ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอระฆังทรงล้านนามหากุศล

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย วัดปางค่า, 12 มีนาคม 2017.

 1. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้าง หอระฆังทรงล้านนา มหามงคล
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน  เนื่องจากทางวัดปางค่า ได้จัดให้มีการ วางศิลากฤษ์และยกเสาเอกมงคลเพื่อจัดสร้างหอระฆัง ในวันที่ 6 พ.ย.59 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มจัดสร้างหอระฆัง แต่เนื่องด้วยยังขาดปัจจัยในการดำเนินงานก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงขอบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง ร่วมกันในครั้งนี้ ตามจิตศรัทธาของท่าน หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามรายการกองบุญดังต่อไปนี้
  1.กองบุญเจ้าภาพเสาหอระฆัง ชั้นบน 4 ชั้นล่าง 4 เสา รวมเป็น 8 กองบุญ กองบุญละ 19,000 บาท
  2.กองบุญยอดฉัตร7ชั้นและบัวยอดฉัตร จำนวน 8 กองบุญ ดังนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 7 ชั้น และ 1 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  2.1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช " ร่วมบุญ... 29,999 บาท

  2.2)ธงชัยยอดฉัตร.........เป็นธงชัยที่แสดงสัญญาลักษณ์แห่งชัยชนะแห่งการได้รับการยอมรับและการเป็นหนึ่ง

  เจ้าภาพหลัก ร่วมทำบุญ...25,999 บาท

  2.3)ฉัตร ชั้นที่ 7 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "ร่วมบุญ... 19,999 บาท

  2.4) ฉัตร ชั้นที่ 6 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ ร่วมบุญ... 18,999 บาท

  2.5) ฉัตร ชั้นที่ 5 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ " ร่วมบุญ.... 17,999 บาท

  2.6) ฉัตร ชั้นที่ 4 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ " ร่วมบุญ .... 16,999 บาท

  2.7) ฉัตร ชั้นที่ 3 ...... " สักกะเทวรินทร์ องค์เทวนาถ " ร่วมบุญ .... 15,999 บาท

  2.8) ฉัตร ชั้นที่ 2 ...... " จตุมหาราชเทวาคุ้มเกศ " ร่วมบุญ .... 12,999 บาท

  2.9) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า " ร่วมบุญ .....11,999 บาท

  3.กองบุญพญานาคทางขึ้นบรรได จำนวน 2 ตัว 2กองบุญ กองบุญละ 59,999 บาท
  4.กองบุญเจ้าภาพใบระกาพญานาคบนหลังคา จำนวน 5 ชั้น
  4.1)ชั้นที่ 1 จำนวน 4 กองบุญ กองละ 7,900 บาท
  4.2)ชั้นที่ 2 จำนวน 4 กองบุญ กองละ 6,900 บาท
  4.3)ชั้นที่ 3 จำนวน 4 กองบุญ กองละ 5,900 บาท
  4.4)ชั้นที่ 4 จำนวน 4 กองบุญ กองละ 4,900 บาท
  4.5)ชั้นที่ 5 จำนวน 4 กองบุญ กองละ 3,900 บาท
  5.กองบุญหน้าบรรณ12ราศีสี่ทิศ จำนวน 3 ชั้น 16 กองบุญ กองบุญละ 10,000 บาท

  6.กองบุญลูกแก้วขันธ์5 จำนวน 5 ชั้น 5 กองบุญ
  6.1)ชั้นที่ 1 กองบุญละ 19,000 บาท
  6.2)ชั้นที่ 2 กองบุญละ 17,000 บาท
  6.3)ชั้นที่ 3 กองบุญละ 15,000 บาท
  6.4)ชั้นที่ 4 กองบุญละ 13,000 บาท
  6.5)ชั้นที่ 5 กองบุญละ 11,000 บาท

  8.กองบุญคันทวย จำนวน 8 กองบุญ กองบุญละ 5,900 บาท
  9.กองบุญราวระเบียงปูปั้นลายล้านนา จำนวน 12 กองบุญ กองบุญละ 5,900 บาท
  กองบุญ อิฐ,ปูน,กระเบื่อง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐก้อนละ 9 บาท
  ร่วมเป็นเจ้าภาพปูนถุงละ 109 บาท
  ร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื่องมุงหลังคาแผ่นละ 99 บาท
  =====================
  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  โทร 086-1858116
  =====================
  111.jpg
   
 2. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

  การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

  อานิสงส์ถวายระฆัง

  เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  ละความตระหนี่
  ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
  เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆ จะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงาม บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก" หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น และส่งผลให้ เมื่อเกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลดีในการติดต่อค้าขายเจรจา มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง 123.jpg
   
 3. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ภาพวางศิลากฤษ์และยกเสาเอกกาคจัดสร้างหอระฆังวัดปางค่า ในวันที่ 6 พ.ย.59 ที่ผ่าน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไดสาธุ 15181417_1007899389336906_6063635525497025233_n.jpg 15094385_1007899779336867_8103920780622305592_n.jpg 15107213_1007899439336901_2449121524377094092_n.jpg 15094975_1007899492670229_6624320761480429374_n.jpg 15078869_1007899756003536_7552326430626423304_n.jpg 15078951_1007899589336886_8644547726846351441_n.jpg 15181417_1007899389336906_6063635525497025233_n.jpg 15094385_1007899779336867_8103920780622305592_n.jpg 15107213_1007899439336901_2449121524377094092_n.jpg 15094975_1007899492670229_6624320761480429374_n.jpg 15078869_1007899756003536_7552326430626423304_n.jpg 15078951_1007899589336886_8644547726846351441_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. สาธุ ธรรม

  สาธุ ธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +843
  สาธุอนุโมทนาบุญครับ
   
 5. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  #ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดฉัตร7ชั้นมหาบารมีสูงสุด
  ประดิษฐานบนยอดสูงสุดของหอระฆังทรงล้านนา
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  ..โดยจะได้จัดสร้างเป็นฉัตร 7 ชั้น ..สร้างจากทองเหลืองตอกลาย และฉลุลายโดยช่างฝีมือ และปิดทองคำแท้ พร้อมบัวยอดฉัตรเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ.

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 7 ชั้น และ 1 บัวยอดฉัตรดังนี้...
  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 7 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 29,999 บาท

  2) ธงชัยยอดฉัตร.........เป็นธงชัยที่แสดงสัญญาลักษณ์แห่งชัยชนะแห่งการได้รับการยอมรับ และการเป็น หนึ่ง
  เจ้าภาพหลัก ร่วมทำบุญ...25,999 บาท

  3)ฉัตร ชั้นที่ 7 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 7 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 19,999 บาท

  4) ฉัตร ชั้นที่ 6 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 6 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 18,999 บาท

  5) ฉัตร ชั้นที่ 5 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 5 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 17,999 บาท

  6) ฉัตร ชั้นที่ 4 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 16,999 บาท

  7) ฉัตร ชั้นที่ 3 ...... " สักกะเทวรินทร์ องค์เทวนาถ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 15,999 บาท

  8) ฉัตร ชั้นที่ 2 ...... " จตุมหาราชเทวาคุ้มเกศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 12,999 บาท

  9) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....11,999 บาท

  หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็สามารถร่วมบุญได้ไม่จำกัดจำนวน
  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
  =====================
  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  โทร 086-1858116
  16387998_1080887835371394_8633172111858000266_n.jpg
   
 6. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง
  ถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาย อ.เมือง จ.น่าน
  ....ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาท่าน พระธรณี พญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมทั้งเหล่าเทพเทวาทั่วทั้งสากลพิภพ โปรดจงได้มาร่วมอนุโมทนาและเป็นสักขีพยานว่า " วันนี้ท่านได้สละทรัพย์เพื่อร่วมทำบุญกับวัดปางค่า อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทะบริบัษทั้งหลาย " และขอให้ผลบุญนี้จงมาหนุนให้ท่านปราศจากความทุกข์ทั้งมวล กรรมใดที่มีอยู่หากมีกำลังหนักก็ขอให้คลายตัวลง ที่มีกำลังเบาก็ขอให้หายไปสิ้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_0762.jpg
   IMG_0762.jpg
   ขนาดไฟล์:
   94.8 KB
   เปิดดู:
   61
 7. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
 8. neetum

  neetum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  207
  ค่าพลัง:
  +954
  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้าง หอระฆังทรงล้านนา มหามงคล
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 50 บาท โอนผ่าน online เมื่อครู่ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 9. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกประการที่ร่วมทำบุญสร้างหอวัดปางค่าในครั้งนี้
  ....ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาท่าน พระธรณี พญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมทั้งเหล่าเทพเทวาทั่วทั้งสากลพิภพ โปรดจงได้มาร่วมอนุโมทนาและเป็นสักขีพยานว่า " วันนี้ท่านได้สละทรัพย์เพื่อร่วมทำบุญกับวัดปางค่า อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทะบริบัษทั้งหลาย " และขอให้ผลบุญนี้จงมาหนุนให้ท่านปราศจากความทุกข์ทั้งมวล กรรมใดที่มีอยู่หากมีกำลังหนักก็ขอให้คลายตัวลง ที่มีกำลังเบาก็ขอให้หายไปสิ้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
   
 10. jojotaro

  jojotaro เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +286
  ข้าพเจ้า ครอบครัว และเพื่อน ได้โอนเงินร่วมบุญเเป็นเจ้าภาพ สร้างหอระฆังทรงล้านนา และเป็นเจ้าภาพยอดฉัตร 7 ชั้นประดิษฐานบนยอดสูงสุดของหอระฆังทรงล้านนา ณ วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน เป็นจำนวนเงิน 400 บาท รายละเอียดตามภาพแนบครับ

  ขอให้กุศลผลบุญนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,735
  ค่าพลัง:
  +5,152
  ขอร่วมทำบุญสร้างหอระฆังทรงล้านนามหากุศล ได้โอนเงินแล้ว วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 จำนวน 100 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ ขอให้กุศลผลบุญนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญ
   
 12. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกประการที่ร่วมทำบุญสร้างหอวัดปางค่าในครั้งนี้
  ....ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาท่าน พระธรณี พญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมทั้งเหล่าเทพเทวาทั่วทั้งสากลพิภพ โปรดจงได้มาร่วมอนุโมทนาและเป็นสักขีพยานว่า " วันนี้ท่านได้สละทรัพย์เพื่อร่วมทำบุญกับวัดปางค่า อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทะบริบัษทั้งหลาย " และขอให้ผลบุญนี้จงมาหนุนให้ท่านปราศจากความทุกข์ทั้งมวล กรรมใดที่มีอยู่หากมีกำลังหนักก็ขอให้คลายตัวลง ที่มีกำลังเบาก็ขอให้หายไปสิ้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
   
 13. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกประการที่ร่วมทำบุญสร้างหอวัดปางค่าในครั้งนี้
  ....ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาท่าน พระธรณี พญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมทั้งเหล่าเทพเทวาทั่วทั้งสากลพิภพ โปรดจงได้มาร่วมอนุโมทนาและเป็นสักขีพยานว่า " วันนี้ท่านได้สละทรัพย์เพื่อร่วมทำบุญกับวัดปางค่า อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทะบริบัษทั้งหลาย " และขอให้ผลบุญนี้จงมาหนุนให้ท่านปราศจากความทุกข์ทั้งมวล กรรมใดที่มีอยู่หากมีกำลังหนักก็ขอให้คลายตัวลง ที่มีกำลังเบาก็ขอให้หายไปสิ้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
   
 14. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +3,157
  อานิสงส์ถวายระฆัง

  เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  ละความตระหนี่
  ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
  เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆ จะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงาม บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก" หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น และส่งผลให้ เมื่อเกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลดีในการติดต่อค้าขายเจรจา มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง
   

แชร์หน้านี้

Loading...