ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และรับบริจาคเทียนพรรษา ยารักษาโรค ทำบุญ ค่าน้ำ ค่าไฟ..วัดขาดแคลน

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย Phra Kroo Palat Thana Thorn, 7 กรกฎาคม 2019.

 1. Phra Kroo Palat Thana Thorn

  Phra Kroo Palat Thana Thorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2009
  โพสต์:
  942
  ค่าพลัง:
  +3,533
  ขอเชิญร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  “วันอาสาฬหบูชา” “ถวายเทียนเข้าพรรษา” และรับบริจาคเทียนพรรษา ทำบุญเข้าพรรษา ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯวัดทุ่งอ้อหลวงเชียงใหม่ ตลอดไตรมาส สามเดือน ในการจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒( รับบริจาค เทียนพรรษา เทียนแสงทิพย์ ทรงกลม เบอร์ 4 ขนาด 9x88 )

  upload_2019-7-7_17-28-50.jpeg

  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และยารักษาโรค ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร (ภัตตาหาร)ค่ารักษาพยาบาลฯลฯแก่วัดวัดทุ่งอ้อหลวง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดเล็กๆกลางป่า กลางทุ่ง ห่างไกลจากถนน ไม่มีใครผ่านและรู้จักมาก มีความประสงค์ต้องการเทียนพรรษา และธูปเทียนไหว้พระ ตลอดขาดแคลนขัดสน ค่าน้ำค่าไฟปัจจัยสี่ ภายในวัด ในปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยวาระอันโอกาสอันมหากุศล หนึ่งปี ต่อหนึ่งครั้ง เนื่องด้วยใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันอาฬาหบูชาปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 และวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับพุธที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปีนี้ ขอเจริญกุศล มายัง พุทธศาสนานิกชนนักศีลนักบุญทุกท่านทุกคน ญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา บริจาค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าภัตตาหาร ค่ารักษาพยาบาล ซื้อยารักษาโรค ยาสามัญประจำวัด ผ้าอาน้ำฝน ผ้าจำนำพรรษา ผ้าห่มพระพุทธรูป พระประธาน ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ฯธูปเทียนไหว้พระ ณ วิหารไม่โบราณ วัดเล็กๆที่ยังขาดแคลนขัดสน ยังมีความลำบาก ทุกปีๆใกล้เข้าพรรษาเทียนจะได้น้อยมาก จะขาดแคลนเทียนเข้าพรรษาและยารักษาโรค ยาสามัญประจำวัด ดั้งนั้นโอกาส ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562นี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน นักศีลนักบุญทุกคนได้ร่วมทำบุญ หรือเดินทางถวายเทียนเข้าพรรษา ธูปเทียนไหว้พระ ได้ที่วัด หรือบริจาคปัจจัยผ่านเข้าบัญชีวัด ในกองบุญ โดย แสงเทียนส่องธรรม ตามเจตนาแห่งศรัทธาหรือเดินทางมาทำบุญถวายเองที่วัดก็ได้ จึงขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญหรือจัดส่งเทียนพรรษา ขึ้นมาเอง ร่วมทำบุญบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร ยารักษาโรค ยาสามัญประจำวัด ผ้าอาบน้ำฝน ป้าจำนำพรรษาผ้าห่มพระพุทธรูป พระประธาน ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ธูปเทียนไหว้พระ ทุกเช้า-เย็น เพราะอีกไม่กี่วัน ก็จะเข้าพรรษาแล้ว เทียนเข้าพรรษาทุกเล่ม จะได้นำมา เพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา รำลึกถึง พระพุทธเจ้า ธรรมเจ้า สังฆเจ้า ตลอดไตรมาส สามเดือน(จุดถวายเป็นพุทธบูชา ทุกวัน จุดทำวัตรเช้าเวลาตี 5 จุดถึงตอนเย็น ทำวัตรเย็นเสร็จ ดับเทียน ในวิหารไม้ เวลา 20.30 วันรุ่งขึ้นก็จุดต่อ ถือปฏิบัติแบบนี้สืบเนื่องมายาวนาน) ซึ่งถือปฏิบัติมาแล้วมาหลายปี (เมตตากรุณาแจ้งชื่อกรือเขียนชื่อนามสกุลลงที่ต้นเทียนทุกต้นด้วยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวและ เสริมธาตุไฟ เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงซ๋าต๋า เสริมโชคลาภ สง่าราศี ฯ.. เพราะเวลาสวดมนต์ ทำวัตร เช้า เย็น พระสงฆ์องค์เณร จะสวดมนต์หลายบท สวดพระกรรมฐาน สวดบทเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเป็นประจำ ) เหตุผล โดยกองบุญนี้ แห่งกองบุญนี้ จัดขึ้นทุกปี เพราะทางวัดมีกำลังศรัทธาน้อย ห่างไกลถนนใหญ่ อยู่ลึกมองไม่เห็นวัด วัดป่าเล็กๆอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาที่ร้อมรอบทั้ง สี่ทิศ มีกำลังศรัทธาน้อย มิหน่ำซ้ำภายในหมู่บ้านเล็กๆมีสองศาสนาในหมู่บ้านเดี่ยวกัน จึงทำให้แต่ละปี ขาดแคลนเทียนพรรษา ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยารักษาโรค ค่ารักษาโรค และปัจจัยสี่ ฯลฯ ดั้งนั้นจึงไม่มีค่อยที่จะมีใครผ่านเข้ามาพบเจอวัด ไม่มีใครรู้จักมากนัก และไม่ค่อยมีใครเข้ามาถวายเทียนเข้าพรรษา เพราะวัดอยู่ลึกไกลถนนนใหญ่ มองไม่เห็นวัด ดั้งนั้นจึงเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านทำบุญได้ตามโอกาสและเจตนาแห่งศรัทธา ร่วทำบุญบริจาคทรัพย์อันเล็กน้อยๆตามกำลังศรัทธาที่มีค่า ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์รักษา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ในการถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน 5000พระพรรษา5000ปี จึงเจริญพรกุศลบอกบุญทาน มา ณ โอกาส นี้ ท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาวัดสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 461-2-01217-0 สาขาหางดง ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อหลวง โดย กองบุญแสงเทียนส่องธรรม ที่ตั้งวัด " วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 " มีความยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคน นักศีลนักบุญ ผู้ใจบุญทุกท่านสู่ข่วงแก้วอารามวัดทุ่งอ้อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร.094-496-3333(ปิดกองบุญ วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562)
  เป็นเจ้าภาพถวายเทียนเข้าพรรษาคู่ละ 599 บาท(เมตตาแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด บริษัท ห้างร้านร้านค้าฯได้ทางข้อความ ตามความประสงค์แต่ละท่าน)

  อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา
  การ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

  คำถวายเทียนพรรษา
  ยัค เฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

  คำแปล
  ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งบุญทานการกุศลในการสร้างอุโบสถ ที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยจตุพิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน มีความสำราญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญฯ

  upload_2019-7-7_17-32-10.png
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2019
 2. Wickilish

  Wickilish Here and Now

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +87
  ร่วมทำบุญถวายเทียน และชำระหนี้สงฆ์ให้วัดขาดแคลนค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  457
  ค่าพลัง:
  +772
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️✨
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. girlinbangkok

  girlinbangkok สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  228
  ค่าพลัง:
  +212
  ขอร่วมบุญช่วยวัดทุ่งอ้อหลวง 100 บาทเป็นค่าใช้จ่ายสารพัดประโยชน์ตามแต่ความจำเป็นของวัดค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 92.jpg
   92.jpg
   ขนาดไฟล์:
   75.9 KB
   เปิดดู:
   16
 5. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +679
  โอนเมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 เวลา 10:28 น. จำนวน 200 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช-ริวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   

แชร์หน้านี้

Loading...