ปิดรับบริจาค ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 108 นิ้ว วัดเชียงราย จ.น่าน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 27 กรกฎาคม 2019.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  Screenshot_20190727_223945.jpg

  ✅วัดเชียงราย มีความประสงค์จะสร้างพระประธานในอุโบสถที่ทางวัดกำลังก่อสร้าง จะทำการถวาย วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้ จึงประกาศบอกบุญมากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  *** สร้างพระประธานหน้าตัก 108 นิ้ว***
  ***นามว่าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ได้อธิษฐานไว้ว่า หากได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใด ขอให้พุทธเกษตรของท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  พระปณิธาน ๑๒ ข้อ ของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า โดยย่อ
  ๑. ขอให้พระกายของข้าฯ มีรัศมีสุกสว่างไปทั่วพิภพ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีรูปกายที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับข้าฯ
  ๒. ขอให้พระกายของข้าฯ บริสุทธิ์และมีรัศมีดุจมณีสีฟ้า ขอให้รัศมีนี้สุกสว่างดุจเดียวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ ส่องหนทางให้แก่ผู้ที่เดินทางอยู่ในความมือด ช่วยให้เขาเดินทางได้สะดวกขึ้น
  ๓. ด้วยความสามารถอันหาขอบเขตมิได้ของข้าฯ ขอให้ข้าฯ ได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สามารถแสวงหาสิ่งจำเป็นแก่ชีวิต
  ๔. ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหาย ได้เข้าสู่มรรควิถีแห่งพุทธภูมิ ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในสาวกยาน และปัจเจกพุทธยานได้เข้าถึงการปฏิบัติของมหายาน
  ๕. ขอให้สรรพสัตว์ได้รับการสนับสนุนให้ได้ปฏิบัติตามศีล ผู้ใดก็ตาม แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ แม้รักษาศีลขาดตกบกพร่องไป ก็ขอให้ได้มีความบริสุทธิ์ และได้รับความคุ้มครองมิให้ตกไปสู่วิถีแห่งอบาย
  ๖. ผู้ที่พิการในรูปแบบใดแบบหนึ่ง แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ ขอให้หาย
  ๗. ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ ขอให้หาย
  ๘. ขอให้ทุกคนได้ข้ามพ้นสังสารวัฏเข้าสู่ประตูนิพพาน ข้าฯ จะขจัดอุปสรรคและความสงสัยทั้งปวง
  ๙. สรรพสัตว์ที่ติดอยู่ในตาข่ายแห่งมาร หมกมุ่นในมิจฉาทิฏฐิ ขอให้ได้เจริญในสัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติตามแนวทางของโพธิสัตต์
  ๑๐. ขอให้ทุกคนที่ต้องโทษได้พ้นทุกข์
  ๑๑. ขอให้ทุกคนที่ทุกข์ยากหิวโหย ขอให้มีอาหาร และขอให้เข้าถึงธรรมอันเกษม
  ๑๒. ขอให้ทุกคนที่ยากไร้ มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

  *** เปิดกองบุญหัวใจพระประธาน 1 กองบุญ กองบุญละ 99,999 บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพจะได้บรรจุหัวใจพระประธานด้วยตัวเอง

  *** เปิดกองบุญ ดวงตาเห็นธรรม 2กองบุญ กองบุญละ 19,999 บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพจะได้ถวายดวงตาพระประธานด้วยตัวเอง

  *** เปิดกองบุญใหญ่ 30 กองบุญ กองบุญละ 10,000 บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพแต่ละกองบุญจะได้บรรจุแก้วสาระพัดนึกลงในหัวใจพระประธานด้วยตัวเอง

  *** เปิดกองบุญกลาง 108 กองบุญ เป็นเจ้าภาพพระนิ้วละ 2,999 บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพแต่ละกองบุญจะได้บรรจุลูกประคำในหัวใจพระประธานด้วยตัวเอง

  *** เปิดกองบุญเล็ก 1,999 กองบุญ กองบุญละ 99 บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพแต่ละกองบุญจะได้บรรจุพระพิมพ์ลงในหัวใจพระประธานด้วยตัวเอง

  *** หรือท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาของทุกท่าน จึงอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  สามารถติดต่อท่านเจ้าอาวาสวัดเชียงรายโดยตรงที่เบอร์โทร 088-4077342
  หรือร่วมบริจาคผ่านทางธนาคาร กสิกรไทย
  เลขที่บัญชี 046-3-895805


  #สอบถามร่วมทำบุญได้ที่ลิงค์นี้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2019
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  ร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 100 บาท
  ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าเป็นที่สุด
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยเทอญ สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  FB_IMG_1564250556440.jpg
  ธรรมโอสถแห่งพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า


  คัมภีร์ขมากรรมปกรณ์แห่งพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า มีสารัตถะประการหนึ่งอธิบายเรื่องของพระพุทธคุณกับการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถซึ่งประกอบด้วยพระพุทธคุณ ตามอรรถาธิบายของคัมภีร์นั้นกล่าวโดยย่อว่า ปุถุชนทั้งหลายมีโรคที่มีมูลเหตุมาจากกิเลสทั้งสามกอง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงมอบธรรมโอสถเพื่อรักษาโรคอันเกิดจากกิเลสเหล่านั้น อาทิเช่น ธรรมโอสถชื่อว่า “พรหมวิหารธรรม” ซึ่งประกอบไปด้วย ความมีเมตตา ความกรุณา มุทิตา และอุเบกขา ธรรมโอสถชื่อว่า “วิริยะ” อันหมายถึง “ความเพียร” ธรรมโอสถชื่อว่า “ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนะตรัย” ธรรมโอสถชื่อว่า “บุญปัญญา” และธรรมโอสถชื่อว่า “ฉปารมิตา” อันหมายถึง “บารมีธรรมทั้ง ๖ ประการ” คือ ทาน ศีล วิริยะ ขันติ สมาธิ และปัญญา เป็นต้น ธรรมโอสถเหล่านี้ย่อมสามารถตัดรากเหง้าแห่งโรคภัยซึ่งมีชื่อต่างๆกัน เช่น โรคแห่งความไม่รู้จักแบ่งแยกในกุศลและอกุศล โรคในความไม่เชื่อในบุญวิบาก โรคแห่งความอกตัญญู โรคแห่งการประพฤติผิดศีล โรคแห่งการปรามาสพระรัตนะตรัย เป็นต้น
  บุคคลโดยทั่วไปเมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า ย่อมมีจิตที่อาบเอิบไปด้วยพระพุทธคุณ อาศัยปิติในพระพุทธคุณนั้น จึงยังผลให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่เบิกบาน คุณวิเศษในข้อนี้แม้พระสูตรฝ่ายเถรวาทก็มีการกล่าวไว้ในหลายแห่ง และมีพุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาลจำนวนหนึ่ง ได้รับเอาอานิสงส์แห่งความอิ่มเอิบในพระพุทธคุณนี้ จนสามารถหายจากอาการป่วยไข้ได้อย่างอัศจรรย์ และสำหรับในมหายานนั้น ก็ปรากฏมีพุทธบริษัทบางท่าน เช่น ท่านคฤหบดีวิมลเกียรติ์ ซึ่งเมื่ออุบาสกโพธิสัตว์ท่านนี้ได้สดับธรรมเรื่องพุทธยานอันเป็นพุทธธรรมมหายานอันประเสริฐ อุบาสกนั้นก็คลายจากอาการเจ็บไข้ (ข้อนี้ พระสูตรกล่าวว่า การที่ท่านคหบดีป่วยเป็นเพราะต้องการอาศัยการป่วยเพื่อแสดงธรรม ครั้นเมื่อมีการสนทนาด้วยธรรมอันมีมหาชนได้มาร่วมสดับรับรู้ในธรรมนั้นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องสำแดงกุศโลบายของอาการไข้อีกต่อไป ท่านจึงคืนสภาวะแห่งอุบาสกผู้พรั่งพร้อมด้วยพละอันสมบูรณ์ดุจเดิม)

  เครดิต. หลวงจีนกวาดลานวัด
   
 4. tikphak

  tikphak เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  257
  ค่าพลัง:
  +5,710
  ร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 108 นิ้ว วัดเชียงราย จ.น่าน ครับ
  สร้างพระ108นิ้ว.png
   
 5. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 6. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  196
  ค่าพลัง:
  +230
  ร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า จำนวน 50 บาท และขอโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วย สาธุ. สาธุ.. อนุโมทามิ...
  NEXT20197283049.png
   
 7. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  ร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 10 บาท
  ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าเป็นที่สุด
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยเทอญ สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  358
  ค่าพลัง:
  +557
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️✨
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 11. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  901
  ค่าพลัง:
  +5,823
  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระพุทธรูป พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว ฯ ณ วัดเชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี พระมหา เสกสรร สุขจำเริญ เลขที่บัญชี 046-3-89580-5 ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 06/08/19 เวลา 17.09 น. ยอดเงิน 25 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 12. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 13. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +354
  โอนเมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 06: 16 น. จำนวน 495 บาท กองบุญเล็ก 5 กอง ตามรายชื่อขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
 14. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. Fourthman

  Fourthman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  230
  ค่าพลัง:
  +2,953
  ผมนายโอภาส ไตรรัตนะ ร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำนวน 100 บาท โอนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 12.47
  ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าเป็นที่สุด
  ขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 18. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. Muang99

  Muang99 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  3,972
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +6,169
  ทำบุญร่วมสร้างพระ.jpg

  ข้าพเจ้านายเมธา รุ่งพัฒนพันธ์ ทำบุญร่วมสร้างพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว ณ วัดเชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เป็นจำนวนเงิน 40 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 20. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,803
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...