ของเล่น ของพ่อ เจิดจรัสแววพระอัจฉริยภาพ

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 7 มิถุนายน 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,432
  ค่าพลัง:
  +141,946
  'ของเล่น' ของพ่อ เจิดจรัสแววพระอัจฉริยภาพ

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>'ของเล่น' ของพ่อ เจิดจรัสแววพระอัจฉริยภาพ</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการรายวัน</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>6 มิถุนายน 2549 19:48 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>รถจักรไอน้ำ ของเล่นส่วนพระองค์นำมาแสดงในรูปแบบ 3 มิติ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>เด็กๆกำลังชื่นชมของเล่นส่วนพระองค์</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left> 9 มิถุนายน 2549 ถือเป็นวันครบรอบ 60 ปีของการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราษฎร์ เพราะทรงสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก เพื่อประเทศ และมวลหมู่พสกนิกรชาวไทย

  โครงการนานัปการซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของราษฎร หลายโครงการ พัฒนาการมาจากกิจกรรม และของเล่นส่วนพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ซึ่งฉายแววพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนัก

  เรื่องราว และภาพเหล่านี้ จัดแสดงในห้อง 'เมื่อครั้งทรงพระเยาว์' ที่อาคารชาเลนเจอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้ขยายเวลาการจัดนิทรรศการออกไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายนนี้ เพื่อให้พสกนิกรทั่วประเทศได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  * เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

  ภายในห้องทรงพระเยาว์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ จวบจนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ นอกจากนี้ยังนำของเล่นส่วนพระองค์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เช่น รถไฟ และกล่องดนตรี นำมาจัดแสดงด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบภาพ Halo Vision Die Cut หรือ 3 มิติ ตลอดจนการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งนัก

  อริสา เอะโนะคิโด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน Adventist Eakkamai School ยุวมัคคุเทศก์ ผ่านเข้ารอบจากการเขียนเรียงความในโครงการเด็กไทยรักในหลวง กำลังทำหน้าที่บรรยายความสำคัญของพระบรมฉายาลักษณ์ของแต่ละภาพที่นำมาแสดง โดยมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเล่นของเล่นส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ จัดแสดงไว้เคียงคู่กับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ทรงเล่น อันแสดงให้เห็นถึงแววพระอัจฉริยภาพ

  "ของเล่นส่วนพระองค์ ครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชนมพรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ทรงเล่นรถไฟจำลอง เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นแววพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะในเวลาต่อมาทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539 ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

  "จากทรงเล่นเรือกระดาษ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ต.91 ณ กรมอู่ทหารเรือ สำหรับเรือรักษาฝั่ง ต.91 เป็นเรือที่กองทัพเรือต่อขึ้นตามแนวพระราชดำริ เมื่อ พ.ศ. 2510 ที่จะให้กองทัพเรือสามารถออกแบบ และต่อเรือรบคุณภาพได้เอง"

  ตอนเด็กทรงเล่นของเล่นต่างๆ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานประดิษฐ์ พระองค์ทรงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชนมพรรษา ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนา ที่ทรงออกแบบคิดค้นวิธีการโดยพระองค์เอง วิธีการของกังหันก็คือการหมุนน้ำให้น้ำได้รับออกซิเจน ทำให้น้ำที่เน่าเสียคืนสู่สภาพเดิม สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย

  พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนางานช่างของไทย เห็นได้จากผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกื้อหนุนการสร้างสรรค์การช่าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสนพระราชหฤทัย และพระอัจฉริยภาพในงานช่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง เป็นต้น

  ทรงเก็บกิ่งไม้ แล้ววิ่งกลับมาปลูกไว้ริมคลอง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมในเวลาต่อมา เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการพัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน

  * เด็กไทยกับความประทับใจ

  อริสาแสดงความในใจถึงการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองฯ ว่า รู้สึกภาคภูมิใจ และยินดีมากที่ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงาน โดยก่อนหน้านี้ได้อบรมเพื่อรับรู้ข้อมูล และปฏิบัติจริง ทำให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

  "รู้สึกทึ่ง และภูมิใจที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน และพระองค์ทรงสามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยได้ในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งพระองค์ยังเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนชาวไทยได้ด้วย ชอบหีบเพลง เพราะทรงเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ และต่อมาทรงดนตรีได้หลายชนิด ซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนไทยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเล่นดนตรี"

  เช่นเดียวกับ ปรเมศวร์ โครตคันทา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุวมัคคุเทศก์อีกผู้หนึ่ง ที่ผ่านเข้ารอบจากการส่งเรียงความเรื่องความรู้สึกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ รัก ชื่นชม และเทิดทูน รักในฐานะที่เป็นพ่อที่ทุกคนนับถือ ชื่มชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์นักปกครองของชาติไทย"

  ยุวมัคคุกเทศก์กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการทำงานในส่วนของนิทรรศการพระราชประวัติ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า

  "พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จากของเล่นที่ดูธรรมดา ตอนเด็กๆ ทุกคนเล่นเรือ กระดาษ เมื่อเจริญพระชนมพรรษากลายมาเป็นเรือรบ ซึ่งยิ่งใหญ่ และแสดงให้เห็นว่าของเล่นวัยเด็กก็มีความสำคัญ"

  สำหรับของเล่นส่วนพระองค์ ชิ้นที่ประทับใจ "เรือกระดาษ อย่างแรกดูเหมือนธรรมดา เป็นเรือกระดาษที่ทุกคนเชื่อว่าเด็กๆ ในประเทศก็คงพับเรือกระดาษกันเยอะ แต่การพับเรือกระดาษแล้วต่อมากลายเป็นเรือรบของกองทัพเรือไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความคิด และจินตนาการจริงๆ"

  สิ่งที่ได้รับจากนิทรรศการ "นำมาประยุกต์รถไฟของเล่น ถ้าสนใจเป็นพิเศษ สามารถเข้าไปดูข้างในเครื่องยนต์กลไก แม้แต่กระดาษ ก็อาจเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อมาได้ อีกอย่างทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราอาจจะเห็นคุณค่าในวัยเด็ก แต่โตขึ้นเราอาจจะทิ้งมันไป อย่างผู้ใหญ่ทอดทิ้งของเล่น พอหมดวัยก็ทิ้งมันไป จริงๆ มันเป็นสิ่งของที่เป็นความทรงจำ มีคุณค่า และมีประโยชน์ในอนาคตต่อไปด้วย"

  * ลานทรายจุดประกายความคิด

  ภายในบูท 'เย็นสิรเพราะพระบริบาล' เป็นอีกจุดหนึ่งจัดแสดงจอภาพขนาดใหญ่ แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคำอธิบายประกอบภาพ เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่น และของเล่น เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เช่น

  ในการบรรยายพิเศษเรื่อง วันนี้เมื่อ 72 ปีก่อน ณ หอประชุมแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 3 ธันวาคม 2542 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าว่า

  ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงแข็งแรง และมีชีวิตชีวามาก ตอนเล็กๆ ในหลวงมักถูกปล่อยให้เล่นองค์เดียว สามารถอยู่พระองค์เดียว และเล่นพระองค์เดียวได้ โดยทรงนั่งเล่นบนเสื่อ เล่นก่ออิฐบล็อกต่างๆ เช่น สร้างบ้าน ทรงเลี้ยงสัตว์ไว้มาก ตั้งแต่สุนัข ลิง นก ยามอยู่ต่างประเทศพื้นที่จำกัด จะเลี้ยงหมูหางยาวดูน่าเกลียด งูก็เคยเลี้ยง มีครั้งหนึ่งงูตายไปก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โต ในหลวงทรงซนนิดหน่อยอย่างที่ควรซน ทำอะไรแม่จะทำโทษ อยู่เมืองไทยจะเฆี่ยนกันบ้าง แต่ก่อนเฆี่ยนจะเจรจากันก่อนว่า โทษนี้ควรตีกี่ที ในหลวงจะทรงต่อรอง 3 ที มากเกินไป 2 ทีพอแล้ว

  ในพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เจ้านายเล็ก-ยุวกษัตริย์

  ...เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอภิบาลด้วยความใส่พระราชหฤทัยอย่างยิ่ง เช่น การทรงเล่น ทรงได้รับการปลูกฝังให้ได้เล่นที่เป็นเหมือนการฝึกหัดที่จะทรงรับพระราชภาระอันหนักในภายหน้า

  ...แม่จัดการเรียน การเล่น การออกสังคมของเรา ท่านดูแลอาหาร ความสะอาด สุขภาพ เราต้องทำทุกอย่างเป็นเวลา เช่น การกิน การนอน การไปโรงเรียน การเล่น

  ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2534

  ...เราได้เลี้ยงสัตว์กันหลายชนิด สุนัขตัวแรกนั้น ข้าพเจ้าตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้ (Bobby) ถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขไทย คงเป็นเพราะแหม่มคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้าพเจ้า ส่วนตัวที่ 2 ชื่อเป็นไทยแล้ว ชื่อนรินทร์ ตัวนี้มีลูกกับสุนัขในวัง ข้าพเจ้าก็ตามไปขอลูกมาตัวหนึ่งให้ชื่อว่า "เหมือน"

  ...นอกจากนั้น ยังมีกระต่าย และนก ซึ่งอยู่ในกรงสูงๆ ขนาดคนเข้าไปยืนได้ มีนกขุนทองตัวหนึ่งด้วย

  ...จำได้เมื่ออายุ 5ขวบ มีลิง เอากล้วยให้ มันก็เคี้ยวๆ แล้วใส่ในแก้มลิง ลิงนี่ สมเด็จพระบรมราชชนนี ท่านซื้อมาแล้ว เอามาไว้ในกรง เพราะท่านอยากให้ลูกๆ ของท่านเห็นธรรมชาติหลายอย่าง ก็มีไก่ มีลิง มีนก ท่านหามาเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้เห็นสิ่งแปลกๆ ต่างๆ

  ขณะที่ 'ลานทรายจุดประกายความคิด' เป็นการนำพระราชประวัติการละเล่นส่วนพระองค์ ครั้งยังทรงพระเยาว์มาถ่ายทอดในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว สร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็กเล็กๆ ที่เข้ามาชม ภาพเคลื่อนไหวตรงหน้า เปลี่ยนจากผืนดินสีน้ำตาลกลายเป็นร่องหลุมพาดผ่าน พร้อมสายน้ำที่ไหลริน ก่อให้เกิดต้นไม้ ดอกไม้ ความเขียวขจีของแมกไม้ท่ามกลางเสียงนกร้อง

  ทรงขุดดินให้เป็นแอ่ง นำน้ำใส่ให้เป็นคลองแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักชลประทานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากเขื่อนแม่งัด ซึ่งเป็นอีกเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  ในพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เจ้านายเล็ก-ยุวกษัตริย์ ได้ทรงเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นนักชลประทานไว้เช่นกัน

  ...มีครั้งหนึ่งจำได้ว่า ทรงเล่นดินเป็นคลองเล็กๆ เอาน้ำใส่ร่องเล็กๆ นั้น แม่เคยพูดว่าทรงเป็นนักชลประทานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

  ...ในสมัยวังสระปทุม ยังนับว่าอยู่ชานเมือง อากาศยังบริสุทธิ์ แม่อยากให้ลูกๆ ได้อยู่กลางแจ้งให้มากที่สุด ท่านจัดที่จัดทางทั้งสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ให้ทีละเล็กละน้อย สิ่งแรกที่ท่านสร้างขึ้นคือ ที่เล่นทราย ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่เห็นได้ในสวนสาธารณะในต่างประเทศคือ เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยม ซึ่งมีทรายอยู่ข้างใน

  ...ในไม่ช้าการเล่นในกองทรายนั้น รู้สึกว่าจะไม่สนุกนัก เพราะเมื่อเอาน้ำเทลงไปในทราย น้ำก็ซึมลงไปหมด จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน นำน้ำมาใส่ให้มาไหลในคลอง แล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ในพุ่มไม้ ช่วยกันปลูกจนป่างาม

  *****
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,805
  ค่าพลัง:
  +7,481
  เข้ามาอ่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...