เรื่องเด่น ขอเชิญชวนร่วมกันรักษาอุโบสถศีล (ศีล ๘) ในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย Kob, 15 กรกฎาคม 2015.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่มาเชิญชวนเพื่อนๆให้มาร่วมกันรักษาศีล ๘ ในช่วงเข้าพรรษาค่ะ
  ปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ออกพรรษาวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

  *****************************************************************

  ปฏิทินวันพระ ๒๕๕๘ เดือนกรกฎาคม

  วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะแม
  วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะแม
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)ปีมะแม
  ๑. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)ปีมะแม(วันอาสาฬหบูชา)

  ปฏิทินวันพระ ๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม

  ๒. วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)ปีมะแม
  ๓. วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)ปีมะแม
  ๔. วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะแม
  ๕. วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะแม

  ปฏิทินวันพระ ๒๕๕๘ เดือนกันยายน

  ๖. วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะแม
  ๗. วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะแม
  ๘. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม
  ๙. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม

  ปฏิทินวันพระ ๒๕๕๘ เดือนตุลาคม

  ๑๐. วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม
  ๑๑. วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม
  ๑๒. วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะแม
  ๑๓. วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะแม(วันออกพรรษา)

  *****************************************************************

  ที่มา : ปฏิทินวันพระ ปี 2558 (ปีมะเมีย - ปีมะแม)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2015
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  ขอเชิญชวนทุกท่าน รักษาศีล ๘ เพราะเป็นของไม่ยากเกินไป
  สามารถทำที่ไหนก็ได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน ทำวันไหนก็ได้ วันพระ
  วันทำงาน วันหยุด หรือ วันไหนที่สดวกทานอาหารก่อนเวลาเที่ยงค่ะ

  จะเป็นหญิง เป็นชาย จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ คนพิการ ทำได้ทั้งนั้น เพียง
  ท่านตั้งจิตอธิษฐานใจว่าจะรักษาศีล ๘ นี้ อย่างน้อย ๑ วัน ๑ คืน ก็มี
  อานิสงส์มากมายนัก

  ยิ่งถ้าท่านใดได้ปฏิบัติรักษาได้มากเท่าใด ผลานิสงส์ก็ยิ่งมาก
  มายมหาศาลเกินจะคาดได้


  หมายเหตุ ถือศีล ๘ วันพระ จะเรียกอุโบสถศีล ถ้าถือวันธรรมดา เรียกว่า ศีล ๘

  คำแปล อุโบสถศีล ( ศีล ๘ ) คือ

  ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น
  ๒. เว้นจากการลักทรัพย์ ี หรือจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  ๓. เว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์
  ๔. เว้นจากการพูดเท็จ
  ๕. เว้นจากการดื่มหรือเสพของมึนเมา มีสุราและเมรัย เป็นต้น
  ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงไปแล้ว จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
  ๗. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่น ที่เป็นข้าศึก
  แก่พรหมจรรย์ และเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้
  ของหอมเครื่องย้อม เครื่องทาผิวทั้งหลาย
  ๘. เว้นจากการนอนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2015
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.3207639/[/MUSIC]

  ดาวน์โหลดไฟล์ สมาทานศีล ๘ คลิกค่ะ


  สมาทานศีล ๘

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ จบ)
  (
  ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ)

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
  )

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (
  แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
  )

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (
  แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
  )

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น)

  อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้)

  อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์ )

  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการพูดคำไม่จริง )

  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติ)

  วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลากาล )

  นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ-
  มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำ จากการขับร้อง จากการประโคมดนตรี จากการดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ และงดเว้นจากการทัดทรงสวมใส่ประดับตกแต่งด้วยพวงดอกไม้มาลา ของหอม เครื่องย้อมเครื่องทาผิวทั้งหลาย)

  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (
  ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการนั่งและนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี)

  อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ
  (
  ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ

  สีเลนะ สุคะติง ยันติ
  ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข

  สีเลนะ โภคะสัมปะทา
  ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
  ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

  ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
  เพราะฉะนั้น จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ)


  ขอบคุณที่มา เวบวัดท่าซุง

  หมายเหตุ ต้นบุญคือ ดิฉัน อธิษฐานถือศีลแปดตลอดพรรษาค่ะ


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2015
 4. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,111
  [​IMG]

  อนุโมทนาบุญกับคุณกบค่ะ (มีปฏิทินวันพระให้ด้วย)
  ขอให้คุณกบ คุณคิมและทุกคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญ
  ทั้งในทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆขึ้นไป สุขภาพแข็งแรงค่ะ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,535
  ค่าพลัง:
  +9,147
  สาธุค่ะ คุณกบ
  จะร่วมถือศีล 8 ตลอดพรรษาด้วยค่ะ
   
 6. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  สาธุค่ะพี่แอ๊ด
  กบเอาปฏิทินวันพระมาให้สำหรับท่านที่ต้องการถืออุโบสถศีล มี ๑๓ ศีลค่ะ
  พี่แอ๊ดถือสักวันดีไหมคะ

  ขออนุโมทนากับคุณตุ่มด้วยค่ะ สาธุๆ
   
 7. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,390
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,685
  สวัสดีครับคุณ Kob ทีมพระไตรปิฏก อนุโมทนาสาธุครับ ดีครับ ที่รวบรวม กันถือศิล ๘ ผมเอง ไม่ได้ ถือศิล ๘ มานานแล้วครับ เพิ่งจะเริ่ม ทำได้ ๒ วันพระที่ผ่านมา กะว่าในพรรษานี้ จะเริ่มรักษาศิล ๘ อีกเฉพาะวันพระ เมื่อก่อนผมรักษามาเป็น ๑๐ ๆปี และเข้าวัดท่าซุง จะไม่กินข้าวเย็น มากินเอาตอน ปี ๔๗-๔๘ นี่เองครับ กำลังใจมันไม่อยากรักษา เพราะเห็นอะไรแปลกๆ มาเยอะครับ และปีนี้ ใจมันอยากรักษาศิล ๘ ของมันเองครับ ห่างเหิรมาหลายปี


  อานิสงฆ์ของศิล ๘ เห็นได้ชัดเจนมากครับ เมื่อเราตั้งใจ รักษา ศิลพรหมจรรย์กายใจเบา มันจะเบา อารมย์ที่เคย หิวกระหาย จะเบาลงไป ความหิว กินได้ทั้งวัน ก็จะงดเว้นไปเอง ไม่วุ่นวาย ใจจนเกินไป ละความละโมภโลภมาก ไปได้ ชั่วขณะหนึ่ง ใจมันจะเริ่มตัดไปได้ อีกครั้งละนิดหน่อย สะสมไปเรื่อยๆ และสะสมกำลังของมันไปเรื่อยๆ จนเป็นกำลังใหญ่ และเห็นได้ชัด ถึงเรายังไม่ใช่พระอริยเจ้า ถ้าเราสังเกตุ เรามีความอิ่มอกอิ่มใจๆเป็นสุก เขาเรียก แทนที่เราจะรักษาสิล ศิลก็กับมารักษาจิตใจ เราอีกทีครับ


  พุทธังสาระณังคัดฉามิ ธัมมังสาระณังคัดฉามิ สังฆังสาระณังคัดฉามิ มีพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ตลอดชีวิต
   

แชร์หน้านี้

Loading...