ขาดอีก 12,374 บาท ร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 45 เล่ม ถวายวัดวังเวิน โคกสำโรง ลพบุรี

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 4 ธันวาคม 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 10 มค 63
  ยังขาดอีก 17,030 บาท
  ======================
  1 คุณโอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 คุณปรีชา ตันประเสริฐ นางนริญญาภัทร์ โมใหญ่ ร่วมบุญ 500 บาท
  3 คุณรักษ์พล เจริญพานิช ร่วมบุญ 500 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  5 ว่าที่ร้อยตรีธนพล จินตประชาและครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
  6 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 350 บาท
  7 ต้นไม้ ของพ่อ ร่วมบุญ 350 บาท
  8 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 350 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 350 บาท
  10 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  11 คุณ วนิดา โห้ชาณุ ร่วมบุญ 350 บาท
  12 คุณตรีเทพ จามพัฒน์ ร่วมบุญ 350 บาท
  13 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศสิริและทุกคนในครอบครัว รัตนจิราภรณ์ ร่วมบุญ 350 บาท
  14 คุณ อนุชิต ศรีภักดี คุณ นรีรัตน์ อาภาเศรษฐนันท์ และครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
  15 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 350 บาท
  16 คุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา ร่วมบุญ 350 บาท
  17 คุณธวัชชัย เกิดพุ่ม และคุณนวพร ชมภูศรี ร่วมบุญ 350 บาท
  18 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
  19 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม และคุณแม่วันชัย อาบสุวรรณ ร่วมบุญ 350 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 350 บาท
  21 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 350 บาท
  22 คุณพจนา เทศวัฒนาและครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
  23 คุณกุลวัฒนา เทพประเสริฐ ร่วมบุญ 250 บาท
  24 คุณอุไรวรรณ Love Jusmin ร่วมบุญ 200 บาท
  25 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 200 บาท
  26 คุณ Kunwatthana Thepprasert ร่วมบุญ 200 บาท
  27 คุณพันธ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  28 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์ ร่วมบุญ 120 บาท
  29 คุณป่วน ล่าบ้านหลวง ร่วมบุญ 120 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  31 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  33 คุณพิทักษ์พงษ์ สำเนียงล้ำ ร่วมบุญ 100 บาท
  34 คุณพิชญะ ปรมะ ร่วมบุญ 100 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  37 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  38 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  39 คุณ Chompu Mu-Lii ร่วมบุญ 100 บาท
  40 คุณคมศร จันทร ร่วมบุญ 100 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  43 คุณโกละทัศนา ร่วมบุญ 100 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 59 บาท
  45 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์ (ต่าย ธัญทิพย์) ร่วมบุญ 54 บาท
  46 คุณนิศากร ปาอัตติปา ร่วมบุญ 50 บาท
  47 คุณนิศากร ปาอัตติปา ร่วมบุญ 50 บาท
  48 คุณชนิภา วีระกุล+อภิยุทธ อรรจนานันท์และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  49 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  50 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  51 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  52 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  53 คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  54 คุณศศิธร บัวหลวง ร่วมบุญ 50 บาท
  55 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ (นะ โม) ร่วมบุญ 50 บาท
  56 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 40 บาท
  57 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 33 บาท
  58 คุณฐิตินันท์ ชูคง ร่วมบุญ 30 บาท
  59 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 30 บาท
  60 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ 3.นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับ ร่วมบุญ 30 บาท
  61 คุณมานิตย์ ใจเบิกบาน ร่วมบุญ 30 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  63 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 25 บาท
  64 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 25 บาท
  65 คุณธานี Ao Thanee ร่วมบุญ 22 บาท
  66 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 20 บาท
  67 คุณจิดาภา ผิวฟัก ร่วมบุญ 20 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  69 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 20 บาท
  70 คุณ zakell ร่วมบุญ 20 บาท
  71 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  72 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  73 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  74 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  75 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  76 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 20 บาท
  77 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  78 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  79 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  80 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  81 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  82 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  83 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  84 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  85 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  87 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท
  88 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16.5 บาท
  90 คุณธีรวุฒิ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท
  91 คุณอุทัย พรมโคกสี ร่วมบุญ 10 บาท
  92 พระคุณากร 10
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9.5 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  96 คุณผุสดี ร่วมบุญ 5 บาท
  97 คุณพีรพงศ์ ร่วมบุญ 3 บาท
  98 คุณรตนพร 2
  99 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  101 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท
  102 คุณปัณณพร ร่วมบุญ 0.01 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 700 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 51 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  106 คุณศุกล ร่วมบุญ 5 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  108 คุณ tchalat ร่วมบุญ 50 บาท
  109 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  111 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง ร่วมบุญ 50 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
   
 3. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,409
  ค่าพลัง:
  +3,097
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม


  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  และมารดา ของข้าพเจ้า นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ขอร่วมบุญ 20 บาท

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาสาธุกับคุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท **โอนจากกลองเพล
   
 6. Nungcom

  Nungcom Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +132
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม

  จำนวน 350 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายไชโย เงินบำรุง และครอบครัว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Untitled2.png
   Untitled2.png
   ขนาดไฟล์:
   186.3 KB
   เปิดดู:
   5
 7. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,103
  ค่าพลัง:
  +5,762
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฎกจำนวน 20 บาทครับ

  ขออนุโมทนาบุญครับ
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญกับคุณไชโย เงินบำรุง และครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
  และคุณ sindhus 20 บาท สาธุๆๆ ค่ะ
   
 9. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,409
  ค่าพลัง:
  +3,097
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม


  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  และมารดา ของข้าพเจ้า นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ขอร่วมบุญ 20 บาท

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ยังขาดอีก 15,365 บาท
   
 11. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,409
  ค่าพลัง:
  +3,097
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม


  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  และมารดา ของข้าพเจ้า นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ขอร่วมบุญ 20 บาท

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. nutthapong choobua

  nutthapong choobua สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +5
  ร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 45 เล่ม ถวายวัดวังเวิน โคกสำโรง ลพบุรี
  ข้าพเจ้า นายณัฐพงค์ ชูบัวทอง และครอบครัว จำนวน 1 เล่ม เป็นเงิน 350 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ยังขาดอีก 14,975 บาท
   
 15. Mahabodh

  Mahabodh สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +11
  ร่วมบุญด้วยนะ ขอถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5000 ปี
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ไม่ใส่ชื่อในหนังสือหรือคะ ให้เขียนว่ารัยดีคะ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หรือว่า ใช้ชื่อล๊อกอินดีคะ
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ยังขาดอีก 14,174 บาท
   
 18. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +44
  ขอร่วมบุญ (อีกรอบ) (ครั้งเเรกไม่ได้เเจ้งให้ทราบ) สร้างหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 45 เล่มเพื่อเป็นธรรมทาน ถวายวัดวังเวิน โคกสำโรง ลพบุรี เป็นจํานวนเงิน 350 บาท เข้าบัญชี ธ.กสิกรไทยเลขบัญชี 019-8217611 วันนี้ ณ.เวลาประมาณ 12:04 น. ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
   
 19. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,409
  ค่าพลัง:
  +3,097
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม


  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  และมารดา ของข้าพเจ้า นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดาของข้าพเจ้า นาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  ขอร่วมบุญ 20 บาท

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับ 45 เล่ม
  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,218
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญกับคุณศิษย์รุ่นจิ๋วด้วยค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...