เสียงธรรม กิเลสที่ติดมากับธรรม. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 11 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ /หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ของขลังเต็มหัวใจไม่ดู /หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วันที่ 31 ต.ค. 2545

  ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  สายธรรม
  Published on Sep 13, 2017
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  งานที่กำจัดกิเลสได้ คือ การเดินจงกรม นั่งภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Mar 31, 2018
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ใจว่างเพราะธรรม14มิย2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร 5ตค2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  เทศน์กัณฑ์สุดท้าย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  สายธรรม
  Published on Mar 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 เมษายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  มูลกรรมฐาน งานของพระ 4 ม ค 2522 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  สันทิฏฐิโก19ตค2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล
  Published on Apr 7, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ !! หลักใหญ่นักปฏิบัติภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Feb 12, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  รู้เท่าทันกรรม !! ตัดกรรม แก้กรรม จะพ้นจากกรรมจริงหรือไม่ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jan 18, 2018
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  กิเลสไม่ยอมรับความจริง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ใจเจ้าปัญหา - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  อุบายการพิจารณา ให้เข้าถึงตัวหัวหน้ากิเลส หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤษภาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ภัยของนักภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  แยกธาตุขันธ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา /หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  พิจารณา ขันธ์ ๕ เข้าสู่ขั้นปัญญา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ธรรมชะล้างจิตใจสัตว์โลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  การปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหนต์เข้าสู่นิพพาน@ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  เราเป็นนักบวชแบบของโลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on May 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  หลวงตาพระมหาบัว-การบวชเป็นของยาก

  dhamma osoth
  Published on Jul 12, 2018
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  เมื่อโลกว่างจากศาสนา สูญกัป / หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jul 29, 2018
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

  nugarun
  Published on Jul 3, 2011

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  กิเลสที่ติดมากับธรรม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Aug 15, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...