ปิดรับบริจาค ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 16 มีนาคม 2019.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  1582732059229.jpg

  คณะศิษย์วัดธรรมยาน ขอเชิญร่วมบุญหล่อสมเด็จฯ. องค์ปฐมทองคำ หน้าตัก 7" เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระปลัดวิรัช โอภาโส เจ้าอาวาสวัดธรรมยาน ในวาระเจริญสิริอายุครบ 6 รอบ ( 72 ปี ในปี พ.ศ.2563 )
  โดยในการหล่อสมเด็จฯ. องค์ปฐมทองคำในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 ล้านบาท ใช้ทองคำประมาณ 260 บาท ( 4 กก.)

  ทั้งนี้คณะศิษย์วัดธรรมยาน ได้กราบเรียนขออนุญาต พระปลัดวิรัช โอภาโส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  โดยทั้งนี้ คณะศิษย์วัดธรรมยาน ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านที่มีจิตศรัทธา กรุณาอย่าโอนปัจจัยไปที่ พระปลัดวิรัช โอภาโส เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มงาน และเพิ่มภาระแก่ท่าน จึงขอความกรุณาทุกท่านโอนปัจจัยไปที่คุณจอมนัทธี วรวรรณธนะชัย ตามรายละเอียดด้านบน เพื่อรวบรวมทำบัญชีถวายท่านในโอกาสต่อไป....

  คณะศิษย์วัดธรรมยาน ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ของทุกท่าน และขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จฯ. พระส้มมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรหม เทวดาทั้งหลายในวัดธรรมยาน ได้แผ่บารมีอันไพศาล ปกป้องกาย วาจา จิตของทุกท่าน ให้ตั้งมั่นอยู่ในอริยมรรค เพืี่อเข้าสู่พระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคน...เทอญ..!!!

  รายชื่อผู้จองเป็นเจ้าภาพ 1 แสนบาท มีดังนี้:-

  01- คุณ เศรษฐา-อุษา ชัยมหาวงศ์ 100,000 บาท

  02- คุณโกวิท-กิติมา พฤกษาชื่น 100,000 บาท

  03- ครอบครัวศักดิ์ศรชัย 100,000 บาท

  04- คุณสถาพร-คุณอ้อย-อ.สมพงษ์ 100,000 บาท และถวายทองคำหนักิ 5 บาท

  05- คุณวนิดา ยงใจยุทธ 100,000 บาท

  06- คุณเมธวัจน์-กมลนิตฐ์ วงศ์วิศิษฏ์. 100,000 บาท

  07- นพ.พิจักษณ์-ทักษภรณ์ วงศ์วิศิษฏ์ 100,000 บาท

  08- คุณสุวิมล อนุกูลประเสริฐ และลูก-หลาน100,000 บาท

  09- คุณธัญกมล เบญโชติเดช 100,000 บาท

  รายชื่ิอผู้จองถวายเป็นทองคำมีดังนี้:-

  01- คุณสถาพร-คุณอ้อย-อ.สมพงษ์ถวายทองคำหนักิ 5 บาท

  01- คุณอัญชนา ถวายทองคำหนัก 5 บาท

  02- คุณขัยภิรมย์ ปานจันทร์ ถวายทองคำหนัก 5 บาท

  03- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถวายทองคำหนัก 5 บาท

  04- คุณโสภณ แซ่จิว ถวายทองคำหนัก 1 บาท

  รายชื่อผู้ร่วมบุญที่ถวายปัจจัยมาแล้วมี:-

  001- คณะผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมบุญกันมารวมเป็นจำนวนเงิน 33,700 บาท

  002- โรงทานกองบุญเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน ร่วมบุญ 500 บาท

  ยอดเงินปัจจุบัน ณ วันที่ 29 พ.ย.62
  600,703.99 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2020
 2. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,374
  ค่าพลัง:
  +9,480
  ข้าพเจ้า น.ส.กัญวัจณ์ รุ่งรัตนกาลและครอบครัว ร่วมบุญหล่อ
  สมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 200 บาท โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ขอโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะค่ะ


  อิทัง ปุญญะ พะลัง

  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ มาล้ว ณ.โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว ตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้..ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

  และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพญายมราช ขอให้เทพเจ้าทั้งหลาย และพญายมราช จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

  และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ และความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ.กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

  ผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ณ.โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ หากม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใด คำว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ จงอย่างบังเกิด ขอให้มีเงินใช้อย่าได้หมด กิจาการที่ทำอให้เจริฐรุ่งเรือง สาธุ สาธุ
   
 3. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,173
  ค่าพลัง:
  +7,119
  ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๑๐๐ บาทค่ะ
   
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 5. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 6. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,632
  ค่าพลัง:
  +3,666
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์


  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 8. songsakth

  songsakth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,678
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +2,332
  ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์
  ได้โอนเงิน จำนวน 50 บาท วันที่ 19/3/61 เวลา 21.37 น.
  และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 9. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 10. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,173
  ค่าพลัง:
  +7,119
  ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๕๐ บาทค่ะ
   
 11. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 12. peekmaii

  peekmaii เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2014
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +873
  ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 200 บาท
  โอนเรียบร้อยแล้วที่

  พร้อมเพย์ 0992181786
  นางจอมนัทธี วรวรรณธนะชัย
  เมื่อ 24/03/62 เวลา 10.06 น.
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ครับ
   
 13. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,173
  ค่าพลัง:
  +7,119
  ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๓๐ บาทค่ะ
   
 14. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 16. ชมพูอุษมัน

  ชมพูอุษมัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2006
  โพสต์:
  1,173
  ค่าพลัง:
  +7,119
  ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๑๐ บาทค่ะ
   
 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
 18. SPARTANS

  SPARTANS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  3,380
  ค่าพลัง:
  +2,980
  ร่วมบุญหล่อสมเด็จฯ. องค์ปฐมทองคำ หน้าตัก 5" ๒oo-บาท
  อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ ^_^
  kfgpP1a3vVMp.jpg
   
 19. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  930
  ค่าพลัง:
  +5,919
  ผมพร้อมครอบครัวญาติมิตร และเพื่อนมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนในการหล่อพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม (ทองคำ) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว วัดธรรมยาน ฯลฯ

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี คุณ จอมนัทธี วรวรรณธนะชัย เลขที่บัญชี 027-8-44268-3 ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 28/03/19 เวลา 17.42 น. ยอดเงิน 60 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2019
 20. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +107,782
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...