ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ อำเภอเมืองลำพูน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ, 25 พฤษภาคม 2019.

 1. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
  เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ

  ทอดถวาย ณ วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น.


  ด้วยทางวัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะได้ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นปฐมฤกษ์วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ สำหรับเป็นที่พักจำวัดของพระภิกษุสงฆ์สามเณร รูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูนเสริมเหล็ก หลังคาทำด้วยโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง เป็นกุฏิ ๒ ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ ๔๓๒ ตารางเมตร การสร้างกุฏิสงฆ์ดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

  ดังนั้นคณะศรัทธาวัดล้องเดื่อ ตลอดถึงคณะศรัทธานักศีลนักบุญทุกคน จึงพร้อมใจกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ของวัดล้องเดื่อ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเมตตาเชิญชวนท่านเศรษฐีผู้ใจบุญ นายทุนผู้ใจดี นักสร้างสมบารมีทั้งหลายทุกท่าน ได้ร่วมกับทำบุญบริจาคในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วกัน เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งคุณงามความดี และเป็นการบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์สืบต่อไป

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบกับความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเพิ่มพูนผล เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

  “ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมซึ่งบุญ (ความดี) ย่อมนำสุขมาให้”

  IMG_0187.JPG IMG_0189.JPG IMG_0190.JPG IMG_0191.JPG IMG_0192.JPG IMG_0193.JPG IMG_0214.JPG
   
 2. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  ขอบอกบุญคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่มีเมตตา ปรารถนาสร้างบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์และสามเณร ได้อาศัยอยู่จำวัดที่พักชั่วคราว ใต้ถุนวิหาร ทางคณะศรัทธาวัดล้องเดื่อพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลายจึงหารือกัน จะสร้างกุฏิขึ้น ๑ หลังเพื่อถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา โดยสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสองชั้นประมาณ ๔๓๒ ตารางเมตร และในวาระจะเริ่มการก่อสร้างนี้จึง ขอโอกาสบอกบุญหาท่านเจ้าภาพ

  1. เสากุฏิสงฆ์ (เสาฐานราก และเสาสูง) จำนวน 32 เสา ต้นละ 10,000 บาท
  2.เจ้าภาพบริจาคตามเจตนาศรัทธา

  ท่านเจ้าภาพสนใจรับเป็นเจ้าภาพโปรดติดต่อ แจ้งความจำนงค์หมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
  วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  ที่เจ้าอาวาส พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทรศัพท์ 087-1778931

  สะดวกโอนร่วมทำบุญได้ที่
  ✳️บัญชีธนาคารวัดล้องเดื่อ ธนาคารกรุงไทย
  ✳️ชื่อบัญชี วัดล้องเดื่อ (เพื่อการก่อสร้าง)
  ✳️หมายเลขบัญชี 511-0-47467-2

  (โอนแล้วกรุณาแจ้งกลับให้ทราบด้วยเพื่อการยืนยันการรับปัจจัย)
  60397557_2270193029685620_4272611188065435648_n.jpg
   
 3. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  แบบแปลนกุฏิสงฆ์วัดล้องเดื่อ

  917AB954-F66D-4C15-B8DB-09808F2455D5.jpeg 6A28523C-3C10-4FA2-BDA6-6753E76C9C34.jpeg 8B3442DC-5C54-46CB-9D15-527E53AAA2D4.jpeg 298E919B-6073-492C-89D5-74572971256E.jpeg 77D58808-B40C-4990-9CF0-8557F0D85712.jpeg 214DFE26-1D3B-4194-969F-77CA961657FE.jpeg 054FE358-26E5-44AD-8705-F437B7F61B1C.jpeg 357D57E0-E6B5-44ED-BB5F-E1119DC9F168.jpeg 5EF4969E-4BBD-4076-8AE4-5A8D4633935A.jpeg FEB7981F-057F-46FA-BC79-D2A772B9D70A.jpeg D2EDD56E-C82B-44D7-BDF3-396EC1F876DF.jpeg 1E2CFD08-61B7-4F92-AF37-E0542D69DB3B.jpeg D095763D-AF76-47F4-8134-0C0A32E3EABE.jpeg 7A5D9FB6-9B59-4BB2-A8A8-F935E82C387A.jpeg E1CDC280-79AE-473F-A8A7-6E12190C77AD.jpeg 8988BE98-07A2-4C4A-85BD-0A973D312274.jpeg 2D80329C-8176-4322-911A-99C1AAFBCE9F.jpeg 2F3F3560-E3FC-4BA1-AED3-8A3D044EC6D4.jpeg 708B9EB4-3129-4529-AF5B-265A151186C0.jpeg
   
 4. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  -- ประกาศ --

  เนื่องจากกรมสรรพากรได้อนุมัติระบบบริจาคเงินให้แก่วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แล้ว ดังนั้น ท่านที่ร่วมทำบุญในรายการต่างๆ หากประสงค์จะขอใบอนุโมทนาเพื่อลดหย่อนภาษี ให้แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมาด้วย

  ทางวัดจะกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเลกทรอนิค ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบผ่านเวปไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย ตามลิงค์ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

  ระบบนี้จะหักลดหย่อนภาษีให้ท่านโดยอัตโนมัต โดยที่ท่านไม่ต้องนำใบอนุโมทนาบัตรไปแสดงอีก ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น

  หากท่านประสงค์จะปริ้นท์ใบอนุโมทนาบัตร สามารถสั่งปริ้นท์ได้ตามลิงค์ข้างต้น แต่หากต้องการอนุโมทนาบัตรจากทางวัดให้ติตต่อได้โดยตรงที่วัด
  (อนุโมทนาบัตรจะสวยงามกว่าที่ระบบสรรพากรทำ ซึ่งจะเป็นที่ระลึกในคุณงามความดีไว้สืบลูกสืบหลาน)

  วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีนโยบายออกใบอนุโมทนาบัตรตามจำนวนเงินที่บริจาคจริงเท่านั้น และจะเริ่มใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

   
 5. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  A92D4DAF-7A3C-4048-9772-3E2E776DD668.jpeg BA44C2A5-1B8E-44F8-8C89-AF39412A0F3D.jpeg 7221D716-A678-400B-BF60-0078C721108B.jpeg 2D4C6CD1-8508-4EFE-9A76-032AF8F2AF37.jpeg A53FB9D2-3235-49BE-B075-40C9BE2F3FCB.jpeg 607FB961-2D3F-4397-A66A-D81382098D90.jpeg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. Eric99

  Eric99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2013
  โพสต์:
  281
  ค่าพลัง:
  +723
  Eric99 และครอบครัว กองทุนรวมเอรากอน ผลิตภัณฑ์เรจิน่า ร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
   
 7. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  ครูสวิง.jpg
   
 8. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  เจ้าภาพทั่วไปคุณวิชิต.jpg
   
 9. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  นางวนิตดา-ฉีมพลีล้อม-100-บาท.jpg
   
 10. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  นายฤทธิชัย-นางสายหยุด-อมรมรกต-1000-บาท.jpg
   
 11. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  แม่ลวงคำ.jpg
   
 12. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  แม่สายพิน-สาระวรรณา-200-บาท.jpg
   
 13. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  สุพจน์.jpg
   
 14. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  Eric99-และครอบครัว-กองทุนรวมเอรากอน-ผลิตภัณฑ์เรจิน่า.jpg
   
 15. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  เอนกทาปาลี.jpg
   
 16. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  อนุโมทนาเจ้าภาพเสากุฏิ.jpg
   
 17. กุศโลบาย

  กุศโลบาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2013
  โพสต์:
  306
  ค่าพลัง:
  +4,555
  ร่วมทำบุญ 5 บาทครับ
   
 18. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  บัวลา.jpg

  อนุโมทนาเจ้าศรัทธา
  นางบัวลา วิจันทร์โต นางศรีพรรณ วิจันทร์โต
  นายศุภวิชญ์ เตจะสาร นางสาวศุภิสรา เตจะสาร
  รับเป็นเจ้าภาพ เสากุฏิสงฆ์วัดล้องเดื่อ จังหวัดลำพูน 1 ต้น 10,000 บาท
  ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ,ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือนายทองอินทร์ -นายอำนวย วิจันทร์โต พร้อมกับเจ้าที่เจ้าทาง ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 7ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  อนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  แม่หลงศรทอน.jpg

  อนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดล้องเดื่อ
  แม่หลวงศรีทอน โลมาสม พร้อมครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพเสากุฏิ 1 ต้น จำนวนเงิน 10,000 บาท

  อนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,476
  เจ้าภาพเสา.jpg

  เจ้าภาพเสากุฏิสงฆ์ จำนวน 32 ต้น ปฐมฤกษ์
  มีเจ้าภาพจองแล้ว จำนวน 15ต้น ปฐมฤกษ์
  คงค้างเจ้าภาพ จำนวน 17 ต้น ปฐมฤกษ์

  (อัพเดตข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2562)

  เจ้าภาพเจ้าศรัทธาท่านใดสนใจรับเป็นเจ้าภาพเสากุฏิสงฆ์เสาปฐมฤกษ์ ๓๒ ต้น ต้นละ ๑๐,๐๐๐ บาทจองเป็นเจ้าภาพได้

  รายนามเจ้าภาพ
  1.พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาส ๙ ต้น
  2.โยมแม่ลำจวน กันทะจีน ๑ ต้น
  3.โยมครูสวิง แม่นวลจันทร์ เตชะโสด ๑ ต้น
  4.โยมแม่ลวงคำ คำบุรี ๑ ต้น
  5.โยมเอนก ทาปาลี ๑ ต้น
  6.โยมแม่หลวงศรีทอน โลมาสม ๑ ต้น
  7.โยมแม่บัวลา วิจันทร์โต นางศรีพรรณ วิจันทร์โต นายศุภวิชญ์ เตจะสาร นางสาวศุภิสรา เตจะสาร ๑ ต้น
  8.
  9.
  10.

  ขอประกาศบอกบุญคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่มีเมตตา ปรารถนาสร้างบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดล้องเดื่อ ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์และสามเณร ได้อาศัยอยู่จำวัดที่พักชั่วคราว ใต้ถุนวิหาร ทางคณะศรัทธาวัดล้องเดื่อพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลายจึงหารือกัน จะสร้างกุฏิขึ้น ๑ หลังเพื่อถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา โดยสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสองชั้นประมาณ ๔๓๒ ตารางเมตร และในวาระจะเริ่มการก่อสร้างนี้จึง ขอโอกาสบอกบุญหาท่านเจ้าภาพ

  1. เสากุฏิสงฆ์ (เสาฐานราก และเสาสูง) จำนวน 32 เสา ต้นละ 10,000 บาท
  2.เจ้าภาพบริจาคตามเจตนาศรัทธา

  ท่านเจ้าภาพสนใจรับเป็นเจ้าภาพโปรดติดต่อ แจ้งความจำนงค์หมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
  วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  ที่เจ้าอาวาส พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทรศัพท์ 087-1778931

  สะดวกโอนร่วมทำบุญได้ที่
  ✳️บัญชีธนาคารวัดล้องเดื่อ ธนาคารกรุงไทย
  ✳️ชื่อบัญชี วัดล้องเดื่อ (เพื่อการก่อสร้าง)
  ✳️หมายเลขบัญชี 511-0-47467-2

  (โอนแล้วกรุณาแจ้งกลับให้ทราบด้วยเพื่อการยืนยันการรับปัจจัย)

  ✳️ หรือบริจาคผ่าน QRCode ทาง แอพพลิเคชั่นธนาคาร รับใบอนุโมทนาเพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที

  คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้ https://www.facebook.com/…/a.12214952346…/1224038721093918/…

  #สร้างกุฏิสงฆ์วัดล้องเดื่อ #ทำบุญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...