ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายสัตตภัณฑ์ล้านนา

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พระกีรติ, 23 สิงหาคม 2013.

 1. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000บาท
  สามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาของท่าน
  ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี732-227401-0
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร ธนาคารไทยพานิชย์สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

  [​IMG]
  [​IMG]
  การบอกเล่าถึงเครื่องสักการบูชาของล้านนาอันงดงามที่แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อทางศาสนา แต่ความเก่าแก่

  สัตตภัณฑ์ เป็นคำในภาษาล้านนาหมายถึง "เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร" โดยทั่วไป สัตตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ ทั้ง 2 แบบมีส่วนที่เหมือนกันคือ มีที่สำหรับปักเทียน 7 ที่และมีระดับสูงลดหลั่นกัน ส่วนที่เหมือนอีกอย่างหนึ่งคือ สัตตภัณฑ์ในแต่ละวัดมักได้รับการตกแต่งอย่างสุดฝีมือจากช่างเอกของชุมชนนั้นในยุคๆ หนึ่ง เพราะเมื่อสัตตภัณฑ์ทำหน้าที่สำคัญหน้าพระประธาน สัตตภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการน้อมบูชา เป็นหน้าตาของวัดและพุทธ ศาสนิกชนที่เป็นศรัทธาของวัดนั้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนจากชุมชนอื่น ในเมื่อทุกคนที่เข้าไปนั่งชุมนุมกันและประกอบพิธีทางศาสนาในวิหารต่างมองไปที่พระประธานและสัตตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตลอดเวลา

  ในความเชื่อทั่วไป ลักษณะของสัตตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา นั่นคือ จักรวาลอันกว้างใหญ่มีเขาพระสุเมรเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร ล้านนาเรียกพระสุเมรว่า "สิเนรุ" หรือ "สิเนโร" และมีทิวเขา 7 ทิวล้อมรอบเขาพระสุเมรเป็นวงกลม สูงลดหลั่นกันลงมาจากศูนย์กลาง มีชื่อดังนี้ ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์ เมื่อที่ปักเทียนทั้ง 7 หมายถึงทิวเขาทั้ง 7 พระพุทธรูปในวิหารที่อยู่เหนือสัตตภัณฑ์ก็คือเขาพระสุเมรอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

  แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป และความใส่ใจที่เริ่มน้อยลง ...สัตตภัณฑ์จึงหายไปจากที่ตั้งและความทรงจำของผู้คน....

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  สัตตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปักเทียนอยู่เจ็ดที่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์ ชาวล้านนาสร้างสัตตภัณฑ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัด โดยมีแนวคิดและความเชื่อที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา สัตตภัณฑ์สร้างขึ้นโดยแฝงด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจักรวาลกับโลก โดยจำลองสัณฐานของจักรวาลในแนวตั้ง ซึ่งมีระเบียบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางล้านนาเรียกว่า สิเนรุ ที่ล้อมรอบด้วยเขาบริวารทั้ง ๗ เป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมาประกอบด้วย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์ ๒) แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสัตตภัณฑ์สร้างขึ้นโดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเลข ๗ ได้แก่ หลักโพชฌงค์ ๗ สัทธัมมะ ๗ สัปปุริสธัมมะ ๗ เป็นต้น เพื่อให้ชาวพุทธล้านนานำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิต สัตตภัณฑ์จึงเป็นการช่างที่ สอดประสานกันระหว่างภูมิปัญญาด้านงานช่างกับความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา

  สัตตภัณฑ์ที่ค้นพบในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) สัตตภัณฑ์รูปสามเหลี่ยม มีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มียอดเสา ๗ เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมา ตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจก สัตตภัณฑ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ๒) สัตตภัณฑ์รูปวงโค้ง (รูปครึ่งวงกลม) มีลักษณะคล้ายสัตตภัณฑ์รูปสามเหลี่ยม แต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียง ซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาค แต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขนดพันกันแน่น สัตตภัณฑ์ ในรูปแบบนี้ พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง ๓) สัตตภัณฑ์แบบขั้นบันได หรือเรียกว่า บันไดแก้ว มีขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตรและมีเสา ๗ เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้งสองข้างๆ ละ ๓ เสา และที่กลางบันไดด้านหลังอีกหนึ่งเสา ไม่มีการแกะสลักมากนัก แต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุ สัตตภัณฑ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่าน ปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อ แต่มีจำนวนไม่มากนัก คงเหลือแต่ที่เป็นของเก่าเท่านั้น

  สัตตภัณฑ์ล้านนาเป็นงานช่างผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหมายเป็นไทยธรรมที่ประณีตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งควรค่าแก่การฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานทั้งเรื่องความเชื่อ และฝีมือเชิงช่างให้คงอยู่ต่อไป

   
 3. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  สัตตภัณฑ์ล้านนาจะใช้บูชาพระ แทนโต๊ะหมู่บูชานิยมใช้กันในภาคเหนือ สาธุ

  [​IMG]
   
 4. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  [​IMG]
   
 5. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000บาท
  สามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาของท่าน
  ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี732-227401-0
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร ธนาคารไทยพานิชย์สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน​

  [​IMG]
   
 6. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000บาท
  สามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาของท่าน
  ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี732-227401-0
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร ธนาคารไทยพานิชย์สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

  [​IMG]
   
 7. Lek2010

  Lek2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  8,925
  ค่าพลัง:
  +42,466
  ข้าพเจ้า และน้องนาง + ทิวากร +เทวานิน +มะลิ +สมโพชน์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายสัตตภัณฑ์ล้านนา( เชิงเทียนสำหรับปักเทียน 7 ที่และมีระดับสูงลดหลั่นกันที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร )มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

  จำนวน 59 บาท

  บัญชีผู้รับเงิน
  เลขที่บัญชี 7322274010 - สามเณร กีรติกร พลจร
  จำนวนเงิน
  จำนวนเงินที่ต้องการโอน 59.00 บาท

  วันที่ทำรายการ 25/08/2556 - 11:32:22
   
 8. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  อนุโมทนบุญที่ร่วมทำบุญสัตตภัณฑ์ล้านนา​

  ไว้กับพระศาสนา ขอให้กุศลทั้งปวงจงย้อนไปรักษาคุ้มครองให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  สัตตภัณฑ์ ตามความหมายทางธรรมในทางพุทธศาสนาว่าคือ โพธิปักขิยธรรม คือธรรมที่เป็นแนวทางแห่งความรู้ธรรมหรือแนวทางที่จะเข้าสู่ความเป็นพุทธะมี อยู่ 7 ประการคือ สติ ความระลึกได้ ,ธัมมวิจัย การวิเคราะห์ วิจัยพระธรรม ,วิริยะ ความพากเพียร ,ปิติ ความอิ่มใจพอใจ ,ปัสสิทธิ ทำใจได้ , สมาธิ ทำจิตใจแน่วแน่มั่นคง ,อุเบกขา วางเฉยจากสิ่งวุ่นวายทั้งปวง

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 10. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  [​IMG]
   
 11. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  สัตตภัณฑ์ ทางเหนือนิยมนำมาใช้บูชาพระแทนโต๊ะหมู่บูชาตามความเชื่อของคนล้านนา
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ความรู้และที่มาเรื่องสัตตภัณฑ์ล้านนา(มีผู้สอบถามมามากมายเลยนำมาบอกเล่า สาธุ)

  สัตตภัณฑ์ ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนาหมายถึง เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร ซึ่งอาจจำแนกออกตามรูปลักษณ์เป็น 2 แบบ คือแบบที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดซึ่งมีที่สำหรับปักเทียนลดหลั่นกันลงมาได้ 7 – 9 ที่และแบบที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งจะมีที่สำหรับปักเทียนไล่จากยอด ถึงฐานทั้งสองด้านรวม 7 ที่ ทั้งนี้สัตตภัณฑ์แบบสามเหลี่ยมนั้นมักพบทั่วไปแถบจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย ส่วนสัตตภัณฑ์แบบขั้นบันไดนั้นมักจะพบในท้องที่ของจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน หรืออาจสรุปได้อย่างกว้างๆ ว่า สัตตภัณฑ์แบบขั้นบันไดมักพบในละแวกของกลุ่มชนเผ่าไทลื้อเป็นอาทิ

  คำว่าสัตตภัณฑ์นี้ มีผู้ให้ความหมายเป็น 2 แนว ซึ่งแนวแรกพบจากที่ ดร . วอลเดมาร์ ซี . ไซเลอร์ สัมภาษณ์จากพระผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนหนึ่ง กล่าวว่า สัตตภัณฑ์หมายถึงพุทธปรัชญาหรือหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาอันหมายถึง โพชฌงค์ 7 สัทธัมมะ 7 หรือสัปปุริสธัมมะ 7 และแนวที่สองมีความเห็นว่าหมายถึงทิวเขาทั้ง 7 ที่เรียงรายลดหลั่นล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

  สำหรับแนวความคิดเรื่องทิวเขาซึ่งอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนี้ ในขั้นแรกเห็นว่าสัมพันธ์ กับคติความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาซึ่งปรากฎชัดเจน อย่างน้อยที่สุดก็พบในจักกวาลทีปนี ซึ่งเป็นผลงานนิพนธ์ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นปราชญ์แห่งเชียงใหม่ ในยุคประมาณ พ . ศ .2100 และเท่าที่พบในรูปศิลปวัตถุซึ่งตกทอดมานั้น ยังปรากฎเป็นทิวเขาสัตตภัณฑ์จำลองหล่อด้วยโลหะซึ่งใช้เป็นเครื่องบูชาแก่มหา เจดีย์แห่งนครหริภุญชัย และโดยเฉพาะพระพุทธบาทจำลองทำด้วยไม้ทาชาดประดับมุก ซึ่งลายพระบาทเป็นแผนผังจักรวาล โดยมีอักษรล้านนากำกับจุดสำคัญต่างๆ รวมทั้งทิวเขาสัตตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน จากรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ สะท้อนให้เห็นว่าจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ยังเล็กกว่าฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ กล่าวคือ พระพุทธองค์สามารถย่างเหยียบไปบน แต่ละจักรวาลในหมื่นแสนสหัสโลกธาตุได้อย่างง่ายดาย ดังนี้การที่จะใช้ทิวเขาแต่ละทิวรอบเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล เพื่อเทิดไว้ซึ่งพุทธบูชานั้น ย่อมจะงดงามด้วยประการทั้งปวงในแง่ของอามิสบูชา

  ในแง่โลกสัณฐานนั้น จักรวาลแต่ละจักรวาลมีลักษณะเหมือนถาดเหล็กแบนที่ขังน้ำไว้ ในสภาพเป็นทะเลน้ำเค็มกึ่งกลางถาดน้ำเค็มนั้น มีเขาพระสุเมรุทรงสัณฐานเหมือนตะโพนสูง 84,000 โยชน์ ตั้งอยู่บนภูเขาสามเส้า รอบเขาพระสุเมรุซึ่งล้านนาเรียกว่าสิเนรุหรือสิเนโรนั้น มีทิวเขา 7 ทิว ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมาจากทิวเขาด้านในสุดถึงทิวนอดสุดชื่อ ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์

  ทั้งนี้ทิวเขาแต่ละทิวจะมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของเขาซึ่งอยู่ด้านในของตน กล่าวคือทิวเขายุคันธรจะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเขาพระสุเมรุ และทิวเขาอัสสกัณณ์จะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของทิวเขาวินันตกะ เป็นต้น ในโลณสาครหรือทะเลน้ำเค็มนั้น จะมีทวีปหรือเกาะใหญ่อยู่ 4 เกาะ คือ อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวี ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป ในทิศเหนือ ตะวันออกใต้ และตะวันตกของทิวเขาสัตตภัณฑ์ และยังมีทวีปน้อยซึ่งเป็นบริวารของทวีปทั้ง 4 อีกทวีปละ 500 ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของจักรวาลอย่างคร่าวๆ และทั้งหมดนั้นถือว่าเขาพระสุเมรุและเขาสัตตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล

  ที่มา เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 สิงหาคม 2013
 13. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000บาท
  สามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาของท่าน
  ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี732-227401-0
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร ธนาคารไทยพานิชย์สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน


  [​IMG]
   
 14. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  อนุโมทนาบุญผู้เป็นเจ้สภาพสัตภัณล้านนา 1 ชุด

  อนุโมทนาบุญกับ
  คุณประเจียด คุณอนัญญา น.ส.พัชราภา งามสงวนปรีชาและญาติมิตร ทั้งหลาย ร่วมปัจจัยกันถวายสัตภัณล้านนาแก่วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนปัจจัย 20,000 บาท ​


  ขออนุโมทนา ขอบคุณคุณโยมที่ร่วมทำบุญกับวัดปางค่า
  ขออำนวยพรบุญทานการกุศล
  ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดกาล…….เทอญ.​


  [​IMG]
   
 15. ปัญจ

  ปัญจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 เมษายน 2009
  โพสต์:
  26,653
  ค่าพลัง:
  +85,926
  เช้านี้โอนร่วมบุญ 108 บาท
   
 16. พระกีรติ

  พระกีรติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +1,002
  อนุโมทนบุญที่ร่วมทำบุญ

  ไว้กับพระศาสนา ขอให้กุศลทั้งปวงจงย้อนไปรักษาคุ้มครองให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
   
 17. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย
  สัตตภัณฑ์ล้านนา
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000บาท
  สามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาของท่าน
  ร่วมทำบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี732-227401-0
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร ธนาคารไทยพานิชย์สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  มอบถวายวัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
   
 18. suppysuppy

  suppysuppy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2009
  โพสต์:
  1,483
  ค่าพลัง:
  +9,811
  ขอร่วมบุญด้วย 15 บาทค่ะ

  รายการที่ 11387Q44164320
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 08/09/2556 - 16:44:16
  สถานะ สำเร็จ
  วัน-เวลาที่หักบัญชี 08/09/2556 - 16:44:16
  เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 7322274010
  จำนวนเงิน 15.00 บาท

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
   
 19. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ขออนุโมทนา ขอบคุณคุณโยมที่ร่วมทำบุญกับวัดปางค่า
  ขออำนวยพรบุญทานการกุศล
  ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดกาล…….เทอญ.
   
 20. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  966
  ค่าพลัง:
  +6,008
  ร่วมทำบุญถวายสัตตภัณฑ์ล้านนา มอบถวายวัดปางค่า ฯ โดยโอนปัจจัยทำบุญเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในชื่อบัญชี พระกีรติกร พลจร วันที่ 13/09/13 เวลา 18.19 น. ยอดเงิน 51 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ สาธุๆ
  ^_^
   

แชร์หน้านี้

Loading...