เรื่องเด่น ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ 5 เนื้อผ้านาโน สีขาว

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 4 ตุลาคม 2012.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]  อานุภาพยันต์เกราะเพชร

  การเป่ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปานท่านบอกว่าเป็นตำราพระร่วง สำหรับยันต์เกราะเพชรนั้นก็ได้จากบท อิ ติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  ถ้าอ่านลงตามแบบหนังสือจีน คือ อ่านตามขวาง ก็ได้ใจความว่า อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ชักสูตรเป็นตาข่าย

  เวลาจะเป่ายันต์เกราะเพชร ท่านก็เขียนใส่กระดานดำ เมื่อท่านเขียนแล้ว ก็ให้คนที่จะมารับยันต์เกราะเพชร จุดธูปเทียนบูชารับศีลแล้วก็ภาวนา ว่า "พุท" "โธ" หายใจออก

  ถ้ามีลูกอยู่ในท้อง ก็ให้จุดธูปแทนลูกในท้อง ๑ ดอก เวลาคลอดบุตรออกมา ก็จะมียันต์ทั่วทั้งตัว แล้วภายในเวลา ๗ วัน ยันต์ก็จะหายเ้ข้าไปในตัว

  สำหรับผู้ใหญ่นั้นย่อมไม่เห็นยันต์ ถ้าใครรักษาไว้ด้วยดี เมื่อเวลาตายเขาเอาไปเผา จะเห็นมีรูปยันต์ที่กระดูก

  ยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปานนี้ ท่านกล่าวว่าท่านได้มาจากยอดธงมหาพิชัยสงคราม เป็นธงออกศึก ท่านตัดเศียรเอามาโดยเฉพาะ แบ่งจากยอดธง คือ ธงนั้นมียันต์มาก ทีนี้เอายันต์หนึ่งในยอดธงมหาพิชัยสงคราม ท่านให้ชื่อว่า ยันต์เกราะเพชร

  เวลาที่ท่านจะเป่าให้ ท่านอธิบายว่า ของท่านไม่รับรองเรื่องคงกระพันชาตรี รับรองแต่เพียงว่า ใครรับยันต์เกราะเพชรแล้ว
  ๑. จะไม่ตายโหง
  ๒. จะไม่ถูกคุณผี คุณคน จะป้องกันสรรพอันตรายที่บุคคลทั้งหลายทำมาด้วยวิชาการต่าง ๆ
  ๓. จะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์พิษ อย่างนี้เป็นต้น

  และบุคคลทั้งหลาย ถ้าได้รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว ถ้าบูชาไว้ด้วยดี ใครก็ตามจะกลั่นแกล้งบุคคลที่ได้รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว ท่านห้ามไม่ให้โกรธตอบ ให้ทำเฉยแล้วบุคคลนั้นจะได้รับผลกรรมที่ตัวทำนั้น หมายความว่า เราไม่ต้องทำตอบ เมื่อเขาแกล้งเราด้วยวิธีใด ก็วิธีนั้นแหละจะลงโทษเขา ถ้าเขาคิดจะฆ่าเรา เขาก็ตายเอง ถ้าเขาจะกลั่นแกล้งเราให้ย่อยยับ เขาก็ย่อยยับเอง ถ้าเขาจะทำให้เราลำบาก เขาก็ลำบากเอง อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ไม่ใช่ทำให้เขาลำบาก ถ้าเขาทำ ผลนั้นเขาจะพึงได้รับเอง เราไม่บาป

  แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า
  ๑. ห้ามดื่มสุราเมรัยเด็ดขาด
  ๒. ห้ามทุจริตโดยการลักขโมย ฉ้อโกง อย่างนี้เป็นต้น


  ถ้าใครประพฤติปฏิบัติในศีล ๒ ประการได้ ยันต์เกราะเพชรก็จะคุ้มครองบุคคลผู้นั้น ถ้าใครรักษาศีลไม่ได้ ยันต์เกราะเพชรจะไม่คุ้มครอง อันนี้เป็นความจริง


  ที นี้วิธีเป่ายันต์ ท่านเป่าทีละศาลา คือ นั่งกันเต็มศาลาแล้วท่านให้จุดธูปเทียนบูชารับศีลแล้วก็ภาวนา ว่า "พุทโธ" ท่านที่นั่งภาวนาบางคนมีอาการหนักศีรษะบ้าง เหมือนไรไต่อยู่ที่ศีรษะบ้าง มีอาการร้อนหู ร้อนหน้าบ้าง อย่างนี้เรียกว่า ยันต์เกราะเพชรเข้าถึงตัว อาการอย่างนี้จะทรงอยู่ ๒-๓ วัน ก็จะหาย ทั้งนี้เพราะยันต์เกราะเพชรจะค่อย ๆ ซึมเ้ข้าไปทีละนิด จนกระทั่งทั่วร่างกาย แล้วอาการนี้จึงจะหาย

  ถ้าหากว่ายันต์เกราะเพชรยังไหลไม่ทั่วร่างกายเพียงใด ความรู้สึกหนัก หรือร้อนหน้าร้อนตา หรือคล้ายไรไต่ตามหน้าตาก็จะยังปรากฏอยู่

  การเป่ายันต์เกราะเพชรแต่ละคราว ต้องเป่าเฉพาะวันเสาร์ ๕ คือ วันเสาร์ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ จะเป็นเดือนอะไรก็ได้

  การเป่ายันต์์เกราะเพชรของท่านไม่มีค่าครู ไม่มีค่าวิชา ไม่มีค่าป่วยการ คือ หลวงพ่อทำอะไรทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำเพื่อเมตตาสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะวันเป่ายันต์เกราะเพชรของท่านถือเป็น วันไหว้ครู ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายจะต้องมาพร้อมกันเวลาในเพล ก่อนเพล หรือหลังเที่ยง ตั้งแต่เช้าประมาณ ๒ โมงเช้า จะรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายที่บรรดาศิษยานุศิษย์นำมาเป็นการคารวะครูแล้วก็ทำ พิธีไหว้ครูเสร็จภายในเพล

  ตอนนั้นใครจะลงตะกรุดพิสมร ผ้ายันต์ ก็เขียนเอาไป ใครชอบใจยันต์อะไร ชอบตะกรุดอะไรก็เขียนลงไป เอาไปวางในสถานที่ท่านไหว้ครู

  เมื่ออัญเชิญครูเสร็จ ท่านก็จะปลุกเสกของเหล่านั้นเสร็จไปด้วยกัน แล้วต่างคนต่างนำกลับ อันนี้ก็ไม่มีค่าครูเหมือนกัน ไม่มีค่าป่วยการ

  บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายท่านก็ไม่บังคับว่าใครจะมาหรือไม่มา มาแล้วจะนำของอะไรมา หรืือไม่นำมาท่านไม่บังคับ สิ่งของสิ่งใดจำเป็นในการไหว้ครู ท่านจะนำทำของท่านเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์ ถือว่าเป็นกิจของท่าน ถ้าบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะร่วมในการไหว้ครูก็เป็นสิทธิของศิษย์ที่มี คารวะในครูบาอาจารย์

  เวลา ไหว้ครู ท่านเลี้ยงอาหารด้วย เวลาเป่ายันต์คนเป็นหมื่น ท่านก็เลี้ยงอาหารหุงข้าวเลี้ยง หุงด้วยกะทะ ข้าวต้มข้าวแกง ตามที่ท่านจะทำได้ เรียกว่า บุคคลใด ใครจะกินอย่างไรท่านไม่รู้ ท่านรู้แต่เพียงว่ามีอาหารให้บริโภค เพราะท่านถือตามแบบพระว่าพระจะต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่าย ถ้าใครเป็นคนกินยากที่มนุษย์ธรรมดากินไม่ได้ ก็ไปหากินเอาเอง ท่านทำอาหารตามที่มนุษย์ธรรมดากินได้ คือ เอาชาวบ้านมาทำครัว มาต้มมาแกง

  ยันต์เกราะเพชรของท่าน เป่าคราวหนึ่งเป็นพันคน ศาลาของท่านจุคนประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คนในแต่ละคราว แต่ก็ต้องทำเป็นรุ่น ๆ อย่างน้อยที่สุดก็ ๕ - ๖ รุ่นต่อ ๑ คราว ต่อหนึ่งวาระ (หมายถึง เสาร์ ๕ ครั้งหนึ่ง)

  นี่เราจะเห็นได้ว่าคนที่รับยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปานนะ ครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าหมื่นคน

  ขอบคุณที่มา : ตำราพระบูรพาจารย์
  (คัดลอกอีกที จากหนังสือ สมบัติพ่อให้ พิมพ์ครั้งที่ ๒ หน้า ๑๓๘ - ๑๔๐)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ธันวาคม 2012
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ และการสั่งซื้อ

  .... เนื่องจากทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจร (บึงลับแล) มีการจัดรถบริการพาสมาชิกร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมบุญต่าง ๆ ในนามเว็บมาโดยตลอด และในบางทริปที่เป็นงานเฉพาะกิจ เช่น ทริปนมัสการพระพุทธบาทพลวง (คิชกูฎ) งานกฐินวัดท่าขนุน จะจัดทำเสื้อบึงลับแล ป้ายชื่อสมาชิก รวมถึงทำเข็มกลัดพลังจิตติดหน้าอกแจก..... เมือถึงวโรกาสปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งถือว่ามีโอกาสพิเศษหลายอย่างเกิดขึ้น ได้เรียนปรึกษาเว็บสโนว์ เรื่องการจัดทำเสื้อพลังจิตธรรมสัญจรขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้สวมใส่ไปทำบุญ และเพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้

  ๑. วโรกาสครบรอบ ๒๖๐๐ ปีพุทธชยันตี

  ๒. วโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนม์มายุ ๘๕ พรรษา

  ๓. วโรกาสที่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนม์มายุ ๘๐ พรรษา


  ๔. วโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เฉลิมพระชนม์มายุ ๖๐ พรรษา


  ๕. ที่ระลึกเสาร์ห้า ปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้มีเสาร์ห้า ๓ ครั้ง


  ๖. เพื่อใช้สวมใส่ไปทำบุญในสถานที่ต่าง ๆ ตามอัธยาศัยของแต่ละท่าน ใส่เป็นคู่ ใส่เป็นครอบครัว ใส่เป็นหมู่คณะเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

  ๗. ร่วมทำบุญในทุกกิจกรรมบุญที่ทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางไปทำตลอดปี


  โดยเสื้อที่จัดทำจะมี ๒ สี สีขาว - สีชมพู และมีรูปแบบ ดังนี้


  ๑. รูปแบบเสื้อ/สี
  [​IMG]


  [​IMG]


  สีขาว
  เนื้อผ้านาโน
  ที่อกเสื้อด้านซ้าย ปักตัวหนังสือคำว่า พลังจิตสีแดงและสีดำ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  ด้านหลังสกรีนรูปรถตู้ และคำว่า "แว้นบุญ.... ไปกับพลังจิตธรรมสัญจร"

  สีชมพู เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื้อผ้าลาครอส
  สาบสีขาว
  ที่อกเสื้อด้านซ้าย ปักตัวหนังสือคำว่า พลังจิตสีแดงและสีดำ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  ด้านหลังสกรีนรูปรถตู้ และคำว่า "แว้นบุญ.... ไปกับพลังจิตธรรมสัญจร"


  ๒. ตารางแสดงขนาดเสื้อ

  [​IMG]

  ๓. ราคา
  จำหน่ายตัวละ ๔๙๙ บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)


  ๔. รหัสการจอง และการสั่งซื้อ
  รหัส ๐๐๑ สีขาว ชาย
  รหัส ๐๐๒ สีฃมพู ชาย
  รหัส ๐๐๓ สีขาว หญิง
  รหัส ๐๐๔ สีชมพู หญิง

  ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจองสั่งซื้อและชำระเงิน (สามารถ Copy ไปวางได้)
  ๑. นามที่จอง : ญ. ผู้หญิง
  ๒. ชื่อ-สกุล : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑
  ๓. ประสงค์จองเสื้อ
  - รหัส ๐๐๓ ไชส์ S จำนวน ๑ ตัว
  - รหัส ๐๐๔ ไซส์ S จำนวน ๑ ตัว
  ๔. วันที่โอนเงิน : วันที่ ๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๔. สถานที่จัดส่ง : คุณณญาดา ศราภัยวานิช ๓๐๐ ม. ๓ ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐

  ๕. การโอนเงิน

  เมื่อสมาชิกเลือกแบบและขนาดที่ต้องการได้แล้ว สามารถโพสต์จองและโอนชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะได้ทราบจำนวนที่สั่งทำได้แน่นอน
  ชื่อบัญชี : นางสาวณญาดา ศราภัยวานิช
  บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา บางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๕๒๗ - ๒ - ๐๗๑๙๒-๘ (527-2-07192-8)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)


  ๖. การรับเสื้อ
  สามารถติดต่อรับได้ ๒ วิธี ดังนี้

  - ในทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจร/ธรรมเฉพาะกิจ
  - บ้านวิริยบารมี ทุกเดือนที่บ้านเปิด โดยจะแจ้งวัน-เวลาในการรับให้ทราบในแต่ละเดือน
  - จัดส่งทางไปรณีย์ (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)


  ๗. จัดส่งเสื้อครั้งที่ ๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕ (หลังงานเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน) ส่วนที่เหลือจัดส่งทุก ๑๕ วัน โดยจะแจ้งหมายเลขการส่งออกให้ทราบทุกครั้ง

  ๘. รายได้จากการจำหน่ายเสื้อหลังหักค่าใช้จ่าย ผู้จัดขออนุญาตนำเข้ากองทุนบึงลับแล เพื่อใช้ในทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจร


  ทุกตัวตัดเย็บด้วยเนื้อผ้านาโน และเนื้อผ้าลาคอส จัดทำจำนวนจำกัด

  อ่านคุณสมบัติของผ้านาโน คลิก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2012
 3. huten

  huten เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  2,808
  ค่าพลัง:
  +15,227
  ขอจอง เสื้อ รหัส 003

  ผู้หญิง ไซส์ S สีขาว 1 ตัวค่ะ..


  โอนเงินให้แล้วค่ะ 550 วันนี้เมื่อเวลา 15.35 ค่ะ

  ที่อยู่ใน PM นะคะ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 ตุลาคม 2012
 4. wara43

  wara43 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2006
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
  หากไปบ้านวิริยบารมี ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
  จะมีเสื้อให้ซื้อเปล่าครับ?
   
 5. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  แบบเสื้อสวย น่ารักมากค่ะ คอนเฟิร์ม!!

  แบบฟอร์มการจอง
  ๑. นามที่จอง : เกสรมณีช์
  ๒. ชื่อ-สกุล : น.ส. เกสรมณีช์
  โทรศัพท์ : ๐๘๘-๓๐๓๖๖๘๘
  ๓. ประสงค์จองเสื้อพลังจิต รุ่น ๓
  - รหัส ๐๐๓ ไชส์ S จำนวน ๑ ตัว
  - รหัส ๐๐๔ ไซส์ S จำนวน ๑ ตัว


  รับเสื้อหลังเป่ายันต์ ๓๑ ตค. ๕๕ ค่ะ
  จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง ฮ่า ๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ตุลาคม 2012
 6. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  ๘. จัดส่งเสื้อครั้งที่ ๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕ (หลังงานเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน) ส่วนที่เหลือจัดส่งทุก ๑๕ วัน โดยจะแจ้งหมายเลขการส่งออกให้ทราบทุกครั้ง


   
 7. wara43

  wara43 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2006
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
  ขอบคุณครับ

  ผมก็คิดว่า ไปบ้านวิริยบารมี อาทิตย์นี้จะได้เสื้อน่ะครับ จะได้ซื้อจ่ายสดเลย
  เผื่อว่า ไปงานเป่ายันต์จะได้ใส่เสื้อ พลังจิต รุ่น๓
  (เฮ่อเสื้อใหม่)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ตุลาคม 2012
 8. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  ๖. การรับเสื้อ
  - บ้านวิริยบารมี ทุกเดือนที่บ้านเปิด โดยจะแจ้งวัน-เวลาในการรับให้ทราบในแต่ละเดือน
  - จัดส่งทางไปรณีย์ (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)
   
 9. นิลขาว

  นิลขาว ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  1,095
  ค่าพลัง:
  +960
  ป้า นิลขาว (ชนนพร ธนจิตสิริ)จองเสื้อ

  รหัส 003สีขาว หญิงไซส์ m 1ตัว

  รหัส 003สีขาวหญิงไซส์ l 1ตัว(แอว)

  (โทรฯ 0849695656)

  โอนเงินแล้ว 1050บาท เวลา12.30น.(6 ต.ค 2555)

  *ที่อยู่ 60 ซ9 ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  *หมายเหตุ ป้า สะดวกรับเสื้อ วันนี้
  จนถึงวันที่16 ตุลา2555จ๊ะ ถ้าหากว่าไม่สะดวกส่ง
  ป้าก็ไปรับที่งาน วันที่ไปเป่ายันต์แกระเพชร วัดท่าขนุนวันที่ 20 ตุลา2555ได้จ๊ะ
  ก็แล้วทางคุณจะสะดวกจ๊ะ.ขอบคุณค่ะ.*
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ตุลาคม 2012
 10. ศุภปัญญา

  ศุภปัญญา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  388
  ค่าพลัง:
  +1,438
  แบบฟอร์มการจอง
  ๑. นามที่จอง : ศุภปัญญา
  ๒. ชื่อ-สกุล : สุระพงศ์ รัชตะสิทธิศักดิ์
  โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๙๗๙๙๖๖
  ๓. ประสงค์จองเสื้อพลังจิต รุ่น ๓
  - รหัส ๐๐๑ ไชส์ L จำนวน ๑ ตัว
  - รหัส ๐๐๓ ไซส์ XL จำนวน ๑ ตัว

  รับเสื้อหลังเป่ายันต์ ๓๑ ตค. ๕๕ ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ตุลาคม 2012
 11. wara43

  wara43 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2006
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
  แบบฟอร์มการจอง
  ๑. นามที่จอง : wara43
  ๒. ชื่อ-สกุล : จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา
  โทรศัพท์ : ๐๘๖-๐๔๐๒๔๒๙
  ๓. ประสงค์จองเสื้อพลังจิต รุ่น ๓
  - รหัส ๐๐๑ สีขาว ไชส์ L จำนวน ๑ ตัว
  ๔. วันที่โอนเงิน : จ่ายเงินแล้วที่บ้านวิริยบารมี ๕๕๐ บาท (๗ ตุลาคม ๒๕๕๕)
  ๕. สถานที่จัดส่ง : จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา ๒๓๓ ม.๒ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๖๖๑๘๐

  <!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ตุลาคม 2012
 12. taroball

  taroball ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  845
  ค่าพลัง:
  +7,290
  อนุโมทนาครับ

  แบบฟอร์มการจอง
  ๑. นามที่จอง : taroball
  ๒. ชื่อ-สกุล : ขอแจ้งทาง PM ครับ
  ๓. ประสงค์จองเสื้อพลังจิต รุ่น ๓
  - รหัส ๐๐๑ สีขาว ไชส์ M จำนวน ๑ ตัว
  ๔. วันที่โอนเงิน : โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
  ๕. สถานที่จัดส่ง : ขอรับที่บ้านวิริยบารมี
   
 13. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบทุกการจอง และขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงค่ะ
   
 14. ศุภฤกษ์20

  ศุภฤกษ์20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +279
  ๑. นามที่จอง : ศุภฤกษ์20
  ๒. ชื่อ-สกุล : นาย ศุภฤกษ์ โชติพิพัฒน์วรกุล
  โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๗๓๙๖๕๘ (089-8739658)
  ๓. ประสงค์จองเสื้อพลังจิต รุ่น ๓
  - รหัส ๐๐๑ สีขาว ชาย ไซส์ L จำนวน ๑ ตัว
  ๔. วันที่โอนเงิน : วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๕ งานเป่ายันต์ที่วัดท่าขนุน ผมจะเอาเงินไปให้ 500 บาท น่ะครับ
  ๔. สถานที่จัดส่ง :รบกวนพี่ ญิงเอาไปให้ที่งานทอดกฐินปลดหนี้วัดถ้ำป่าอาชาทอง - วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ. ลำพูน-เชียงราย (ผมร่วมทริปไปกับพี่คม ไปเจอกันที่งานครับ ):cool:
   
 15. taroball

  taroball ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  845
  ค่าพลัง:
  +7,290
  โอนเงินไปแล้วจำนวน ๕๐๒ บาท วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๑๒ น. ครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->


   
 16. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบและขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
   
 17. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  บุญกฐิน

  ำหรับสมาชิกทุกท่าน รวมถึงสมาชิกที่ร่วมเดินทางในทริปเป่ายันต์เกราะเพชร และทริปกฐิน ๕๕ ตอน... ตามหลวงพ่อเล็กไปงานกฐิน ๙ วัด ที่สั่งจองเสื้อเข้ามาภายในเดือนตุลาคม รายได้จากการจำหน่ายตัวละ ๕๐ บาท จะนำกราบถวายวัดท่าขนุน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในทุกกฐินที่ท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) เป็นองค์ประธานในปีนี้
   
 18. huten

  huten เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  2,808
  ค่าพลัง:
  +15,227

  โมทนา สาธุ ค่ะด้วยค่ะ คุณ ญ. ผู้หญิง....
   
 19. อนัตตา99

  อนัตตา99 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +51
  ๑. นามที่จอง : denki 99
  ๒. ชื่อ-สกุล : denki 99
  โทรศัพท์ : 089-1782357
  ๓. ประสงค์จองเสื้อ
  - รหัส ๐๐๑ ไชส์ XL จำนวน ๑ ตัว

  ๔. วันที่โอนเงิน : จ่ายเงินวันเป่ายันต์เกราะเพชร ครับ
  ๔. สถานที่จัดส่ง : ขอรับเสื้อ วันเป่ายันต์เกราะเพชร ครับ
   
 20. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๓. คุณ Piticha จำนวน ๑,๓๗๐ บาท
  ๔. คุณพรพรพรพรพ จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๕. คุณเฉลียว จำนวน ๙๙ บาท
  ๖. คุณ dsaripan จำนวน ๒,๗๐๐ บาท
  ๗. คุณกาลกตา จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๘. คุณอำพล จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๙. คุณเฉลียว (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๙๙ บาท
  ๑๐. คุณเกสรมณีช์ จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๑๑. คุณลือชา จำนวน ๖๐๐ บาท
  ๑๒. คุณ huten จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๓. คุณเกสรมณีช์ จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๔. คุณนิลขาว จำนวน ๑๐๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๕. คุณ wara43 จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๖. คุณ taroball จำนวน ๕๐ บาท
  (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๗. คุณศุภฤกษ์20 จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๘. คุณ boynarux จำนวน ๓๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๙. คุณทศพร จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๐. คุณ Nawaro จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๑. คุณฉัตรวีริณ จำนวน ๕๐ บาท
  (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๒. คุณตั๊ก-ชาย จำนวน ๑๐๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๓. คุณ sisne จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  [COLOR=navy][COLOR=Navy]๒๔. คุณเฉลียว จำนวน ๒๐๐ บาท [/COLOR][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue](รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิต[SIZE=2]ฯ รุ่นเสาร์ ๕[/SIZE])[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy]
  [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ จำนวน
  ,๒๖๘ บาท
  อ้างอิงรายนามผู้ร่วมบุญจากกระทู้ รวมทริปกฐิน ๕๕

   

แชร์หน้านี้

Loading...