การใช้เวทมนต์ที่ถูกวิธี

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย tang_go, 11 พฤษภาคม 2012.

 1. tang_go

  tang_go Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2009
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +76
  มนต์แต่ละบทนี้ได้มาจากหนังสือประเพณีไทยโบราณพื้นบ้านอีสาน โดยพระมหาปรีชา ปริญฺญาโน เป็นผู้แต่ง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณยายท่านเก็บไว้ ซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้ว ผมก็เลยนำมาเก็บรักษาเอาไว้ แต่มันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ เพราะมันเก่าจนขาดหายไปบางส่วน ปีนี้ก็มีอายุ ๙๐ปีแล้ว ผมจึงเก็บรักษาไว้เพื่อพิมพ์แจกเป็นวิทยาทานแก่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

  พระมหาปรีชา ปริญฺญาโน ท่านกล่าวไว้ในหนังสือว่า “หากผู้ใดต้องการเรียนคาถาอาคมจากตำราเล่มนี้ ควรปฏิบัติดังนี้แลฯ

  หนึ่ง ควรเป็นผู้ที่ไม่พึงสงสัยและจิตใจไม่คลอนแคลนกับมนต์ในแต่ละบท เหตุที่ทำให้จิตใจคลอนแคลนนั้น เนื่องจากลองใช้คาถาเพียงไม่กี่ครั้งแล้วไม่เห็นผลบังเกิด จึงเสื่อมศรัทธาและความเชื่อมั่น ซึ่งหารู้ไม่ว่าการฝึกเวทมนตร์ต้องฝึกใช้ไปเรื่อยๆ จนเราจดจำได้แม่นยำ จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมัน สามารถท่องกลับหน้ากลับหลังได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ก็อาจใช้เวลานานเหมือนกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจของแต่ละบุคคลว่าจะได้เร็วหรือช้า ที่สำคัญไม่ควรหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้มนต์ เพราะเมื่อจิตเราเป็นสมาธิดีแล้วผลนั้นจักบังเกิดขึ้นมาเองโดยมิต้องพึงหวัง

  สอง ควรสาธยายหรือท่องบ่นเป็นประจำ(ทำเฉพาะในที่ลับตาคนเท่านั้น)

  สาม ควรพึงบริสุทธ์ด้วยศีลแปด หรือศีลห้าเป็นอย่างน้อย

  สี่ ก่อนจะใช้มนต์บทใดต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทประสาทวิชาให้หรือเจ้าของตำราก่อน เพราะการเรียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีครูผู้ถ่ายทอดเป็นสำคัญดังภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่า “หมกปลาแดกยังมีครู” ฉะนั้นผู้เรียนก็ต้องเป็นศิษย์มีครูเช่นกัน โดยต้องระลึกถึงบรมครูเป็นคนแรกคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคายขันครูนั้นแล้วแต่ครูผู้สอนจะบอก หรือหากไม่มีก็ให้ประนมสองมือแทนก็ได้ เพราะมันอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ”

  *ก่อนจะใช้มนต์บทใดต่องบริกรรมคาถาปลุกมนต์ขึ้นมาใช้ก่อน เพื่อเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์ในบทนั้นๆ

  (ตั้งนะโม ๓ จบก่อน)

  *คาถาปลุกเสกมนต์
  สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรินตรัง สิทธิพุทธัง สิทธิธัมมัง สิทธิสังฆัง สารพัดสิทธิ ภวันตุเมฯ (๓ จบ)
  โอมคะลุกคะลุก กูสิปลุกทังนะ กูสิปลุกทังโม กูสิปลุกทังอิติปิโส นะโมพุทธายะ อา ปา มะ จุ ปะ ที มะ สัง อัง ขุ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ (๓ จบ)

  คาถา ปิดทวารทั้ง ๙
  นะโอ นะทา นะปิดตา โมปิดปาก พุทธติดปิด อัดทวารทั้งเก้า (๓ จบ)
  (ใช้เมื่อเลวาท่านจะนั่งสมาธิ วิปัสสนาหรือใช้เป็นคาถากำบังก็ได้ ให้ผลดีนักแลฯ)

  คาถา สะเดาะกุญแจ
  กาลา ธัมมา (๓ จบ)

  คาถาสูบมนต์
  โอม สูบๆ กูสิสูบเอาพิษรูปอยู่ในตน กูสิสูบเอาพิษมนต์อยู่ในปาก กูสิสูบเอาพญานาคคอคำ กูสิสูบให้มนต์กูเข็ดกูยำยิ่งกว่าไฟเดือนห้า กูสิสูบให้มนต์กูกล้าปานฟ้าแล่นถือกัน โอม สหมสูบฯ (๓ จบ)
  (คาถาบทนี้ ใช้เมื่อต้องการเรียกหรือสูบมนต์เข้ามาใส่ตัว)

  คาถา เรียกหายโกรธ
  นะ เต ภวัง อัฐ ฐะ มะ มา ทิ ยัน ติ (๓ จบ)
  (ใช้เสกใส่เมื่อมีคนกำลังโมโหหรือจะทำร้ายเรา ให้ผลดีนักแลฯ)

  คาถา มหาเสน่ห์
  เย ปุคลา อัฐฐะ สตัง ปสัตถา (๓ จบ)
  (ใช้เสกน้ำล้างหน้า หรือเสกใส่ดอกไม้ที่มีสีขาว จักบังเกิดผลให้คนรักใคร่ คนหลง ดีนักแลฯ)

  คาถา แก้ปวดหัว
  จิ ปิ เส คิ (๗ จบ)

  คาถา เสกหนังควายฟ้าผ่าแทงปอบ
  กิ ลิ มิ ทิ กุ ลุ มุ ทุ เก เร เม เท ระ (๓ จบ)

  คาถา เสกมือจับปอบ
  โอม นโม ธัมมาย

  คาถา เป่าปาก
  ธัมมะสากัง ปาธัง สุตะวา สาวะหะ เอวะ (๓ จบ) (ใช้เสกเป่าเมื่อปากมีบาดแผล จักหายดีนักแลฯ)

  คาถา ไล่เปรต
  ทุ สะ นะ โส นะ โม พุท ธา ยะ (๓ จบ)
  (บริกรรมแล้วกลั้นหายใจใช้เท้ากระทืบดินสามครั้งก่อนออกจากบ้าน จักแคล้วคลาดจากเปรตและอสุรกายดีนักแลฯ)

  คาถา อ้อ
  ลุลุ ไต่โขฝ้าย ล่ายล่าย ไต่โขไหม ไต่โขเงินโขคำ ย้ายพิษทั้งอ้อ ตับคอเป๋นเศษเศษ แล้วต้องก๋าดำซ่อยฮ้อง เหลืองคำเอ้ย เจ้าผู้นั่งสาบแจบนั่ง แจบแล้วคงอ้อลงค่อยจ๋า (๓ จบ)
  (ใช้บริกรรมเมื่อคิดอะไรไม่ออก หรือนำไปใช้กับการเรียนก็ได้ จักจดจำได้ดีนักแลฯ)

  คาถา กันสุนัข
  อิ มะ อา กิ (๓ จบ)
  (กลั้นหายใจแล้วบริกรรมเสกเป่าใส่สุนัขที่ดุร้าย เมื่อมันจักมาทำร้ายเรา จักเป็นผลดีนักแลฯ)

  วันนี้ผมขอโพสต์เท่านี้ละกันนะครับ ที่เหลืออีกเยอะแยะเอาไว้วันหลังละกันนะครับ
   
 2. tang_go

  tang_go Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2009
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +76
  การฝึกเวทมนต์เป็นกลอุบายให้เรา มีสมาธิ รักษาศีล ไม่ใช่การหวังผลจากการใช้เวทมนต์...จงตั้งสติพิจารณาตามนั้นเถิด
   
 3. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,291
  ค่าพลัง:
  +82,541
  ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กำลังอยากรู้อยากลองตามประสาวัยรุ่น
  มีอยู่วันหนึ่ง เอาหนังสือเวทมนต์คาถาจากบ้านไปนั่งท่อง....
  ไม่น่าเชื่อว่า วันนั้นทำข้อสอบได้เต็ม แบบตัวเองไม่รู้เรื่องอะไร ก็กาไปตามเรื่องตามราว
  จนครูงง เราก็งง
  (เล่าประสบการณ์สู่กันฟังค่ะ)
   
 4. Soundless

  Soundless สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +15
  ส่วนตัวเราเองว่ามนต์คาถาเป็นกุศโลบาย
  ท่องได้เอาจิตจับไว้ได้ (ภาวนา) = สมาธิ
  ท่องได้แปลได้ + พิจารณา (วิปัสสนา)= ปัญญา
  ระหว่างท่องจิตเกิดเป็นสมาธิ จิตที่เป็นสมาธิก็ให้คุณได้ตามกำลังจิต
  นี่พลังจิตเกิดอย่างนี้ เกิดแต่สมาธิหรือฌาน นิพานเกิดแต่ปัญญา
   
 5. เทพคาถา

  เทพคาถา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  214
  ค่าพลัง:
  +371
  ถ้าคุณเข้าใจเข้าถึงพลังคาถา หลักการใช้ หลักการฝึกจริงๆ
  ไม่ว่าคุณจะใช้คาถาบทใดๆ หรือ แม้กระทั่งคุณจะประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
  หรือที่เรียกว่า คาถาปลอม
  ก็จะสามารถสำเร็จได้ดังใจ
   

แชร์หน้านี้

Loading...