วีดีโอ ขัลลฏิยชาดก นางเปรตขัลลฏิยะ Thai&English jakata tales

ในห้อง 'Buddhism' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 9 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ขัลลฏิยชาดก นางเปรตขัลลฏิยะ

  มุทุลักขณชาดก - กามกิเลส

  photo.jpg
  dhamma2513
  Published on Feb 14, 2013
  มุทุลักขณชาดก : กามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภสภาวธรรมที่ทำให้คนเศร้าหมอง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า เอกา อิจฺฉา ปุเร อาสิ ดังนี้. ได้ยินว่า บุรุษชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบรรพชาถวายชีวิตในพระศาสนา กล่าวคือพระรัตนตรัย. เป็นพระโยคาวจร ผู้ปฏิบัติเคร่งครัด ไม่ว่างเว้นพระกรรมฐาน วันหนึ่ง เที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เห็นหญิงคนหนึ่งตกแต่งตัวสวยงาม ไม่สำรวมจักษุ จ้องดูนาง ด้วยอำนาจของความงาม กิเลสภายในของเธอหวั่นไหว เป็นเหมือนต้นไม้มียางอันถูกกรีดด้วยมีดฉะนั้น จำเดิมแต่นั้น เธอก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส ไม่ได้ความสบายกายและความเบาใจเลยทีเดียว ดูวุ่นวายคล้ายกับชมด ไม่มีความยินดีในพระศาสนา ปล่อยผมและขนรุงรังเล็บยาว จีวรก็เศร้าหมอง ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหาย เห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งอินทรีย์ของเธอ พากันถามว่า ดูก่อนผู้มีอายุ เป็นอย่างไรเล่า อินทรีย์ของเธอ จึงไม่เหมือนก่อนๆ เธอตอบว่า ผู้มีอายุ ผมกระสัน (หมดความยินดีในพระศาสนา) ภิกษุเหล่านั้นก็นำเธอไปยังสำนักของพระศาสดา พระศาสดา ตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพาภิกษุผู้ไม่ปรารถนามาหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ภิกษุรูปนี้ไม่ยินดีเสียแล้ว พระเจ้าข้า ตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุ จริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีเสียแล้ว? ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นความจริง พระเจ้าข้า...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ธันวาคม 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  LpBuddhatasaBook.jpg
  Under the Bodhi Tree: Buddha's Original Vision of Dependent Co-arising Paperback – May 16, 2017
  by Ajahn Buddhadasa Bhikkhu (Author),‎ Santikaro (Translator)
  5 stars reading.
  A renowned Buddhist master digs into the idea of interdependency—the very core of the Buddha’s teachings.

  Under the Bodhi Tree takes us back to the principles at the heart of Buddha’s teachings—conditionality and dependent co-arising. Ajahn Buddhadasa Bhikkhu makes the case for dependent co-arising as a natural law, and builds a compelling presentation from there of Buddhist philosophy, meditation, and practice. Basing himself squarely on the Buddha’s own words as preserved in the Pali Canon, he brings clarity and simplicity to what is typically a thorny philosophical knot. By returning dependent co-arising to its central place in Buddhist theory and practice, Ajahn Buddhadasa provides perspective on the Buddha’s own insights and awakening.

  Under the Bodhi Tree is another excellent entry from one of the most renowned Buddhist thinkers of modern times.
  *****************
  More books
  https://www.amazon.com/s/ref=dp_byl...books&field-author=Analayo&sort=relevancerank
   

แชร์หน้านี้

Loading...