เรื่องเด่น การเจริญพระกรรมฐานให้บรรลุมรรคผลนิพพาน (ธาตุ4_ดินน้ำลมไฟ) I พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 3 กุมภาพันธ์ 2023.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,373
  กระทู้เรื่องเด่น:
  930
  ค่าพลัง:
  +69,704
  ?temp_hash=46020b6d6e049c57886a00ad8076cff3.jpg  แม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเรา ด้วยเครื่องบูชามากมาย สูงค่าแค่ใหน ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเราด้วยการบูชาอันดียิ่ง

  ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้ว "ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา" สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาให้ในโลกนี้ ย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี จงมีธรรม จงมีวินัย เป็นที่พึ่งของตนเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย แม้แต่ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น

  *************************************************************

  "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส" ฟัง ดูได้ทุกเพศทุกวัย หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความสำเร็จในชีวิต

  วิดีโอในช่องนี้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นธรรมทาน ขออนุโมทนาบุญกับผู้รับฟังทุกท่าน

  *หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือทำให้ท่านผู้ใดไม่พอใจ ทางช่องขออภัยมา ณ ที่นี่*


  ประเทศใดที่มีคนพาลมาก ประเทศนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่มีความสงบสุข

  มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ กำลังสำคัญของประเทศ ได้ฟังเทปเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ และพระอริยสงฆ์ เพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สำนึกรักประเทศ ไม่เป็นคนพาล เพื่อประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุข และมีความปราถนาที่อยากให้ผู้นำประเทศ ผู้มีอำนาจบริหารประเทศ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ประชาชน ได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนี้ ได้สำนึกรักประเทศ ไม่เป็นคนพาล เพื่อประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุข "จิตใจคนเจริญ ประเทศชาติก็จะเจริญ"


  ประเทศไทยสวยงาม เป็นเมืองพุทธศาสนา ประเทศไทยสวยงาม มีวัดที่วิจิตรงดงามตระการตา ประเทศไทยสวยงาม มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศไทยสวยงาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม ประเทศไทยสวยงาม มีคนเก่งมากมาย ประเทศไทยสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัตถุมากมาย แล้วความเจริญด้านจิตใจ ด้านศิลธรรมอยู่ที่ใด มีข่าวฆ่ากันตายทุกวัน มีข่าวทำร้ายกันทุกวัน มีข่าวลักทรัพย์กันทุกวัน มีข่าวทุจริต ฉ้อโกงกันทุกวัน ประเทศไทยต้องตรงเริ่มแก้ไขที่ตรงไหน จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีศิลธรรม รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ มีเมตตากรุณาต่อกันและกัน เพื่อเป็นประเทศไทยสวยงาม เพื่อประเทศไทยสงบสุข เพื่อความสุขของทุกคน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ จิตใจคนเจริญ ประเทศชาติก็จะเจริญ จะเป็นไปได้ไหมที่จะให้ทุกโรงเรียน ทุกองค์กร เปิดพระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ ให้นักเรียน,คุณครู,พนักงาน ได้ฟังกันประมาณวันละครึ่ง ชม.ในตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน ก่อนทำงาน เพื่อปลูกฝังศีลธรรมกันในทุกๆวัน ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทุกศาสนาฟังได้ในลักษณะเป็นการฟังนิทานสมัยพุทธกาล "ชีวิตนี้สั้นนัก" อย่าเสียเวลา ไปกับความโมโห โกรธ เกลียด ว่าร้ายกันเลย อย่าเสียเวลา ไปกับเรื่องของคนอื่นเลย อย่าเสียเวลา ไปกับความโลภเลย อย่าเสียเวลา ไปกับความคิดเศร้าหม่อง ฟุ้งซ่านไร้สาระไปเองเลย อย่าเสียเวลา ไปกับอบายมุขเลย "จงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเถิด" ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ มีความสำคัญ ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปเทอญ


  "ได้เกิดมาเป็นคนแล้ว อย่าหันหลังกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเลย"  #พระพุทธศาสนาช่วยโลก #กฏแห่งกรรม #กรรมบันดาล #แก้กรรมด้วยศิลธรรม #จิตเจตนาเป็นตัวกำหนดกรรม #วิธีหนี้นรก #พมหรมวิหาร4 #อิทธิบาท4 #อริยสัจ4 #มรรค8 #พระนิพพาน #ประเทศไทยสวยงาม #ประเทศไทยสงบสุข
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...