ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย วัดปางค่า, 27 มีนาคม 2016.

 1. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ
  วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเถอเมือง จังหวัดน่าน

  "ผืนละ 2,500 บาท จำนวน 30 ผืน"
  หรือร่วมตามจิตศรัทธาของท่านได้

  เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
  ****ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 981-4-92682-5
  ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี
  **ติดต่อสอบถามโทร 086-1858116  [​IMG]
   
 2. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  คำถวายพรมปูพื้น

  ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง อิมัง โกชะวัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ โกชะวะทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายพรมปูพื้น พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายพรมปูพื้น เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ


  [​IMG]
   
 3. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  การทำบุญถวายพรมปูอุโบสถ

  การทำบุญถวายเครื่องใช้ของใช้รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้าและอีกมากมายตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ของเหล่าญาติโยมผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือและอุปถัมภ์พระศาสนาก็เป็นการส่งเสริมและเผยแผ่ศาสนาอย่างยั่งยืน

  พรมแดง พรมปูโบสถ์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้มีจิตศรัทธานำไปถวายทำบุญที่วัด นอกจากพรมแดง พรมปูโบสถ์แล้วพรมปูศาลาวัดก็มีประโยชน์ใช้สอยมากมายทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นศาลาวัด โบสถ์ ก็ล้วนแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนา สวดมนต์ เป็นสถานที่ที่เหล่าญาติโยมมารวมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะพื้นที่ปูพรมแดงที่มีความนุ่ม ละเอียด ช่วยปกป้องเข่าให้พระสงฆ์หรือเหล่าญาติโยมยามที่คุกเข่าประกอบกิจทางศาสนาอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก


  [​IMG]
   
 4. ธรรมะดลจิต

  ธรรมะดลจิต Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +87
  กระผมนาย สน ตุ้ยดา พร้อมครอบครัว ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ พรมปูอุโบสถ จำนวน 1 ผืน 2,900 บาท สาธุ
   
 5. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  สาธุอนุโมทนาบุญขออนุภาพแห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ให้เจริญอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีความคล่องตัวทุกประการ จงพ้นจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตราย วิบากกรรมชั่วทั้งหลาย และพ้นจาก ภัยพิบัติทั้งปวง ขอพุทธานุภาพ แห่ง พระพุทธเจ้าทั้งปวง จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้งมวล จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ... โดยฉับพลันทันใจ และให้เข้าถึงซึ่ง "พระนิพพาน" ในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเทอญ
   
 6. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ
  วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเถอเมือง จังหวัดน่าน
  "ผืนละ 2,500 บาท จำนวน 30 ผืน"
  หรือร่วมตามจิตศรัทธาของท่านได้
  เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
  ****ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 981-4-92682-5
  ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี
  **ติดต่อสอบถามโทร 086-1858116
   
 7. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  2,281
  ค่าพลัง:
  +4,736
  นายจาตุรงค์ คงทะ
  ร่วมบุญซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถวัดปางค่า

  ขออุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้

  ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลมาก มีอานิสงส์ไพศาล จงบังเกิดแด่
  ท่านทั้งหลายเหล่านี้ นั้บตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด

  พุทธประสิทธิ์ ธรรมประสิทธิ์ สังฆประสิทธิ์

  วันที่ทำการโอนเงิน : 28/3/2016
  หมายเลขอ้างอิง : 26799950372016328
  บัญชีที่โอน : นาย จาตุรงค์ คงทะ A/C No. : 9817XXXXX2
  บัญชีผู้รับโอน : พระกีรติกร สุธมฺมจารี A/C No. : 9814XXXXX5
  จำนวนเงินที่โอน : THB 100.00
  ค่าธรรมเนียม : THB 0.00
  บันทึกช่วยจำ :
   
 8. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  **อัฟเดทยอดผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าพรมปูอุโบสถ

  ผืนละ 2,500 จำนวน 30 กองบุญ (ขาดเจ้าภาพอีก 28 )

  1.คุณสน ตุ้ยดา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 ผืน 2,500 บาท
  2.คุณ Gong Triyacharoen ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 ผืน 2,500 บาท

  ********************************************************
  **ยอดผู้ร่วมสมทบปัจจัย
  1.คุณพิมปไพ สัตยพิพัฒน์และคุณแม่ปราณี แซ่เตียว 1,000 บาท
  2.Yokki Jtjp 100 บาท
  3.คุณSukanya Kit 200 บาท
  3.Nawaliw Som 100 บาท
  4.Sorrapong A Mamuang 300 บาท
  5.คุณจาตุรงค์ คงทะ 100 บาท
  6.ตู้แอนด์เดอะแก๊ง 80 บาท
  7.คุณณญาดา ศราภัยวานิช 100 บาท
  8.พยายาม มีสติ 300 บาท

  ********************************************************
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ
  วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเถอเมือง จังหวัดน่าน

  "ผืนละ 2,500 บาท จำนวน 30 ผืน"
  หรือร่วมตามจิตศรัทธาของท่านได้

  เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

  ****ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 981-4-92682-5
  ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี
  **ติดต่อสอบถามโทร 086-1858116
   
 9. note watthapra

  note watthapra เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  953
  ค่าพลัง:
  +1,881
  นายบุญชัย บุญกูล และครอบครัว ขอร่วมบุญด้วยจำนวน 100 บาทนะครับ
  ผมโอนเงินให้แล้วนะครับ โอนเมื่อวันที่ 11/04/2559 เวลา 15.36 น. ครับ ยอด 100 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ครับ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ
   
 10. amreborn

  amreborn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  763
  ค่าพลัง:
  +2,351
  นาย ชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ 20.- โอนวันที่ 14/4/59 เวลา 7.36 น. ขอร่วมอนุโมทนาในบุญของทุกท่านด้วยครับ
   
 11. Tenpokensin

  Tenpokensin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2007
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +1,639
  ข้าพเจ้าขอร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเถอเมือง จังหวัดน่าน จำนวน 309 บาท

  โอนปัจจัยแล้ววันนี้ 15/04/16 เวลา 09:03 น.

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 12. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,285
  ค่าพลัง:
  +7,342
  ร่วมทำบุญถวายพรมปูพื้นพระอุโบสถ 100 บาทค่ะ โอนปัจจัยเข้าบัญชีแล้ว และขออนุโมทนาบุญทั้งหมดของผู้ร่วมทำบุญทุกท่านด้วยค่ะ
   
 13. nanaco

  nanaco เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +121
  ขอร่วมบุญ พรมปูพื้นถวายวัด จำนวน 500 บาทค่ะ (โอนแล้ว 21 พ.ค. 59 เวลา 10.25 น.)
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ
   
 14. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  **อัฟเดทยอดผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าพรมปูอุโบสถ

  ผืนละ 2,500 จำนวน 30 กองบุญ (ขาดเจ้าภาพอีก 19 )

  1.คุณสน ตุ้ยดา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 ผืน 2,500 บาท
  2.คุณ Gong Triyacharoen ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 ผืน 2,500 บาท
  3.คุณภูริชา ดิษยโอภาส และ คุณอนามัย เจริญชีวินทร์ 1 ผืน 2,500 บาท
  4.คุณ Born To Be Super ร่วมกับเพื่อนสมัยมัธยม 1 ผืน 2,789
  5.คุณรัตนาพร ใจเสมอ พร้อมทั้งครอบครัว Koi Ratanaporn 1 ผืน 2,500
  6.คณะครูและลูกศิษย์วัดน้อยนพคุณ 1 ผืน 2,500 บาท
  7.คุณ สุรางค์รัตน์ สวัสดิภาพ 1 ผืน 2,500 บาท
  8.คุณ Ar Vpat 1 ผืน 2,500 บาท
  9.คุณพิมปไพ สัตยพิพัฒน์และครอบครัวค่ะ Pimpapai Sattayapipat 1 ผืน 2,500 บาท
  10.คุณชุติมา คุณริชารด์ เคอร์รอลล์ พร้อมครอบครัว Nok Currall 1 ผืน 2,500 บาท
  11.คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว 1 ผืน 2,500 บาท
  12.คณะศึกษาศาสตร์บางแสน รุ่นอติทีน 2 ผืน 5,000 บาท
  13.คุณพัชรินทร์ สิทธิชัยหิรัญ,คุณธิรดา สิทธิชัยหิรัญ ,คุณวฤณดา สิทธิชัยหิรัญ ,คุณเวคิน กาจธีระเวคิน 1 ผืน 2,500 บาท

  ********************************************************
  **ยอดผู้ร่วมสมทบปัจจัย
  1.คุณพิมปไพ สัตยพิพัฒน์และคุณแม่ปราณี แซ่เตียว 1,000 บาท
  2.Yokki Jtjp 100 บาท
  3.คุณSukanya Kit 200 บาท
  3.Nawaliw Som 100 บาท
  4.Sorrapong A Mamuang 300 บาท
  5.คุณจาตุรงค์ คงทะ 100 บาท
  6.ตู้แอนด์เดอะแก๊ง 80 บาท
  7.คุณณญาดา ศราภัยวานิช 100 บาท
  8.พยายาม มีสติ 300 บาท
  9.Sirikorn Kitti 209 บาท
  10.Sureeporn Tmangraksat 500 บาท
  11.คุณ Daoratana Mingchye และคณะ 1,000 บาท
  12.คุณณิชาภา เตโชมงคล 100 บาท
  13.คุณนิยม ชุติรัตนพันธุ์ 100 บาท
  14.คุณพงศ์พัชรา ลาวัณย์กวิน 309 บาท
  15.คุณเบญญาภา ดิลกพัฒนากุล 200 บาท
  16.คุณ Marnanan Minn 450 บาท
  17.ยอด 1,300 บาทจากคุณ Daeng Thanyapat
  คุณอรียาศ์ อรุณวิจิตรสกุล 200 บาท
  คุณพัชรินทร์ ชุมแก้ว 400 บาท
  คุณสุพินดา ทองเจริญ 200 บาท
  คุณสุนีพร อมตพร และครอบครัว 300 บาท
  คุณธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์ 200 บาท
  18.คุณคมศักดิ์ พลอินทวงษ์ 100 บาท
  19.คุณPandit Karnasuta 300 บาท
  20.รศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง 100 บาท
  21.กองบุญพุทธธรรมนำใจ 111 บาท
  22.คุณTunyar Hqt 100 บาท
  23.คุณ Chadawee Chaipooripat 300 บาท
  24.คุณAe Worawee 100 บาท
  25.คุณ Tina Hinz 300 บาท
  ********************************************************
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ พรมปูพื้นอุโบสถ
  วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเถอเมือง จังหวัดน่าน

  "ผืนละ 2,500 บาท จำนวน 30 ผืน"
  หรือร่วมตามจิตศรัทธาของท่านได้

  เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

  ****ร่วมทำบุญได้ที่ 1) หมายเลขบัญชี 981-4-92682-5
  ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี
  2) หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  **ติดต่อสอบถามโทร 086-1858116
   

แชร์หน้านี้

Loading...