ขอบทกล่าวบรวงสรวงท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยครับ

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย tanalert, 9 ตุลาคม 2009.

 1. tanalert

  tanalert เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 เมษายน 2009
  โพสต์:
  127
  ค่าพลัง:
  +141
  ขอบทบรวงสรวงท้าวจตุโลกบาลที่หลวงพ่อ ฯ ท่านใช้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า (ขอเป็นไฟล์ที่ใช้อ่านได้นะครับ) บทเสียงของหลวงพ่อได้แล้วครับ
   
 2. SPARTANS

  SPARTANS เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  3,366
  ค่าพลัง:
  +2,923
  บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา

  ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
  คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
  พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
  (ท้าวธตรฏฐ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ทั้งหลาย
  เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
  มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดี
  ได้มายืนอยู่แล้ว)
  ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
  กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
  พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
  (ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ทั้งหลาย
  เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศใต้ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
  มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
  ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

  ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
  นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
  พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
  (ท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลาย
  เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันตก แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
  มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
  ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

  อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
  ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
  พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
  (ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่ แห่งยักษ์ทั้งหลาย
  เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
  มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
  ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

  ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
  ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
  จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
  ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ
  (ท้าวธตรฏฐ์ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้
  ท้าววิรูปักษ์ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ
  ทั้ง ๔ ท่านนี้เป็นท้าวมหาราช ได้มายืนอยู่ทำทิศทั้ง ๔ ให้รุ่งเรืองสว่างไสวแล้ว)

  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
  ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
  ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,
  (ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมาน
  หรือบนยอดเขาและในหุบเขา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน บนต้นไม้และในป่าชัฏ
  ในเรือน และในไร่นาก็ดี ตลอดถึง ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดี
  ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำของพระมุนีผู้ประเสริฐ
  ที่เรากล่าวอยู่นี้….)

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา... ๓ ครั้ง
  ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลสำหรับฟังธรรม..
  ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ ทั้ง ๔ ท่านนี้เป็นท้าวมหาราช ได้มายืนอยู่ทำทิศทั้ง ๔ ให้รุ่งเรืองสว่างไสวแล้ว)  <O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2009

แชร์หน้านี้

Loading...