ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ พร้อมด้วยพระวุฒิชัย มาที่สนามสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย

  -๑๒-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg
  -๑๒-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg
  -๑๒-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg
  -๑๒-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg
  -๑๒-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
  ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง

  http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2622

  -ท่าซุง-รายง.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน “กุมภาพันธ์” ปี 2562

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  -ที่-๑๐-กุมภาพ.jpg

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และสวดพระพุทธมนต์
  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๖ รูป สวดพระพุทธมนต์ – เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม – อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ที่ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  -ที่-๑๐-กุมภาพ.jpg

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงบ่าย พระราชทานเพลิงศพ
  คณะญาติโยม ถยอยวางดอกไม้จันทร์
  เวลา ๑๘.๐๐ น. การรำถวายมือชุดบูชาพระคุณ โดยคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา – การแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนจองถนน โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา – บรรเลงขลุ่ยโดย อาจารย์ ธนิต ศรีกลิ่นดี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  -ที่-๑๐-กุมภาพ.jpg

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงค่ำ พระราชทานเพลิงศพ จริง
  เวลา ๑๘.๐๐ น. การรำถวายมือชุดบูชาพระคุณ โดยคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา – การแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนจองถนน โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา – บรรเลงขลุ่ยโดย อาจารย์ ธนิต ศรีกลิ่นดี
  เวลา ๒๐.๐๐ น. พระราชทานเพลิงจริง – พระพิธีธรรมวัดราชสิทธาราม ๔ รูป สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๒ พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ) วัดจันทาราม(ท่าซุง)
  เวลา ๙.๓๐น พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยุรวงศาวาส แสดงพระธรรมเทศนา๑กัณฑ์ จบแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๖ รูป ขึ้นอาสนสงส์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร หลังจากนั้น ทางคณะจัดเลี้ยงของวัดถวายภัตตาหารเพลที่มหาวิหาร ๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน
  ต่อมาเวลา ๑๒.๓๐น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป ขึ้นอาสน์หน้าพระประธานเพื่อสวดมาติกา บังสุกุล จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าถวายผ้าไตรพระราชทานเป็นลำดับแรก ต่อมาเจ้าภาพเข้าถวายผ้าไตรต่อตามลำดับ หลังจากนั้นเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรมจนเเรียบร้อย หลังจากนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

  -๑๐-ก-พ-๖๒-พิธีบำเพ็.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๕ก.พ.๖๒ เดินทางมาสอนกรรมฐานที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จ.นครราชสีมา
  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธเจ้าอาวาส นำคณะสงฆ์วัดท่าซุงเดินทางมาสอนกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช ถึงงศูนย์ฯในช่วงบ่าย หลังจากจัดเตรียมสถานที่แล้วได้ขึ้นพัก รอเวลาลงทำวัตรเย็นในเวลา ๑๗.๓๐น

  กำหนดการ
  วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง

  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg
  -๑๕ก-พ-๖๒-เดินทางมา.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  รายชื่อเจ้าภาพโรงทานงานพระราชทานเพลิง ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล วัดท่าซุง
  วันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png 1f447.png

  ๑. คณะโรงครัววัดท่าซุง
  ๒. โอเลี้ยง ลุงเต่า
  ๓.ร้านดินดี ไม้สวย
  ๔.คณะศิษย์เก่า พ ส ธ
  ๕.วัดถ้ำป่าไผ่
  ๖.กองบุญเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน
  ๗.เจ๊วันดี
  ๘.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๙.บารมีหลวงปูหลวงพ่อหลวงพี่
  ๑๐.ขนมครกหลวงพ่อโอ
  ๑๑.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์
  ๑๒.มิสเตอร์เช็ค
  ๑๓.สุภาณินี อุสาหะ
  ๑๔.ท็อป. ตลาดสี่มุมเมือง
  ๑๕.คณะลานธรรมนำปัญญา
  ๑๖.ร้านข้าวต้มแม่จำเนียร
  ๑๗.คุณศิราณี เมฆลอย บ้านไร่ภูผาทอง
  ๑๘.ร้านอาหารไทยสมาย Usa
  ๑๙.พิพัฒน์ – แม่น้อย อรวดี
  ๒๐.กระเพาะปลามหาเศรษฐี
  ๒๑.กาแฟสด ธรรมวิโมกข์ พระบุญมา
  ๒๒.ร้านขนมคุณพระ นครสวรรค์
  ๒๓.@แอ๊ทบ้านท่าซุงคาเฟ่
  ๒๔.คณะ อ.เชิด ปักธงชัย
  ๒๕.ภูษาล้านนา
  ๒๖.คณะบูชาคุณพระรัตนตรัย(泰国感恩佛法僧善团)
  ๒๗.เกี๊ยวซ่า นครสวรรค์
  ๒๘.ยอด เศรษฐีธรรม
  ๒๙.สมชาย นิจจารีย์ และคณะ
  ๓๐.โรงแรมศิลาหยกแกรนด์ จ. ตาก
  ๓๑.คุณเล็กพัทยา
  ๓๒.พระใบฎีกาพิษณุ
  ๓๓.พระมหาสมบัติ วัดสร้อยทอง
  ๓๔.พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ วัดป่าเขาดิน
  ๓๕.น้ำดื่มสมุนไพรแม่มะยมหวานเย็น
  ๓๖.ฟรี เด้!
  ๓๗.ร้านสลัด เงินล้าน
  ๓๘.คณะทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  ๓๙.บ้านสุขสมใจ
  ๔๐.กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี
  ๔๑.กลุ่มสะพานบุญเมืองพระชนก
  ๔๒.กลุ่มทำดีให้พ่อดู
  ๔๓.ร้านหมูเจ๊หมวย อ.ต.ก 3 นนทบุรี
  ๔๔.คณะลูกหลานหลวงพ่อ
  ๔๕.วัดป่าโนนสมบูรณ์
  ๔๖.วัดพระธาตุจอมรุ่ง
  ๔๗.คณะลูกพ่อสัมพเกษี
  ๔๘.วัดป่าดงธาตุโดยพระมนตรี
  ๔๙.คุณหมวย สุพรรณ
  ๕๐.พระพีรพัฒน์ และคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
  ๕๑.คุณยาย ขนมไทย
  ๕๒.วัดป่าเวฬุวันสว่างธรรม
  ๕๓.วัดเขาวง
  ๕๔.คณะรักหลวงพ่อ
  ๕๕.นิวเมืองเหน่อ
  ๕๖.คณะบุญดอกบัวเมืองแก้ว
  ๕๗.คณะสุขโต
  ๕๘.ศิษย์วัดท่าซุง Wiesbaden เยอรมัน
  ๕๙.วัดเขาพลวงทอง
  ๖๐. พระชอุ้ม ลับแล
  ๖๑.คณะลับแล
  ๖๒.ร้านอี๊ด อาหารตามสั้ง
  ๖๓.วัดป่าสมุนไพรไทรทอง
  ๖๔.ครอบครัวชินนาอาชว์
  ๖๕.คณะศิษย์ บ้านพ่อถูทา
  ๖๖.แม่จุกและครอบครัว
  ๖๗.น้ำพริกครกคุณอัฐ ศิษย์เก่า พสธ.
  ๖๘.คณะร้านจิปาถะโฟน
  กับคณะครูเอ๋ พ.ส.ธ
  ๖๙.ร้านคุณอมรรัตน์และคณะ
  ๗๐.ร้านเฮียฮง และคณะ
  ๗๑.โรงทานบารมี พระธัมมสรโณ
  ๗๒.คณะลูก-หลานจาก สปป.ลาว
  ตามรอยธรรมพ่อเพื่อกลับบ้าน
  ๗๓.พ่อจ่าหยองแม่พรรณี และคณะ
  ๗๔.คณะบ้านพรหลวงพ่อพระนครศรีอยุธยา
  ๗๕.ร้านถุงทอง โบ้เบ๊ ก.ท.ม รุ่ง -วิไล เพชรบูรณ์
  ๗๖.พ.ต.อ.ชาญวิทย์ กนกนาก
  ๗๗.ฟาร์มเห็ดเมย์เปิ้ล
  ๗๘.ร้านฟิลิกซ์โฟนและคณะ
  ๗๙.คุณพ่อคุณแม่พระเอกภพ บางปะอิน และคณะ
  ๘๐.คณะสาวตราด
  ๘๑. ร้านไพรินทร์ สังฆภัณฑ์
  ๘๒.ครีมกาแฟสด
  ๘๓. คุณแอ๋ว และคณะ
  ๘๔.พระปลัดสำเภาและคณะ
  ๘๕.โรงทานไร่ภูวิมาน
  ๘๖.วัดพรหมยานรังสรรค์ – วัดพุทธไชโย

  สนับสนุนน้ำดื่มโดย : อารีน่า

  ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ แจกของในนามศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช
  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ประธานสาธารณสงเคราะห์ จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร พระทนงศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์PC จำนวน๒๐เครื่อง พร้อมด้วย อุปกรณ์การเรียน และเครื่องบริโภคเช่นเส้นหมี่ไวไว ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ให้แก่ อ.เชิดศักดิ์ ค่อยจะโป๊ะ อาจารย์จากร.ร.ไผ่สีสุก ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาและคณะนักเรียนจำนวนหนึ่งเป็นผู้รับมอบ ในนามของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร โดยในงานนี้ได้มอบเงินจำนวน สองแสนบาทถ้วนเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ปี พระราชพรหมยานนุสรณ์ ณโรงเรียนไผ่สีสุก จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งได้มอบเงินที่ญาติโยมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯร่วมบริจาคสมทบอีกจำนวน ๑๑,๖๘๕ บาทไว้ด้วย

  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg
  -๑๖-ก-พ-๖๒-แจกของในน.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  -๑๗-กุมพาพันธ์-๒๕๖.jpg

  วันที่ ๑๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมงานวัดศาลพันท้าย
  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิต ตัดหวายลูกนิมิตและบวชพระฉลองอุโบสถ ๑๐๓ รูป
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๖-๑๗ ก.พ.๖๒ เดินทางมาสอนกรรมฐานที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จ.นครราชสีมา
  ช่วงเช้า ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธ ลงรับสังฆทานเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๙.๓๐น
  มีการฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิในวันเสาร์และอาทิตย์ จากนั้นในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๐๐น มีการฝึกกรรมฐานเช่นกันในวันศุกร์และวันเสาร์ ท่านพระครูปลัดฯเจ้าอาวาส รับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมตามสมควร จนถึงเวลา ๒๑.๐๐น ท่านจึงขึ้นพัก จำนวนผู้รับการฝึกกรรมฐานในวันศุกร์ ฝึกทั้งหมด๕๒คน ไปนิพพานได้ ๑๔คน ไม่ได้๕คน ฝึกญาณแปด๒๗คนฝึกสรุปท่องเที่ยว ๖คน และในวันเสาร์ฝึกทั้งหมด ๑๑๑คน ไปนิพพานได้ ๒๒คน ไม่ได้ ๔คน ฝึกญาณแปด ๖๔คนฝึกสรุปท่องเที่ยว ๒๑คน ในวันอาทิตย์เช้า ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธเจ้าอาวาส ไปปฏิบัติภารกิจยังวัดศาลพันท้ายฯ จ.สมุทรสาคร พระทนงศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ลงรับสังฆทานแทนจนถึงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐น พระสงฆ์ทั้งหมดจึงเดินทางกลับวัดท่าซุง

  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg
  -๑๖-๑๗-ก-พ-๖๒-เดินทาง.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๘ก.พ.๖๒ พระนวกะขอขมาท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง
  ช่วงบ่าย พระนวกะที่อุปสมบทถวายเป็นกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลอดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ร่วมกันทำพิธีขอขมาต่อท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส บริเวณหน้าที่ตั้งพระศพภายในมหาวิหาร๑๐๐ปีพระราชพรหมยาน

  -๘ก-พ-๖๒-พระนวกะขอข.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันนี้วันพระตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  การบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัท ในตอนต้นก่อนจะมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่างคนต่างตั้งใจกันว่า วันนี้เป็น วันมาฆบูชา
  คำว่า “มาฆะ” แปลว่า กลางเดือน ๓ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา ที่จัดว่าเป็นวันสำคัญ ก็คือว่า
  (๑) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ และก็
  ประการที่ ๒ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร
  เรื่องนี้จะไว้เล่าที่หลังในโอกาสเมื่อมาถึงแล้ว บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อันดับแรก ตั้งใจถวายทานและตั้งใจสมาทานศีล ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาทั้ง ๓ ประการนี้ล้วนแต่เป็นมหากุศล
  การถวายทาน บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ทานนั้นมีกำลังต่างกันหลายอย่าง แต่ทานที่มีกำลังมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือ “สังฆทาน”
  วันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่นำอาหารมาก็ดี เป็น “สังฆทาน” ถ้าถวายทานเป็น “สังฆทาน” มีพระพุทธรูป มีผ้าไตรจีวรก็ตาม ก็เป็น “สังฆทาน” เหมือนกัน
  สังฆทาน นี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่า
  “การถวายทานแด่พระอรหันต์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับการถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
  การถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับการถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
  การถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
  และการถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับการถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง”
  ฉะนั้น การที่ท่านพุทธบริษัทนำอาหารมาวันนี้เป็น “สังฆทาน” แน่ แต่ว่าการนำปัจจัยมาถวาย ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ปัจจัยนี้เป็นทาน ๒ อย่างเป็นทั้ง สังฆทาน และ วิหารทาน ทางวัดจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน
  ส่วนหนึ่งเป็น “สังฆทาน” คือ จัดอาหารเลี้ยงพระ หรือว่าเสียค่ากระแสไฟฟ้า
  อีกส่วนหนึ่งจะสร้างทำการก่อสร้างเป็น “วิหารทาน” ทั้งนี้เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้เป็นเจ้าของทาน มีอานิสงส์มากยิ่งขึ้น
  ต่อไปนี้ก็ขอย้อนกลับมาพูดเรื่อง “มาฆบูชา” คำว่า “มาฆบูชา” บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จำง่ายๆ ว่ากลางเดือน ๓ ก็แล้วกัน แต่วันนี้ที่กล่าวว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
  อันดับแรกก็คือ พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์ หมายความว่า เป็นโอวาทที่กล่าวจากปากพระพุทธเจ้าเอง เป็นการแนะนำบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย เนื่องในการสอนบรรดาพุทธบริษัทผู้เข้าถึงเขตพระพุทธศาสนา เพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาใหม่ๆ ก็ยังมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่ไม่มาก แต่ว่าเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ กลางเดือน ๓ มีพระสงฆ์ ๒,๕๐๐ รูป ก็มากอยู่ แต่ก็ยังถือว่าน้อย
  แต่การประกาศพระศาสนาตอนแรก บรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าไม่ได้อบรมเป็นคณะ เป็นแต่เพียงว่าใครเข้ามาบวชในพุทธศาสนา แล้วฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติตามตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป คือบรรลุตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ไปประกาศ คือสอนบรรดาพุทธบริษัท ที่เรียกว่าประกาศพระศาสนาทันที และก็ตรัสว่าในสถานที่แห่งเดียวกัน เธออย่าไป ๒ รูป อย่าไป ๒ องค์ ให้ไปองค์เดียว เพราะเวลานั้นพระน้อยมาก ศาสนาเพิ่งจะเกิดใหม่ๆ
  ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนได้มากขึ้น คือหนึ่ง คณะแรกก็ได้ ปัญจวัคคีย์ ฤาษีทั้ง ๕ มี ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ท่านวัปปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานามะ ท่านอัสสชิ นี่เป็นชุดแรก ชุดนี้เมื่อได้อรหัตผลแล้ว องค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งไปประกาศพระศาสนา
  ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงมาพบพวก พระยส พระยส นี่มีคณะมาก ทั้งหมดนี่เมื่อเรียนศึกษากับพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์แล้ว พระพุทธเจ้าก็ส่งประกาศพระศาสนา มาพบพวก ภัททวัคคีย์ อีก ๓๐ รูปบ้าง พบพวก ชฎิล อีกพันรูปบ้าง และก็พบ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ด้วย
  รวมความว่าทั้งหัวหน้าคณะและบริวาร เวลานั้นทั้งหมด ๒,๕๐๐ รูป แต่ละองค์เป็นพระอรหันต์หมด จำให้ดีนะบรรดานักเรียนทั้งหลาย คือทุกองค์เป็นพระอรหันต์หมด แต่พอถึงวันกลางเดือน ๓ เหตุที่คาดคิดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้น นั่นคือบรรดาพระสงฆ์ที่บวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และก็เป็นอรหันต์ทั้งหมด เข้ามาประชุมที่พระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมาย เขาเรียกว่ามีเหตุ ๓ อย่างคือ
  (๑) บวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  (๒) เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
  (๓) มาประชุมที่พระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมาย
  (๔) ดังนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ทำเหตุที่สี่ให้เกิดขึ้น คือแสดง โอวาทปาติโมกข์
  ก็รวมความว่า วันสำคัญ วันมาฆบูชา คือเขาเรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
  ย้อนอีกครั้งว่า
  (๑) มีพระสงฆ์ที่บวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  (๒) เป็นอรหันต์ทั้งหมด
  (๓) มาประชุมพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมาย พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่ง ต่างคนต่างมา
  (๔) พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ เขาเรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
  สำหรับ โอวาทปาติโมกข์ มีข้อความยาว แต่ว่าถ้าจะเทศน์ยาว บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปฏิบัติไม่ไหว อย่าเอาถึงขั้นปฏิบัติเลย แค่จำไปก็อาจจะไม่ได้หมดใช่ไหม จำได้หมดไหม จำหมดแล้วใช่ไหม ไม่เหลือเลย ก็รวมความว่าถ้าเทศน์กันทั้งหมด ก็ไม่เกิดประโยชน์ คนเทศน์ก็เหนื่อย คนฟังก็เมื่อยก็รำคาญ เอาเฉพาะหมวดต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสก็แล้วกัน ตรัสเป็นพระบาลีหมวดต้นว่า
  เธอทั้งหลายในการที่เธอจะประกาศพระศาสนาในที่ใดก็ตาม ให้สอนเหมือนกันหมดดังนี้ ให้ทำให้เหมือนกันคือ
  (๑) สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง จงแนะนำให้คนทุกคนปฏิบัติแต่ความดี ไม่ปฏิบัติความชั่ว ละความชั่วทุกอย่าง
  (๒) กุสะลัสสูปะสัมปะทา ปฏิบัติเฉพาะความดีทุกอย่าง
  (๓) สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลส
  เอตัง พุทธานะสาสะนัง ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด
  ก็ขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่า การที่พระพุทธเจ้าตรัสวันนั้น ก็คือ
  (๑) ให้แนะนำให้ทุกคนละจากความชั่วทุกอย่าง ความชั่วมี ๓ ชั่ว ชั่วทางกาย ชั่วทางวาจาและชั่วทางใจ ให้ละเสียทั้ง ๓ ชั่ว
  ละความชั่วทางกาย ก็คือ
  (๑) ไม่ฆ่าสัตว์
  (๒) ไม่ลักทรัพย์
  (๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็น “กรรมบถ ๑๐” ถ้าไม่มีข้อสุรา
  ละความชั่วทางวาจามี ๔ อย่างคือ
  (๑) ไม่พูดปด
  (๒) ไม่พูดคำหยาบ
  (๓) ไม่พูดส่อเสียดยุให้เขาแตกกัน
  (๔) ไม่เพ้อเจ้อเหลวไหล
  ละความชั่วทางใจ มี ๓ อย่างคือ
  (๑) ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรม
  (๒) ไม่จองล้างจองผลาญใคร โกรธยังมีอยู่ แต่ก็ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่พยาบาท
  (๓) มีความเห็นถูก หมายความว่า ยอมรับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงว่า พระพุทธเจ้าสอนถูก อย่างนี้ชื่อว่า ละความชั่วทั้งกาย ทั้งวาจา และใจ
  ถ้าละความชั่วทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ทั้ง ๓ อย่าง ถ้าละได้อย่างเบาๆ ขั้นต้น ก็จะเป็นพระโสดาบัน ถ้าจิตใจละเอียดลงไปหน่อย ก็จะเป็นพระสกิทาคามี ต่อมาจากการเป็นพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามี ทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระอนาคามี เมื่อถึงพระอนาคามีตัด ฉันทะ กับ ราคะ ได้แล้ว ต่อไปก็เป็นอรหันต์ เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญ
  ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน วันนี้ฟัง โอวาทปาติโมกข์ ก็จำข้อแรกไว้ว่า เราจะละความชั่วทุกอย่าง คือ
  ละความชั่วทางกาย
  (๑) ไม่ฆ่าสัตว์
  (๒) ไม่ลักทรัพย์
  (๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม
  ละความชั่วทางวาจา
  (๑) ไม่พูดปด
  (๒) ไม่พูดคำหยาบ
  (๓) ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกัน
  (๔) ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์
  ละความรู้สึกความชั่วทางใจ ก็คือ
  (๑) ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดที่เขาไม่ให้โดยชอบธรรม
  ประการที่ ๒ ความโกรธยังมีอยู่ แต่ไม่จองล้างจองผลาญใคร
  ประการที่ ๓ ยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ นี่เป็น โอวาทปาติโมกข์ ข้อที่หนึ่ง
  ข้อที่สอง กุสะลัสสูปะสัมปะทา ในเมื่อเราไม่ละเมิด ไม่ทำความชั่ว ก็ตั้งใจปฏิบัติความดี คือ
  (๑) เมตตา ความรัก
  (๒) กรุณา ความสงสาร
  (๓) มีจิตอ่อนโยน ไม่อิจฉาริษยาใคร ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย
  (๔) อุเบกขา วางเฉย เมื่อบุคคลอื่นเพลี่ยงพลํ้าไม่ซํ้าเติม
  ขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่า ความดีที่เราจะพึงทำเป็นมหากุศลใหญ่คือ “พรหมวิหาร ๔” ได้แก่
  (๑) จิตมี เมตตา ความรัก
  (๒) กรุณา ความสงสาร
  (๓) ไม่อิจฉาริษยาใคร มีจิตใจอ่อนโยน ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย
  (๔) อุเบกขา วางเฉย ในเมื่อใครเพลี่ยงพลํ้าเราไม่ซํ้าเติม
  และก็ สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลส อันนี้ก็พยายามนึกใช้ “อนุสสติ” เป็นเบื้องต้น
  “อนุสสติ” ที่จะพึงใช้ทำจิตใจให้ใสสะอาด ก็คือ หนึ่ง นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ให้ยอมรับตามความเป็นจริงว่า คนก็ดี สัตว์ก็ดีในโลกเกิดมาทั้งหมดต้องตาย แต่การตายไม่ใช่การถึงที่สุดของชีวิต ถ้าบังเอิญกิเลสยังมีอยู่ บาปยังมีอยู่ บาปก็จะพาลงไปสู่ลงอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจคบบุญกุศล จิตใจก็พาไปสวรรค์ นี่อย่างน้อย
  ฉะนั้น เราจะตัดสินใจว่าการตายคราวนี้ ก็ถือว่าเราจะตายเพื่อไปสวรรค์
  ฉะนั้น พยายามตั้งใจไปสวรรค์ทำอย่างไร
  (๑) นึกถึงความตายไว้ เรียกว่าเราจะไม่ประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตมันต้องตาย ตายเมื่อไรไปสวรรค์เมื่อนั้น การที่จะไปสวรรค์ได้
  (๒) มีความยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
  (๓) มีศีลบริสุทธิ์ ตั้งใจสมาทานศีล ๕ หรือสมาทานศีล ๘ หรือกรรมบถ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นที่เราพอใจ ตั้งใจไว้โดยเคารพว่า เราจะปฏิบัติแน่ อย่างนี้ทุกคนตายแล้วจะไม่ไปนรก อย่างตํ่าก็ไปสวรรค์ อย่างมีกำลังใจอย่างกลางก็ไปพรหม อย่างมีกำลังใจอย่างสูงสุดก็ไปนิพพาน

  โพสต์โดย achaya

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระครูสมุห์พิชิต (หลวงพ่อโอ), หลวงพ่อชัยวัตร อชิโต และคณะสงฆ์วัดท่าซุง เดินทางไปที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิต ภายในพระอุโบสถ

  เสร็จแล้วเดินทางต่อไปเพื่อร่วมงานพิธีตัดลูกนิมิต วัดวีรโชติธรรมทราม จ.ฉะเชิงเทรา

  -๑๗-มกราคม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เดินทางไปวัดวีรโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประกอบพิธีตัดลูกนิมิต พระอุโบสถ โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็พระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ เป็นองค์ประธานในพิธี

  -๑๗-กุมภาพั.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +328
  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
  ท่านพระครูปลัดสมนึกฯ
  เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นประธาน
  ฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์
  พร้อมฆราวาส ตลอดถึงครู นักเรียน
  ร.ร.พสธ.ประชาชนทั่วไป
  สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
  ขอขมาพระรัตนตรัย ทำบุญเวียนเทียน
  รอบอุโบสถวัดท่าซุง โดยมีเสียง
  นำสวดอิติปิโสฯ ของพระเดชพระคุณ
  หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล แล้วอุทิศส่วนกุศล;

  -๑๙-กุมภาพันธ์-๒๕๖.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...