ปิดรับบริจาค ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย jaxjax, 9 เมษายน 2019.

แท็ก: แก้ไข
 1. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ บริจาคตามกำลังศรัทธา ได้ที่บัญชี
  บัญชีธนาคารกสิกรไทย เอกพล พงษ์ชมพร
  เลขที่ 026-1-33393-7
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านล่วงหน้าครับ


  540749.jpg


  แบบสะพานที่จะทำการจัดสร้าง
  540748.jpg

  จัดเตรียมที่ดิน
  540750.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 เมษายน 2019
 2. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ร่วมบุญ 100 บาท รับปู่ทวด รุ่นพรศักดิ์สิทธิ์ เนื้อว่าน 1 องค์
  คุณวิเศษ ยอดเมตตา โชคลาภ แคล้วคลาด กันภัย
  พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย)
  (คราบ และ สีของพระแต่ละองค์ มีความเข้มอ่อนของสีแตกต่างกันตามมวลสารการจัดสร้าง)


  untitled1-jpg-jpg.jpg

  สนใจร่วมบุญได้ครับ แจ้งจำนวนซองที่จะร่วม แล้วโอนยอดตามจำนวน บวกค่าส่ง
  บวกค่าจัดส่ง 50 บาทต่อครั้ง จัดส่งแบบEMS
  5 กองขึ้นไป ค่าจัดส่งแบบEMS ฟรี
  โอนใส่เศษบาท หรือ สตางค์ด้วย เช่น 121 / 350.39 นะครับ

  เพื่อง่ายต่อการแยก ว่าของใครนะครับ


  ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา บำรุงศาสนาได้ที่บัญชี
  เอกพล พงษ์ชมพร
  บัญชีธนาคารกสิกรไทย วังบูรพา
  เลขที่ 044-2-57027-2
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2019
 3. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  540748-jpg.jpg
  อานิสงส์สร้างสะพาน
  …วันหนึ่งพระกปิลัตเถระ ได้อธิษฐานให้น้ำในมหาสมุทรแข็งกระด้างเดินไปมาได้สะดวกพระภิกษุสงฆ์เห็นฤทธานุภาพของท่าน
  เลื่อมใสในธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนัก เพราะสามารถบันดาลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุกฤษฎาภินิหารต่าง ๆ

  ขณะที่กำลังปรารภเรื่องพระกปิลัตเถระอยู่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จมาประทับเหนืออาสนะ ทรงดำรัสถามทราบเรื่องแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่า

  “อตีเต กาเล” ในอดีตกาลครั้งศาสนา พระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า พระกปิลัตเถระเกิดในตระกูลคนเข็ญใจ มีอาชีพในทางรับจ้างพอเลี้ยงอัตภาพให้เป็นอยู่ไปวันหนึ่ง ๆ
  ได้เห็นทางโคจนบิณฑบาตของภิกษุสงฆ์ มีเปียกความชื้นแฉะจึงนำทรัพย์ที่ตนรวบรวมไว้เพียงเล็กน้อยมาสร้างทางถวายให้เป็นทานแก่พระผู้เป็นเจ้า

  “กลํ กตฺวา” ครั้นบุรุษเข็ญใจนั้นใกล้จะถึงแก่ความตาย ก็เกิดอัศจรรย์นิมิตเป็นมหามงคล คือเห็นสะพานเงินสะพานทองทอดลงมาแต่เทวโลก จะรับบุรุษเข็ญใจนั้นให้ขึ้นไปสู่สวรรค์บุรุษเข็ญใจจึงพูดว่า "ประเดี๋ยวจะขึ้นไป" คำที่กล่าวนั้นก็ปรากฏแก่คนทั้งหลาย

  อยู่มาประมาณครู่หนึ่งก็ถึงอนิจกรรมทำลายขันธ์ ขณะนั้นเสียงดุริยางค์ดนตรีก็ดังสนั่นหวั่นไหวก้องเวหา ประชาชนต่างก็ได้ยินเสียงทิพย์ดนตรี อันเทพนิมิตให้เกิดมีทุกถ้วนหน้าส่วนบุรุษเข็ญใจนั้น

  ครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพย์สมบัติอันมโหฬารประกอบไปด้วยแก้ว ๗ ประการ ตลอดมาจนถึงศาสนาพระตถาคตนี้

  เทพบุตรองค์นั้นจึงจุติจากวิมานลงมาเกิดเป็นมนุษย์ออกมาบวชในพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จพระอรหัตตผล ประกอบไปด้วยวิชชาและอภิญญา
  จึงบันดาลน้ำในมหาสมุทรแข็งกระด้างราวกับว่าพื้นปฐมพี ด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างสะพาน แต่ครั้งศาสนาแห่งพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มาแสดงวิบากผลให้ปรากฏแก่ท่าน พระมหากปิลัตเถระ

  ที่มา :http://www.84000.org/anisong/36.html
   
 4. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านครับ
   
 5. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านครับ
   
 6. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
 7. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
 8. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านที่โอนเงินร่วมบุญเข้ามาครับ
   
 9. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ บริจาคตามกำลังศรัทธา ได้ที่บัญชี
  บัญชีธนาคารกสิกรไทย เอกพล พงษ์ชมพร
  เลขที่ 026-1-33393-7
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านล่วงหน้าครับ
   
 10. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
 11. Mr.Ake

  Mr.Ake สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2019
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +5
  ไม่ทราบว่าตอนนี้สร้างเสร็จไปหรือยังครับ
   
 12. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ยังไม่เสร็จ อยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2019
 13. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณทุกๆยอดที่โอนร่วมบุญเข้ามา
  สำหรับยอดที่ไม่มีการแจ้ง ผมขออนุญาติ จัดสรร
  นำเข้าร่วมบุญกองต่างๆที่ทำอยู่ตามความเหมาะสม

  พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิด กับ ทุกๆท่านที่ร่วมบุญ และ ผู้เกี่ยวข้องของผู้ร่วมบุญ
  ขอให้ผลบุญหนุนนำชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น พบเจอแต่สิ่งดี และ ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จ
  ม่จนไม่เจ็บไม่ไข้ ทุกๆท่านครับ
   
 14. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  637
  ค่าพลัง:
  +1,915
 15. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  637
  ค่าพลัง:
  +1,915
  ร่วมบุญสร้างสะพาน จำนวน 100 บาท ครับ
   
 16. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ
   
 17. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
 18. eakvega

  eakvega Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  336
  ค่าพลัง:
  +711
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมในการจัดสร้าง "สะพาน" เพื่อถวายให้แก่ (วัดสุทธาวาส วิปัสสนา) จ.พระนครศรีอยุธยา

  ###ขอเผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ไปให้แก่ (ฝูงผึ้ง-ซึ่งมาทำรัง ณ ที่บ้าน-ของ ข้าพเจ้าฯ) ทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ด้วยเทอญฯ

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดจงเป็นสักขีพยานและได้โปรดอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยจัดสร้างสะพานเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาทถ้วน::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  BBl-Screenshot-1557139343915.png
   
 19. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ
   
 20. jaxjax

  jaxjax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  7,029
  ค่าพลัง:
  +7,577
  ขอขอบพระคุณทุกๆยอดที่โอนร่วมบุญเข้ามา
  สำหรับยอดที่ไม่มีการแจ้ง ผมขออนุญาติ จัดสรร
  นำเข้าร่วมบุญกองต่างๆที่ทำอยู่ตามความเหมาะสม

  พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิด กับ ทุกๆท่านที่ร่วมบุญ และ ผู้เกี่ยวข้องของผู้ร่วมบุญ
  ขอให้ผลบุญหนุนนำชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น พบเจอแต่สิ่งดี และ ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จ
  ม่จนไม่เจ็บไม่ไข้ ทุกๆท่านครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...