เรื่องเด่น การสวดมนต์ "สู้" ไวรัส covid-๑๙

ในห้อง 'หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน' ตั้งกระทู้โดย iamfu, 29 มีนาคม 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. iamfu

  iamfu ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,489
  กระทู้เรื่องเด่น:
  461
  ค่าพลัง:
  +6,066
  lp014.jpg

  เรื่องของการสวดมนต์ "สู้" ไวรัส covid-๑๙ ถ้าใครจะ "สู้" ก็เชิญตามสบาย แต่ทางวัดท่าขนุนไม่สู้ด้วย อาตมภาพขอปฏิบัติตาม
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้แสดงความเป็นมิตรกับเหล่าอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ใช่ไปขับไล่ไสส่งกัน

  ท่านลองพิจารณาเนื้อหาในรตนสูตร ดังที่อาตมาจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แล้วจะทราบว่าเหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้น

  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ
  ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข
  สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ
  อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํฯ


  แปลความว่า

  ภูตทั้งหลายเหล่าใด ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดินหรืออยู่ในอากาศ ขอให้ภูตทั้งหมดจงมีน้ำใจดี ฟังคำกล่าวด้วยดี (รตนสูตร) นี้ ด้วยความเคารพ

  ตสฺมา หิ ภูตานิ สาเมถ สพฺเพ
  เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย
  ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลิํ
  ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตาฯ


  แปลความว่า

  ฉะนั้น ภูตทั้งหลาย ขอท่านจงฟัง ขอให้ท่านเป็นมิตรกับมนุษย์ผู้ทำพลีกรรม จงปกป้องรักษามนุษย์เหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าได้ประมาทเถิด

  จะเห็นได้ชัดเจนว่า การสวดรตนสูตรในสมัยพุทธกาลนั้น อันดับแรก...พระอานนทเถระท่านเป็นพระโสดาบัน ย่อมมีความเคารพนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยยิ่งชีวิต สิ่งที่ท่านกล่าวอ้างถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือกล่าวอ้างถึงด้วยความเคารพอย่างสุดจิตสุดใจจริง ๆ

  การที่จะน้อมใจผู้อื่นให้เชื่อถือเรานั้น เราเองต้องกระทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้อย่างเต็มที่ก่อน เมื่อผู้อื่นเห็นว่าเราทำได้จริง ถึงจะน้อมใจเชื่อตาม

  ประการที่ ๒ ต้องวางกำลังใจเป็นมิตรกับเหล่าอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ใช่ตั้งใจเป็นศัตรู ไปขับไล่ไสส่งกัน ถ้าอย่างนั้นท่านไม่มีทางที่จะได้รับความร่วมมือใด ๆ เลย

  อย่าลืมว่าการอยู่ร่วมกัน ต้องสมประโยชน์ซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างได้รับในส่วนที่ตัวเองต้องการ ดังทฤษฎี win - win ของฝรั่ง สังคมจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

  ดังนั้น...ในการสวดรตนสูตร สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าถึงความเคารพในคุณพระรัตนตรัย และต้องวางกำลังใจเป็นมิตรกับทุกภพทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่า ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นช่วยเหลือมนุษย์ เป็นการร้องขอในลักษณะที่เด็กร้องขอต่อผู้ใหญ่

  ในเมื่อเด็กอ่อนน้อมถ่อมตน ร้องขอแต่โดยดี ย่อมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เด็กทำ ก็เหมือนกับบรรดาท่านรัฐมนตรีทั้งหลาย เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ข้าราชการประจำกระทำ แค่พยักหน้าเห็นด้วย เรื่องทุกอย่างก็จบลงด้วยดี

  อาตมภาพเคยกล่าวมาหลายครั้งว่า การใช้พระคาถาต่าง ๆ ถ้าเราเข้าถึงหัวใจของพระคาถาจริง ๆ ก็สามารถที่จะใช้ได้ผลมากกว่าคนอื่นเขา ดังได้พรรณนามาด้วยประการฉะนี้

  ...................................
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน

  www.watthakhanun.com
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 มีนาคม 2020
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...