ขาดอีก 2 ห้อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพิ่ม 3ห้อง วัดเขาแก้วสวรรค์ กำแพงเพชร

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 14 เมษายน 2019 at 06:09.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,987
  ค่าพลัง:
  +14,302
  ขอเชิญ ร่วมบุญ สร้างห้องสุขาเพื่อรองรับ ญาติโยม ที่มาปฎิบัติธรรม ณ วัดเขาแก้วสวรรค์ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง กำแพงเพชร

  เดิมห้องน้ำมีอยู่แล้วแต่ในวันงานจะมีญาติโยมมาใช้ จึงไม่เพียงพอและต้องรอกัน

  .ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นความสำคัญในสนับสนุนเพื่อปรับปรุงเเละพัฒนาสร้างห้องสุขาขึ้นมาใหม่จำนวน 3 ห้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปี อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจให้ผ่องใส เบิกบานในการทำความดี ได้ร่วมบุญในการสร้างห้องสุขาในครั้งนี้ต่อไป

  จึงขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมค่าแรงผู้รับเหมา ให้เเล้วเสร็จ

  เเละด้วยอานุภาพเเห่งบุญจากการสร้างห้องสุขาจะบันดาลเเต่สิ่งอันเป็นมงคลเเก่ผู้ร่วมบุญเพราะการที่ได้สร้างกุศลในสิ่งที่มีความปรารถนามีความจำเป็นเเละเป็นสถานที่สำคัญที่จะได้กุศลมหาศาล..หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับผลบุญเเละเป็นส่วนหนึ่งในบุญครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน..ตามเหตุปัจจัยของตนเอง
  --------------------------------
  สามารถร่วมบุญโอนปัจจัย
  ตามบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
  เลขบัญชี 059-1106752
  ชื่อบัญชี พัชราภา มณีรัตน์

  เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง ห้องสุขา ให้แล้วเสร็จ
  แจ้งหลักฐานการโอนและแจ้งชื่อเจ้าภาพผ่านช่องทาง inbox
  ------------------------------------
  อานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)
  .....ใจความว่า พระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทองทำการขายทองรูปพรรณอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนมั่งมีโภคทรัพย์สมบัติมากอยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า เราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ

  ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยเร็ว ตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์ได้ เพราะว่าทรัพย์เป็นของกลางเป็นเครื่องอาศัยของคนทุกคน

  สุดแล้วแต่ใครจะขยันหมั่นเพียรหามาได้เท่านั้น ถึงแม้จะหามาได้มากก็ดี ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่คงทนอยู่ได้ แม้จะอยู่ได้ตลอดไปตนเองก็มีชีวิตยืนนานที่จะบริโภคต่อไปไม่ได้

  เพราะความตายย่อมมาพรากตนให้หนีไปเสียจากทรัพย์เมื่อสิ้นชีพแล้วทรัพย์เหล่านั้น ก็ไม่ติดตามตนไปปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาใช้สอยอย่างสบาย เห็นมีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้น ที่จะติดตามตัวไปในอนาคต คือฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนา

  เมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็คิดดูว่าจะทำอะไร สิ่งอื่น ๆ ก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่เวจกุฎีเท่านั้นที่ยังไม่มีใครทำเลย จึงได้สร้างขึ้นเมื่อสำเร็จแล้วยังได้สร้างโรงไฟ แลที่สำหรับอาบน้ำอีกด้วยเมื่อเสร็จสรรพดีแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างมโหฬารและมอบถวายแก่ ภิกษุสงฆ์ มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานแล้วตั้งปฏิธานความปรารถนาว่า

  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดแต่โรคต่าง ๆ อย่าได้มาแผ้วพานต่อข้าพเจ้าเลย

  อิมินาทาเนน ด้วยอำนาจผลทานนี้พระสารีบุตรก็อนุโมทนาว่า ขอให้ความปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จเถิดมาณพนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทผลทาน ให้สมาทานศีลครั้นทำกาลกิริยาตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์เทวโลก มีสมบัติวิมานทอง มีเทพอัปสรเป็นยศบริวาร

  อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนา ถึงมาณพผู้นั้นอยู่พระศาสดาเสด็จมาถึงในที่นั้นแล้วตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอ นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบ

  พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย นรชนทั้งหลายเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าและในขณะที่พุทธศาสนายังประดิษฐานอยู่จะเป็นผู้เศร้าโศกในอบายภูมิ เป็นจำนวนมาก มาณพที่เป็นช่างทองนี้ได้พบทั้งสองประการแล้วไม่เป็นผู้ประมาท ได้สร้างเวจกุฎีถวายบูชาพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาเลื่อมใส ได้เสวยสุขในสุคติโกลสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกร

  เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี และที่สำหรับอาบแก่พระภิกษุสามเณรได้ตั้งสัตยธิษฐานว่า ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล ด้วยผลแห่งอานิงส์ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเวจกุฎีให้เป็นสาธารณะทานนี้ ตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ไปบังเกิดสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติอยู่ชั้นดุสิตครั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว ได้ท่องเที่ยงอยู่สังสารวัฎฎ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตถาคตนี้เอง ก็สมดังคำปรารถนาในครากาลครั้งโน้นทุกประการ

  เมื่อจบพระธรรมเทศนาจบลงแล้วชนทั้งหลายเป็นอันมากได้ดวงตาเห็นธรรม ต่างก็รื่นเริงบันเทิงใจในเวจกุฎีเป็นยิ่งนัก
  150419.png 752-1.png
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 เมษายน 2019 at 19:14
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,987
  ค่าพลัง:
  +14,302
  อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมบุญสร้างห้องน้ำวัดเขาแก้วสวรรค์ เพิ่ม 3 ห้อง ดังนี้
  1. คุณนิตินันท์ 1 ห้อง
  2. คุณทิพย์รัตน์ โมฟิน 400 บาท

  ยังขาดอีก 29,600 บาท..
  .
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,987
  ค่าพลัง:
  +14,302
  อัพเดทวันที่ 16 เมย 62
  -------------------------------
  1 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 89 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 14 เมย 62
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 14 เมย 62
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  7 คุณนิตินันท์ คงสิริ ร่วมบุญ 15000 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  8 คุณทิพย์รัตน์ โมฟิน ร่วมบุญ 400 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  9 คุณลักษณมียา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  19 คุณธนวัช วาจาทะศิลป ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  20 คุณสุภัสสรณ์ ศุภศิริปัญญาสิน ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  21 คุณกลอยใจ เดชา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  22 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62

  ยังขาดอีก 28,792 บาท
   
 4. กุศโลบาย

  กุศโลบาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2013
  โพสต์:
  279
  ค่าพลัง:
  +4,496
  ร่วมทำบุญ 20 บาทครับ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,987
  ค่าพลัง:
  +14,302
  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ช่วยร่วมบุญฉัตร 9 ชั้นให้กับวัดเขาแก้วสวรรค์ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชรด้วยค่ะ

  ตอนนี้ยังขาดปัจจัยสร้างห้องน้ำ อยู่ประมาณ 2 ห้องนะคะ ห้องละ 15,000 บาท รวมค่าแรงแล้วค่ะ

  หลวงพ่อวินัย เจ้าอาวาสท่านขอให้ไข่หวานแจ้งอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญฉัตรนี้
  56986772_130460671394161_2591770526980505600_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019 at 10:23
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,987
  ค่าพลัง:
  +14,302
  อัพเดทวันที่ 17 เมย 62
  ----------------------------
  23 น้องจันทร์เพ็ญ คิ้มและญาติธรรม ร่วมบุญ 50 บาท
  24 คุณกุศโลบาย ร่วมบุญ 20 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...