กำลังใจกับอภิญญา

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 2 ธันวาคม 2008.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
  <O:pรวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน จากหนังสือ ธรรมที่นำสู่ความทุกข์ (เล่ม4)

  <TABLE class=alt1 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  หลังจากนั้นสมเด็จองค์ปฐม ทรงเมตตาตรัสสอนเรื่องกำลังใจกับอภิญญาว่า
  1. อยากได้อภิญญาไหม? (ตอบว่าอยากได้ แต่กำลังใจเจ้ามันไม่สู้) ทรงตรัสว่า ทุกอย่างต้องอาศัยกำลังใจ การจักได้อภิญญาใหญ่ ก็ต้องอาศัยกำลังใจ การจักมานิพพานก็ต้องอาศัยกำลังใจ แต่ว่าเจ้าจงอย่าสนใจอภิญญาให้มากจนเกินไป อย่าเพิ่งคิดเอากายเนื้อไปไหนๆ จงซักซ้อมเอากายใจมาพระนิพพานในชั่วขณะจิตดีกว่า<O:p</O:p
  2. สนใจกับการชำระจิตให้ปลดสังโยชน์ อันเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดีกว่า อภิญญาใหญ่ใหญ่จักได้หรือไม่ได้อย่าพึงสนใจ<O:p</O:p
  3. เอาความขยันไปตัดสังโยชน์ดีกว่า เพราะเล่นฤทธิ์ก็จักเป็นการถ่วงการบรรลุมรรคผล อย่างวันที่พิจารณาถึงทุกข์ทั้งภายในภายนอกและภายใน ก็จัดได้ว่าพอใช้ จงหมั่นทบทวนอยู่เสมอๆ พยายามให้จิตทรงตัว พิจารณาจนยอมรับทุกข์นั้นอย่างจริงใจ<O:p</O:p
  4. หลังจากนั้นก็พิจารณาถึงสมุทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วย ค่อยๆ คิดค่อยๆ ทำจิตจักยอมรับความจริงของกฏธรรมดายิ่งขึ้น พิจารณาให้สม่ำเสมอ อย่าคิดทิ้งคิดขว้าง รวดเร็วเกินไป จิตมันไม่ยอมรับ<O:p</O:p
  5. โทษและทุกข์ของกาม และ กามสัญญา ต้องหมั่นคิดทบทวน ใคร่ครวญอยู่เสมอ<O:p</O:p
  6. เช่นเดียวกันกับอารมณ์ปฏิฆะ ทำให้เกิดโทษและทุกข์อย่างไร ก็หมั่นคิดทบทวนเช่นกัน<O:p</O:p
  7. การตัดราคะและปฏิฆะต้องตัดพร้อมๆกัน ตัวหนึ่งเบาอีกตัวหนึ่งก็ต้องเบาไปด้วย เพราะทุกข์และโทษของปฏิฆะและราคะ ล้วนทำให้ต้องมาเกิดทั้งสิ้น<O:p</O:p
  8. หมั่นดูอารมณ์จิตให้ดีๆ ดูด้วยอารมณ์เบาๆ จิตจักสบาย อย่าดูด้วยอารมณ์เครียด และมีอารมณ์หดหู่ได้ง่าย ข้อนี้จึงพึงระมัดระวังให้จงหนัก<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ในวันต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตา ช่วยตรัสสอนต่อ<O:p</O:p
  เรื่องอารมณ์หนักใจ คือความเครียดจากลืมอานาปาว่า<O:p</O:p
  1.จักอยู่ที่ใดก็ตาม จักทำงานประเภทใดก็ตาม ต้องกำหนดจิตจับกรรมฐานรู้อยู่ตลอดเวลา<O:p</O:p
  2.พยายามทำให้เกิดความเคยชินในอารมณ์ สมถะและวิปัสสนานั้นๆ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  3.รู้ด้วยอารมณ์เบา ๆ ทำให้จิตสบายๆ เวลานี้อารมณ์จิตของเจ้ายังค่อนข้างหนักอยู่ เกาะเวทนาของร่างกายมากเกินไป เวทนาย่อมรู้แล้จงหมั่นวางจิตให้สบายอย่าไปยึกเกาะเวทนานั้นๆ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  4.และจงอย่าลืมรู้ลมให้มากๆ เพราะอานาปานุสติกรรมฐานนี้ สามารถระงับเวทนาของร่างกายได้อยู่แล้ว อย่าปล่อยจิตให้เกาะเวทนามาเกินไป เพราะอาการเวทนาจักดึงจิตให้ฟุ้งซ่าน ก็พึงยิ่งต้องรู้ลม เพราะอานาปานุสสติระงับความฟุ้งซ่านได้อย่างดี
  <O:p</O:p5.อนึ่ง เป็นปกติของคนเรา เมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อารมณ์วิตกจริตมันเกิดขึ้น ก็ต้องหมั่นรู้ลมให้มากขึ้น เพราะอานาปานุสสติแก้วิตกจริตได้เป็นอย่างดีเช่นกัน<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  6.อนึ่ง ควรคิดพิจารณาให้จิตยอมรับกฏของธรรมดา ว่าสภาพที่แท้จริงของร่างกาย ย่อมเป็นเพื่ออาพาธ (ป่วย)เป็นธรรมดา<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  7.ไม่มีร่างกายของผู้ใดที่เกิดมาแล้ว จักไม่มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียน ชิคัจฉา ปรมา โรคา แม้ความหิวก็ได้ชื่อว่าเป็นโรคที่เบียดเบียนอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่ามีร่างกายย่อมหนีอาพาธไปไม่พ้น <O:p</O:p
  8.เมื่อเป็นเช่นนี้จงอย่าหนี ทำจิตให้ยอมรับความเป็นจริงของร่างกาย เบื่อหน่ายร่างกายด้วยเห็นทุกข์ เห็นโทษของร่างกาย ทำจิตให้คลายกำหนัดในการอยากมีร่างกายนี้เสีย ด้วยเห็นสภาพธาตุ 4 มาประชุมกันเป็นอาการ 32 เป็นของสกปรกและไม่เที่ยง มีความเสี่อม และสลายตัวไปในที่สุด<O:p</O:p
  9.เมื่อไม่อยากมีร่างกายเกิดขึ้นในอารมณืจิตแล้ว ก็จงอย่าทำอารมณืจิตให้เครียด จงปล่อยวางอารมณ์ที่หนักใจนั้นเสีย จิตจักเป็นสุข มีอารมณ์เบาได้ (ก็รับคำสั่งสอนนั้น แต่ก็ยังมีความหนักใจ เพราะวางอารมณ์เบื่อไม่ได้<O:p</O:p
  10.ทรงตรัส ที่ยังวางไม่ลง เพราะจิตไร้กำลังตัดสักกายทิฏฐิ การพิจารณายังไม่ถึงที่สุด คือจิตยังยึดเกาะร่างกายอยู่เจ้าก็ต้องอาศัยรู้ลม ทำอานาปานุสสติให้จิตมีกำลัง<O:p</O:p
  11.การเข้าถึงฌาน จิตจักสงบได้เป็นระยะๆ ตามที่ต้องการตราบนั้น จิตจักสงบได้เป็นระยะๆ ตามที่ต้องการตราบนั้นจิตจักมีกำลังพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเราได้จนถึงที่สุด เมื่อนั้นจิตจักยอมรับกฎของธรรมดา และวางอารมณ์หนักใจลงได้<O:p</O:p
  12.เจ้าเห็นความสำคัญของอาณาปนุสสติหรือยัง เห็นแล้วก็จงหมั่นให้มากๆ กรรมฐานทุกกอง จักเป็นผลขึ้นมาได้ ก็ด้วยอานาปานุสสตินี้ พยายามรู้ลมให้มากในระยะนี้จักอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม จักทำงานอะไรอยู่ก็ตามให้จิตกำหนดรู้ลมให้มากๆ

  พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
  <O:pรวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน จากหนังสือ ธรรมที่นำสู่ความทุกข์ (เล่ม4)
  หน้าที่51-54
  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2009
 2. แก้วแกมกาญจน์

  แก้วแกมกาญจน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2008
  โพสต์:
  188
  ค่าพลัง:
  +441
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  เพิ่งได้หนังสือมาพอดีเลย อ่านเเล้วโดนทุกข้อความ
  ขอความบริสุทธ์ทั้งกาย วาจา ใจ จงบังเกิดแก่ทุกท่านโดยพลัน
   
 3. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,556
 4. supatach

  supatach เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,644
  ค่าพลัง:
  +6,662
  ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากๆเลยครับ
   
 5. wara43

  wara43 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2006
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
  [​IMG][​IMG]ขอกราบโมทนาสาธุครับ สาธุ...[​IMG][​IMG]
   
 6. GoonS

  GoonS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  804
  ค่าพลัง:
  +2,672
  อนุโมทนาครับ

  ตอนนี้กำลังใจตกมากเลย เเม้เเต่ตามลมยังไม่คล่องเลย

  พอได้อ่านก็ได้เข้าใจเกิดกำลังใจ เผลอเเปปเดียวลอยหายไปเลย
   
 7. ทรัพย์พระฤาษี

  ทรัพย์พระฤาษี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  397
  ค่าพลัง:
  +174
  โมทนาด้วยครับ


  <TABLE class=webtitle2 height=76 width="53%" align=center border=0><TBODY><TR><TD height=10>พระนิพพาน ไม่ใช่ภาษาพูด


  </TD></TR><TR><TD height=10>ไม่ใช่ภาษาเขียน แต่เป็นภาษาปฏิบัติ


  </TD></TR><TR><TD height=10>( คำสอนของ พระองค์ที่ 10 )


  </TD></TR></TBODY></TABLE>  [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]ผมมีบทความดีๆเกี่ยวกับในหลวง อยากให้ลองอ่านกันครับ[​IMG][​IMG][​IMG]
  คลิกนี้
  http://palungjit.org//showthread.php?t=150879
  <!-- / message -->
   
 8. kanalove

  kanalove เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  221
  ค่าพลัง:
  +386
  ขอให้ได้ก้าวขาไปในแดนนิพพานก่อนเถอะ -*- แล้วค่อยไปทำอะไรอย่างอื่น

  สาธุ
   
 9. omio

  omio เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,679
  ค่าพลัง:
  +5,217
  ขออนุโมทนากับผู้บริจาคและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกท่าน....และ

  เมื่อวานได้โอนเงินจำนวน 500 บาท จาก สาขาย่อยเทสโก้โลตัส พระราม 3 เพื่อร่วมสร้างผ้าคริสตัลห่มสมเด็จองค์ปฐมค่ะ

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 ธันวาคม 2008
 10. อวยชัย จิรชัยธร

  อวยชัย จิรชัยธร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  235
  ค่าพลัง:
  +662
  กระผมจะน้อมรับพระโอวาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม ด้วยความจริงใจ
  และน้อมรับปฏิบัติ พระพุทธเจ้าข้า
   
 11. phonsiri

  phonsiri Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2008
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +70
  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณสำหรับข้อความดี ดี ที่คุณ teporrarit เมตตาส่งมาให้ เหมือนจะรู้จิตเลยนะค่ะ เพราะช่วงนี้กำหนดไปกราบองค์พระปฐมเกือบทุกวัน วันละหลายครั้งเท่าที่มีเวลาค่ะ
   
 12. ลูกแก้วรัตน

  ลูกแก้วรัตน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +10
  สาธุครับ ขอให้ทุกท่านที่อ่านแล้วจงได้เข้าถึง พระนิพพาน สาธุ
   
 13. gosilwer

  gosilwer สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  21
  ค่าพลัง:
  +20
  อนุโมทนา สาธุ ครับ

  อ่านแล้วมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับ
   
 14. karatekung

  karatekung เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,625
  ค่าพลัง:
  +2,191
 15. godman

  godman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,006
  ค่าพลัง:
  +2,253
  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...