ขาดอีก 19,220 บาท ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 2 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก จำนวน 1 ชุด ถวายวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร
  ====================
  เนื่องด้วยวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร กำลังสร้างศาลาสวดมนต์ แต่ยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้าง และในส่วนของหน้าพระประธาน ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จึงได้รับฉันทานุมัติจากหลวงพ่อพระณรงค์ ขอให้ไข่หวานมาช่วยบอกบุญจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขบช 273-2312026
  พัชราภา มณีรัตน์
  tabel-102.jpg IMG_20200201_131437.jpg
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ไข่หวานขอเปิดบุญ
  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2020
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อัพเดทวันที่ 8 กพ 63
  ยังขาดอีก 32,000 บาท
  ------------------------------
  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
  9 คุณจารุดา โภคศิริ 20 บาท
  10 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  11 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย 99 บาท
  12 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 500 บาท
  13 คุณพ่อบุญ แม่เล็ก เอื้ออรุณและลูกๆ หลาน 20 บาท
  14 น้องฝ้าย สุภควดี จีระตระกูล 200 บาท
  15 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 108 บาท
  16 คุณอรวรรณ สีมาขจร 100 บาท
  17 คุณวินัย ดาษทรัพย์ 50 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  20 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 8 บาท
  21 คุณวิรวิทย์ เลิศอรุณกีรติ 200 บาท
  22 คุณไพฑูรย์ 20 บาท
  23 คุณปรีชา รักปัญญา 50 บาท
  24 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 50 บาท
  25 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 50 บาท
  26 คุณณัฐปภัสร์ 50 บาท
  27 คุณศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง 100 บาท
  28 น้องจอด ซักรีด 100 บาท
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อัพวันที่ 12 กพ 63
  ยังขาดอีก 30,719 บาท
  -----------------------
  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
  9 คุณจารุดา โภคศิริ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา 10.03 บาท
  15 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  16 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย 99 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  19 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 500 บาท
  20 คุณพ่อบุญ แม่เล็ก เอื้ออรุณและลูกๆ หลาน 20 บาท
  21 น้องฝ้าย สุภควดี จีระตระกูล 200 บาท
  22 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 108 บาท
  23 คุณอรวรรณ สีมาขจร 100 บาท
  24 คุณวินัย ดาษทรัพย์ 50 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  27 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 8 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  29 คุณวิรวิทย์ เลิศอรุณกีรติ 200 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 คุณไพฑูรย์ 20 บาท
  33 คุณปรีชา รักปัญญา 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  35 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 50 บาท
  36 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 50 บาท
  37 คุณณัฐปภัสร์ 50 บาท
  38 คุณศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง 100 บาท
  39 น้องจอด ซักรีด 100 บาท
  40 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี 100 บาท
  41 กลุ่มบันทึกบุญ 365 บาท
  42 คุณสุจินดา ธรรมวาโร 5 บาท
  43 คุณศศิธร บัวหลวง 50 บาท
  44 นายสมาน-นางสกุลตรา เมธีธารา น.ต.ทัศพล แก้วเก็บ-นางณัฐวีณา เมธีธาราและครอบครัว 10 บาท
  45 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว 50 บาท
  46 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 20 บาท
  47 คุณปัทมา ธรรมาวรานุคุปต์ - วรเมศ ศีลตระกูล 50 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  49 คุณปิติภัสสร์ ทิวลิป ดอกพุทธรักษา 50 บาท
  50 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  54 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก 100 บ
  55 คุณสายสมร ปราดเปรียว สิทธิชัย ปราดเปรียว ธนเดช ปราดเปรียว 100 บาท
   
 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  669
  ค่าพลัง:
  +968
  ได้ร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชาเเล้วครับวันนี้เป็นจํานวนเงิน 30.00 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ สาธุ
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  12662520_1673462042928470_1286440899605457983_n.jpg
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อัพเดทวันที่ 17 กพ 63
  ยังขาดอีก 29,705 บาท
  --------------------------
  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
  9 คุณจารุดา โภคศิริ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา 10.03 บาท
  15 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  16 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย 99 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  19 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 500 บาท
  20 คุณพ่อบุญ แม่เล็ก เอื้ออรุณและลูกๆ หลาน 20 บาท
  21 น้องฝ้าย สุภควดี จีระตระกูล 200 บาท
  22 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 108 บาท
  23 คุณอรวรรณ สีมาขจร 100 บาท
  24 คุณวินัย ดาษทรัพย์ 50 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  27 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 8 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  29 คุณวิรวิทย์ เลิศอรุณกีรติ 200 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 คุณไพฑูรย์ 20 บาท
  33 คุณปรีชา รักปัญญา 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  35 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 50 บาท
  36 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 50 บาท
  37 คุณณัฐปภัสร์ 50 บาท
  38 คุณศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง 100 บาท
  39 น้องจอด ซักรีด 100 บาท
  40 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี 100 บาท
  41 กลุ่มบันทึกบุญ 365 บาท
  42 คุณสุจินดา ธรรมวาโร 5 บาท
  43 คุณศศิธร บัวหลวง 50 บาท
  44 นายสมาน-นางสกุลตรา เมธีธารา น.ต.ทัศพล แก้วเก็บ-นางณัฐวีณา เมธีธาราและครอบครัว 10 บาท
  45 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว 50 บาท
  46 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 20 บาท
  47 คุณปัทมา ธรรมาวรานุคุปต์ - วรเมศ ศีลตระกูล 50 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  49 คุณปิติภัสสร์ ทิวลิป ดอกพุทธรักษา 50 บาท
  50 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  54 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก 100 บาท
  55 คุณสายสมร ปราดเปรียว สิทธิชัย ปราดเปรียว ธนเดช ปราดเปรียว 100 บาท
  56 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  57 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  59 คุณจตุพร 120 บาท
  60 คุณมนต์เทียน Montian Montian 120 บาท
  61 คุณคมศร จันทร 59 บาท
  62 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์ร่วมบุญ 100 บาท
  63 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  65 คุณธานี Ao Thanee 25 บาท
  66 คุณพรกมล พรกนิษฐ 300 บาท
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อัพวันที่ 18 กพ 63
  ยังขาดอีก 29,705 บาท
  ------------------------
  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
  9 คุณจารุดา โภคศิริ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา 10.03 บาท
  15 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  16 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย 99 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  19 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 500 บาท
  20 คุณพ่อบุญ แม่เล็ก เอื้ออรุณและลูกๆ หลาน 20 บาท
  21 น้องฝ้าย สุภควดี จีระตระกูล 200 บาท
  22 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 108 บาท
  23 คุณอรวรรณ สีมาขจร 100 บาท
  24 คุณวินัย ดาษทรัพย์ 50 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  27 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 8 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  29 คุณวิรวิทย์ เลิศอรุณกีรติ 200 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 คุณไพฑูรย์ 20 บาท
  33 คุณปรีชา รักปัญญา 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  35 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 50 บาท
  36 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 50 บาท
  37 คุณณัฐปภัสร์ 50 บาท
  38 คุณศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง 100 บาท
  39 น้องจอด ซักรีด 100 บาท
  40 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี 100 บาท
  41 กลุ่มบันทึกบุญ 365 บาท
  42 คุณสุจินดา ธรรมวาโร 5 บาท
  43 คุณศศิธร บัวหลวง 50 บาท
  44 นายสมาน-นางสกุลตรา เมธีธารา น.ต.ทัศพล แก้วเก็บ-นางณัฐวีณา เมธีธาราและครอบครัว 10 บาท
  45 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว 50 บาท
  46 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 20 บาท
  47 คุณปัทมา ธรรมาวรานุคุปต์ - วรเมศ ศีลตระกูล 50 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  49 คุณปิติภัสสร์ ทิวลิป ดอกพุทธรักษา 50 บาท
  50 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  54 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก 100 บาท
  55 คุณสายสมร ปราดเปรียว สิทธิชัย ปราดเปรียว ธนเดช ปราดเปรียว 100 บาท
  56 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  57 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  59 คุณจตุพร 120 บาท
  60 คุณมนต์เทียน Montian Montian 120 บาท
  61 คุณคมศร จันทร 59 บาท
  62 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์ร่วมบุญ 100 บาท
  63 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  65 คุณธานี Ao Thanee 25 บาท
  66 คุณพรกมล พรกนิษฐ 300 บาท
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ❎โต๊ะหมู่บูชา ประดับมุก ยังขาดอีก 29,340 บาท
  ❎หนังสือมนต์พิธี ยังขาดอีก 5,259 บาท

  เนื่องด้วยวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร กำลังสร้างศาลาสวดมนต์ แต่ยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้าง และในส่วนของหน้าพระประธาน ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จึงได้ขอให้ไข่หวานมาช่วยบอกบุญ
  1. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาประดับมุก หน้า 10 หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท
  2. หนังสือมนต์พิธี เล่มใหญ่ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 80 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขบช 273-2312026
  พัชราภา มณีรัตน์
  =========================
  #อานิสงส์ที่ได้จากการถวายโต๊ะหมู่บูชา พร้อมพรั่งไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี มีความมั่นคงในการดำรงชีพ
  มีความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัวและหมู่มิตร
  รากฐานของชีวิตมั่นคง ทั้งฐานะและความเป็นอยู่ ได้รับการเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียง เพราะโต๊ะหมู่ ไว้รองยกพระพุทธรูปให้อยู่สูงและประดับด้วยดอกไม้ให้สวยงาม

  @@@@@@@@@@@@@@

  #อานิสงส์ของการสร้างหนังสือสวดมนต์เป็น ” ธรรมทาน ” เป็นบุญใหญ่บารมีมาก อานิสงส์สูงยิ่งเพราะเป็นการให้ปัญญา
  ให้สติ ให้แสงสว่าง ให้ความสุข สงบ ชุ่มเย็นอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้สุขกายใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งภาวนา สมาธิ การแผ่เมตตา อโหสิกรรม
  เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดีร่วมอนุโมทนาในบุญ
  แห่งการสวดมนต์ภาวนาสมาธินั้น

  ด้วยเหตุนี้..บุญแห่ง ” ธรรมทาน “
  จึงเป็นทานที่บารมีสูงผู้สร้าง ได้บุญมากอานิสงส์แรง
  เพราะเป็นบุญแห่งปัญญา ที่ให้แก่ตนเองและผู้รับได้ครบทุกอย่างเป็นการให้ที่ถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง
  ผู้สร้างบุญ จักได้รับพลานุภาพแห่งบุญอยู่ทุกขณะ ดั่งเงาตามตัวตามติด จิตวิญญาน กระแสแห่งบุญนั้น จะตามส่งผล

  บุญจะเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผู้รับ สวดมนต์ทำสมาธิ
  มหาอานิสงส์บารมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับ

  ขออโหสิกรรม ให้อภัยทานให้อโหสิกรรม
  แผ่เมตตา อุทิศบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
  บุ ญ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ค รั้ งที่ผู้รับเกิดปิติ เกิดความสงบแห่งกาย ใจ จิต เกิดมหาสติ เกิดปัญญา มหาบุญบารมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับมีความสุข และแบ่งความสุขกาย สุขใจแห่งบุญนั้นๆต่อๆไป

  เมื่อมีหนึ่งคนสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิ เราผู้สร้างทานก็ได้รับมหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วย ผู้รับพันคน บุญเข้ามาหาเราพันทาง หมื่นทาง แสนทาง กระแสบุญถูกส่ง-รับ แผ่ขยายต่อๆออกไปมิสิ้นมิสุด อำนาจบุญ พลังแห่งความดีงาม สว่าง สงบ ชุ่มเย็น แผ่ไพศาลไปทั่วอนันตจักรวาล กระแสบุญเกิดตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง ” การสร้างธรรมทาน แจกหนังสือสวดมนต์ “ จึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์แห่งบุญบารมีสูงยิ่ง เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยายแตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายบุญออกไปตลอดกาล การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานจึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม

  มหาบุญกุศลนั้นจักส่งผลให้เจริญศรี เจริญสุขทั้งทางโลกและทางธรรม มีสติปัญญาเฉียบคม พร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กายผ่องแผ้วจิตผ่องใส เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม เปิดทางสว่างให้ชีวิต เคราะห์ร้ายอุปสรรคอันตรายสิ้นสูญ เทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตารักใคร่ ปกปักคุ้มครองรักษา ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นเคราะห์ อุปสรรค พบแต่สิ่งดีงาม ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอันเป็นบุญ และยังส่งผลถึงบิดามารดา ครอบครัว สามีภรรยา บุตรหลาน ญาติเชื้อวงศ์วาน ให้พบแต่ความรุ่งเรืองมีศีลธรรม เมื่อละสังขารไปก็จักได้อยู่ในภพภูมิที่สูง

  ” ธรรมทาน “ เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่งโดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบางลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

  ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

  ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

  ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ”ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญ จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนะสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ สาธุ
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ❎โต๊ะหมู่บูชา ประดับมุก ยังขาดอีก 27,574 บาท
  ❎หนังสือมนต์พิธี ยังขาดอีก 2,250 บาท

  เนื่องด้วยวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร กำลังสร้างศาลาสวดมนต์ แต่ยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้าง และในส่วนของหน้าพระประธาน ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จึงได้ขอให้ไข่หวานมาช่วยบอกบุญ
  1. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาประดับมุก หน้า 10 หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท
  2. หนังสือมนต์พิธี เล่มใหญ่ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 80 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขบช 273-2312026
  พัชราภา มณีรัตน์

  =====================
  รายชื่อผู้ร่วมบุญโต๊ะหมู่บูชา

  1 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ป้านาท 500 บาท
  2 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  3 คุณ Pareeya Chaithiang 100 บาท
  4 คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 39 บาท
  5 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 100 บาท
  6 คุณลักษณมีญา 50 บาท
  7 หลวงพี่ปาล์ม วัดโพธิ์เก้าต้น 100 บาท
  8 คุณสายทอง สิทธิสอน 100 บาท
  9 คุณจารุดา โภคศิริ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา 10.03 บาท
  15 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  16 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย 99 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  19 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 500 บาท
  20 คุณพ่อบุญ แม่เล็ก เอื้ออรุณและลูกๆ หลาน 20 บาท
  21 น้องฝ้าย สุภควดี จีระตระกูล 200 บาท
  22 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 108 บาท
  23 คุณอรวรรณ สีมาขจร 100 บาท
  24 คุณวินัย ดาษทรัพย์ 50 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  27 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ 8 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  29 คุณวิรวิทย์ เลิศอรุณกีรติ 200 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 คุณไพฑูรย์ 20 บาท
  33 คุณปรีชา รักปัญญา 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  35 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 50 บาท
  36 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 50 บาท
  37 คุณณัฐปภัสร์ 50 บาท
  38 คุณศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง 100 บาท
  39 น้องจอด ซักรีด 100 บาท
  40 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี 100 บาท
  41 กลุ่มบันทึกบุญ 365 บาท
  42 คุณสุจินดา ธรรมวาโร 5 บาท
  43 คุณศศิธร บัวหลวง 50 บาท
  44 นายสมาน-นางสกุลตรา เมธีธารา น.ต.ทัศพล แก้วเก็บ-นางณัฐวีณา เมธีธาราและครอบครัว 10 บาท
  45 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว 50 บาท
  46 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 20 บาท
  47 คุณปัทมา ธรรมาวรานุคุปต์ - วรเมศ ศีลตระกูล 50 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  49 คุณปิติภัสสร์ ทิวลิป ดอกพุทธรักษา 50 บาท
  50 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  54 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก 100 บาท
  55 คุณสายสมร ปราดเปรียว สิทธิชัย ปราดเปรียว ธนเดช ปราดเปรียว 100 บาท
  56 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 30 บาท
  57 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  59 คุณจตุพร 120 บาท
  60 คุณมนต์เทียน Montian Montian 120 บาท
  61 คุณคมศร จันทร 59 บาท
  62 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์ร่วมบุญ 100 บาท
  63 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  65 คุณธานี Ao Thanee 25 บาท
  66 คุณพรกมล พรกนิษฐ 300 บาท
  67 คุณโชดก ขำรักษา และคณะ 25.50 บาท
  68 คุณกชวรรณ แซ่ฮ้อ 260 บาท
  69 คุณ Lemon Tree 20 บาท
  70 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  71 น้องขวัญฤดี คำงาม 20 บาท
  72 คุณชาตรี ชูศักดิ์ 30 บาท
  73 นายอัศวิน ภวมัยและ นางสาวนงรัตน์ เชิญขวัญศรี และครอบครัว 40 บาท
  74 คุณภิญญาพัชญ์ ปัญญาวัฒน์มงคล 49 บาท
  75 คุณสุรศักดิ์ เกียรติยาวุฒิ และครอบครัว 20 บาท
  76 คุณ Lemon Tree 20 บาท
  77 น้องขวัญฤดี คำงาม 20 บาท
  78 คุณโชติกา ยมจินดา 20 บาท
  79 คุณธานี Ao Thanee 25 บาท
  80 คุณฐิตินันท์ ชูคง 20 บาท
  81 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee 6 บาท
  82 คุณสายสมร ปราดเปรียว สิทธิชัย ปราดเปรียว ธนเดช ปราดเปรียว 20 บาท
  83 คุณศศิธร บัวหลวง 50 บาท
  84 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว 50 บาท
  85 นายสมาน-นางสกุลตรา เมธีธารา น.ต.ทัศพล แก้วเก็บ-นางณัฐวีณา เมธีธาราและครอบครัว 10 บาท
  86 คุณปัทมา ธรรมาวรานุคุปต์ - วรเมศ ศีลตระกูล 50 บาท
  87 พิชญธิดา สุรเตมีย์กุล 20 บาท
  88 คุณคมศร จันทร 59 บาท 59 บาท
  89 คุณสิทธิศักดิ์ นิลกำแหง 20 บาท
  90 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ 40 บาท
  91 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
  92 คุณไพศาล YO Pipattranamatanone 20 บาท
  93 คุณกาสินี กลิ่นกาหลง 117 บาท

   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก จำนวน 1 ชุด ถวายวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร
  ยังขาดอีก 27,354 บาท
  ====================
  เนื่องด้วยวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร กำลังสร้างศาลาสวดมนต์ แต่ยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้าง และในส่วนของหน้าพระประธาน ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จึงได้รับฉันทานุมัติจากหลวงพ่อพระณรงค์ ขอให้ไข่หวานมาช่วยบอกบุญจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขบช 273-2312026
  พัชราภา มณีรัตน์
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก จำนวน 1 ชุด ถวายวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร
  ยังขาดอีก 26,696 บาท
  ====================
  เนื่องด้วยวัดสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำแพงเพชร กำลังสร้างศาลาสวดมนต์ แต่ยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้าง และในส่วนของหน้าพระประธาน ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จึงได้รับฉันทานุมัติจากหลวงพ่อพระณรงค์ ขอให้ไข่หวานมาช่วยบอกบุญจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขบช 273-2312026
  พัชราภา มณีรัตน์
   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อนุโมทนาบุญกับคุณสมบัติ เนียมสวรรค์ 111 บาท
  ยังขาดอีก 26,585 บาท
   
 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ขาดอีก 21,774 บาท
  ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร
  ท่านใดรับเป็นเจ้าภาพในส่วนที่ยังขาดอยู่รับ รอยพระพุทธบาท จากวัดพระพุทธบาท สระบุรี 1 องค์ ค่ะ
  90262462_2614346122177657_5728192582685556736_o.jpg
   
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  คุณแมวหลับ รับรอยพระพุทธบาท 1 องค์ ร่วมบุญ 1,000 บาท สาธุๆๆ ค่ะ
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ขาดอีก 20,774 บาท
  ขอเชิญร่วมบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 ประดับมุก ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร
  ท่านใดรับเป็นเจ้าภาพในส่วนที่ยังขาดอยู่รับ รอยพระพุทธบาท จากวัดพระพุทธบาท สระบุรี 1 องค์ ค่ะ
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อนุโมทนาบุญกับคุณ Preme Piraprapa
  ร่วมบุญโตีะหมู่บูชา หมู่ 9 ประดับมุก ถวายวัดสันติสุข อ.เมืองกำแพงเพชร 20 บาท สาธุค่ะ
  ยังขาดอีก 20,754 บาท
   
 18. b12965

  b12965 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +106
  ขอร่วมทำบุญโต๊ะหมู่บูชา 1,000 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • table.jpeg
   table.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   74.3 KB
   เปิดดู:
   7
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อนุโมทนาบุญกับคุณ b12965
  ร่วมบุญโตีะหมู่บูชา หมู่ 9 ประดับมุก ถวายวัดสันติสุข อ.เมืองกำแพงเพชร 1,000 บาท สาธุค่ะ
  ยังขาดอีก 19,220 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...