ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ประจำปี 2563

ในห้อง 'งานบวช' ตั้งกระทู้โดย พุทธิวงศ์, 6 ตุลาคม 2019.

 1. พุทธิวงศ์

  พุทธิวงศ์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +94
  ***หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกาศ ณ ศูนย์วัดกาศใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้จัดงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เมื่อวันที่ 6-20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน ด้วยความลำบากเพราะทุนทรัพย์ปัยจจัยไม่เพียงพอที่จะดำเนินงาน แต่งานดังกล่าวก็ผ่านพ้นราบรื่นไปได้ด้วยดี และในปี พ.ศ. 2562 ที่มีการจัดงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ในวันที่ 6-20 เมษายน ประจำปี 2562 ได้รับการอุปถัมภ์จากท่านทั้งหลายจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  ***ในปีนี้ พ.ศ. 2563 นี้จึงได้ดำเนินตามรูปแบบปี พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ารับการบรรพชา-อุปสมบทหมู่
  ***จึงได้ประชาสัมพันธ์นาบุญทานนี้แผ่มายังท่านได้ร่วมอนุโมทนาสละทรัพย์อันมีค่าส่งเสริมให้กุลบุตรที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ารับการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ อันจะยังให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ถึง 5,000 พระวัสสา

  ***โดยเราท่านทั้งหลายสามารถร่วมบริจาคส่งเสริมงานดังกล่าวได้ท่านละ 199 บาท หรือตามกำลังศรัทธาที่ท่านประสงค์จะร่วม หรือรับเป็นเจ้าภาพบวชพระ รูปละ 2,500 บาท หรือบวชสามเณรรูปละ 2,000 บาท
  ***ซึ่งท่านสามารถร่วมทำบุญกับทางหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกาศได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ (สาขากาดน้ำทอง) ชื่อบัญชี วัดกาศใต้ (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกาศ) เลขที่บัญชี 730-0-17455-9
  ***หากประสงค์จะติดต่อสามารถโทรมาที่ 082-4964261 พระอาจารย์อภิวัฒน์ ญาณวโร

  ***ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด

  ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ได้ฉันนั้น
  ***ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน
  ***ขอความดำริทั้งปวง (ของท่าน) จงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอัน สว่างไสว ควรยินดี ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวงของท่านจงหาย อันตรายทั้งหลายอย่ามีแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
  ***พรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ด้วยประการฉะนี้เทอญฯ

  *****หมายเหตุ ที่มีการบอกบุญนี้ไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะจะได้สะสมปัจจัยที่ท่านทั้งหลายได้ทำบุญร่วมมา อนุโมทนา เพื่อจะได้นำไปจัดซื้อ ผ้าไตร และบริขาร ต่าง ๆ ทั้งได้นำมาใช้จ่ายในงานที่จัดขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 16.jpg
   16.jpg
   ขนาดไฟล์:
   31.8 KB
   เปิดดู:
   13
  • 1.jpg
   1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.9 KB
   เปิดดู:
   5
  • 2.jpg
   2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   78.5 KB
   เปิดดู:
   3
  • 3.jpg
   3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   99.2 KB
   เปิดดู:
   3
  • 4.jpg
   4.jpg
   ขนาดไฟล์:
   141 KB
   เปิดดู:
   3
  • 5.jpg
   5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   118.6 KB
   เปิดดู:
   3
  • 6.jpg
   6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   98.2 KB
   เปิดดู:
   3
  • 7.jpg
   7.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102.2 KB
   เปิดดู:
   3
  • 8.jpg
   8.jpg
   ขนาดไฟล์:
   109.2 KB
   เปิดดู:
   3
  • 9.jpg
   9.jpg
   ขนาดไฟล์:
   86.7 KB
   เปิดดู:
   3
  • 10.jpg
   10.jpg
   ขนาดไฟล์:
   127.4 KB
   เปิดดู:
   3
  • 11.jpg
   11.jpg
   ขนาดไฟล์:
   100.9 KB
   เปิดดู:
   3
  • 12.jpg
   12.jpg
   ขนาดไฟล์:
   97.5 KB
   เปิดดู:
   3
  • 13.jpg
   13.jpg
   ขนาดไฟล์:
   63.3 KB
   เปิดดู:
   3
  • 14.jpg
   14.jpg
   ขนาดไฟล์:
   103.7 KB
   เปิดดู:
   3
  • 15.jpg
   15.jpg
   ขนาดไฟล์:
   137.8 KB
   เปิดดู:
   3

แชร์หน้านี้

Loading...