ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมกันจัดทำหนังสือสวดมนต์

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย premkamol ngamkiatkajorn, 12 กรกฎาคม 2005.

 1. premkamol ngamkiatkajorn

  premkamol ngamkiatkajorn สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +3
  ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังรวบรวมคาถาต่างๆ จากที่บิดามารดา และผู้ใหญ่คนอื่นที่ได้แนะนำข้าพเจ้ามา โดยคัดลอกออกมาจากหนังสือสวดมนต์ต่างๆ และตัดออกมาจากอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ผู้ที่มีความทุกข์ได้ยึดเหนี่ยว ทำให้จิตใจสบายขึ้น โดยการสวดมนต์ออ้นวอน และอธิฐานขอพรจาก องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

  หากผู้ใดมีจิตศรัทรา ขอเชิญแนะนำ และส่งเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะ ซึ่งในท้าที่สุดข้าพเจ้าจะจัดทำเป็นรูปเล่มแล้วนำไปแจกให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งกลุ่มแรกที่หวังจะได้ไปแจกก็คือกลุ่มที่ไปขอรับการดูดวงจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านจะดูให้ทุกคนที่ทุกข์ใจฟรี

  ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้า ณ ที่นี้  ต่อไปข้างล่างนี้เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้ารวบรวมมาได้นะคะ  กราบพระ 5 ครั้ง + 1 ครั้ง (กราบหมอนก่อนนอนนะคะ)

  1. พระพุทธคุณ 2. พระธรรมคุณ 3. พระสังฆคุณ 4. คุณบิดามารดา 5. คุณครูบาอาจารย์ 6. คุณผู้มีอุปการคุณ

  <o:p></o:p>

  คำนมัสการพรพุทธเจ้า (ตั้งนะโม)<o:p></o:p>

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  <o:p></o:p>

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบารมีของ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบารมีของ พระโพธิสัตย์ทุกพระองค์

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบารมีของ พระอรหันต์ทุกพระองค์

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบารมีของ พระพรหมทุกพระองค์

  ข้าพเจ้าของอัญเชิญพระบารมีของ พระบิดา มารดา ของข้าพเจ้า ทั้งในอดีตชาติก็ ปัจจุบัน ณ กาลก็ดี

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบารมีของ พระครู บาอาจารย์ ทั้งในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบัน ณ กาลก็ดี

  ขอให้อนิจสงฆ์ ผลบุญ อันเกิดจากที่ข้าพเจ้าได้...................(ในวันนี้ ฯลฯ) จงบังเกิดแก่.............(อธิษฐาน)

  หลังจากที่ได้สร้างกุศลผลบุญ ด้วยวิธีการต่างๆ ในวันนั้นแล้ว ขอให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวตามข้อความข้างต้นอีก 1 รอบ โดยในบรรทัดสุดท้าให้เปลี่ยนเป็น

  ขอให้อนิจสงฆ์ ผลบุญ อันเกิดจากที่ข้าพเจ้าได้...................(ในวันนี้ ฯลฯ) จงบังเกิดแก่.....ณ บัดนี้ด้วยเทอญ

  หมายเหตุ ตอนกล่าวรอบสุดท้ายถ้าจุดธูปด้วยก็จะดีมาก

  <o:p></o:p>

  คำนมัสการพระพุทธเจ้า

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  บูชาพระรัตนะตรัย

  อิมานิ สักกาเรนะ พุธธัง ปูเชมิ

  อิมานิ สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ

  อิมานิ สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

  <o:p></o:p>

  คำนมัสการพระรัตนตรัย

  อาระหัง สัมมา สัมพุธโทพะคะวา (กราบ)

  พุธทังพะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

  สวางขาโต พะคะวะตา ธรรมโม ธรรมมัง นะมะสามิ (กราบ)

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  คำอาราธนราศีล 5

  (นำ) มะยัง ภันเตม (รับพร้อมกัน) วิสุง วิสุง รักขะณัต ถายะ, ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิยาจามะ,ฯ

  ทุติยัมปิ, มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณะถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ฯ

  ตะติยัมปิ, มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิยาจามะ, ฯ

  <o:p></o:p>

  คำสมาทาน (รับ) ศีล 5<o:p></o:p>

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ<o:p></o:p>

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  อะทินนาทานา เวระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  กาเมสุ มิจฉาจารา เวรระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  มุสาวาทา เวรระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  มุสาวาทา เวรระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

  สิขาปะทัง สะมาทิยามิ

  อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (3 จบ)

  <o:p></o:p>

  บทนมัสการและบทสวดมนต์<o:p></o:p>

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

  <o:p></o:p>

  ตั้งนะโม 3 จบ และสวดคาถาบูชาพระพุทธคุณ ให้มากกว่าอายุของตัวเรา 1 จบ

  อิติปิโส พะคะวา อาระหัง สัมมา สัมพุทธโท

  วิชา จะระนะสัมบันโน สุขโต โละกะวิทู

  อะนุตะโร ปุริสะธรรม มะสาระธิ สัตถา เทวะ มนุษานัง พุทธโท พะคะวาติ

  <o:p></o:p>

  เมื่อสวดเสร็จแล้วให้อธิฐานขอ เพราะเป็นเกราะคุ้มตัวเราและผู้ที่เราต้องการให้กุศลผลบุญส่งถึง ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายก็ได้ขอให้ตั้งอยู่ในความดี

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>
  คาถาเงินล้าน(ตั้ง นะโม ๓ จบ )
  นาสังสิโม
  พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ(คาถาปัดอุปสรรค)<o:p></o:p>

  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม(คาถาเงินแสน )
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม(คาถาลาภไม่ขาดสาย)<o:p></o:p>

  มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระ
  ทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสทธัสสะ สวาโหม (คาถา
  พระปัจเจกพุทธเจ้า)<o:p></o:p>

  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
  เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ<o:p></o:p>


  ( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)<o:p></o:p>

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2005
 2. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  ในนี้มีหลายกระทู้ที่บอกทางไปฝึก ลองๆ search ดูนะครับ..
   
 3. tamsak

  tamsak ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2004
  โพสต์:
  7,859
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +161,167
  ไปที่บ้านซอยสายลม (ซอยพหลโยธิน 8) ดูสิครับ ไปไม่ถูกให้ถามวินมอเตอร์ไซด์ได้ครับ
  ท่านพระครูปลัดอนันต์ จะไปรับถวายสังฆทานและมีการสอนฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์ ,
  วันอาทิตย์ และวันจันทร์ ต้นเดือน ของทุกเดือน ฝึกเวลาประมาณ 12.00 น. - 15.00 น.
  ควรไปก่อนเวลาฝึกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ถ้าต้องการทำบุญถวายสังฆทานด้วย ก็ควรไปถึง
  ประมาณ 9.00 น. ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...