ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๒-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖.jpg

  วันอังคารที่ ๒ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๕.๔๙ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  1523029562_403_วันศุกร์ที่-๖-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๖ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๖.๐๐ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๖-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๖ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้ช่วงเช้า นักเรียนชายทำกิจกรรม ซ้อมพิธี กล่าวคำขอบวชเณร ที่ศาลา ๒ ไร่

  กำหนดการบวชเณร
  http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2519

  ขอบคุณภาพจาก Sureeporn

  -๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154306_588_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154306_807_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154307_308_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154308_409_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154308_470_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154309_66_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154309_110_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154310_40_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154310_426_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154310_601_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg
  1523154310_326_วันที่-๘-เมษายน-พ-ศ-๒๕๖๑-วั.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันนี้วันพระตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  พุทธานุสสติ

  การพิจารณาตามแบบ คือ พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้า โดยใช้คำว่า อิติปิ โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ เป็นต้น ใช้จิตใคร่ครวญในด้านของจริยาของพระองค์ สร้างความเลื่อมใสให้เกิด สร้างความผูกใจให้เกิดในพระพุทธเจ้า อย่างนี้ผลจะพึงมีได้เพียงแค่อุปจารสมาธิ
  ถ้าเราจะทำพุทธานุสสติกรรมฐานให้เป็นฌานสมาบัติ ท่านสอนให้จับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราพอใจ เวลาที่ภาวนาไปว่า พุทโธ หรือ อรหัง ก็ตาม เอาจิตนึกถึงภาพนั้นเป็นอารมณ์ อย่างนี้ถือว่าเอาภาพพระพุทธรูปเป็นกสิณ ถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถทรงเข้าถึงฌานที่ ๔ ได้ จัดว่าเป็นรูปฌาน
  ถ้าจะทำพุทธานุสสติให้เป็นอรูปฌาน เป็นสมาบัติ ๘ ก็ให้จับภาพพระพุทธรูปนั้นทรงอารมณ์จิต ให้เข้าถึงฌาน ๔ เมื่อทรงจิตสบายดีแล้วก็เพิกภาพกสิณนั้นทิ้งไป คือ ถอนภาพออกจากใจ พิจารณาอากาศวิญญาณ ความไม่มีอะไรทั้งหมด แล้วสัญญาหรือไม่มีสัญญา ที่เรียกว่า อากาสานัญจายตนยะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญา-ยตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ไม่พิจารณารูปเป็นสำคัญ ไม่ต้องการรูป ต้องการแต่นามฝ่ายเดียว
  เพราะท่านที่ปฏิบัติแบบนี้ เพราะมีความรังเกียจในรูป ถือว่ารูปเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ เกิดไปชาติหน้าไม่ต้องการรูปอีก และเป็นสมถภาวนาจัดเป็น อรูปฌาน
  ในอันดับนี้ เราต้องการจะใช้ พุทธานุสสติกรรมฐาน ให้เป็นวิปัสสนาญาณ ท่านก็ให้ตั้งอารมณ์จิตของเรายึดภาพพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ ทำภาพให้เห็นชัดด้วยจิตเป็นสมาธิถึงฌาน ๔
  แล้วก็สามารถจะบังคับรูปนั้นให้เล็กก็ได้ ให้โตก็ได้ แล้วบังคับให้หายไปก็ได้ เป็นไปตามความต้องการ บังคับให้รูปนั้นปรากฏขึ้นก็ได้ หายไปก็ได้ สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ แล้วก็จับภาพนั้นเป็นอารมณ์ พิจารณาว่าพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้
  ความจริง พระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยมนุษย์ เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุด มนุษย์ผู้มีความอัศจรรย์ ไม่มีบุคคลใดจะเสมอเหมือน
  แต่ว่าพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ เทวดาหรือพรหมก็ตาม ก็ไม่สามารถจะทรงขันธ์ ๕ ให้ยืนยงคงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลาง มีการสบายตัวไปในที่สุด
  ทีนี้มานั่งมองตัวของเราเอง พิจารณาตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้านะดีกว่าเราหลายล้านเท่า ความดีของเราได้หยดหนึ่งในหลายล้านเท่าของท่านก็ไม่ได้
  ในเมื่อขันธ์ ๕ ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ เราซึ่งมีความดีไม่ถึง ขันธ์ ๕ มันจะทรงอยู่ได้ยังไง มันก็ต้องมีความเกิดขึ้น มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน ขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยอำนาจของความทุกข์
  นี่ มองเห็นขันธ์ ๕ ของพระพุทธเจ้าว่า ไม่มีความจีรังยั่งยืน แล้วก็เข้ามาเปรียบเทียบกับขันธ์ ๕ ของเรา
  ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ขันธ์ ๕ นี่ มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่มีในเรา
  ขันธ์ ๕ คือ ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาติลม ธาตุไฟ มันทรงกายอยู่ได้ชั่วคราว แล้วมันก็สลายตัวไปในที่สุด
  เมื่อการสลายตัวของมันปรากฏขึ้น ถ้ากิเลสของเรายังไม่หมดเพียงใด มันก็ต้องไปเกิดแสวงหาความทุกข์อีก เมื่อตายใหม่กิเลสมันยังไม่หมด มันก็ต้องไปเกิดใหม่ ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกหาที่สุดมิได้ จะเทียบกันได้กับพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรายกขึ้นเป็นกสิณ
  ถ้าเราต้องการให้พระรูปโฉมปรากฏ ก็ปรากฏขึ้น เราต้องการให้หายไป สลายตัวไป การสลายตัวไปไม่ใช่จะสลายไปหมด เราต้องการให้ภาพนี้ปรากฏ ก็กลับมาปรากฏตามเดิม สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ การที่ภาพหายไปถือว่า เป็นสภาวะของอนัตตา เราบังคับไม่ได้ แล้วภาพที่ทรงอยู่ก็ถือว่าอัตตา ทรงอยู่ แต่เป็นอัตตาชั่วคราว ต่อไปก็เป็นอนัตตา คือ สลายตัว
  นี่เราก็มานั่งพิจารณาร่างกายของเรา ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ชาติปิ ทุกขา ความเกิดเป็นทุกข์
  ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์
  มรณัมปิ ทุกขัง ความตายเป็นทุกข์
  โสกปริเทวทุกขโทมนัส ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นต้น
  นี่เรียกว่าทุกอย่าง เราเกิดมามันเต็มไปด้วยความทุกข์ หาความสุขอะไรไม่ได้ ในเมื่อร่างกายของเราไม่มีความสุข ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่มีความสุข เมื่อขันธ์ ๕ มันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์
  ดูตัวอย่างพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทรงตัวได้ฉันใด ร่างกายของเราที่เต็มไปด้วยความทุกข์ มันก็ไม่สามารถจะทรงตัวไว้ได้ฉันนั้น มีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไป แล้วมีการสลายตัวไปในที่สุด
  ในขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมม มีเหงื่อ มีไคล มีอุจจาระปัสสาวะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง เต็มไปทั้งร่างกาย ไม่มีอะไรเป็นของน่ารัก ไม่มีอะไรเป็นของน่าชม มีแต่ของน่าเกลียด ฉะนั้น ถ้าตายแล้วคราวนี้ ถ้าเราต้องเกิดใหม่ เราก็ต้องไปแบกทุกข์ใหม่
  การที่เราจะไม่แบกทุกข์ต่อไป จะทำอย่างไร?
  องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราละสังโยชน์ ๑๐ ประการ อาศัย สักกายทิฏฐิ ตัวเดิมเป็นตัวปฏิบัติ คือ เป็นตัวตัด เอามาพิจารณาร่างกายว่า อัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา มันเกิดขึ้นแล้วมันต้องตายแน่ ถ้าการเกิด เกิดแล้วตายมีอยู่ตราบใด เราก็ยังไม่พ้นทุกข์ตราบนั้น
  ฉะนั้น ขันธ์ ๕ ที่เต็มไปด้วยความสกปรก ขันธ์ ๕ ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้เราไม่ต้องการ สิ่งที่เราต้องการ นั้นก็คือ พระนิพพาน อย่างเดียว

  โพสต์โดย achaya

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  1523248262_367_วันศุกร์ที่-๗-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๖.๐๐ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้น สวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๗-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  1523247782_33_วันศุกร์ที่-๘-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๔.๐๐ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้น สวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๘-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  วันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๙-เมษายน-พ-ศ.jpg

  วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น.พระพี่เลี้ยงนำโดยพระอาจารย์เอกชัย นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา บรรพชาสามเณร ที่จะบรรชา จำนวน ๑๕๐ รูป และบวชพราหมณ์หญิง จำนวน ๓๐๙ คน มาทำพิธีมอบผ้าไตร ให้แก่นักเรียนชาย บริเวณด้านหน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ซึ่งท่านพระครูปลัดสมนีก ท่านเจ้าอาวาส วัดท่าซุง เป็นประธานมอบผ้าไตร เมื่อเสร็จแล้วได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๙-เม-ย-๖๑-บรรพชาสาม.jpg

  วันที่ ๙ เม.ย.๖๑ บรรพชาสามเณรและชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ๙-๑๕ เม.ย.๖๑ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
  พระราชอุทัยโสภณ ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ที่มหาวิหาร๑๐๐
  ปีพระราชพรหมยาน โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดท่าซุง ให้การต้อนรับ
  เมื่อได้เวลา ได้กราบอาราธนาท่านเจ้าคณะจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะนักเรียนชายหญิงของร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา นั่งรวมกันพร้อมกันต่อหน้าประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนชายที่จะบรรพชาเป็นสามเณร เข้าถวายธูปเทียนแก่พระอุปัชฌาย์และทำการเปลี่ยนชุดเพื่อครองผ้า ระหว่างนั้นตัวแทนนักเรียนหญิง นำนักเรียนเข้ากราบพระอุปัชฌาย์เพื่อขอสมาทานอุโบสถศีลบวชชีพราหมณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน เสร็จแล้วทางตัวแทนเณรเข้ากล่าวคำขอบรรพชาและขอศีล๑๐
  หลังจากนั้นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทแก่เณรและชีพราหมณ์ทั้งหมด เสร็จ
  เรียบร้อยแล้ว พระราชอุทัยโสภณท่านเจ้าคณะจังหวัดได้เมตตาถ่ายภาพร่วมด้วยเป็นที่ระลึก
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๙-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖.jpg

  วันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  1523312043_88_วันจันทร์ที่-๙-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖.jpg

  วันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๐.๔๙ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้น สวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  กำหนดการ
  งานทำบุญวันสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์

  วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

  ทำบุญวันสงกรานต์
  วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน – วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
  เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
  เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร(ทองดี)
  เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
  วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
  เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ที่ลาน ๒๕ ไร่
  เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)ลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวานาโกศล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  (งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ทำวัตรเย็น – ลงพระปาฏิโมกข์ตามปกติ )

  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ (พิธีสะเดาะเคราะห์)

  เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๐๗.๐๐ น.พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
  วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๐๙.๕๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ (ใช้ผ้าขาว)
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ รอบสุดท้าย (ใช้ผ้าขาว)
  เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวานาโกศล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  (งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน และงดทำวัตรเย็น )

  (ขอเชิญญาติโยมร่วมก่อพระเจดีย์ทรายที่ลาน ๒๕ ไร่
  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.)

  -ท่าซุง-กำหน.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – กำหนดการงานทำบุญวันสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๑๐-เม-ย-พ-ศ-๒๕.jpg

  วันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๕.๓๓ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้น สวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๑๐-เมษายน-พ.jpg

  วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๑๑-เม-ย-พ-ศ-๒๕๖๑-ส.jpg

  วันพุธที่ ๑๑ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบเวลา ๑๕.๓๐ น.
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ๔ รูป ขึ้น สวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๑๑-เมษายน-พ-ศ-๒๕.jpg

  วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สวดอภิธรรมถวายกุศลแด่พระราชภาวนาโกศล ณ มหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน รอบค่ำ
  พระสงฆ์วัดท่าซุง ทั้งวัดขึ้นสวดอภิธรรมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่อาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน จากนั้นทายกนำเจ้าภาพอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม หลังจากพระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า จากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...