ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนประตู-หน้าต่างอุโบสถ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย kittikorn, 10 สิงหาคม 2018.

 1. kittikorn

  kittikorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,143
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนประตู-หน้าต่างอุโบสถดังนี้

  1f3f5.png ️ประตูบานเปิดคู่ด้านหน้าจำนวน 1 ชุด
  (ยังขาดเจ้าภาพ) ร่วมบุญชุดละ 100,000 บาท
  1f3f5.png ️ประตูบานเปิดคู่ด้านหลังจำนวน 2 ชุด
  (ยังขาดเจ้าภาพ)ร่วมบุญชุดละ 50,000 บาท
  1f3f5.png ️หน้าต่างบานเปิดคู่ด้านหลังจำนวน 10 ชุด
  (คงเหลือ 4 ชุด)ร่วมบุญชุดละ 30,000 บาท
  1f3f5.png ️หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

  รวมปัจจัยค่าประตู-หน้าต่างอุโบสถ
  ทั้งสิ้น 500,000 บาทถ้วน
  (รวมค่าแรงช่างทำประตูพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและค่าดำเนินการขนย้าย)
  หมายเหตุ : ใช้ไม้ตะเคียนทอง วงกบขนาด 5"X7"
  ความหนาบานประตูหน้าต่างหนา 4"

  หรือสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ชื่อบัญชีหลวงตาสุภัทธ์ ปุญฺญาคโม
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชนบท
  เลขบัญชี 6412301763 ออมทรัพย์
  หรือร่วมงานบุญ ณ.สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยตรง

  สามารถติดต่อสอบถามเดินทาง ได้ที่
  คุณประมวล 0635031955
  คุณสมภาร 082-3031284

  อานิสงส์การสร้างประตู หน้าต่างพระอุโบสถ
  - ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
  - ท่านที่สร้างประตู ได้อานิสงส์ มีโอกาส ดีๆ สู่ชีวิต ทุกครั้งที่มีคนผ่านประตู เข้าไปไหว้พระ หรือไปปฏิบัติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ทั้งทางโลกและทางธรรม

  การสร้างวิหารเป็นสังฆทาน เพราะสร้างถวายสงฆ์ มีอานิสงส์มาก
  เทวดาองค์หนึ่งมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า โก จ สพฺพทโท โหติ ตํ เม อกฺขาหิปุจฺฉิโต แปลว่า ใครชื่อว่าให้ทานทุกชนิดข้าพองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกความข้อนั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า โส จสพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ คนที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทานทุกชนิดโรงอุโบสถเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ก็ได้ เป็นที่อาศัยทำสังฆกรรมทุกชนิดผู้บริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถ จึงชื่อว่า ให้ทานทุกชนิด คือให้ตั้งแต่ อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เพราะโรงอุโบสถเป็นที่เจริญอายุ วรรณะ สุขะพละและปฏิภาณได้
  พระพุทธเจ้าทรงแสดงเสนาสนทาน ไว้ว่า “ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ เตสํ ทิวา จะ รตฺโต จะ สทา ปุณฺณํ ปวฑฺติ” แปลความว่า “ผู้ใดให้ที่อยู่อาศัย บุญย่อมเจริญแก่ผู้นั้นตลอดกาลทั้งกลางวันและกลางคืนผู้บริจาคทรัพย์สร้าง อุโบสถจึงชื่อว่า บำเพ็ญ “นพัทธกุศล” คือกุศลที่ให้ผลคือ ความสุขกาย สบายใจอยู่เป็นนิตย์ นึกถึงบุญที่เกิดตจากการสร้างอุโบสถเวลาใด รู้สึกกายสุขใจเวลานั้น เพราะเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามาก โรงอุโบสถยังสำเร็จประโยชน์อยู่ตราบใด ก็ได้บุญอยู่ตราบนั้น ถ้าพระสงฆ์ได้อาศัยอยู่ทุกวันคืน ก็ได้บุญอยู่ทุกวันคืน พระสงฆ์เป็นจำนวนมากตามจำนวนของพระสงฆ์ แม้โรงอุโบสถจะพังจนใช้สังฆกรรมไม่ได้ ถ้าขนเอาส่วนของโรงอุโบสถที่ยังพอใช้ได้ในการก่อสร้างได้ไปใช้ในการก่อสร้างสิ่งอื่น ก็ยังได้บุญอีกครั้งหนึ่ง เพราะสิ่งที่บริจาคไว้ยังประโยชน์ได้อีก เหมือนปลูกต้นไม้มีผลจะได้ผลตลอดอายุของต้นไม้ ออกผลเมื่อใด ได้ผลเมื่อนั้น ออกผลเท่าใด ได้ผลเท่านั้น ต้นไม้ตายแล้วใช้เป็นกระดานก้อสร้างหรือทำของใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ หุงข้าว ต้มแกงได้ ต้นไม้เป็นประโยชน์จนถึงที่สุดเช่นนี้ การสร้างอุโบสถก็เช่นนั้น

  38693265_1770341126414003_6994914897976885248_o.jpg
  29871922_1619273334854117_3156961758680413242_o.jpg 30531442_1619272631520854_9194069209886450734_n.jpg 30515630_1619272698187514_5820301314772116375_n.jpg 29983409_1619272744854176_7305631982085272060_o.jpg 30629845_1619272768187507_1907066245784813367_n.jpg 30073213_1619273374854113_811067766907217719_o.jpg 30171683_1619272791520838_2726535130036573604_o.jpg
  29872611_1619273588187425_2012452551091380123_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   20
  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   18
  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   18
  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   21
  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   21
  • 1f3f5.png
   1f3f5.png
   ขนาดไฟล์:
   577 bytes
   เปิดดู:
   19
 2. kittikorn

  kittikorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,143
  รายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงาน
  ประตู-หน้าต่างไม้ตะเคียนทองอุโบสถ

  1f3f5.png ️ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเคมีภัณฑ์
  ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
  ******************
  1f3f5.png ️คุณจำปรี หวานดี
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
  ******************
  1f3f5.png ️คุณพิสิษฐ ทวีกระแสร์, คุณนงค์รัตน์ ทวีกระแสร์,
  คุณฐนิตนันท์ ทวีกระแสร์, คุณฐนิตรัตน์ ทวีกระแสร์,
  คุณแสนพิทักษ์ บุตรลีรักษ์,คุณมนัสนันท์ บุตรลีรักษ์,
  คุณพีรเชษฐ์ บุตรลีรักษ์,คุณพลอยนภัส บุตรลีรักษ์,
  คุณวิมลรัตน์ กองน้ำ,คุณธันยาพร พิมพ์นนท์,
  คุณณัฐยาน์ พิมพ์นนท์,คุณจารุวรรณ พิมพ์นนท์,
  คุณธนณัฎฐ พิมพ์นนท์
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
  ******************
  1f3f5.png ️ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
  ******************
  1f3f5.png ️คุณเจษฎา ฟูอิจิ, คุณมาชาย่า ฟูจิอิ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
  อุทิศส่วนกุศลให้กับ ตระกูล ฟูจิอิ ( Flljii)
  ******************
  1f3f5.png ️คุณอุบล พวงชน, อ.สุทธิดล พวงชน
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบานเปิดคู่
  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท
  อุทิศให้ คุณพ่อบุญชู พวงชน, คุณแม่นกแก้ว พวงชน
  ******************
   
 3. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +1,556
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ประตู-หน้าต่างอุโบสถ
  โอนแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ 14/08/2018
  ประตู-หน้าต่างอุโบสถ.jpg
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 4. kittikorn

  kittikorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,143

แชร์หน้านี้

Loading...