การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย Merin, 15 กรกฎาคม 2006.

 1. Merin

  Merin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  62
  ค่าพลัง:
  +562
  [FONT=&quot]การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ[/FONT]<o></o>
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลมีความหวังจึงให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทาน มุ่งการสั่งสมให้ทาน ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราช เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังจึงให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานโดยคิดว่า ทานเป็นการดี เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์ เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังจึงให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า การให้ทานเป็นการดี แต่ให้ทานโดยคิดว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายเคยให้ทำมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี เขาให้ทานคือ ข้าว น้ำ ฯลฯ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นมายา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายเคยให้ทำมา แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นหรือ เขาให้ทานคือ ข้าว น้ำ ฯลฯ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้ แต่สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นหุงหากินไม่ได้ แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษีบูชาหายัญฉะนั้น เขาให้ทานคือ ข้าว น้ำ ฯลฯ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน .... แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้ จิตจะผ่องใส เกิดความปลิ้มใจและโสมนัส เขาให้ทานคือ ข้าว น้ำ ฯลฯ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้[/FONT]
  <o></o>
  [FONT=&quot]..ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้ จิตจะผ่องใส เกิดความปลิ้มใจและโสมนัส แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต (เพื่อละกิเลส) เขาให้ทานเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้<o>
  </o>[/FONT]<o></o>
  [FONT=&quot]จากหนังสือ [/FONT]“[FONT=&quot]พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์[/FONT]” [FONT=&quot]หน้า ๒๓๑ [/FONT]- [FONT=&quot]๒๓๔<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]ทานสูตร พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม ๒๓ หน้า[/FONT] [FONT=&quot]๖๐ [/FONT]- [FONT=&quot]๖๓<o></o>[/FONT]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2006
 2. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,973
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,128
  อ นุ โ ม ท น า ส า ธุ

  ...มาทำทานกันเถิด....
   
 3. oomsin2515

  oomsin2515 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  2,934
  ค่าพลัง:
  +3,391
  กุศลผลบุญใด ๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้
  ข้าพเจ้าขออุทิศให้<O:p</O:p


   

แชร์หน้านี้

Loading...