การเจริญเมตตา มัน จะ เข้าถึง องค์ฌาน สมบัติ 8 ได้ด้วยหรือครับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Kamen rider, 14 กุมภาพันธ์ 2005.

 1. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,989
  เคยเจอ ใน ชาดก ตอน พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็น ดาบส แล้ว เจริญเมตตา ทั้งชีวิตเลย ตายแล้วไปเกิดพรมหมโลก ก็ สงสัย เจริญเมตตา ยังไงของท่านหนา จึง ได้ องค์ฌาน
   
 2. กระสือข้างส้วม

  กระสือข้างส้วม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มกราคม 2005
  โพสต์:
  1,212
  ค่าพลัง:
  +385
 3. NanoProbe (นาโนโพรบ)

  NanoProbe (นาโนโพรบ) เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +262
  เป็นหนึ่งในอนุสติ ๑๐ ครับ จากกรรมฐาน ๔๐
  อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
  พรหมวิหารที่สมเด็จพระสรรเพชรญ์พุทธเจ้า ตรัสสำแดงไว้ในลำดับแห่งอนุสสตินั้นมี ๔ ประการ คือเมตตาประการ๑ กรุณาประการ๑ มุทิตาประการ๑ อุเบกขาประการ๑
  จำเริญจนได้ จตุตถฌาณ
  พระโยคาพจรอันจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้น จะได้ซึ่งอานิสงส์ ๑๑ ประการ
  จะหลับก็เป็นสุขดุจเข้าสมาบัติ ๑
  ตื่นขึ้นก็เป็นสุข ๑
  มีหน้าอันปราศจากการวิการดุจดังว่าดอกบัวอันบาน ๑
  จะนิมิตฝันก็มิได้เห็นซึ่งสุบินอันลามก ๑
  จะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ ๑
  ฝูงเทพยดาจะอภิบาลรักษา ๑
  เพลิงมิได้สังหาร จะมิได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษ ศัสตราวุธอันบุคคลประหารก็มิได้เข้าไปในกาย ๑
  จิตแห่งบุคคลนั้นจะตั้งมั่นลงในสมาธิ ๑
  มีพักตร์จะผ่องดังผลตาลอันหล่นจากขั้ว ๑
  เมื่อจะทำกาลกิริยามิได้ฟั่นเฟือนเสียสติ ๑
  แม้มิได้ตรัสรู้มรรคผลในชาตินี้ ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก๑

  จากพระวิสุทธิมรรค ฉบับเล่มเดียวจบ
  มหาวงค์ ชาญบาลี ผู้ชำระและตรวจสอบทานตามอรรคกถาพระวิสุทธิมรรค สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หน้า426-439
  สรุปว่า เจริญพรหมวิหาร๔ จนได้ฌาณ ๔ ครับ ขอให้เจริญในธรรม
   
 4. Mr.Boy_jakkrit

  Mr.Boy_jakkrit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  2,065
  ค่าพลัง:
  +2,680
  ตามตำราก็ว่าไว้อย่างนั้นแล

  แต่หากจะลองพิสูจท์และสัมผัสก็อาจจะสำเหนียกได้โดยการสังเกตุเวลาเรามีความสุข เป็นวันที่สดใส ทำอะไรๆก็สะดวก ไฟเขียวผ่านตลอด มีผู้คนยิ้มให้ทักทายเรา และเป็นมิตรกับเราด้วยดีตั้งแต่ตื่นเช้า ตลอดจนถึงกลับบ้านเข้าห้องนอน วันนี้เรามีความสุขทั้งวันเลย เราย่อมหลับอย่างมีความสุข เพราะได้ทำดีไว้แล้วทั้งวัน เรากระทำให้ทุกคนให้ทุกสิ่งด้วยความปราถนาดีทั้งวัน
  และทำอย่างไม่มุ่งหวังว่าจะได้อะไรดีๆจากใครๆตอบกลับ พอครบค่ำได้เวลานอนล่ะ เราก็จะนอนอย่างสบาย ตัวเบา มีความสุข สุขมาจากข้างใน

  สำเหนียกจากตรงไหน บางคนก็งง ?
  ก็สำเหนียกจากกาลเวลาหรือระยะเวลาไง ที่เล่าเมื่อกี้เป็นการกระทำเพียงวันเดียวจากตื่นจนเวลาหลับ
  แต่หากนั่นเป็นการกระทำที่ใช้เวลาชีวิตทั้งชีวิตเมื่อสมควรแก่วาระแล้ว เราย่อมมีแต่ความสุข สุขในวาระสุดท้ายของภพชาตินี้จะติดไปอีกนานแสนนาน


  แต่แนวทางที่เราท่านทั้งหลายควรยึดไว้เป็นหลัก หมายถึงแนวทางที่เราควรประพฤติปฏิบัตินั้น หมายรวมไปถึงภพภูมิที่อยู่สูงกว่าทั้งหมดควรตัดแม้แต่ยินดีในสุขยินดีในทุกข์
   

แชร์หน้านี้

Loading...