ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันนี้วันพระตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  คำว่า อิทธิบาท ๔ นี่คิดว่าท่านทั้งหลายยังไม่ลืม อิทธิบาท ๔ เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม หากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิทธิบาท ๔ เข้าช่วย เป็นอันว่า กิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการ ไม่มีอะไรบกพร่อง จะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆ อันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญในทางจิต
  ขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่า อิทธิบาท ๔ ก็คือ
  ๑. ฉันทะ ความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ
  ๒. วิริยะ ความเพียรในการต่อต้านอุปสรรค
  ๓. จิตตะ เอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำ ไม่ละเลย ไม่ทำจิตให้เหินห่าง ไม่พลั้งไม่เผลอ จดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ แล้วก็
  ๔. วิมังสา ก่อนจะทำอะไรทั้งหมด ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประการใด แล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้น ไม่เลือกอยู่ในสายที่มีผลชั่ว
  นี่ถ้าอิทธิบาท ๔ มีครบถ้วนละก็ จรณะ ๑๕ ประการ ของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนด้วย แล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้ง ๑๐ ประการให้ทรงตัว
  อาการทั้ง ๓ อย่างที่กล่าวมานี้ ขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย จงทรงให้ครบให้ถ้วน อย่าให้บกพร่องเป็นอันขาด ถ้าขืนปล่อยให้บกพร่องแล้ว ท่านก็จะเสียใจมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าถ้าปล่อยให้อาการทั้ง ๓ นี้บกพร่อง ความสำเร็จต่างๆ ที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็ไม่มีผลในด้านความเป็นพระ เป็นฆราวาสก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำ เป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัว
  แต่ทว่า การเจริญพระกรรมฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่า มรรคผล นี่ก็ไม่เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์เสมอไป แต่ว่าความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์นั้น ว่าเราต้องการผลสูง ไม่ต้องการผลต่ำ เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎ ไม่มีเกณฑ์ ไม่มีอารมณ์ตั้งใจ ที่เรียกกันว่า อธิษฐานบารมี ทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำ
  เหมือนกับคนเดินทาง ถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่าง ไปมันส่งเดชเสียเถอะวันนี้นะ ไป เรียกว่าไปส่ง อย่างนี้ผลมันก็ไม่ดี มันจะดีได้อย่างไรบรรดาท่านทั้งหลาย เพราะว่าในการไปไม่หาจุดหมายปลายทาง มันก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ ถ้าเรามีเจตนาเจาะจงว่าวันนี้เราจะไปไหน แล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว
  ข้อนี้มีอุปมาฉันใด ในการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกัน เราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อน ว่าตั้งเกณฑ์ไว้ให้สูง เกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือ พระอรหันต์ ว่าเราบวชมาคราวนี้เราต้องการความเป็นพระอรหันต์ ไม่ใช่บวชสักแต่ว่าบวช ไม่ใช่บวชตามประเพณี ที่คิดว่าบวชสักแต่ว่าบวช บวชตามประเพณี ก็มีหวังลงอเวจีมหานรก ไม่มีทางรอด เพราะว่าพระเรานี่ แม้แต่พระด่าพระเท่านั้น
  อย่าง สุวรรณมัจฉา เป็นพระอยู่ แต่ว่าเธอเป็นพระไม่สำรวม ชอบด่าพระด้วยกัน ทั้งนี้ เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมหานรก นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ คือพระเรานี่บาปก็บาปหนัก ถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนัก
  ฉะนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งใจไว้ให้หนัก คือตั้งเอาอรหันต์เลย เราบวชคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหันต์ เมื่อตั้งใจไว้สูง เหมือนกับเราขึ้นต้นไม้ หรือว่าเดินทางไกล ขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอด ถ้าบังเอิญมันไปหมดแรงจริงๆ ถ้าไม่ถึงยอด อย่างตํ่าที่สุดมันก็ถึงคบ คาคบข้างล่าง คือกิ่งใหญ่ข้างล่าง เป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้น ถ้าเราจะคิดว่า เอ้า ขึ้นมันส่ง มันจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ช่าง ขึ้นมันส่ง แล้วดีไม่ดีก็ตะกายเหนื่อยเปล่า อยู่ข้างล่างเท่านั้น เพราะขาดวิริยะอุตสาหะ ข้อนี้มีอุปมาฉันใด การเจริญพระกรรมฐานและการบวชพระก็เหมือนกัน
  ผมขอนำแบบฉบับเก่าๆ ที่ท่านโบราณาจารย์ท่านเขียนคำขอบรรพชาไว้ว่า
  “นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา”
  บางที่ท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้ว จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจำเป็น ถ้าเราไปนิยมตามที่บุคคลที่เขาไม่ใช้นะ แสดงว่าเรามันจะทรามไปตามเขา ให้ถือความมุ่งหมายเดิมไว้ว่า การบวชเข้ามานี่ ท่านแปลว่า “ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน”
  นี้เดิมทีเดียว การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้ ที่นี้ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้ เราก็ควรจะปฏิบัติหรือตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่า ไม่ใช่สักแต่ว่าบวช ไม่ใช่สักแต่ว่าทำกัน
  ทีนี้การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งบรรดาพระทั้งหลายจะเข้าไปในป่า เมื่อเรียนกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะ ท่านไม่มานั่งรับคำสอนเหมือนเรา ฟังกันอยู่วันละ ๓-๔ ครั้งแบบนี้ ท่านฟังกันครั้งเดียว ฟังแล้วก็จำ จำแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่า ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลออกมาเลย แต่ความจริงวัดเรานี่ จะคิดว่ามันไม่ใช่ป่า มันก็คล้ายป่า ป่าก็มีเสียงนกเสียงกา มีธรรมวิเวก มีกายวิเวก วัดของเราจริงๆ นี่ก็มีความสงบสงัดพอ เพราะเสียงจากวิทยุ เสียงจากขยายเสียง อะไรต่ออะไรของเรานี่ เสียงบทเสียงเพลงของเรานี่ไม่มี เวลาพักจากการฟังคำแนะนำแล้วก็มีอาการเงียบสงัด จะมีอยู่บ้างก็เสียงสุนัขเห่าสุนัขหอน นี่เราก็ต้องคิดว่าถึงในป่าว่า ในป่าน่ะมีเสียงนก เสียงกา อยู่ตลอดเวลา เขาก็ทำความดีกันได้ นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่า พระที่เข้าป่าต้องยุงกิน ต้องริ้นกัด ที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวก อาหารก็ไม่สะดวก แต่ก็ท่านก็สามารถทำความดีกันได้ เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่าน มีโอกาสดีกว่าท่าน นั่งสบายกว่า นอนสบายกว่า อาหารการบริโภคก็ดีกว่า สถานที่ก็ดีกว่า แต่ถ้าบังเอิญเราทำดีไม่ได้ ก็น่าสลดใจอย่างยิ่ง ก็แสดงว่าเราเป็น อาภัพพบุคคล เป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้
  นี่ก็ขอพูดต่อไปว่า เมื่อพระไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า ความจริงท่านไม่ได้สอนมาก ท่านสอนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่าง ว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าก็ดี ศึกษาจากพระอริยสงฆ์ก็ดี เขาศึกษากันขนาดไหน แล้วในที่สุดท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าป่าชัฏ กลับออกมาหรือไม่ทันกลับก็เป็นอรหันต์กันเลย นี่มีกันอยู่มาก
  ก็ลีลาแห่งการเจริญพระกรรมฐานให้เข้าถึงผล บรรดาท่านสาธุชนและภิกษุสามเณร นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรรมฐาน ท่านจะเข้าใจ จะได้รับฟังบุคคลตัวอย่าง ทีนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อพระไปศึกษาพระกรรมฐานจากรพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็สอนไม่มาก นิดๆ หน่อยๆ พอเข้าใจ แล้วบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่า พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงไปหา พระสารีบุตร ก่อน เมื่อพระเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้ว พระสารีบุตรก็ถามว่า
  “ถ้าเธอไปในแดนไกล ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไร เธอจะตอบเขาว่ายังไง”
  บรรดาพระทั้งหลายพวกนั้นก็จนใจ ไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไง พระสารีบุตรจึงได้สอนว่า “ถ้าบังเอิญมีใครเขามาถามเธออย่างนั้น ขอเธอทั้งหลายจงตอบเขาว่า เราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อ”
  นี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไปให้หมด หมายความว่า ดับให้หมด ให้สิ้น ไม่มีเชื้อเหลือ หมายถึงความเป็นพระอรหันต์ นี่เป็นอันว่าพระโบราณาจารย์หรือต้นเหตุแห่งพระพุทธศาสนา ท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้
  อย่างการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระอรหันต์เป็นสำคัญ ฉะนั้นคำขอบรรพชาในสมัยนั้นจึงมีคำว่า
  “นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา” ซึ่งแปลเป็นใจความว่า
  “ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน”
  นี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะ แต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไป ท่านแปลงไป ก็อย่าเปลี่ยนอย่างแปลงกำลังใจ คำขอบรรพชาไม่สำคัญ สำคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้น นี่พูดถึงความมุ่งหมาย

  โพสต์โดย achaya

  1529606945_349_วันนี้วันพระตรงกับวันพ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  -๒๓-มิถุนายน.jpg

  วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต รองเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง อันเชิญ ท้าวเวสสุวรรณองค์จำลอง ตั้งไว้บนศาลาเรือนไทย ที่ย้ายมาจากศาลาเก่าที่เคยอยู่ค้างหอฉัน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  รายงานข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน “กรกฎาคม” ปี 2561

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เดินทางมาสอนกรรมฐาน รับสังฆทาน บ้านดอนเมือง บ้านสายลม กทม.

  วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ งานพิธีอุปสมบทนาค (หมู่) เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ งานทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

  วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ งานทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ สถานที่ ๑๗ แห่ง รอบวัดท่าซุง เนื่องในโอกาสเข้าจำพรรษา

  -ท่าซุง-รายง.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – รายงานข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน “กรกฎาคม” ปี 2561

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  -๑๐๐.jpg

  งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณะภาพของหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  คณะสีลม จัดทำถวาย
  น้อมถวายกุศลแด่หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561 เวลา 17.00 น.
  ณ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  ลำดับพิธี
  – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และหลังจากนั้น ร่วมกันเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนา เพื่อถวาย
  พระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากนั่งกรรมฐานแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง นำคณะพระสงฆ์วัดท่าซุง จัดเตรียมสถานที่ และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. จึงแยกย้ายกลับที่พัก

  ซึ่งทางวัดท่าซุง จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และหลังจากนั้น ร่วมกันเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนา เพื่อถวาย
  พระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
  ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือนตลอดปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
  ณ มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  -๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143823_382_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143823_85_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143824_105_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143824_529_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143825_716_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143825_859_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143825_826_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143825_503_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143826_221_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143826_350_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg
  1530143826_652_วันพุธที่-๒๗-มิถุนายน-พ-ศ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันนี้วันพระตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  บุญช่วยบุญ

  ไปที่สำนักพระยายม ก็กลับมาอีก ๘ นาที บรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อถึงแล้ว พระยายม ก็รายงานบอกว่า ยังมีคนที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่ง ก็เรียนถามท่านบอกว่า เธอคนนั้นเป็นใคร

  ท่านก็นำ เด็กหญิงตัวเล็กๆ ขาวโปร่ง รูปร่างหน้าตาดี อายุ ๔ ขวบ ออกมา ท่านบอกว่าเด็กหญิงคนนี้ เป็นโรคท้องร่วงตาย ตายเมื่อวานนี้เอง เพิ่งตายใหม่ๆ อยู่ไม่ไกลนัก ถามท่านบอกว่า มีความสำคัญอย่างไร

  ท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของพระท่านจะบรรยาย เมื่อนำเด็กหญิงคนนี้มาแล้ว เด็กหญิงคนนี้มาก็เข้าไปไหว้พระท่าน เธอไหว้เรียบร้อย จริยาดีมาก สงบเสงี่ยมเรียบร้อย แล้วหันมาไหว้อาตมา พร้อมกับไหว้เทวดาทั้งหลาย

  หลังจากนั้นก็ถามเด็กหญิงคนนั้นว่า
  “หนูเกิดที่ไหน?”
  เธอก็ตอบว่า “เกิดไม่ไกลจากวัดท่านเท่าไหร่เจ้าค่ะ ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร”
  ความจริงเธอบอกจังหวัด บอกบ้านที่อยู่เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ว่าตามระเบียบ เสียงมาบอกว่า สงวนไว้ อย่าบอกที่อยู่แน่นอน เราไม่ใช่ พระโมคคัลลาน์
  ก็เป็นอันว่า ถามว่า “หนูเป็นโรคอะไรตาย?”
  เธอบอกว่า “เป็นโรคท้องร่วงตาย”
  ถามว่า “หนู! ขณะที่ตาย หนูคิดอะไร?”
  เธอตอบว่า “หนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่ หนูเคยไปเจริญกรรมฐานกับแม่”
  พอเธอพูดเท่านี้ก็ตกใจ แล้วนึกขึ้นมาได้ นึกเป็นภาพเด็กเล็กๆ อายุประมาณ ๔ ปี ท่าทางสุภาพเรียบร้อย ทำงานทุกอย่างทุกสิ่งเรียบร้อยมาก แต่ทุกอย่างที่ทำออกมา แล้ว ทุกอย่างปกติหมด ไม่มีอะไรต้องเตือนกัน ยังคิดว่าหนูน้อยคนนี้ทำไมอายุน้อยนัก

  ก็ถามว่า “เวลาหนูจะตาย หนูคิดอะไร?”
  เธอบอกว่า “ขณะก่อนป่วย ชอบเจริญกรรมฐาน ไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ แต่เวลามันป่วยจริงๆ ก็นึกไม่ออก ท้องมันเดินมาก มันร้อนในท้อง แล้วก็ปวดท้องมาก จิตก็คิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียว เมื่อถึงเวลาจะตาย ได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม ตกใจนิดหนึ่ง จิตก็ออกจากร่าง

  เห็นลุงทั้ง ๔ องค์ไปยืนกัน ลุงคนหนึ่ง จำนวน ๔ องค์เขาอุ้ม บอก หนู! ไปกับลุงเถิด..ลุงจะมารับไป ลุงใจดี ลุงอุ้มหนู หนูก็กอดคอลุง ลุงก็นำมาหาลุงใหญ่ แล้วลุงใหญ่ให้ไปพักตรงโน้น ในกลุ่มคน กลุ่มคนที่พัก ไม่ใช่พักแบบทรมาน คือไม่มีโซ่ ไม่มีตรวน เป็นอิสระทุกอย่าง มีความสุขพอสมควร แต่ไม่มีอาหารกิน”

  ก็ถามพระท่านว่า “เด็กคนนี้มีความสำคัญหรือ?”

  ท่านบอกว่า “มีความสำคัญมาก เพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้องหน้า ถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะ ก็จะสามารถตัดสังโยชน์ ๕ ได้” ฟังแล้วอายเด็กว่า ไอ้หนูตัวเล็กๆ เท่านี้ ต่อไปเบื้องหน้าเธอจะตัดสังโยชน์ได้ รูปร่างหน้าตาเธอก็สวย ทรวดทรงก็ดี แต่ว่าที่จำเป็นต้องตายนี้ เพราะบุญช่วยให้ตาย

  พอท่านตรัสแบบนั้นก็ตกใจ จึงกราบเรียนถามว่า เป็นเพราะอะไร บุญช่วยอาจจะมีชีวิตอยู่นาน

  ท่านก็บอกว่า บุญช่วยบุญ คือที่สามารถจะตัดสังโยชน์ได้ มันมี ๒ ประการ คือว่า
  (๑) อานิสงส์เต็มพร้อมในการตัดสังโยชน์
  และประการที่ ๒ เธอขาด “อธิษฐานบารมี”
  ถ้ามี “อธิษฐานบารมี” หวังตั้งใจเพื่อนิพพานมาในชาติก่อนไว้เสมอๆ เธอจะยังไม่ต้องตาย เพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตัดสังโยชน์ได้ แต่ว่าเธอขาด “อธิษฐานบารมี”

  ในเมื่อขาด “อธิษฐานบารมี” รูปร่างหน้าตาเธอก็สวย ทรวดทรงก็ดี จริยาก็เรียบร้อย ฐานะบิดามารดาก็ดี ย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจของคน

  ฉะนั้น กามคุณสามารถจะเบียดเบียนเธอ ซึ่งจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าตัดสังโยชน์ได้ ในเมื่อบุญใหญ่เห็นว่ามีความสำคัญอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตาย

  ถามว่า เธอตายเสียแล้ว เธอสามารถจะตัดสังโยชน์ ๕ ประการใช่ไหม ท่านก็บอกว่า ตัด ๕ ได้แล้ว ก็ตัด ๑๐ ได้ด้วย เพราะอะไร
  เพราะการเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม หรือเป็นนางฟ้าก็ตาม มีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อ เทวดากับพรหมนี่ฟังเทศน์จากพระอริยเจ้าก็ตาม ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าก็ตาม บรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วน มากกว่าคน
  เด็กคนนี้ตายเพราะกำลังกุศลสนับสนุน จึงมีความจำเป็นต้องมารับ และการมารับวันนี้ก็มาครบถ้วน อย่างฉันเป็นต้นศาสนา (ตัวท่านนะ ไม่ใช่อาตมานะ) ก็มารับ พระอริยสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามาก เป็นอนาคามีก็มีเยอะ เป็นสกิทาคามีก็เยอะ เป็นโสดาบันก็เยอะ เป็นเทวดา หรือพรหมฌานโลกีย์ก็มาก

  รวมความว่ามาพร้อมกันทั้งหมด อย่างนี้บุญเธอใหญ่จึงต้องมากัน ในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตาม เป็นเทวดาก็ตาม เธอต้องเป็นนางฟ้า บุญบารมีนี้จะส่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาท จะสามารถปฏิบัติตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานได้

  เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องความตายอีก แต่ตายดี คนแรกตั้งใจจะบวช ตายแล้วก็ดี เด็กน้อยคนนี้แม้จะเป็นเด็กเล็ก เคยเห็นถวายสังฆทานเป็นปกติ มากับแม่ขอเดี่ยว หมายความว่า ต้องขอเป็นอิสระ พ่อกับแม่ถวายแล้ว เธอต้องถวายเป็นส่วนตัว
  และเด็กหญิงคนนี้เจริญกรรมฐานคล่องมาก เคยเรียกมาถามเวลานั้น มีวันหนึ่ง มีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นนั่นเห็นนี่ เห็นสวรรค์ นรก สงสัยสวรรค์ นรก พรหมโลก ตายแล้วมีเกิดจริงไหม ก็เลยเรียกเด็กคนนี้มาถาม
  เธออธิบายได้คล่องมาก ถามเธอถึงเรื่องวิธีปฏิบัติ เธอได้อะไรบ้าง เล่าให้ฟังซิ เธอก็เล่าให้ฟัง ตามที่เธอพบมาทุกอย่าง เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นหรือคณะนั้น หมดสงสัย หรือเพิ่มสงสัยก็ไม่ทราบ

  เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้ว ขอทุกท่านถือว่า การปฏิบัติตามที่ผ่านมาแล้วนี่นะ เรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นประโยชน์ หากท่านจะนำไปใช้บ้างก็จะดี ในที่สุดนี้เวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาที บรรดาท่านพุทธบริษัท ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านทุกท่าน
  สวัสดี*

  โพสต์โดย achaya

  1530143592_748_วันนี้วันพระตรงกับวันพ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง นำคณะพระสงฆ์ ญาติโยม และคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  ณ มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  -๒๘-มิถุนา.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันที่ ๒๙มิ.ย.๖๑ ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๑๐ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  วันนี้เวลา๑๘.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงและ ญาติโยมพุทธบริษัท รวมทั้งคณะครูนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมกันทำพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลฯพร้อมกันกับทางส่วนกลาง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นได้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลฯในครั้งนี้ด้วย

  -๒๙มิ-ย-๖๑-ร่วมสวดม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันศุกร์ที่ ๒๙ มิย.๖๑ เดินทางมาสอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม
  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทฺโธเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุงเดินทางมาถึงบ้านซอยสายลมในช่วงบ่าย แต่เนื่องจากท่านพระครูปลัดฯติดภารกิจเข้าสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายฯ ณ ลานพระราชวังดุสิตในช่วงเย็น
  ดังนั้นเวลา๑๙.๐๐น. พระครูสมุห์ละออง ธมฺมจาโร จึงลงรับสังฆทาน เจริญศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญและทำสังฆทานกันในวันนี้แทน จนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๓๐น. จึงขึ้นพัก

  -๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306971_917_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306971_758_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306973_765_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306973_651_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306974_960_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306975_258_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306976_834_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306977_437_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306978_175_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306979_164_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg
  1530306980_728_วันศุกร์ที่-๒๙-มิย-๖๑-เดิ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  -๓๐-มิถุนายน.jpg

  วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง รับสังฆทาน ที่บ้านสายลม กทม. และร่วมฟังคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว ดร.ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล จากนั้นนำกล่าวคำถวายสังฆทาน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันที่ ๓๐มิย.๖๑ สอนกรรมฐานที่บ้านสายลมวันเสาร์
  ช่วงเช้าท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธ ลงรับสังฆทานจากญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันในวันหยุด อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา ๑๒.๓๐น. เริ่มฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิวันนี้มีผู้รับการฝึกเบื้องต้น ๘๘ คน ไปนิพพานได้๗๕คน ไม่ได้๑๓ คน ฝึกญาณแปด ๑๙๓คน หลังจากฝึกแล้วญาติโยมถวายสังฆทานกันต่อ จนถึงเวลา ๑๕.๓๐น.ท่านพระครูปลัดฯจึงขึ้นพัก
  ต่อมาเวลา ก่อน๑๙.๐๐น เล็กน้อย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธลงเจริญศรัทธาญาติโยมในช่วงเย็น เมื่อได้เวลาเปิดเสียงสอนกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ท่านสอนเรื่องพุทธานุสติ อย่างเช่นตัวอย่างในพระสูตรเรื่องสุปติฏฐิตะเทพบุตรซึ่งไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า แต่เมื่อป่วยใกล้ตายนึกถึงชื่อพระพุทธองค์ขึ้นมา ตายไปเป็นเทพบุตร ดังนั้นให้เรานึกถึงพุทธานุสติไว้ตลอด มโนมยิทธิก็เป็นทางไปสู่พระนิพพานได้ง่ายเพราะให้นึกถึงและจับภาพพระพุทธเจ้าไว้เช่นกัน เมื่อจบแล้วนั่งสมาธิอีกประมาณ๒๐นาที ต่อจากนั้นอุทิศส่วนกุศล และดร.ปริญญา นำกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน เสร็จแล้วญาติโยมสาธุ
  ชนเข้าทำบุญถวายสังฆทานกันต่อจนถึงเวลา ๒๑.๐๐น. เริ่มสวดบทพุทธคุณทำนองสรภัญญะและคาถาเงินล้าน จบแล้วพระให้พร จากนั้นท่านพระครูปลัดฯจึงขึ้นพักผ่อน

  -๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485403_430_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485404_966_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485404_709_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485405_834_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485406_616_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485406_201_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485407_548_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485407_807_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485408_688_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485409_728_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg
  1530485409_17_วันที่-๓๐มิย-๖๑-สอนกรรมฐ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  -๑-ก-ค-๖๑-สอนกรรมฐาน.jpg

  วันที่ ๑ ก.ค.๖๑ สอนกรรมฐานที่บ้านสายลมวันอาทิตย์
  เวลาประมาณ๙.๐๐น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงเจริญศรัทธาญาติโยมในช่วงเช้า ซึ่งมีผู้มาทำบุญถวายสังฆทานกันหนาแน่นตลอดจนถึงเวลา๑๒.๓๐น. เริ่มฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ มีผู้รับการฝึกเบื้องต้น ๙๕ คนไปนิพพานได้ ๘๕คน ไม่ได้๑๐คน ฝึกญาณแปด ๒๔๕คนหลังจากฝึกแล้ว มีการทำบุญกันตามอัธยาศัยจนถึงเวลา ๑๕.๓๐น. ท่านพระครูปลัดฯจึงขึ้นพัก
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  [​IMG]

  วันที่ ๑ก.ค.๖๑ เวลา๑๙.๐๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิสทฺโธ ลงรับแขกในช่วงค่ำ และเปิดเสียงสอนกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ท่านสอนเรื่อง การเคารพในพระไตรสรณาคมน์ ยอมรับว่าทุกคนเกิดมาพบแต่ความทุกข์ โลกทั้งโลกเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เราเป็นสมบัติของโลกก็ย่อมเสื่อมไปเช่นกัน ท่านให้ทุกคนเคารพในศีล๕ มีความเมตตากรุณาต่อกัน ทุกอย่างในร่างกายเป็นเรื่องธรรมดา เกิด แก่ เจ็บ ตายมีแต่ทุกขเวทนา ดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะเกิดต่อไปขอให้ญาติโยมคิดกันไว้ทุกวัน
  จบแล้วสาธุชนทั้งหมดเจริญกรรมฐานประมาณ๒๐นาที หลังจากนั้นอุทิศส่วนกุศลและกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน ญาติโยมเข้าทำสังฆทาน ทำบุญต่างๆกันต่อเนื่องจนถึงเวลา ๒๑.๐๐น. ท่านพระครูปลัดฯจึงขึ้นพักผ่อน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุง ลานจอดรถ และลานบิณฑบาตสำหรับงานธุดงค์บริเวณพื้นที่ลาน ๒๕ ไร่ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ช่างได้เทปูนเสร็จในช่วงสุดท้ายด้านหน้าซุ้มประตูทางเข้าลาน ๒๕ ไร่ และช่างบางส่วนเริ่มปูหินแกรนิต บริเวณตรงกลางลานประกอบพิธี ช่างเหล็กเริ่มติดตั้งโครงสร้างบุษบกโดยรอบของเมรุ สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ

  -๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570007_133_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570007_469_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570007_465_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570008_874_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570008_835_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570008_143_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570008_832_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570009_731_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570009_263_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570009_89_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg
  1530570009_247_วันจันทร์ที่-๒-กรกฎาคม-พ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  -๒-ก-ค-๖๑-สอนกรรมฐาน.jpg

  วันที่ ๒ ก.ค.๖๑ สอนกรรมฐานที่บ้านสายลมวันจันทร์
  เวลาประมาณ๑๐.๐๐น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับศรัทธาจากญาติโยมที่มาทำบุญกันอย่างเช่นเคย ท่านพระครูปลัดฯสนทนากับญาติโยมตามอัธยาศัยจนถึงเวลา๑๕.๓๐น. ท่านจึงขึ้นพัก
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  1530609842_352_วันที่-๒-ก-ค-๖๑-สอนกรรมฐาน.jpg

  วันที่ ๒ ก.ค.๖๑ สอนกรรมฐานที่บ้านสายลมวันจันทร์ ช่วงค่ำ
  เวลา๑๙.๐๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิสทฺโธ ลงรับแขกในช่วงค่ำ และเปิดเสียงสอนกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วสาธุชนทั้งหมดเจริญกรรมฐานประมาณ๒๐นาที หลังจากนั้นอุทิศส่วนกุศลและกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน ญาติโยมเข้าทำสังฆทาน ทำบุญต่างๆกันต่อเนื่องจนถึงเวลา ๒๑.๐๐น. พระให้พร จากนั้นท่านพระครูปลัดฯจึงขึ้นพักผ่อน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
  วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ ปรับปรุงบริเวณรอบวิหารหลวงพ่อ๕พระองค์
  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๑ ทางวัดได้เริ่มมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบวิหารหลวงพ่อ๕ พระองค์ รวมถึงที่จอดรถบริเวณหน้าศาลาเก่า ส่วนงานวันนี้นั้นหน้างาน ช่างได้วางท่อระบายน้ำขนาด ๖๐ ซม. จากโครงการไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำของถนนหน้าวัด และทำการกลบดินและเทลีนผูกเหล็กฟุตติ่งเสารั้วและรับลางประตู

  -๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609605_460_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609605_559_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609606_438_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609606_988_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609606_21_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609607_559_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609608_276_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609608_399_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609608_501_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609609_977_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg
  1530609609_747_วันที่-๓-ก-ค-๖๑-ปรับปรุงบร.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +339
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...