ขันน้ำมนต์ชินบัญชร อนุสรณ์ 122 ปี (สมเด็จโต) วัดระฆัง, หลวงพ่อทวดปางธุดงค์ 12 นิ้ว (ประวัติศาสตร์ปัตตานี)(ลดพิเศษ)

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย กระดาษเงิน, 6 กรกฎาคม 2015.

 1. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  ขันน้ำพระพุทธมนต์ชินบัญชร อนุสรณ์ 122 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆษิตาราม

  วัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ 122 ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) ที่จัดสร้างขึ้นมีด้วยกันหลายลักษณะ ทั้งในลักษณะพระพุทธรูปบูชา พระรูปเหมือนบูชา พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือน รูปเหมือนหยดน้ำ พระผงสมเด็จ และเหรียญลักษณะต่าง ๆ และขันน้ำพระพุทธมนต์ที่มีการจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก

  พิธี มหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2537 คณาจารย์ทั่วประเทศนั่งปรกบริกรรมคาถาปลุกเสกตลอดทั้งคืน

  รายนามพระคณาจารย์นั่งปรกพุทธาภิเษก


  1. พระราชมงคลมุนี (ดอน) วัดชัยพฤกษมาลา จ.กรุงเทพฯ
  2. พระราชนันทาจารย์ (ผล) วัดเวตวันธรรมาวาส จ.กรุงเทพฯ
  3. พระอาจารย์สร้อย ธมฺมรโส วัดเลียบราษฎร์บำรุง จ.กรุงเทพฯ
  4. พระเทพสิงหบุราจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
  5. พระครูสุวรรณรัตนวิบูล (แก้ว) วัดโฆสิทธาราม จ.สิงห์บุรี
  6. พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (ทอด) วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
  7. พระครูอินทคณานุสิชฌน์ (เจ็ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี
  8. พระครูโสภิตกิตติคุณ (ห้อย) วัดดงยาง จ.สิงห์บุรี
  9. พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง จ.สิงห์บุรี
  10. พระครูโกศลวุฒิธรรม (เปรื่อง) วัดหลวง จ.สิงห์บุรี
  11. พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม
  12. พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
  13. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
  14. พระสมุห์เจือ ปิยสีโล (เจือ) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  15. พระครูสิทธิชัยวิศาล (ลำเจียก) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม
  16. พระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  17. พระครูนิยุตธรรมสุนทร (ยิด) วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  18. พระวิริยาโกศล (เบิ้ม) วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
  19. หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
  20. พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
  21. พระครูจันทคุณวัฒน์ (อำภา) วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี
  22. พระภาวนานุสิฐเถร (หรุ่ม) วัดบางจักษ์ จ.อ่างทอง
  23. พระมงคลชัยสิทธิ์ (สำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
  24. พระครูธรรมจักชโยดม (ผล) วัดดักคะนน จ.ชัยนาท
  25. พระครูประสิทธิ์ศึกษากร (ประสิทธิ์) วัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี
  26. พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
  27. พระครูวิบูลธรรมประภาส (เบี่ยง) วัดทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี
  28. พระครูวิจารณ์พัฒโนวาท (พัฒน์) วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
  29. พระราชสังวรคุณ (พุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
  30. พระสุนทรธรรมานุวัตร (สวัสดิ์) วัดศาลาปูน จ.อยุธยา
  31. พระครูเกษมคณาภิบาล (มี) วัดมารวิชัย จ.อยุธยา
  32. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (เมี้ยน) วัดโพธิ์ จ.อยุธยา
  33. พระครูสุนทรยติกิจ (ละเอียด) วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
  34. พระครูโอภาสธรรมวัตร (ล้วน) วัดพิกุลโสคัณ จ.อยุธยา
  35. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา
  36. พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว จ.อยุธยา
  37. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
  38. พระครูสุกิจวิจารณ์ (จวน) วัดไก่เตี้ย จ.สุพรรณบุรี
  39. พระครูสุวรรณสิทธิการย์ (ช่อ) วัดปราสาททอง จ.สุพรรณบุรี
  40. พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน) วัดหนองบัว จ.สุพรรณบุรี
  41. พระครูนนทสิทธิการ (ประสิทธิ์) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
  42. พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทองหล่อ) วัดคันลัด จ.สมุทรปราการ
  43. พระครูสุนทรสมุทรกิจ (โสภณ) วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสาคร
  44. พระราชมุกดาหารคณี (พร) วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร
  45. พระครูอุดมธรรมรักษ์ (ยอด) วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร
  46. พระเทพปริยัติมุนี (นวน) วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
  47. พระครูสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธุ์) วัดมหาชัย จ.นครพนม
  48. พระครูเกษมธรรมรักษ์ (หลวงพ่อยะ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม
  49. พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
  50. พระครูสุนทรธรรมาภิรัตน์ (เล็ก) วัดลาดหอย จ.สุพรรณบุรี
  51. พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ จ.สุพรรณบุรี
  52. พระครูวิจิตรวุฒิคุณ (พร) วัดโคกหม้อ จ.สุพรรณบุรี
  53. พระเทพชลธารมุนี (หลวงพ่อวิเชียร) วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
  54. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
  55. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อ เก๋) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม
  56. พระครูพิพิธสมุทรคุณ (ง้อ) วัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
  57. พระครูอุเทศธรรมวินัย (สง่า) วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
  58. พระครูวชิรกิจโสภณ (ประสพ) วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
  59. พระครูปริยัตยานุโยค (หวล) วัดนิคมวชิราราม จ.เพชรบุรี
  60. พระครูภาวนาวชิโรภาส (แผ่ว) วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
  61. พระสมุห์ฮวย วัดห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี
  62. พระปลัดบุญส่ง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
  63. พระครูโสภณธรรมสาคร (ณรงค์ฤทธิ์) วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
  64. พระครูสุทธิธรรมสาคร (ประสาท) วัดสุทธิวาตราราม จ.สมุทรสาคร
  65. พระครูจันทโพธิคุณ (โทน) วัดเชิงหวาย จ.อ่างทอง
  66. พระครูอินทพัฒนกิจ (กนก) วัดวังน้ำเย็น จ.อ่างทอง
  67. พระครูวิมลปัญโญภาส (อุดม) วัดวังอุทิศ จ.อ่างทอง
  68. พระครูไพโรจน์วิริยคุณ (วิโรจน์) วัดท่าชุมนุม จ.อ่างทอง
  69. พระครูวิสุทธิ์หิรัญพงษ์ (เชื้อ) วัดบางคลานใต้ จ.พิจิตร
  70. หลวงปู่โง่น ยโสธโร วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร
  71. พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (พิมพา) วัดหนองตางู จ.นครสวรรค์
  72. พระครูนิวาทธรรมโกวิท (ประเทือง) วัดหนองโพธิ์ จ.นตรสวรรค์
  73. พระอาจารย์ ทวี พลธมฺโม สำนักวิปัสนาสอนทวี จ.ฉะเชิงเทรา
  74. พระครูบริรักษ์วรเขต (วิชิต) วัดเสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา
  75. พระครูพิพัฒน์สุตากร (เชิด) วัดลาดบัวขาว จ.ฉะเชิงเทรา
  76. พระครูพิศาลพรหมจรรย์ (สวัสดิ์) สำนักวิปัสนาเม้าสุขา จ.ชลบุรี
  77. พระครูโสภณพัฒนภิรม วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
  78. พระครูบรรหารศีลคุณ (แร่) วัดเชิดสำราญ จ.ชลบุรี
  79. พระครูสุนทรสีลภิรัติ (สาย) วัดซำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา
  80. พระครูพิพัฒน์วราภรณ์ (พุ่ม) วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี
  81. พระครูบูรพาคณารักษ์ (ณรงค์ชัย) วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี
  82. พระครูวรเวทย์นิวิฐ (สนิท) วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
  83. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
  84. พระครูนิมมานการโสภณ (สร้อย) วัดมงคลคีรีเขตร์ จ.ตาก
  85. พระครูใบฎีกา คล้อย ฐานธมฺโม วัดถ้ำเขาเงิน จ.ชุมพร
  86. พระครูประทุมชัยกิจ (นะ) วัดหนองบัว จ.ชัยนาท
  87. พระครูอุปกิตสารคุณ ( เสน่ห์) วัดพันสี จ.อุทัยธานี
  88. พระครูสุเวทกิตติคุณ (บุญชม) วัดเกสะวาลุการาม จ.ลำปาง
  89. พระครูสุภัทรศีลคุณ (ครูบา ดวงดี) วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่
  90. พระอาจารย์ ดวง ฐิตวโร วัดศรีทรายมูล จ.เชียงใหม่
  91. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังวิเวการาม จ.กาญจนบุรี
  92. พระครูพิศาลธรรมคุณ (โถม) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย
  93. พระครูพระมหาวิบูลย์ พุทฺธญาโน วัดโพธิคุณ จ.ตาก
  94. พระครูอรุณธรรมประโชติ (โชติ) วัดอรุณฉายาราม จ.นครนายก
  95. พระครูวิมุติยาภรณ์ (เกิด) วัดโพธิ์แทน จ.นครนายก
  96. พระครูไพศาลสมณกิจ (ดี) วัดหนองจอก จ.นครราชสีมา
  97. พระครูคงคนครพิทักษ์ (คง) วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
  98. พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรหม) วัดบิง จ.นครราชสีมา
  99. พระครูนครธรรมโฆษิต (นิล) วัดครบุรี จ.นครราชสีมา
  100. พระครูสัจจานุรักษ์ (เที่ยง) วัดพระพุทธบาทเขากระโดง จ.บุรีรัมย์
  101. พระครูประยุตนวการ (แย้ม) วัดสามง่าม จ.นครปฐม
  102. พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
  103. พระครูเกษมปัญญาคม (ยิ้ม) วัดโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี
  104. พระครูราชบุรานุรักษ์ (ลิขิต) วัดศรีชมภู จ.ราชบุรี
  105. พระครูสุตผลวิจิตร (หลวงพ่อ คร่ำ) วัดวังหว้า จ.ระยอง
  106. พระครูวิมลสีลาภรณ์ (พูลทรัพย์) วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
  107. พระอาจารย์ประสพชัย สำนักสงฆ์สงฆ์ถ้ำเขาชะอางโอน จ.ชลบุรี
  108. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
  109. พระครูมงคลคุณาทร (คำปัน) วัดหม้อคำดวง จ.เชียงใหม่
  110. พระครูพิบูลวิหารการ (ตา) วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่
  111. พระครูอุลศาสนการ (บุญมี) วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ
  112. พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ (ชาญ) วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
  รายการที่ให้บูชา
  ขันน้ำพระพุทธมนต์ชินบัญชร อนุสรณ์ 122 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆษิตาราม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2537

  • ตอกโค้ดรูประฆังและเปลวเพลิง
  • ด้านในบรรจุแผ่นยันต์พระคาถาชินบัญชร
  • สภาพสวย ใหม่ สีดำเข้ม
  • ยังไม่เคยนำมาใช้
  ขันน้ำพระพุทธมนต์มีการจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก

  • ราคาบูชาพิเศษ สนใจบูชา โทรสอบถาม หรือ PM.
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 สิงหาคม 2015
 2. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  ครั้งแรกประวัติศาสตร์ปัตตานี หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ + หลวงพ่อดำ วาจาสิทธิ์ วัดมุจลินทวาปิวิหาร (วัดตุยง)
  สืบสานตำนานความศักดิ์สิทธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองปัตตานี โดยวัดหลักเมืองปัตตานี


  รุ่น 1 ประวัติศาสตร์ปัตตานี ครั้งแรกของการผสมผสานศาสตร์พุทธาคม สำนักวัดตุยง กับวัดช้างให้ ให้เป็นหนึ่งเดียว

  รายการที่ให้บูชา

  พระบูชา หลวงพ่อทวดปางธุดงค์ - จำนวนในการสร้าง 199 องค์
  ขนาดสูง 12 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ (หลวงพ่อทวด หมายเลข ๙)

  ขนาดองค์จริง
  - เส้นผ่าศูนย์กลางฐานองค์หลวงพ่อ = 11.5 ซม.
  - ความสูงจากพื้นถึงปลายยอดกลด = 37 ซม.

  • ราคาบูชาพิเศษ สนใจบูชา โทรสอบถาม หรือ PM.
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 สิงหาคม 2015
 3. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  ราคาบูชาพิเศษ สนใจบูชา โทรสอบถาม หรือ PM.
   
 4. kawpunt

  kawpunt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  1,280
  ค่าพลัง:
  +3,092
  ขันน้ำมนต์เท่าไหร่ครับ
   
 5. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  แจ้งทาง PM แล้วครับ
   
 6. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  สอบถามได้ครับ
   
 7. กระดาษเงิน

  กระดาษเงิน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +50
  สอบถามได้ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...