ขออนุญาตใช้เงินรักษาสามเณรได้ page2 #38 ขึ้นไป

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย glassbuddha2009, 12 กรกฎาคม 2019.

 1. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  71_220zoom1-jpg-jpg.jpg
  ขออนุญาตเวปพลังจิตตั้งกระทู้
  กองทุนพระอาพาธ ( 2 )

  11-51-00-jpg-jpg.jpg
  26 เมษายน 2562 คุณวันเพ็ญแนะนำพระประสิทธิ์ ยโสธโร ว่าเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในธรรมวินัย มีศีลาจาวัตรงดงาม ท่านไม่รับเงินทอง แต่ในวัดมีไวยาวัจกร ที่วัดของท่านภิกษุไม่ให้มีมือถือ ไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ให้ภิกษุรับเงินทอง ผมจึงได้กราบเรียนขอให้ท่านเป็นประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง กาฬสินธุ์ ( ท่านรับนิมนต์แล้ว ) จากนั้นท่านได้บอกหมู่คณะสงฆ์ที่ท่านรู้จักว่า หากมีภิกษุที่มีศีลาจาวัตร มีข้อประพฤติปฏิบัติที่หมู่คณะรู้จักว่า ภิกษุนั้นๆเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หากอาพาธและจำเป็นต้องมีค่าเดินทาง ค่ายานอกบัญชี ค่าอุปกรณ์หรือค่าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาพาธ และหากกองทุนฯมีกำลังจะช่วยได้ ก็จะช่วยในทันที หมู่คณะรับทราบแล้วจึงเป็นที่มาของกองทุนทั้งสองคือกองทุนพระอาพาธและกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง

  เลขบัญชีร่วมบุญ "กองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง" กาฬสินธุ์
  ธ. ออมสิน สาขาวังสามหมอ
  เลขบัญชี 020283316097
  ชื่อบัญชี " กองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง "


  เลขบัญชีร่วมบุญ "กองทุนพระอาพาธ"
  ธ. กสิกรไทย สาขาสี่แยกวังหิน
  เลขที่บัญชี 757-2-41867-1
  ชื่อบัญชี นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  มือถือ 087-7459995
  Line ID : glassbuddha2009
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2019
 2. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  กองทุนพระอาพาธ ( 2 ) สนับสนุนกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงเพียงแห่งเดียวครับ
  01-jpg-jpg-jpg.jpg
  พระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโร ประธานที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง กาฬสินธุ์ โทรของวัด 087-9446237 เมตตารับเป็นประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง สามารถเอื้อเฟื้อต่อภิกษุอาพาธไม่จำกัดนิกายและเขตแห่งดินแดน โดยภิกษุที่ท่านให้ความเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ท่านจะพิจารณาจากศีลาจาวัตรและที่เป็นที่ยอมรับในหมู่คณะสงฆ์ที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี
  screenshot_25620510_132029z-jpg-jpg.jpg

  ธ. ออมสิน สาขาวังสามหมอ
  เลขบัญชี 020283316097

  ชื่อบัญชี " กองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง "

  เงื่อนไขการเบิก 2 ใน 3 โดยต้องมีลายเซ็นต์พระ อ. ประสิทธิ์ร่วมด้วยทุกครั้ง
  ลักษณะกองทุน : ใช้ในพระอาพาธได้ทั่วโลกเพียงวัตถุประสงค์เดียว


  ในกรณีเร่งด่วน ส่วนมากพระ อ. ประสิทธิ์จะให้โอนเข้าบัญชีโยมพี่สาวซึ่งมีบัตร ATM ทำให้เร่งด่วนได้ เพราะบัญชีกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงต้องเซ็นต์ร่วมกับกรรมการวัดซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้มาวัด

  เลขบัญชีโยมพี่สาวพระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโรคือ
  ธ. ออมสิน สาขาคำม่วง กาฬสินธุ์
  020273448322
  ชื่อบัญชี น.ส. หนูคิด กงกาหน

  (กรณีเลือกโอนเข้าบัญชีนี้ต้องแจ้งให้ผมทราบทุกครั้ง เพราะผมต้องแจ้งให้คุณหนูคิดทราบโดยละเอียดครับ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2019
 3. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  สำรองพื้นที่ 1
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 4. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  สำรองพื้นที่ 2
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 5. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  สำรองพื้นที่ 3
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 6. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  สำรองพื้นที่ 4
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 7. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  สำรองพื้นที่ 5
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 8. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
   
 9. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  ผมขออนุญาตใช้ภาพเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนของพระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโร ที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง กาฬสินธ์ครับ
  01-jpg.jpg
  02-jpg.jpg
  03-jpg.jpg
  04-jpg.jpg
  05-jpg.jpg
  06-jpg.jpg
  screenshot_25620516_120913-jpg-jpg.jpg
  screenshot_25620516_120928-jpg-jpg.jpg
   
 10. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  pfecruqg945ddh8zkk9-o-jpg-jpg-jpg.jpg
  สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่ดูแลพระอาพาธ โคราช
  "กองทุนพระอาพาธ" จัดหาอุปกรณ์
  ครั้งที่ 0001 3,200.- บาท
  ครั้งที่ 0002 ส่ง red dot 1,230.- บาท
  ( สั่งจากเรืองวิทย์อุปกรณ์แพทย์ตรัง )
  ที่อยู่ดังนี้ครับ
  คุณหนุ่ย 085-2259111
  สำนักสงฆ์ป่ามะขาม
  หลังสถานีอนามัย ผัง 1
  82 หมู่ 2 ต. หนองสาหร่าย
  อ. ปากช่อง
  จ. นครราชสีมา
  30130
  หมายเหตุ
  โทรเฉพาะเวลา 10:00 - 15:00 น. ( ขอบคุณมากครับ )
  04-jpg-jpg-jpg.jpg
  img_25620527_123135-jpg-jpg-jpg.jpg
  กำหนดการซื้อ red dot ครั้งต่อไปประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2562 จัดส่งสำนักสงฆ์ป่ามะขาม นครราชสีมาก่อนจัดซื้อโทรถามคุณหนุ่ยที่ป่ามะขามก่อนทุกครั้ง
  02-jpg-jpg-jpg.jpg
  รายการอื่นๆที่สำคัญอีกหลายรายการ เช่น ผ้าก๊อต Y ก๊อตซ์ (เรียกว่า ผ้าก๊อตวายก๊อต) เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นแผ่นผ้าปลอดเชื้อ ใช้ในการปิดแผลที่เจาะคอของภิกษุผู้ต้องเจาะคอ ผ้าก๊อตวายก๊อตนี้แพคละประมาณ 100 บาทมี 2 แผ่น แผ่นละประมาณ 1 วันครับ จึงสิ้นเปลืองมากครับ แต่จำเป็นมาก
   
 11. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  กองทุนพระอาพาธยอดคงเหลือขณะนี้ 354.- บาทครับ
  20190708_202233-jpg-jpg.jpg
   
 12. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  ผมจัดการเคลียร์บัญชีและหยุดกองทุนพระอาพาธ ( 1 ) ไปแล้วนะครับ มาจัดตั้งกระทู้ใหม่เป็น " กองทุนพระอาพาธ ( 2 ) " โดยให้การสนับสนุน " กองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง " เพียงที่เดียว ผมจะได้จัดภาพที่ผ่านมาของกองทุนห้วยป่ามงมาประกอบกระทู้นี้ และขอยืนยันว่า ที่กองทุนภิกษุอาพาธห้วยป่ามงมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวคือ ช่วยภิกษุที่รู้จักในหมู่คณะสงฆ์ด้วยกันว่ามีศีลาจาวัตรที่ดี เพื่อค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในเรื่องอาพาธเพียงอย่างเดียว ไม่นำไปใช้ในเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น
  b4-e0-b8-81-e0-b8-a9-e0-b8-b8-e0-b8-a5-e0-b9-89-e0-b8-b2-e0-b8-87-e0-b9-84-e0-b8-951-jpg-jpg-jpg.jpg
  พระบุญส่งไปขอนแก่นฟอกเลือดล้างไตประจำ 5,000.- บาท
  1559260690717z-jpg.jpg
  พระธรรมชาติตรวจความดัน 500.- บาท

  พระทวีศักดิ์ฟอกเลือดนครพนม 1,560.- บาท
  screenshot_25620705_090103-jpg-jpg.jpg
  พระครูศิริธรรมาภิวัฒน์วัดไตรมิตรบ้านหนองแวง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาดกาฬสินธิ์ 4,000.- บาท
  screenshot_25620708_193527-jpg-jpg.jpg
  พระจำปาติดเชื้อกระแสเลือด 2,000.- บาท

  กองทุนพระอาพาธ ( 1 ) ผมได้โอนถวายกองทุนภิกษุอาพาธห้วยป่ามงไปทั้งหมดนั้นแล้ว
  ยอดรายจ่าย 13,060.00 บาท

  นับเป็น 100% ใช้ไปในเรื่องภิกษุอาพาธทั้ง 100%

  ( ขออนุญาตหากลบความคิดเห็นนี้ภายหลัง )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2019
 13. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  มาเริ่มกองทุนพระอาพาธ ( 2 ) ต่อครับ
   
 14. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  บ่ายๆวันนี้พระ อ. ประสิทธิ์ ประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงเมตตาโทรแจ้งผมว่า มีพระภิกษุลูกวัดที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงรูปหนึ่งตัวร้อนมาหลายวัน จึงต้องให้คนพาไปฉีดยาที่คลีนิค และอีกเรื่องคือ อีกวันสองวัน ท่านต้องเดินทางไปพบหมู่คณะสงฆ์ และข่าวจากคณะสงฆ์ว่ามีพระภิกษุอาพาธด้วย ท่านใช้โอกาสเดียวกันเพื่อไปดูหน้างาน

  ผมจึงกราบเรียนท่านว่า ถ้าเช่นนั้น พรุ่งนี้วันเสาร์ผม " กองทุนสารพัดวัตถุประสงค์ " จะโอน 4,000.- บาทเข้าบัญชีพี่สาวพระ อ. ประสิทธิ์ เพราะเป็นกรณีเร่งด่วน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2019
 15. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
 16. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  ผมในนามกองทุนสารพัดวัตถุประสงค์โอนจากกองทุนสารพัดวัตถุประสงค์น้อมถวายเป็นสังฆทานแก่กองทุนพระอาพาธจำนวน 4,200.- บาท ( ยอดขณะนี้กองทุนพระอาพาธจึงเป็น 4,900.- บาท )

  พรุ่งนี้ผมจะไปโอนจากกองทุนพระอาพาธ น้อมถวายเป็นสังฆทานแก่ กองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงซึ่งขณะนี้ทำหน้าช่วยเหลือสงเคราะห์ภิกษุอาพาธที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่หมู่คณะสงฆ์กาฬสินธิ์และนอกกาฬสินธิ์จะแจ้งมา โดยมีพระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโรเป็นประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามงครับ
   
 17. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่ร่วมบุญเข้ามาเพื่องานสงเคราะห์แก่พระภิกษุอาพาธซึ่งส่วนมากจะเป็นสายวัดป่า สายหลวงพ่อชา หรือในถิ่นทุรกันดารที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในป่า แต่ก็มีบ้างที่ไม่ใช่ในป่าลึก หรือแม้แต่เป็นสายพระนิกายทางกองทุนก็ไม่ได้เกี่ยงแต่อย่างใดครับ ขอเพียงมีคณะสงฆ์ที่ท่านอยู่กันนาน รู้จักกันนานว่า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศีลาจาวัตรที่ดีครับ
   
 18. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  ผมในฐานะกองทุนสารพัดวัตถุประสงค์ โอนเงิน 5,000.- บาท น้อมถวายเป็นสังฆทานแก่ภิกษุอาพาธ โดยโอนเข้าบัญชีคุณหนูคิด กงกาหน ( โยมพี่สาวของพระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโรประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง ) หลังโอนผมโทรกราบเรียนพระ อ. ประสิทธิ์แล้ว

  พระ อ. ประสิทธิ์รับทราบด้วยอนุโมทนาและเมตตาบอกว่า ทันกาลพอดี เพราะเช้าวันอาทิตย์กำลังต้องไปร่วมกับหมู่คณะสงฆ์ แล้วกลับมาจะได้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดอีกครั้งครับ
  img_25620720_113447-jpg.jpg
   
 19. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  1559260690717z-jpg-jpg.jpg
  ซ้ายมือคือพระ อ. ประสิทธิ์ ยโสธโร ประธานกองทุนภิกษุอาพาธที่พักสงฆ์ห้วยป่ามง ขวามือคือพระธรรมชาติครับ
   
 20. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  27,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,340
  พรุ่งนี้ผมมีธุระตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วถึงค่ำหรืออาจดึก อาจไม่ได้เข้ามาตอบนะครับ เอาไว้มะรืน
   

แชร์หน้านี้

Loading...