ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย กองทุนพุทธานุภาพ, 5 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  ทางวัดป้านใหม่ ได้สร้างพระวิหาร ตั้งแต่ปี 2561 ถึงเวลานี้ยังไม่ได้มุงหลังคาพระวิหาร ในการมุงหลังคา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น

  610,000 บาท รวมค่ากระเบื้องมุงหลังคา และค่าแรง แต่เนื่องด้วยทางคณะกองทุนพุทธานุภาพ จึงจะเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อมุงหลังคาวัดบ้านใหม่

  กำหนดการ
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 14.00 น. ตั้งขบวนผ้าป่า และพระบรมสารีริกธาตุ แห่เข้าวัด
  เวลา 14.30 น. ทำพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ และผ้าป่า
  ร่วมบุญสร้างพระวิหารวัดบ้านใหม่ ได้ที่
  .
  ธนาคารกรุงไทย 538-031-1911
  นายพุฒิภัทร ใจอินผล

  กรณีโอนเงินร่วมบุญจากต่างประเทศ
  Paypal: put.puttipat@gmail.com

  ❌❌❌อนึงตอนนี้มีกฎหมายภาษีออนไลน์ หากต้องการโอนเดือนละบาทหรือวันละบาท รบกวนเก็บสะสมไว้ที่บ้านแล้วค่อยโอนมาเป็นรอบๆ เพื่อกันมิให้จำนวนครั้งการโอนเงินมากเกินจำเป็นเป็นการสร้างกรรม แทนการสร้างบุญ หรือบุญเปื้อนกรรม❌❌❌

  ยอดร่วมบุญผ่านทางบัญชีของทงกองทุนจะนำไปตั้งต้นผ่าป่าถวายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
  ท่านสามารถร่วมบุญตรงกับทางวัด

  ธนาคาร ธกส. สาขาลี้
  เลขที่ 020-128-425-766
  ชื่อบัญชี เงินออมคณะกรรมการวัดบ้านใหม่

  ติดต่อสอบถาม ทางวัดได้ที่
  พระวัฒนา นันทวัณโณ
  0611700176

  ท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่สามารถเดินทางไปทำบุญสร้างพระวิหารได้ที่วัดโดยตรง
  และหลังจากการทอดผ้าป่าแล้ว ทางคณะ จะลบเลขบัญชีของทางกองทุนออก เหลือแต่ บัญชีของทางวัด ซึ่งท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระวิหารได้เรื่อย ๆ


  วิหารทาน
  คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่าการถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว""แม้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวาย " วิหารทาน" ครั้งเดียว"
  พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคยให้โอวาทธรรม ในเรื่องการให้ทานเอาไว้ว่า
  "เราไปที่ใด เกิดที่ใด ผลทานที่เราให้ไปนั่นแหละจะตามสนับสนุนเรา ให้เป็นคนมีความสุขความเจริญ นึกอะไรก็ไหลมาเทมาเพราะเราเคยให้มาแล้ว สิ่งที่ให้ไปนั้นคือมิตร คือสหาย สิ่งที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเรา เมื่อเรานึกถึงผลทานย่อมไหลมาเทมา เมื่อนึกถึงบุญต้องมา เพราะเป็นของของเราที่เคยสร้างไว้แล้ว ให้ไปแล้ว ต้องกลับมาสนองตัวเราโดยไม่ต้องสงสัย "
  การให้ทานเสนาสนะ (ในที่นี้ที่เราร่วมกันสร้างกุฏิ) นั้นใน กินททสูตร สัง. สคาถ. ข้อ ๑๓๘ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่า ให้กำลังการให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุขทั้งกายและใจการให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตาการให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตาแต่การพร่ำสอนธรรม คือการให้ธรรมะ ชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย เพราะบุคคลจะพ้นจากความตายไม่ต้องเกิดอีกได้ ก็เพราะอาศัยการได้สดับตรับฟังธรรม ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง แม้การจะทำทานให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยการฟังธรรม
  เสนาสนะทานการให้ที่อยู่ที่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ยังเป็นรองจากการให้เสนาสนะทานเหตุนี้เพราะอะไร จะเป็น กุฏิ ศาลา วิหาร ที่มุงบัง หรืออะไรก็ตามแต่หากพออาศัยอยู่ได้ก็เป็นเสนาสนะ สามารถเข้าหลบฝน แดด ลม เย็นร้อนหนาว น้ำหมอกน้ำค้าง และสัตว์ก่อความรำคาญทั้งหลายอันมีเหลือบ ริ้นไร ยุงแมลงเป็นต้น เป็นที่คนทั้งหลายมาทำบุญ – ทำความดี เป็นที่เร้นหลีกพักผ่อน พิจารณาศึกษาวิจักษ์วิจัยธรรม เป็นที่บดบังอิริยาบถอันไม่งาม ได้ฟังธรรมได้แสดงธรรม ได้สนทนาธรรม ได้อยู่สบายก็เพราะอาศัยร่มเงาของเสนาสนะ
  ด้วยเหตุนี้ การให้เสนาสนะเป็นทาน ท่านจึงว่าเป็นผู้สร้างได้บุญมาก ได้บุญอยู่เรื่อย ๆ ได้บุญอยู่ทุกขณะ ได้บุญทุกครั้งที่มีผู้เข้าพักอาศัยใช้สอยใช้ประโยชน์เข้าใช้ชั่วคราวก็ได้ชั่วคราว ใช้มากก็ได้มาก ตลอดเวลาก็ได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะมันเป็นประโยชน์ถาวร ก่อประโยชน์ยาวนาน ให้คุณค่าตลอดเวลาไปจนรื้อถอน หรือใช้การอะไรไม่ได้ผู้ทำได้บุญ ผู้ใช้ได้กุศล

  ธรรมะจาก พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว http://www.dhammasav....php?category=6
  การทำบุญโดยการสร้างเสนาสนะทาน เพื่อพระสงฆ์หรือญาติโยมที่มาทำบุญได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกุฏิ บ่อน้ำ ห้องน้ำ ฯ เมื่อใช้ประโยชน์เมื่อใด คนสร้างก็ได้บุญเมื่อนั้น ได้เรื่อยๆ ส่งผลไปให้ตลอดเหมือนเงาตามตัว จนกว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถใช้การได้หรือผุพังลงไป แม้ว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว บุญนั้นก็จะตามไปส่งผลให้เรา ไม่ว่าราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป และจะยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไป เราจึงควรสะสมบุญ อันเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้ ”

  57267684_418239465418482_4351430628290330624_n.jpg 71501013_558565094899198_6268093761616609280_n.jpg 71181569_433210180656033_1924297231536488448_n.jpg 72124827_445642409414167_7488204849838817280_n.jpg
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  705
  ค่าพลัง:
  +1,101
  ได้ร่วมบุญเเล้ววันนี้เป็นจํานวนเงิน 30.00 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
   
 3. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ขออนุโมทนา สาธุ ครับ
   
 4. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 330 บาท

  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
   
 5. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 340 บาท

  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  น.ส.ศิรัญญา แลกาสินธ์ และน.ส.หฤทัย สุขจิตต์ 10 บาท

  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 177 บาท

  ยอดนี้ เจ้าภาพโดยตรงไปที่ บัญชีวัดบ้านใหม่

  Napapin Fahsai Burana 177 บาท
   
 6. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 490 บาท
  .
  .
  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  น.ส.ศิรัญญา แลกาสินธ์ และน.ส.หฤทัย สุขจิตต์ 10 บาท
  คุณรุ่งนภา อินต๊ะ 100 บาท
  นะ โม 50 บาท
   
 7. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 490 บาท
  .
  .
  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  น.ส.ศิรัญญา แลกาสินธ์ และน.ส.หฤทัย สุขจิตต์ 10 บาท
  คุณรุ่งนภา อินต๊ะ 100 บาท
  นะ โม 50 บาท
  .
  .
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 377 บาท
  ยอดนี้ เจ้าภาพโดยตรงไปที่ บัญชีวัดบ้านใหม่
  .
  Napapin Fahsai Burana 177 บาท
  Napapin Fahsai Burana 200 บาท
   
 8. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 490 บาท
  .
  .
  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  น.ส.ศิรัญญา แลกาสินธ์ และน.ส.หฤทัย สุขจิตต์ 10 บาท
  คุณรุ่งนภา อินต๊ะ 100 บาท
  นะ โม 50 บาท
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 577 บาท
  ยอดนี้ เจ้าภาพโดยตรงไปที่ บัญชีวัดบ้านใหม่
  .
  Napapin Fahsai Burana 177 บาท
  Napapin Fahsai Burana 200 บาท
  พ่อธีรชัย ปัดสิน แม่หนู สุดตา และครอบครัว 100 บาท
  เรซซิ สวย รวย และมีความสุข 100 บาท
   
 9. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,599
  ค่าพลัง:
  +2,076
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 840 บาท
  .
  .
  Vutthidet Guntawong 200 บาท
  Cedra Siam 100 บาท
  ศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  น.ส.ศิรัญญา แลกาสินธ์ และน.ส.หฤทัย สุขจิตต์ 10 บาท
  คุณรุ่งนภา อินต๊ะ 100 บาท
  นะ โม 50 บาท
  Prachya Tharanapapaisal 150 บาท
  Phet No Lose 100 บาท
  คุณบวรศิษฐ์ เฮ.ศิริวรานนท์ 100 บาท
  ผ้าป่าสร้างพระวิหาร วัดบ้านใหม่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  #รวมยอดร่วมบุญ 677 บาท
  ยอดนี้ เจ้าภาพโดยตรงไปที่ บัญชีวัดบ้านใหม่
  .
  Napapin Fahsai Burana 177 บาท
  Napapin Fahsai Burana 200 บาท
  พ่อธีรชัย ปัดสิน แม่หนู สุดตา และครอบครัว 100 บาท
  เรซซิ สวย รวย และมีความสุข 100 บาท
  Rose DP 100 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...