เรื่องเด่น คณะสงฆ์เข้ากราบสักการะพระอาจารย์ใหญ่มหางอน

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 8 มกราคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,323
  กระทู้เรื่องเด่น:
  679
  ค่าพลัง:
  +2,041
  คณะสงฆ์เข้ากราบสักการะพระอาจารย์ใหญ่มหางอน

  064152.jpg

  วันนี้( 8 ม.ค.61) พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธ นำคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และคณะกรรมการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เข้ากราบสักการะ พระอาจารย์ใหญ่มหางอน ดำลงบุญ ประธานอพส. เจ้าอาวาสวัดใหญ่ไชยะพูม เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (พระสังฆราชลาวรูปที่ 5) ที่ให้การอุปถัมภ์และร่วมโครงการ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง”

  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มีวัตถุประสงค์การทำงาน เพื่อหนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา ผลงานที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ซึ่งได้จัดไปแล้วทั้งหมด 6 รุ่น มีพระธรรมทูตในโครงการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “พุทธภูมิศึกษา” จากประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม จำนวนทั้งหมด 176 รูป และจัดอบรมหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต เพื่อสร้างให้พระสงฆ์มีศรัทธาตั้งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ในแนวทางงานของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

  ทั้งนี้ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดการเสวนาพุทธพลิกโลก ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนก.ย.2558 ที่โรงแรม โชฟิเทล เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา พระอาจารย์ใหญ่ พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ปรารภกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า ชาวพุทธควรร่วมกันจัดธรรมยาตรา 5 ดินแดนพุทธ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงด้านพระพุทธศาสนาระหว่างพระสงฆ์และฆราวาสของ 5 ดินแดนพุทธ

  ในการนี้ คณะผู้บริหารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้รับหลักการและรับสานต่อแนวคิดของท่านให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดโครงการ ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค. – 4 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมาได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม คือการเชื่อมความสัมพันธ์และหาแนวทางทำงานเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันในดินแดนึลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อความสงบสุขของประชาชน สร้างความร่วมมือ เสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างพุทธบริษัทชาวพุทธในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงหรือประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อทำงานพระพุทธศาสนาให้ขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 3 เสาหลักอาเซียน โดยมุ่งเน้นเสาที่ 3 คือ การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  e0b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0.jpg
  b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0-1.jpg
  b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0-2.jpg
  b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0-3.jpg
  b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0-4.jpg
  b98ce0b980e0b882e0b989e0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b2e0b89ae0b8aae0b8b1e0b881e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8b0-5.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=158443&t=news
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 มกราคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...