจะเปลี่ยนสีออกสีน้ำตาลนะ ถ้ามันหักข้างใน มันจะเป็นแก้ว หลวงตาถึงได้สร้างไง ถึงเข้าใจ ถึงสร้างไง ถ้างั้นไม่สร้างหรอกไม่มีประโยชน์อะไร

  หลวงปู่ท่านสอนว่า เอ็งทำอะไรนี่ เอาประโยชน์ว่า ฝึกกับท่านมาสิบปีนะก่อนที่จะบวช สิบปีนี่ ทิ้งทุกอย่างไว้นะ ไม่สนใจเลย ฝึกอย่างเดียว ทำงานไปด้วย ฝึกไปด้วย มันก็เหมือนเรียนศาสตร์ทั้งหลายที่เค้าเรียนๆ กันนั่นนะ ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไร ก็เรียนที่พุทธศาสตร์ เพราะพุทธศาสตร์ มันเป็นศาสตร์ที่คุมศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกนี้นะ พื้นฐานของพุทธศาสตร์ คือ การฝึกจิต อ่ะ ฝึกจิต ความสงบของจิต ความสบาย ความเพลิดเพลิน
  ***************************************************
  “... สวดทุกครั้งพลังงานมันหมุนเวียนไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้าง รูปลักษณ์ที่เราอธิษฐาน รูปลักษณ์ที่เราแจกไป จะเป็นองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ไปหมดนะ ...”
  ***************************************************
  ข้อมูลจาก : หนังสือตามรอยโพธิญาณ หน้าที่ 274-277
  ***************************************************

  เครดิต Athinan Aumboon
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...