เรื่องเด่น ขยายผลปฏิรูปเรียนพุทธตั้งแต่ ป.1-ม.6

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 22 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,974
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +6,466
  e0b89be0b88fe0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b895.jpg
  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.หลักสูตรสันติศึกษาและ ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างรายวิชาพระพุทธศาสนาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ชั้น ป. 2 ป.3 ป.5 ป.6 และ ม.3 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมกันนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายขอบเขตการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้สติ สมาธิ เป็นฐาน ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ป. 1-6 และชั้น ม. 1-6

  โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป ตั้งเป้าครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนกว่า 29,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจากนี้จะมีการพัฒนาและฝึกอบรมครูพระจาก มจร. และมหาวิทยาลัยมหา-มกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงครูโรงเรียนต่างๆ ด้วยพระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยมีสติสมาธิเป็นฐานนั้น ได้เริ่มดำเนินการแล้วในระดับ ป.1 ป.4 ม.1 เมื่อปีการศึกษา 1/2562 โดยนำร่องในโรงเรียน 450 แห่งทั่วประเทศ.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1777575
   

แชร์หน้านี้

Loading...