ปิดรับบริจาค ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 11 กันยายน 2019.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  FB_IMG_1568211316046.jpg

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ๓ วัด (ปีที่ ๕ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ถวายมหาสังฆทานบริวารกฐิน ๑๐๘ วัด ถวายทั่วราชอาณาจักร
  เททองหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางวิสุทธิเทพทรงเครื่อง ทองคำ, เงิน, นาค
  เททองหล่อพระเกศโมฬีทองสัมฤทธิ์ หล่อบาตรเงินยวง เพื่ออัญเชิญประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ ปางอุ้มบาตรสูง ๑๒ เมตร
  ชักพระประธานสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางวิสุทธิเทพ ประดิษฐานในพระจุฬามณีเจดีย์
  สมโภชพระจุฬามณีเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกยอดเจดีย์ทองคำประดับนพรัตน์
  เทปูนหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ หน้าตัก ๔ ศอก ๑ องค์ พร้อมไถ่ชีวิตโคกระบือ, ปลาเป็นอภัยทาน
  กิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยตรวจรักษาแจกยาฟรี
  กิจกรรมสมุนไพรไทย-จีน นวดแผนไทย ตรวจชีพจร-ลมปราณ ฝังเข็ม จัดกระดูก
  ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ หมู่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
  เนื่องด้วยสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ โดยพระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธมฺมปุตฺโต พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ได้เริ่มก่อสร้างวัดมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๕๓ ปีนี้จึงเป็นปีที่ ๙ ซึ่งที่แห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา ได้ก่อสร้างอาคารและเสนาสนะต่างๆ พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำเนินการสร้างอยู่ และยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของการสร้างก็เพื่อที่จะทำให้วัดมีความพร้อมในการรองรับพุทธศาสนิกชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม รวมถึงรองรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านทานบดีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ๓ วัด โดยมหาทานบารมีครั้งนี้เป็นปรมัตถทานบารมีอันจะหนุนส่งให้ท่านผู้ร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยฉับพลัน ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปไม่มีประมาณ
  “บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้ นั้นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ก็ได้ รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ”
  พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ในโอกาสมหากุศลกฐินทานในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดมหากุศลเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมปางวิสุทธิเทพทรงเครื่องพระนิพพาน ทองคำ, เงิน, นาค เพื่อบรรจุถวายเป็นพุทธบูชาในพระจุฬามณีเจดีย์, เททองหล่อพระเกศโมฬีทองสัมฤทธิ์ หล่อบาตรเงินยวง เพื่ออัญเชิญประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ ปางอุ้มบาตรสูง ๑๒ เมตร และเทปูนหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางมารวิชัยหน้าตัก ๔ ศอก ๑ องค์ นอกจากมหากุศลใหญ่ข้างต้นทุกท่านจะได้ร่วมชักพระประธานสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางวิสุทธิเทพ ประดิษฐานในพระจุฬามณี สมโภชพระจุฬามณีเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกยอดเจดีย์ทองคำประดับนพรัตน์
  และในวันดังกล่าวเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวไทยจะได้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ทั้งนี้ตลอดปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นต้นมา สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติได้จัดกิจกรรมด้านการรักษาด้วยสมุนไพรไทย และแพทย์แผนไทยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ให้หายจากอาการป่วย ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยตรวจรักษาแจกยาฟรี และกิจกรรมสมุนไพรไทย-จีน นวดแผนไทย ตรวจชีพจร-ลมปราณ ฝังเข็ม จัดกระดูก ขึ้นในวันดังกล่าว
  จึงขอแจ้งประกาศมหากุศลครั้งนี้มายังท่านทานบดีผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ จงรวมมาเป็นกำลังปกปักษ์รักษาอภิบาลท่านและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนพลไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ หากมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ และขอคำว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏแก่ท่านตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วย เทอญ.
  ท่านสามารถร่วมทำบุญมหากุศลต่างๆ ได้ตามบัญชีธนาคารที่ระบุ ดังนี้
  มหากฐิน/มหาสังฆทาน๑๐๘วัด ธนาคารกสิกรไทย บัญชี พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต เลขที่บัญชี 015-2-99720-5
  สร้างพระจุฬามณีเจดีย์ ธนาคารกสิกรไทย บัญชี พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต เลขที่บัญชี 015-2-99556-3
  สร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ ธนาคารกสิกรไทย บัญชี พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต เลขที่บัญชี 931-2-10712-8
  โทร ๐๙๕-๐๕๖-๖๙๙๙ หรือ www.jetovimut.org หรือ www.facebook.com/Jetovimut หรือ Line : @jetovimut
  ประธานฝ่ายสงฆ์
  พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
  พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธมฺมปุตโต ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ

  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ๐๘.๓๐ น. เริ่มพิธีบรวงสรวงบูชาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ และเทพยดาฯ
  เทปูนหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ หน้าตัก ๔ ศอก ๑ องค์
  เททองหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางวิสุทธิเทพทรงเครื่อง ทองคำ, เงิน, นาค
  ๑๐.๐๐ น. พีธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้ามหากฐิน ๓ วัด
  ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์, สามเณร ๑๐๘ รูป
  ๑๓.๓๙ น. พิธีชักพระประธานสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมฯ ปางวิสุทธิเทพ ประดิษฐานในพระจุฬามณีเจดีย์
  พิธีสมโภชพระจุฬามณีเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกยอดเจดีย์ทองคำประดับนพรัตน์
  ๑๕.๐๐ น. ไถ่ชีวิตโคกระบือ, ปลาเป็นอภัยทาน
   
 2. zakell

  zakell สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +198
  ขอร่วมบุญมหากฐิน มหาสังฆทาน 108 วัดด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 20 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  359
  ค่าพลัง:
  +1,656
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
  โอนเข้าบัญชีของ ธนาคารกสิกรไทย 13/9/2562 (5บ.) แล้ว

  ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ.jpg
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 6. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 7. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  235
  ค่าพลัง:
  +300
  ขอร่วมบุญในกิจกรรมงานบุญของสำนักสงฆ์ จำนวน 150 บาท
  _ขอถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  _ขออุทิศผลบุญ แก่ บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ มิตร และผู้ที่มีพระคุณ ทุกภพทุกชาติ
  _ขออุทิศผลบุญ แก่ เทพเทวา ผู้ทรงฤทธิ์ ที่คุ้มครองรักษาข้าพเจ้า
  _ขออุทิศผลบุญ แก่ เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติ
  _ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย สาธุ. สาธุ..
  NEXT201981994048.png
  NEXT201981994324.png
  NEXT201981994616.png
   
 10. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 11. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. Fourthman

  Fourthman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +2,965
  ผมโอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว
  ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ๓ วัด (ปีที่ ๕ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ถวายมหาสังฆทานบริวารกฐิน ๑๐๘ วัด จำนวน 100 บาทครับ โอนวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.57

  อานิสงส์ที่ได้ร่วมบุญกุศลนี้
  ขอให้มีความคล่องตัว มั่งมีศรีสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณและธนสารสมบัติ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2019
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 16. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,482
  ค่าพลัง:
  +3,276
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 18. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,139
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +106,041
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชาสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...