เสียงธรรม ก่อนสอนผู้อื่น นิทาน ธรรมบท ชุดที่ 1-5 ..27 Hrs.

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 สิงหาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,903
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,171
  BuddhaPratanporn.jpg
  นิทาน ธรรมบท ชุดที่ 1 ..3 Hrs.


  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 17, 2018
  013 ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง 00:00

  014 ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญ 05:24
  015 ผู้ไม่ตาย 13:08
  016 ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ 49:54
  017 การทำที่พึ่งด้วยธรรม 01:04:47
  018 ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ 01:27:05
  019 ปัญญาเพียงดังปราสาท 01:31:24
  020 ผู้ตื่นอยู่เสมอ 01:35:12
  021 บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท 01:39:52
  022 สักกปัญหสูตร 01:52:28
  023 ผู้เห็นภัยในความประมาท 01:53:40
  024 ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน 01:57:53
  025 จิตที่ดิ้นรนกลับกลอก 02:01:19
  026 จิตที่นำความสุขมาให้ 02:07:17
  027 จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก 02:21:28
  028 จิตนี้เที่ยวไปไกล 02:25:27
  029 จิตอันราคะไม่ซึมซาบ 02:32:34
  030 การกั้นจิต 02:43:03
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,903
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,171
  lifeofbuddha082.jpg
  นิทานธรรมบท ชุดที่ 2..5 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 18, 2018นิทานธรรมบท ชุดที่ 2
  031 กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ 00:00
  032 จิตที่ตั้งไว้ผิด 07:24
  033 จิตที่ตั้งไว้ชอบ 11:37
  034 ผู้เลือกเก็บดอกไม้ 21:16
  035 ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร 26:28
  036 สวนดอกไม้คือกามคุณ 30:54
  037 ผู้ไม่อิ่มในกาม 52:43
  038 เสมือนแมลงภู่เชยเกสรดอกไม้ 58:52
  039 กิจของตน 01:09:44
  040 วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้ 01:17:16
  041 ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้ 01:25:12
  042 กลิ่นศีล 02:04:08
  043 กลิ่นชั้นสูง 02:07:33
  044 ทางที่มารหาไม่พบ 02:16:10
  045 ดอกบัวในกองหยากเยื่อ 02:24:10
  046 สังสารวัฏของคนพาล 02:39:05
  047 ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล 03:09:10
  048 ความเดือดร้อนของคนเขลา 03:18:58
  049 คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด 03:28:04
  050 คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง 03:30:58
  051 คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง 03:33:58
  052 คนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตน 03:36:07
  053 กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง 03:43:26
  054 กรรมอันทำให้อิ่มใจ 03:43:34
  055 คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน 03:55:58
  056 ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา 04:03:13
  057 เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้ 04:19:19
  058 ความรู้ของคนพาล 04:25:05
  059 ความดำริของคนพาล 04:32:39
  060 ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและนิพพาน 04:44:31
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 สิงหาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,903
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,171
  นิทานธรรมบท ชุดที่ 3...5 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 19, 2018
  ธรรมบท ชุดที่ 3
  061 ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ 00:00
  062 ผู้เป็นที่รักของสัตตบุรุษ 11:01
  063 มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อน 17:20
  064 ผู้เอิบอิ่มในธรรม 21:22
  065 บัณฑิตย่อมฝึกตน 40:34
  066 บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ 01:04:54
  067 ผ่องใสเพราะธรรม 01:10:53
  068 บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลง 01:20:01
  069 บัณฑิตไม่ทำบาป 01:31:19
  070 ส่วนมากเลาะไปตามฝั่ง 01:36:42
  071 บัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้ว 01:41:04
  072 ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใคร 01:45:57
  073 ท่านผู้มีสติเปรียบดั่งฝูงหงส์ 01:51:58
  074 เหมือนทางไปของนกในอากาศ 01:59:32
  075 ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะ 02:05:56
  076 ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา 02:11:57
  077 ผู้มีวัตรดี 02:17:55
  078 ใจเป็นประธาน 02:24:06
  079 ผู้ไม่เชื่อง่าย 02:32:01
  080 สถานที่อันน่ารื่นรมย์ 02:39:38
  081 ป่าเป็นที่รื่นรมน์ของผู้ไม่แสวง 03:02:1
  082 แม้พูดตั้งพัน 03:02:19
  083 คาถาพัน 03:14:12
  084 ยอดนักรบในสงคราม 03:30:23
  085 ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก 03:50:57
  086 การบูชาท่านที่ควรบูชา 04:08:17
  087 การบำเรอไฟ 04:13:17
  088 ท่านผู้ดำเนินตรง 04:19:37
  089 ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน 04:25:00
  090 ความประเสริฐแห่งผู้มีศีล 04:38:33


   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,903
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,171
  นิทานธรรมบท ชุดที่ 4....7 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 20, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,903
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,171
  นิทานธรรมบท ชุดที่ 5...7 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 21, 2018

  นิทานธรรมบท ชุดที่ 5
  127 ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม 00:00
  128 การประคับประคองตน 06:09
  129 ก่อนสอนผู้อื่น 21:33
  130 ตนเองฝึกได้ยาก 34:37
  131 ตนเป็นที่พึ่งของตน 43:02
  132 บาปอันเกิดขึ้นในตน 01:01:34
  133 ความเบียดเบียนตน 01:09:27
  134 กรรมที่ทำง่ายและทำยาก 01:17:20
  135 ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง 01:25:03
  136 ความบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ 01:31:17
  137 ประโยชน์ของตน 01:38:43
  138 ไม่ควรเป็นคนรกโลก 01:46:13
  139 ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 01:50:39
  140 เห็นโลกเหมือนพยับแดด 02:00:16
  141 จงมาดูโลกนี้ 02:07:36
  142 ผู้ยังโลกนี้ให้สว่าง 02:14:35
  143 ผู้ยังโลกนี้ให้สว่าง 02:19:55
  144 สัตว์โลกมืดบอด 02:30:20
  145 ผู้ออกไปจากโลก 02:44:55
  146 ผู้ก้าวล้วงปรโลกเสียแล้ว 02:52:44
  147 ผู้มีความสุขในโลกหน้า 03:15:37
  148 ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลก 03:30:01
  149 พระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีก 03:41:35
  150 ทรงเป็นที่กระหยิ่มของเทวาและมน 04:01:10
  151 ความยากสี่อย่าง 04:37:12
  152 คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 04:58:08
  153 ความอิ่มในกามไม่มี 05:20:49
  154 สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย 05:33:15
  155 คนอาชาไนย เรื่องพระอานนท์เถระ 05:49:51
  156 ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า 05:57:04
  157 ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 06:12:39
  158 ความสุขท่ามกลางความทุกข์ 06:24:32
  159 ผู้มีปีติเป็นภักษา 06:41:13
  160 ผู้สงบอยู่ไม่เป็นสุข 06:48:29
  161 สันติสุข 06:56:53
  162 ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง 07:08:30
   

แชร์หน้านี้

Loading...