ขอเชิญร่วมบุญปลดทุกข์ลดกรรม สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ถวายวัดในเขตชนบท

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย Aunya199, 5 สิงหาคม 2019.

 1. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ -
  ห้องสุขา (จำนวน10 ห้อง)
  ถวายแด่

  วัดป่าภูสวรรค์
  บ้านห้วยด้าย ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย

  “บุญปลดทุกข์ลดกรรม"
  ร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ถวายวัด
  ให้พระภิกษุสามเณรและฆราวาส..มีที่ปลดทุกข์

  7cf39a67-ac85-4605-b20e-3c7d6d17b4ed-jpeg.jpg

  เนื่องด้วยทางวัดป่าภูสวรรค์ เป็นวัดในเขตชนบท
  มีห้องน้ำ - ห้องสุขาที่เก่าแก่ทรุดโทรม และไม่เพียงพอ
  ต่อพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส
  ที่มาทำบุญและมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
  จึงได้ทำการบูรณะห้องน้ำเดิม และสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ห้อง

  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญ
  ทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา
  เพื่อเป็นที่ปลดทุกข์ทั้งหนักและเบา ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และฆราวาสที่มาทำบุญและมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ได้ตามกำลังศรัทธา
  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
  จงมีความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีความสะดวกคล่องตัวทุกประการ มีความสำเร็จ สมปรารถนา เข้าถึงมรรค ผล พระนิพพานได้โดยเร็วพลัน เทอญฯ

  fc83c1ef-93c6-4b4e-a4c2-813a6da3e825-jpeg.jpg

  อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด
  ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์
  โศกโรคภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย
  ไปไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล
  มีแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า
  แก้กรรมให้กับผู้ที่มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจไม่สบายใจ

  81bc60e5-b8cd-4702-86db-b775a0aa0523-jpeg.jpg

  ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทานสร้างเวจกุฎี(ห้องน้ำห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง๔๐กัลป ปรากฏความในชาดกดังนี้

  ......ดูกรภิกษุทั้งหลายทานของสัปบุรุษเหล่านี้๘อย่างคือ
  ๑. ให้ของที่สะอาด
  ๒. ให้ของประณีต
  ๓. ให้ถูกกาล
  ๔. ให้ของที่สมควร
  ๕. เลือกให้
  ๖. ให้เสมอๆ
  ๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
  ๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจสัปปุริสทาน
  ทานทั้ง๘อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา

  ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวัน อันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี อยู่ในที่ใกล้ๆนครสาวัตถีในกาลครั้งนั้น มีพระยาองค์หนึ่งชื่อมหานามะเอาธูปประทีปคันธรสของหอมแล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า“ภนฺเตภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลายๆชนิดก็จักมีอานิสงส์อย่างใดพระเจ้าข้า“ภควา”
  อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่าดูกรมหาบพิตรนรชนหญิงชายทั้งหลาย มีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลายๆชนิดเป็นต้นว่าผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี(ห้องน้ำห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง๔๐กัลป

  สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใด มีศรัทธากล้าหาญ อาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า

  อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือจะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตา ไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับจนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลกก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพี แล้วก็จักได้บารมีแก่กล้าก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลงสมเด็จพระเจ้ามหานามะก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์

  b25f71ac-406a-4fcf-87ab-9e55daa3d573-jpeg.jpg

  ร่วมเป็นเจ้าภาพห้องละ 10,000 บาท
  (จารึกชื่อเจ้าภาพ)
  หรือร่วมถวาย 999 กองบุญ
  กองบุญละ 100 บาท
  หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

  ติดต่อร่วมบุญได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์
  ชื่อบ/ช : พระทัศพงศ์ ยศประสิทธิ์
  เลขที่บ/ช : 724 236 9296
  สอบถามรายละเอียดโทร 097-956-5519

  7efe482c-386d-4e3f-81d3-cc82325a2ef0-jpeg.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 สิงหาคม 2019
 2. phank

  phank เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2008
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +1,256
  ผมขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ถวายแด่ วัดป่าภูสวรรค์ จำนวน 300 บาท
  โมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  394
  ค่าพลัง:
  +757
  โอนเมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 06:25 น. จำนวน 200 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 สิงหาคม 2019
 4. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,829
  ค่าพลัง:
  +4,311
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ -
  ห้องสุขา (จำนวน10 ห้อง)
  ถวายแด่
  วัดป่าภูสวรรค์
  บ้านห้วยด้าย ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ -
  ห้องสุขา (จำนวน10 ห้อง)
  ถวายแด่
  วัดป่าภูสวรรค์
  บ้านห้วยด้าย ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. tleelapo

  tleelapo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  286
  ค่าพลัง:
  +1,336
  ขอร่วมสร้างห้องนำ้ และห้องสุขาถวาย วัดป่าภูสวรรค์ บ้านห้วยด้าย ต.นำ้แคม อ.ท่าลี่ จ.เลย จำนวน 10ห้อง โดยบริจาค 3กองบุญ จำนวน 300 บาท โอนเมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 18:56 น. จำนวน 300 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และให้เทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า ด้วยผลบุญนี้ ขอให้พบแต่ความดี ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้จงอย่าปรากฎแก่ข้าพเจ้าอีกเลยในทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2019
 6. sumobaimon

  sumobaimon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  1,010
  ค่าพลัง:
  +1,254
  ขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำด้วยครับ 300.-
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 8. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 9. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 10. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 11. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 12. Eric99

  Eric99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2013
  โพสต์:
  301
  ค่าพลัง:
  +800
  Eric99 และครอบครัว กองทุนรวมเอรากอน ผลิตภัณฑ์เรจิน่า ร่วมบริจาคในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
   
 13. joofjang

  joofjang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +417
  ร่วมสร้างห้องน้ำ 500 บาทครับ
  อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ
  Transfer-12-8-2019 11-48-23.jpg
   
 14. วิถีเพชรVTP

  วิถีเพชรVTP เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2013
  โพสต์:
  188
  ค่าพลัง:
  +622
  ร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  930
  ค่าพลัง:
  +5,926
  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนในการสร้างห้องนํ้า-ห้องสุขา (จำนวน 10 ห้อง) ณ วัดป่าภูสวรรค์ ต.นํ้าแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี พระทัศพงศ์ ยศประสิทธิ์ เลขที่บัญชี 7242369296 ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 13/08/19 เวลา 13.12 น. ยอดเงิน 25 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 16. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 17. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 18. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 19. Aunya199

  Aunya199 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2018
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +232
  สาธุ อนุโมทนา ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.
   
 20. ธารทอง

  ธารทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2015
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +2,410

แชร์หน้านี้

Loading...