เรื่องเด่น คณะสงฆ์-พศ.รุกทำแผนแม่บทพระปริยัตินิเทศก์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 9 เมษายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,355
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,239
  ค่าพลัง:
  +4,359
  b98c-e0b89ee0b8a8-e0b8a3e0b8b8e0b881e0b897e0b8b3e0b981e0b89ce0b899e0b981e0b8a1e0b988e0b89ae0b897.jpg

  จากการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ วันนี้( 9 เม.ย.) พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือถึงการดำเนินงานการศึกษาคณะสงฆ์ รายงานผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศในแต่ละระดับ การเก็บข้อมูลสำนักศาสนศึกษาในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ การจัดทำเว็บไซต์พระปริยัตินิเทศก์ รวมทั้งพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ. 2561 โดยมีการแก้ไขเนื้อหาคำจำกัดความบางส่วนให้ครอบคลุมการทำงาน ในขณะเดียวกันตนได้เสนอแนะแนวทางให้แต่ละจังหวัดรวบรวมปัญหาการศึกษาทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดบุคลากรการศึกษา การลดลงของจำนวนนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสนอมายังภาคการปกครองคณะสงฆ์ภายในเดือนเมษายน ในการเสนอปัญหาต่อส่วนกลางภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะได้นำมาออกเป็นนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการศึกษาคณะสงฆ์ในพื้นที่ หากให้ส่วนกลางกำหนดนโยบายและแผนงานลงไปเลย ก็จะส่งผลให้ส่วนภูมิภาคทำงานลำบาก เพราะส่วนกลางไม่รู้ปัญหาการศึกษาเท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่

  พระพรหมดิลก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ชี้แจงหลักการทำงานให้พระปริยัตินิเทศก์ได้รับทราบด้วยว่า หน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ไม่ได้มีแต่แนะแนวทางการสอนเท่านั้น แต่จะต้องทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่คณะสงฆ์มีเป้าหมายที่อยากให้บรรจุการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตได้จริง รวมทั้งจะทำอย่างไรให้ดึงจำนวนผู้เรียนให้มีมากขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้พศ. ดำเนินการร่างแผนแม่บทพระปริยัตินิเทศก์ จัดประชุมระดมความคิดจากระดับภาคทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปถึงสภาพปัญหาการศึกษาออกมาให้ส่วนกลางได้รับทราบในการจัดทำแผนและนโยบายให้ตรงจุดให้การทำงานไปสู่เป้าหมายของคณะสงฆ์ในการสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพ และสร้างคนดีให้แก่ประเทศชาติ

  นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า พระปริยัตินิเทศก์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลคุณภาพการศึกษาคณะสงฆ์ ซึ่งตนมองว่า จะทำอย่างไรให้พระปริยัตินิเทศก์เกิดประสิทธิภาพ โดยพศ.มีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งประเทศไทยขึ้น ดังนั้น จึงจะต้องมีนโยบายแกนกลางหรือแผนแม่บทพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อให้พื้นที่ได้ปฏิบัติ โดยแผนแม่บทดังกล่าวอาจจะต้องกำหนดในระยะยาว 5 ปี 10 ปี โดยมีนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการทำงาน แผนงบประมาณ บรรจุอยู่ซึ่งพศ.ได้รับหน้าที่ดำเนินการร่างแผนแม่บทดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หากดำเนินการได้จะทำให้การทำงานมีทิศทางและออกระเบียบรองรับการทำงาน เชื่อว่า หากมีแผนแม่บท และมีระเบียบรองรับ จะทำให้การทำงานมีเป้าหมายและการแก้ปัญหาการศึกษาคณะสงฆ์เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/637283
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...