ขอเชิญร่วมทำบุญพิเศษ ๘ ประการ กับหลวงพ่อเอก ที่พักสงฆ์เขาธัมมสรณ์ จ.อุทัยธานี

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 10 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  FB_IMG_1581320221814.jpg

  ขอเชิญร่วมทำบุญพิเศษ ๘ ประการ กับหลวงพ่อเอก ที่พักสงฆ์เขาธัมมสรณ์ จ.อุทัยธานี
  .
  (กองทุนนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ค่ะ)
  .
  ๑. #ถวายสังฆทานทุกวัน เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันน้อมถวายสังฆทาน ซึ่งประกอบด้วยองค์พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวของบริวารต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณพรหมเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาราชอาณาจักรไทย ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โดยจะน้อมถวายสังฆทานในทุกวันหลังทำวัตรเย็น เพื่อความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม หากยังต้องเวียนเกิดในสังสารวัฏ #ผู้ใดได้เคยถวายสังฆทานแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิต #ดินแดนใดที่มีความลำบากยากจน #บุคคลผู้นั้นจะมิได้ไปเกิดในที่นั้นได้เลย
  .
  ๒. #บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปทั่วราชอาณาจักรฯ เป็นการซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปที่แตกหักพัง ไม่ว่าจะแตกหักเพราะความเก่าแก่ หรือว่าแตกหักเพราะอุบัติเหตุ อุบัติภัย ความบังเอิญใดๆ ก็ตาม ให้กลับมีสภาพสวยสดงดงามบริบูรณ์กว่าเดิม ถือเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน เป็นมหากุศลที่จะชักนำจิตให้สูงขึ้น มิให้ตกต่ำ อีกทั้งพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าพระนิพพานได้ง่าย
  .
  หากยังต้องเวียนว่ายในวัฏสงสาร เมื่อได้เกิดเป็นเทพเทวดาก็จะมีรัศมีกายสว่างสวยงาม มีเดช มีอำนาจมาก หากยังต้องเกิดใหม่ในภพชาติมนุษย์ก็จะมีร่างกายบริบูรณ์ครบ ๓๒ ประการ หน้าตาสวยสดงดงามเป็นพิเศษ ผิวพรรณดี ไม่เป็นผู้พิการ มีเดช อำนาจ วาสนา บารมี
  .
  ๓. #ปิดทองพระพุทธรูปทั่วราชอาณาจักรฯ เป็นการปิดทองคำแท้ทั่วทั้งพระวรกายพระบรมรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก, ๘ ศอก และไม่จำกัดขนาด #ซึ่งมีอานิสงส์พิเศษ เป็นการ #ปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ #ช่วยเร่งรัดการปิดประตูอบายภูมิ อีกทั้งยังรวมถึงปิดทององค์พระเจดีย์สำคัญในสถานที่ต่างๆ ด้วย น้อมถวายเป็นพุทธบูชาสักการะ บูชาคุณพระรัตนตรัย อานิสงส์นี้จะทำให้มีผิวพรรณงดงามสวยละเอียด หน้าตาผ่องใส มีชีวิตราบรื่น เป็นเสน่ห์มหานิยมแก่ผู้ได้พบเห็น เป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ไร้อุปสรรคปัญหาในชีวิต มีสติปัญญาฉลาด หลักแหลม ฯลฯ
  .
  ๔. #น้อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นการถวายปัจจัยไปยังมูลนิธิต่างๆ ในโครงการตามพระราชดำริ เช่น
  - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - มูลนิธิชัยพัฒนา
  - มูลนิธิโครงการหลวง
  - มูลนิธิสายใจไทย
  - มูลนิธิพระดาบส เป็นต้น ฯลฯ
  เพื่อเป็นการสงเคราะห์เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั่วราชอาณาจักร ถือเป็นบุญสังฆทานใหญ่ทั่วประเทศ
  .
  #พระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ได้เคยกล่าวไว้ว่า "นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญกุศล ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งนี้เพราะพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทำบุญกว้างขวางมาก ยากที่คนอื่นจะพึงทำได้ สงเคราะห์คนทั่วประเทศ ช่วยอย่างถาวร ให้คนมีอาชีพดีขึ้น ไม่ใช่ให้กินให้หมด คนทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความสุขขึ้น รวมความว่า ทำร่วมกับท่าน จะมีเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามไม่สำคัญ หลายๆ คนรวมกัน ก็มากขึ้นเองจะเป็นเหตุให้มีบารมีใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้น จะมีบารมีเต็มเร็วและสามารถจะไปนิพพานได้โดยง่าย คำแนะนำนี้ เป็นคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เป็นคำแนะนำของท่านสหัมบดีพรหมด้วย"

  .
  ๕. #สาธารณะประโยชน์สงเคราะห์ จัดเป็นทานบารมี เมตตาบารมี เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมสร้างโรงพยาบาลต่างๆ ในที่ห่างไกลความเจริญ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้าน และเด็ก รวมถึงผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น

  #ถือเป็นการสืบสานงานตามปฎิปทาของพระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ ที่พระคุณท่านได้กล่าวไว้ว่า
  "งานสาธารณประโยชน์ มันเป็นปรมัตถบารมีอย่างสูงสุด อันนี้จะทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร่งรัดพวกเราให้เร็วที่สุด ท่าน (องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ทรงตรัสว่า ให้คุณบอกลูกหลานไว้ จะได้รู้ว่า เป็นจุดที่มีกำลังแรงให้เข้าถึงได้เร็วที่สุด เป็นการบั่นทอนไอ้กฎของกรรมต่างๆ ที่มันคอยกั้นขวางเรา งานนี้มันเป็นเมตตา กฎของกรรมมันก็ดันไม่อยู่"

  .
  ๖. #ช่วยชีวิตสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากและรอดพ้นจากความตาย โดยร่วมไถ่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่กำลังจะถูกฆ่า ให้รอดพ้นจากความตาย ให้รอดพ้นจากการถูกกักขัง ให้รอดพ้นจากความทรมาน ให้มีชีวิตเป็นอิสระ เช่น วัว ควาย ปลา นก เต่า กบ หอย ฯลฯ เป็นต้น ตลอดทั้งการดูแลช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีคุณต่อชาติบ้านเมือง เช่นช้างพิการจากกับดักระเบิด ช้างที่ถูกใช้งานกระทั่งร่างกายทรุดโทรม ซึ่งมีอยู่มากในองค์กรศูนย์พักพิงต่างๆ ตลอดกระทั่งดูแลสุนัขจรจัด สุนัขพิการ แมวพิการ แมวป่วย เป็นต้น ซึ่งพระคุณหลวงพ่อเอกได้เมตตาชี้ทางเพื่อให้พวกเรา โดยแนะนำว่าให้ร่วมกันทำ ร่วมกันปล่อยชีวิตสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ให้สัตว์ทั้งปวงนั้นพ้นจากการถูกกักขังจองจำ พ้นจากการถูกเบียดเบียน พ้นจากความทรมาน พ้นจากความตาย มีความสุขตามอัตภาพตลอดอายุขัย ผลพิเศษจะทำให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านมีความคล่องตัวในการดำรงชีวิต หลุดพ้นจากการถูกกักขังจองจำในกรรมเวร พ้นจากความอึดอัดขัดข้องในชีวิต พ้นจากอุปสรรคปัญหาด้านต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บบรรเทาเบาบาง ยามเดินทางก็ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมารบกวน เป็นผู้มีอายุยืน
  .
  ๗. #บริจาคโลงศพ โดยถวายปัจจัยร่วมบุญบริจาคโลงศพให้กับวัดพระบาทน้ำพุ และบริจาคให้แก่ศพที่ไร้ญาติ ศพผู้ยากไร้ ชาวเขา ชาวดอยในถิ่นทุรกันดาร ในป่าเขา เป็นต้น ถือเป็นมรณานุสสติกรรมฐาน แสดงความเป็นอนิจจังของขันธ์ ๕ คือ ร่างกาย เพื่อความไม่ประมาทในการเร่งทำความดี และการดำรงชีวิต มีอานิสงส์เป็นเมตตาบารมี ทานบารมี จะทำให้มีความคล่องตัวในการดำรงชีวิต เป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะเป็นที่รักและได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น เป็นต้น
  .
  #พระคุณหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ได้เคยกล่าวกับพระคุณหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง ไว้ว่า "พ่อไม่เคยเห็นคนที่ซื้อโลงศพแจกเป็นทาน มันจะจนลงเลยนะ"
  .
  ๘. #กองทุนแก้วสารพัดนึก (ส่วนองค์) แด่พระคุณหลวงพ่อเอก เพื่อร่วมบุญสาธารณกุศลต่างๆ เป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ทั่วราชอาณาจักรไทย ตลอดถึงต่างประเทศ ตามเจตนารมณ์ของพระคุณหลวงพ่อ #ซึ่งพระคุณหลวงพ่อได้บำเพ็ญกุศลสร้างบุญทุกวันในทุกเช้าวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา
  .
  ️บุญใหญ่ทั้ง_๘_ประการ นับเป็นกุศลที่เร่งรัดบุญบารมีของแต่ละคน ทั้งนี้โดยเป็นคำแนะนำจากคุณพระฯ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ ใครที่เห็นความสำคัญ มาตามโมทนาบุญ เสริมใจตนให้บังเกิดปีติในบุญ แล้วยกบุญนั้นน้อมถวายคุณพระฯ พร้อมทั้งตั้งสัจจาธิษฐานในผลแห่งกุศลที่ได้ร่วมบุญกับพ่อ เพื่อสงเคราะห์ดวงจิตตนเอง เพื่อสงเคราะห์ดวงจิตผู้อื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ยังผลให้จิตของตนในขณะนั้นได้ว่างไปจากกิเลสทั้งปวง แลเพียรประคองบุญกุศลในความว่าง สว่างใสนั้นไปตลอดทั้งวัน
  .
  #พ่อมิได้ต้องการจำนวนเงิน พ่อต้องการความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ในการประกอบคุณงามความดี ต้องการสัจจะบารมี ต้องการเห็นการเสียสละ การสละ การละออกจากอกุศลในดวงจิตของแต่ละคน แนะนำทุกอย่างก็เพื่อตัวลูกเอง
  บาท ๒ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท อย่าให้ขาด!
  .
  #ให้จำไว้นะลูก ก็อย่าไปอายใคร
  #อย่าอายที่จักทำความดี
  #แต่จงอายที่คิดชั่ว พูดชั่ว กระทำชั่ว
  .
  พ่อ พระธัมมสรโณ

  .
  สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาบ้านไร่ (อุทัยธานี)
  ชื่อบัญชี พระ พัฑฒ์พิศุทธิ์ มินดอน
  เลขบัญชี ๔๓๓-๐๒๐๑๓๗-๐ (433-020137-0
  )

  .
  .
  ทุกสิ้นเดือนเราจะสรุปยอดทั้งหมดนำมาแบ่ง ๘ ส่วนเท่าๆ กัน แล้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองทุนนำไปทำตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ.
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2020
 2. นรินสาคร

  นรินสาคร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +253
  ร่วมทำบุญพิเศษ ๘ ประการ กับหลวงพ่อเอก ที่พักสงฆ์เขาธัมมสรณ์ จ.อุทัยธานี จำนวน 10 บาท ครับ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +307
  ขอร่วมทําบุญพิเศษ ๘ ประการด้วยคนวันนี้เป็นจํานวนเงิน 100.00 บาทครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 5. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 6. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1,463
  ค่าพลัง:
  +7,586
  ทำบุญพิเศษทุกบุญ""ตัดชีวิต"และทำเป็น"อาจิณกรรม"ขอให้อานิสงส์ทั้งหมด ส่งผลให้ผมสำเร็จฌานสมาบัติ ขั้น "นิโรธสมาบัติ"และสำเร็จฌานสมาบัติขั้น"อภิญญาผลสมาบัติ" ให้จงได้ให้ได้ภายในชาติปัจจุบันนี้โดยเร็วที่สุดด้วยเทอญครับสาธุ และสำเร็จตลอดไป ตลอดกาล ถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ และขอให้มีดวงตาที่ดีที่สุด ดวงตาเห็นธรรมคือพระโสดาบันถึงพระอรหันต์ทุกขั้นทรงปฏิสัมภิทาญาณขั้นสูงสุด เห็นชัดเจนที่สุดมีตาทิพย์ หูทิพย์ ทิพยจักขุญาณ ทิพย์โสตะญาณ เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป ตลอดกาล ถาวร ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุครับ ทำบุญพิเศษทุกบุญขอให้ท่านลุงพุฒิพญายมราช ท่านปู่สหัมบดีพรหม ท่านลุงใหญ่นายบัญชี ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่า จงอนุโมทนาบุญกับผมและโปรดเป็นสักขีพยานในการทำบุญสังฆทานและปล่อยปลาท้องที่กำลังจะถูกฆ่าทั้งหมดในครั้งนี้ด้วยเทอญครับ ขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆท่านที่ได้ทำบุญสังฆทานทั้งหมดทุกบุญทั้งวัดทุกวัด และทำบุญพิเศษทุกบุญทุกท่านสร้างสมเด็จองค์ปฐมและมหาวิหารวัดจันทร์ตะวันตกทุกท่านทุกบุญทุกวัด สร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิริยธโร และช่วยชีวิตปลาและปลาท้องที่กำลังจะโดนฆ่าทุกตัว ทุกบุญทุกท่านถือศีลรักษาศีลทุกสิกขาบท ทั้งหมดทุกท่าน คำอธิษฐานบารมี=ขอให้ผมมีชื่อในบัญชีสีทองเพชรสะท้อนแสงพระอาทิตย์ของท่านปู่สหัมบดีพรหมคือไปพระนิพพานที่เดียวในชาติปัจจุบันนี้ และสำเร็จฌานสมาบัติขั้นสูงสุดคือนิโรธสมาบัติและผลสมาบัติ สำเร็จอภิญญาผลสมาบัติขั้นสูงสุด รูปฌานสมาบัติทั้ง4(ปฐมฌานสมาบัติ-จตุตถฌานสมาบัติ) ขอให้อานิสงส์ทั้งหมดส่งผลให้ผมสำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณ(ขั้นสูงสุด)เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เร็วที่สุดขอให้ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรยตลอดไป ตลอดกาลและได้ฟังธรรมะจากท่านจนบรรลุพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดทุกขั้น(ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณขั้นสูงสุด)เข้าสู่พระนิพพานโดยฉับพลันเร็วที่สุดในโลกใบนี้พร้อมทั้งได้อยู่กับท่านตลอดไป ขอให้บุญกุศลสังฆทานทั้งหมดสร้างสมเด็จองค์ปฐมและมหาวิหารทั้งหมดและปล่อยปลาท้องที่กำลังจะโดนฆ่าจากใจที่"นิ่ง"ถึงที่สุดจงส่งไปถึง"เจ้ากรรมนายเวร" "และเฉพาะบุคคลผู้ที่คิดร้ายพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรมผมอยู่ทุกคนขอให้ทุกคน ทุกตัว ทุกรูปจงเป็นสุขๆเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้จบหมดเวรกรรมต่อกันอย่าได้อาฆาต อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอีกต่อไปเลย สาธุครับ" และขอคำว่าไม่ได้ ไม่มี ไม่รู้ ไม่สำเร็จ ทุกข์ ไม่มีความสุข จน เจอคนพาลสันดาลหยาบ อิจฉาริษยา ขอคำพวกนี้ จงอย่าปรากฏแก่ผมและผู้มีพระคุณของผมตลอดไปทุกชาติตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้โดยเร็วที่สุดด้วยเทอญ สาธุครับ ถ่ายรูปกันชัดๆ จะๆ ไปเลยขอให้ท่านลุงพุฒิพญายมราช หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระโสดาบัน พระอรหันต์ทุกระดับชั้น องค์พ่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในจักรวาลนี้ทั้งหมด โปรดเป็นสักขีพยานให้ผมตลอดไปตลอดกาลชั่วนิจนิรันดรตราบจนกระทั่งกระผมเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุครับ เพิ่มเติมขอให้บุญทั้งหมดของผมส่งผลให้ผมห่างไกลไม่พบไม่เจอ กับคนขี้อิจฉาริษยาคนที่ดีกว่าตน คนปากร้ายใจเสีย ด่าคนอื่นเพราะความอิจฉาริษยา คนที่ดีกว่าตน คนพาลคนหาเรื่อง คนชั่วทั้งหลาย คนขี้เหนียว ตั้งแต่วันนี้บัดนี้ ตลอดไป ตลอดกาล ถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุครับ
  ขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่สหัมบดีพรหมท่านลุงใหญ่นายบัญชีท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ทุกขั้นโปรดอนุโมทนาบุญกับกระผมและโปรดเป็นสักขีพยานให้กระผมทุกคำอธิษฐานทุกบุญด้วยเทอญสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 9. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. widya

  widya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,096
  ค่าพลัง:
  +13,203
  โอนร่วมบุญแล้วครับ 59 บาท
   
 11. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 12. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +307
  ขอร่วมบุญด้วยคน 20 บาทวันนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านผู้ใจบุญด้วยครับ สาธุ
   
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 16. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,887
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...