ขอเชิญร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 15 มีนาคม 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 8 เมย 62
  --------------------------------
  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ยังขาดอีก 19,543 บาท
  รายการที่ 2 หนังสือพระไตรปิฏก 45 เล่ม ยังขาดอีก 2,704 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ยังขาดอีก 32,099บาท
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 9 เมย 62
  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ขาดอีก 19,263 บาท
  รายการที่ 2 หนังสือพระไตรปิฏก 45 เล่ม ขาดอีก 2,574 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ขาดอีก 31,949 บาท
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  รายนามผู้ร่วมบุญ 3 รายการ มีดังนี้
  -----------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  6 คุณต้นไม้ ของพ่อ ร่วมบุญ 500 บาท
  7 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 200 บาท
  8 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณมาลัย พงษ์อนันต์ ร่วมบุญ 100 บาท
  10 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช คุณพ่อ ชุนเซี้ย แซ่เตีย คุณแม่ เอ็ง แซ่ตั้ง ร่วมบุญ 50 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  12 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  14 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ ร่วมบุญ 20 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  16 คุณเบเบ้ ร่วมบุญ 9.75 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  20 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 100 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 คุณน้ำฝน fon_win ร่วมบุญ 119 บาท
  23 คุณอรุณี สายทอง ร่วมบุญ 350 บาท
  24 คุณญานาวิน บุญพงษ์ ร่วมบุญ 850 บาท
  25 คุณชบา อินหาดกรวด ร่วมบุญ 350 บาท
  26 คุณเมษยา วันเพ็ญ ร่วมบุญ 350 บาท
  27 ด.ญ พิมภิกาณ์ ฝ่ายพล ร่วมบุญ 350 บาท
  28 ด.ญ ญาธิดา บุญพงษ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  29 คุณจิตรพัฒน์ อุณาสิงห์ ร่วมบุญ 350 บาท
  30 คุณณัฐกันย์ หงษ์สมบัติ ร่วมบุญ 350 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  32 คุณณัฐกิจ บุญมี ร่วมบุญ 300 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  34 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 400 บาท
  35 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท
  36 น.ส จุฑาทิพย์ ชัยสุวรรณ์ นางเฉลิมธานี ชัยสุวรรณ์ อุทิศให้ คุณพ่อ สวาท ชัยสุวรรณ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  41 คุณสุนิสา ศักดิ์เพชร ร่วมบุญ 200 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  43 คุณเกษริน แสงบุญเรือง นายจำลอง แสงบุญเรือง นางพรรณี แสงบุญเรือง ด.ญ วาทะพร ศักดา นางสาวเกษรา แสงบุญเรือง นายณัฐดนัย แสงบุญเรือง วราภรณ์ คำวาง ร่วมบุญ 30 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  46 คุณเอกพันธ์ สีขาว ร่วมบุญ 350 บาท
  47 คุณแววตา โพธิ์ม่วง ร่วมบุญ 350 บาท
  48 คุณศรีวันเพ็ญ บุญพงษ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  49 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท
  50 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  52 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 40 บาท
  53 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  54 คุณเบเบ้ ร่วมบุญ 19.75 บาท
  55 คุณ akeo ร่วมบุญ 100 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  57 คุณสุภา ศิลปงามเจริญและครอบครัวและญาติธรรม ร่วมบุญ 100 บาท
  58 คุณชฎาพร ขันแพง ร่วมบุญ 20 บาท
  59 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 100 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  64 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  65 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  70 คุณแม่สมถวิล นายกิตติพงษ์ น.ส.พรวิภา อุทิศให้พ่อสนอง ธรรมชาลี พ่อพรศักดิ์ คงแจ้ง ร่วมบุญ 120 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  72 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  74 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ60 บาท
  75 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  76 คุณดาริกานดา จันทะวาน ร่วมบุญ 50 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  78 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  79 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  80 คุณพิมพ์มาดา บุญมา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 889 บาท
  81 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  83 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  84 คุณ กิมลั้ง แซ่เบ้ ร่วมบุญ 100 บาท
  85 คุณ กฤษฎา มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 100 บาท
  86 คุณ กิมเล้ง แซ่เบ้ ร่วมบุญ 200 บาท
  87 คุณ สัญญา เทศมาลา ร่วมบุญ 100 บาท
  88 คุณ สุธี จันทร์จรัส ร่วมบุญ 100 บาท
  89 นส. มาลัย พรแซ่เบ้ ร่วมบุญ 40 บาท
  90 นาย วิจิต สิงห์ขรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  91 ด.ช. สรวิศ อิ่มรัตนรัก และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  92 ส. ทัศนีย์ มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 40 บาท
  93 คุณ กฤษจธร มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 100 บาท
  94 คุณสุภาพร โพธิ์ศรี และครอบครัว ร่วมบุญ 9 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60. บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  100 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 11 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ38 บาท
  102 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  103 คุณ T@o@T ร่วมบุญ 100 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  106 น.ส.มณีรัตน์ วรรณพงษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  110 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  111 คุณนวรัตน์ แก้วประจุ ร่วมบุญ 100 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  113 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 900 บาท
  116 นายสงกรานต์ ร่วมบุญ 500 บาท
  117 น้องดาว ปารณี ร่วมบุญ 195 บาท
  118 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  119 นายสงกรานต์ ร่วมบุญ 500 บาท
  120 คุณศุภฑีรา ร่วมบุญ 100 บาท
  121 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  122 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  123 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 330 บาท
  124 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  126 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  127 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  128 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  129 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  130 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  131 คุณนรินสาคร ร่วมบุญ 100 บาท
  132 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  133 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  134 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  135 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  136 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  137 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  138 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  140 คุณชัชจนันต์ ธรรมจินดา ร่วมบุญ 109 บาท
  141 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  142 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  144 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  145 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  146 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  147 คุณยศพัทธิ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 30 บาท
  148 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  149 คุณสมเกียรติ มูลทองแสง ร่วมบุญ 99 บาท
  150 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  151 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  152 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  153 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  154 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  155 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  156 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 207 บาท
  157 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 577 บาท
  158 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 422 บาท
  159 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 156 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  162 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 240 บาท
  163 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  164 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  165 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  166 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  167 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  168 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  169 นายฮะเฮง นางแจ่ม สมบัติถาวร ร่วมบุญ 50 บาท
  170 คุณวีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ ร่วมบุญ 30 บาท
  171 คุณอชิตะ พึ่งสังข์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  172 คุณ Niran Rungrattanachai ร่วมบุญ 250 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  174 แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ ร่วมบุญ 1,700 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  176 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 320 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  178 นายพันธุ์เทพ ยศธำรง นายบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  179 ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว นายบุญเกิด- ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร ร่วมบุญ 300 บาท
  180 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 400 บาท
  181 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  182 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  183 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  186 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  187 คุณชยากร สกุลหงษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  191 คุณสมบูรณ์ กิ่งมะลิ ร่วมบุญ 39 บาท
  192 คุณอารียา ชะรุมรัมย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  193 คุณณัฐพร งามเหมาะ ร่วมบุญ 30 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  195 คุณอาณัติ ศรีหอมชัย ร่วมบุญ 20 บาท
  196 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  198 คุณธนโชติ เอี่ยวศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  200 คุณธีระวุฒิ เหล่าจารุวงศ์ ร่วมบุญ 500 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019
 4. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,093
  ค่าพลัง:
  +2,279
  วันนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนของข้าพเจ้าโอนเงินร่วมบุญ

  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 720 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุุญ 20 บาท
  น.ส. ลัดดา ช่อพกา และ น.ส. ราตรี ไวเลิศ และครอบครัว ขอร่วมบุุญ 700 บาท
  โอนเงินไปวันนี้ เวลา 19:04 น.

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  243
  ค่าพลัง:
  +1,373
  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ โอน 10/04/2019 02:22:52 น.
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 10 เมย 62
  -------------------------
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  192 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  194 นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  195 น.ส. ลัดดา ช่อพกา และ น.ส. ราตรี ไวเลิศ และครอบครัว ร่วมบุญ 700 บาท
  196 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  198 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 38 บาท
  199 นางสู้เช้ง แซ่โฮ้วและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  200 คุณ mypolicexp, ร่วมบุญ 100 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อนุโมทนาสาธุพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 11 เมย 62
  ----------------------
  202 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  203 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  204 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  205 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  206 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  -----------------------

  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ขาดอีก 18,884บาท
  รายการที่ 2 หนังสือพระไตรปิฏก 45 เล่ม ขาดอีก 2,122 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ขาดอีก 31,257 บาท

  12543-1.jpg
   
 9. พระมหากุลวัฒน์ธนะ

  พระมหากุลวัฒน์ธนะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  605
  ค่าพลัง:
  +3,525
  ร่วมทำบุญสร้างพระแก้วมรกต สร้างหนังสือพระไตรปิฎก หล่อพระอัครสาวกซ้ายขวา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อนุโมทนาสาธุกับ
  พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 700 บาท
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  วันนี้พอจะมีเวลาได้ไปสืบราคาพระอัครสาวก หน้าตัก 15 นิ้ว ตามร้านค้าแถวเสาชิงช้า อีกรอบ เพราะราคาแต่ละรอบมีขึ้นมีลง ตามสถานการณ์ และได้ร้านที่ดูแล้วสมน้ำสมเนื้อหน่อย จะได้ราคาประมาณคู่ละ 19,000 บาท (สำหรับองค์นั่ง) แต่ถ้าองค์ยืน หน้าตัก 20 นิ้ว ราคา 30,000 บาท ได้ลองคำนวณกับน้องเบิร์ดแล้วว่า เห็นควรเอาราคาหน้าตัก 15 นิ้ว 19,000 บาท น่าจะดีกว่า ทางร้านค้าเขาแถมผ้าสไบสำหรับห่มพระอัครสาวกให้ด้วย และตอนนี้ยังไม่มีของ ต้องรอเดือนหน้า ก็น่าจะทันพอดีทุกอย่างน่าจะได้ปัจจัยครบ ถ้ามีเงินเกินมาก็อาจจะซื้อผ้าสไบอีก 3 ผืน เพื่อห่มพระประธานในศาลา แต่ถ้าไม่มีเงินเกินมาค่อยมาบอกบุญอีกรอบ
  ----------------------------
  ดังนั้น จึงขาดปัจจัยตามรายการดังนี้
  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ขาดอีก 18,094 บาท
  รายการที่ 2 หนังสือพระไตรปิฏก 45 เล่ม ขาดอีก 2,122 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ขาดอีก 12,257 บาท
  ---------------------------
  ด้วยวัดป่าประชาอุปถัมภ์ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ไพศาลมีดำริจะสร้างพระแก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว ไว้ประจำในศาลาที่กำลังสร้างใหม่ และเมื่อวันที่ไข่หวานได้ไปถวายพระบรมสารีริกธาตุกับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า อย่าลืมช่วยบอกบุญให้อาตมาด้วยนะ เพราะตอนนี้ศาลาใกล้จะเสร็จแล้ว ยังขาดพระแก้วมรกต พระอัครสาวก และพระไตรปิฏก หลายอย่าง ฝากโยมช่วยวัดอาตมาด้วย

  เดิมทีพระอาจารย์ไพศาล ท่านอยู่วัดป่าสันติสุข บ้านกุดเก่าน้อย ตำบลบ้านแจ้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อปี 2558 ไข่หวานได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปถวาย ตอนนั้นท่านยังเป็นพระลูกวัดอยู่พอท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุข มรณภาพลง ท่านก็รักษาการแต่ท่านคิดถึงบ้าน ท่านก็เลยกลับมาบ้านเกิดคือ ที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย ขอนแก่น ชาวบ้านเลยยกที่ดินให้ท่านสร้างวัด ขณะนี้ยังขาดอีกหลายอย่าง ท่านก็แจ้งมาที่ไข่หวานเมื่อปีที่แล้วว่าให้ช่วยหาพระแก้วมรกต เพราะท่านได้สร้างศาลารอแต่พระแก้วมาประดิษฐาน ให้เป็นที่สักการะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

  จึงเรียนมาเพื่อบอกบุญร่วมบุญตามรายการดังนี้

  รายการที่ 1. พระแก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ราคา 27,000 บาท

  รายการที่ 2. หนังสือพระไตรปิฏก ราคา 15,500 บาท

  รายการที่ 3. พระอัครสาวกซ้ายขวา หน้าตัก 15 นิ้ว ราคา 19,000 บาท ทางร้านแถมผ้าสไบให้องค์ละ 1 ผืน**สืบราคาใหม่และเปลี่ยนร้านแล้ว

  ⭕️รวม 3 รายการ เป็นเงิน 61,500 บาท
  -------------------------------
  สามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยาบางใหญ่
  เลขบัญชี 3822523101
  ชื่อพัชราภา มณีรัตน์
  20190411_123758.jpg DSC_0886.JPG
   
 12. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,093
  ค่าพลัง:
  +2,279
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 20 บาทครับ

  โอนไปวันนี้ เวลา 18:56 น. ครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,093
  ค่าพลัง:
  +2,279
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 10 บาทครับ  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 12 เมย 62
  -------------------------------------
  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ขาดอีก 18,163 บาท
  รายการที่ 2 หนังสือพระไตรปิฏก 45 เล่ม ขาดอีก 1,502 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ขาดอีก 11,382 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 เมษายน 2019
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +101,633
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 100 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,093
  ค่าพลัง:
  +2,279
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 10 บาทครับ  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. chibasusumu

  chibasusumu สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +18
  สาธุครับ
   
 18. chibasusumu

  chibasusumu สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +18
   
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,006
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อัพเดทวันที่ 16 เมย 62
  ยังขาดอีก
  รายการที่ 1 พระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ ขาดอีก 17,138 บาท
  รายการที่ 3 พระอัครสาวกซ้ายขวา ขาดอีก 10,225 บาท

  ----------------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  6 คุณต้นไม้ ของพ่อ ร่วมบุญ 500 บาท
  7 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 200 บาท
  8 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณมาลัย พงษ์อนันต์ ร่วมบุญ 100 บาท
  10 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช คุณพ่อ ชุนเซี้ย แซ่เตีย คุณแม่ เอ็ง แซ่ตั้ง ร่วมบุญ 50 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  12 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  14 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ ร่วมบุญ 20 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  16 คุณเบเบ้ ร่วมบุญ 9.75 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  20 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 100 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 คุณน้ำฝน fon_win ร่วมบุญ 119 บาท
  23 คุณอรุณี สายทอง ร่วมบุญ 350 บาท
  24 คุณญานาวิน บุญพงษ์ ร่วมบุญ 850 บาท
  25 คุณชบา อินหาดกรวด ร่วมบุญ 350 บาท
  26 คุณเมษยา วันเพ็ญ ร่วมบุญ 350 บาท
  27 ด.ญ พิมภิกาณ์ ฝ่ายพล ร่วมบุญ 350 บาท
  28 ด.ญ ญาธิดา บุญพงษ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  29 คุณจิตรพัฒน์ อุณาสิงห์ ร่วมบุญ 350 บาท
  30 คุณณัฐกันย์ หงษ์สมบัติ ร่วมบุญ 350 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  32 คุณณัฐกิจ บุญมี ร่วมบุญ 300 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  34 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 400 บาท
  35 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท
  36 น.ส จุฑาทิพย์ ชัยสุวรรณ์ นางเฉลิมธานี ชัยสุวรรณ์ อุทิศให้ คุณพ่อ สวาท ชัยสุวรรณ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  41 คุณสุนิสา ศักดิ์เพชร ร่วมบุญ 200 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  43 คุณเกษริน แสงบุญเรือง นายจำลอง แสงบุญเรือง นางพรรณี แสงบุญเรือง ด.ญ วาทะพร ศักดา นางสาวเกษรา แสงบุญเรือง นายณัฐดนัย แสงบุญเรือง วราภรณ์ คำวาง ร่วมบุญ 30 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  46 คุณเอกพันธ์ สีขาว ร่วมบุญ 350 บาท
  47 คุณแววตา โพธิ์ม่วง ร่วมบุญ 350 บาท
  48 คุณศรีวันเพ็ญ บุญพงษ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  49 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท
  50 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  52 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 40 บาท
  53 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  54 คุณเบเบ้ ร่วมบุญ 19.75 บาท
  55 คุณ akeo ร่วมบุญ 100 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  57 คุณสุภา ศิลปงามเจริญและครอบครัวและญาติธรรม ร่วมบุญ 100 บาท
  58 คุณชฎาพร ขันแพง ร่วมบุญ 20 บาท
  59 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 100 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  65 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  71 คุณแม่สมถวิล นายกิตติพงษ์ น.ส.พรวิภา อุทิศให้พ่อสนอง ธรรมชาลี พ่อพรศักดิ์ คงแจ้ง ร่วมบุญ 120 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  73 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  74 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  75 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  76 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  77 คุณดาริกานดา จันทะวาน ร่วมบุญ 50 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  79 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  80 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  81 คุณพิมพ์มาดา บุญมา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 889 บาท
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  83 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  84 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  85 คุณ กิมลั้ง แซ่เบ้ ร่วมบุญ 100 บาท
  86 คุณ กฤษฎา มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 100 บาท
  87 คุณ กิมเล้ง แซ่เบ้ ร่วมบุญ 200 บาท
  88 คุณ สัญญา เทศมาลา ร่วมบุญ 100 บาท
  89 คุณ สุธี จันทร์จรัส ร่วมบุญ 100 บาท
  90 นส. มาลัย พรแซ่เบ้ ร่วมบุญ 40 บาท
  91 นาย วิจิต สิงห์ขรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  92 ด.ช. สรวิศ อิ่มรัตนรัก และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  93 ส. ทัศนีย์ มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 40 บาท
  94 คุณ กฤษจธร มีธรรมมั่นคง ร่วมบุญ 100 บาท
  95 คุณสุภาพร โพธิ์ศรี และครอบครัว ร่วมบุญ 9 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  101 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 11 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 38 บาท
  103 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  104 คุณ T@o@T ร่วมบุญ 100 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  107 น.ส.มณีรัตน์ วรรณพงษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  111 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  112 คุณนวรัตน์ แก้วประจุ ร่วมบุญ 100 บาท
  113 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  114 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตะประชา ร่วมบุญ 300 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 900 บาท
  117 นายสงกรานต์ ร่วมบุญ 500 บาท
  118 น้องดาว ปารณี ร่วมบุญ 195 บาท
  119 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  120 นายสงกรานต์ ร่วมบุญ 500 บาท
  121 คุณศุภฑีรา ร่วมบุญ 100 บาท
  122 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  123 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  124 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 330 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  126 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  127 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  128 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  129 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  130 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  131 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  132 คุณนรินสาคร ร่วมบุญ 100 บาท
  133 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  134 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  135 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  136 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  137 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  138 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  141 คุณชัชจนันต์ ธรรมจินดา ร่วมบุญ 109 บาท
  142 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  144 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  145 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  146 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  147 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  148 คุณยศพัทธิ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 30 บาท
  149 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  150 คุณสมเกียรติ มูลทองแสง ร่วมบุญ 99 บาท
  151 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  152 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  153 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  154 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  155 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  156 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  157 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 207 บาท
  158 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 577 บาท
  159 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 422 บาท
  160 พระครูวิเทศกิติธรรม ร่วมบุญ 156 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  162 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  163 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 240 บาท
  164 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  165 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  166 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  167 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  168 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  170 นายฮะเฮง นางแจ่ม สมบัติถาวร ร่วมบุญ 50 บาท
  171 คุณวีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ ร่วมบุญ 30 บาท
  172 คุณอชิตะ พึ่งสังข์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  173 คุณ Niran Rungrattanachai ร่วมบุญ 250 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  175 แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ ร่วมบุญ 1,700 บาท
  176 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  177 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 320 บาท
  178 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  179 1. นายพันธุ์เทพ ยศธำรง 5. นายบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  180 2. ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง 3. นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว 4. นายบุญเกิด- ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร ร่วมบุญ 300 บาท
  181 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 400 บาท
  182 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  184 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  186 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  188 คุณชยากร สกุลหงษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  192 คุณสมบูรณ์ กิ่งมะลิ ร่วมบุญ 39 บาท
  193 คุณอารียา ชะรุมรัมย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  194 คุณณัฐพร งามเหมาะ ร่วมบุญ 30 บาท
  195 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  196 คุณอาณัติ ศรีหอมชัย ร่วมบุญ 20 บาท
  197 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  198 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  199 คุณธนโชติ เอี่ยวศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  200 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  201 คุณธีระวุฒิ เหล่าจารุวงศ์ ร่วมบุญ 500 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  203 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  204 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  205 นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  206 น.ส. ลัดดา ช่อพกา และ น.ส. ราตรี ไวเลิศ และครอบครัว ร่วมบุญ 700 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  208 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  209 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 38 บาท
  210 นางสู้เช้ง แซ่โฮ้วและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  211 คุณ mypolicexp, ร่วมบุญ 100 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  213 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  216 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  217 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  219 คุณอาณัติ ศรีหอมชัย 30 บาท
  220 คุณนัฐพร ร่วมบุญ 100 บาท
  221 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  222 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6.80 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  225 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  226 คุณกาญจนา จันทวงศ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  227 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 700 บาท
  228 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 90 บาท
  229 คุณสายฝน นิ่มเจริญวงศ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  230 คุณกุลภัช วิกรมวราภัทร์ ร่วมบุญ 200 บาท
  231 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  232 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 60 บาท
  233 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  234 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  235 คุณปราโมทย์ Mote Tannacute ร่วมบุญ 100 บาท
  236 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  237 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  238 คุณสุวรรณี สามัคคี ร่วมบุญ 60 บาท
  239 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  240 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  241 คุณสกลวัฒน์ อิ่มสะอาด พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  242 คุณรภัทรธรณ์ สิริรุจิโรจน์ ขออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบัน ย่ามาก เทียนไธสง และบุตรของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 99 บาท
  243 คุณสุขวสา บุญหนัก ร่วมบุญ 2,000 บาท
  244 คุณชนก เอ็กเกอร์ ร่วมบุญ 100 บาท
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  246 คุณไพริน Pairin Sukprathum ร่วมบุญ 100 บาท
  247 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  248 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  249 บารมี หลวงปู่ ร่วมบุญ 300 บาท
  250 คุณดีตา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 99 บาท
  251 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  253 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  254 คุณพันธ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  255 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  257 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  259 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  260 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  261 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ ร่วมบุญ 100 บาท
  262 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท

  สามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยาบางใหญ่
  เลขบัญชี 3822523101
  ชื่อพัชราภา มณีรัตน์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019
 20. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,093
  ค่าพลัง:
  +2,279
  วันที่ 16 เม.ย. 2562 05:10 โอนเงินร่วมบุญ

  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น

  จำนวน 10 บาทครับ  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกต พระไตรปิฏกและพระอัครสาวก แด่วัดป่าประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...