คติที่ ๑๓ ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนัก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สมถะ, 18 กรกฎาคม 2006.

 1. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  คติที่ ๑๓ ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนัก


  ประกอบเหตุ สังเกตผล
  สนใจเถิด ประเสริฐนัก


  สืบมาจากผลแห่งการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเข้าถึงวิชาธรรมกายระดับไหน เราก็ไม่รู้กับท่าน แต่เราเรียนตามหลวงพ่อมา หลวงพ่อสอนศิษย์ของท่านว่า
   
 2. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  คติธรรมและคตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ จะเห็นว่าไม่เหมือนคติธรรมและคตินิยมที่เราอ่านผ่านมา เพราะคติธรรมที่เราอ่านผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นคติปริยัติ คือคติที่เราเรียนเพื่อรู้ ส่วนคติธรรมของหลวงพ่อเป็นคติปฏิบัติคือได้ปฏิบัติแล้ว ได้ทดลองแล้ว คือได้นำปริยัติมาปฏิบัติแล้ว เกิดผลในทางปฏิบัติแล้ว


  ในครั้งต่อๆ ไป ผมจะนำคติธรรมคตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ มาให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษากัน ซึ่งมีหัวข้อกระทู้ดังนี้

  คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิต ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4522351/Y4522351.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=157
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43957


  คติที่ ๑ อย่าโกงตัวเอง
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4523079/Y4523079.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=158
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44026


  คติที่ ๒ ให้บริจาคทานและบำรุงการศึกษาเรื่อยไป
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4524856/Y4524856.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=159
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44052


  คติที่ ๓ ดอกไม้หอมไม่ต้องเอาน้ำหอมมาพรม ฯ
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4525345/Y4525345.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=160
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44053


  คติที่ ๔ เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ ฯ
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4525784/Y4525784.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=161
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44067


  คติที่ ๕ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดเป็นตัวสำเร็จ
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4526564/Y4526564.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=162
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44092


  คติที่ ๖ ผิดศูนย์ผิดทาง ไม่เข้ากลางออกนอก
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4529309/Y4529309.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=163
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44179


  คติที่ ๗ ขุดบ่อหล่อธารา ขุดตื้นๆ น้ำบ่มี ฯ
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4531847/Y4531847.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=164
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44271


  คติที่ ๘ รักษ์ร่างพอสร่างร้ายรอดตน ฯ (คำประพันธ์)
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4534184/Y4534184.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=165
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44357


  คติที่ ๙ เห็นใดฤามาตรแม้นธรรมกาย ฯ (คำประพันธ์)
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4534821/Y4534821.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=166
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44360


  คติที่ ๑๐ ด้วยความหมั่นมั่นใจไม่ประมาท (คำกลอน)
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4536450/Y4536450.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=167
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44408


  คติที่ ๑๑ พายเถอะนะเจ้าพาย (คำกลอน)
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4539752/Y4539752.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=168
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44488


  คติที่ ๑๒ เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำอะไร (คำคม)

  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4542668/Y4542668.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=169
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44582


  คติที่ ๑๓ ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนัก
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4546429/Y4546429.html
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=170
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=44723


  คติที่ ๑๔ ชีวิตของเราไม่พอแก่การปฏิบัติธรรม

  คติที่ ๑๕ ทางโลกก็เหลว ทางธรรมก็แหลก ฯ (คำคม)

  คติที่ ๑๖ ถ้าอ่อนให้อ่อนอย่างสำลี ถ้าแข็งให้แข็งอย่างเพชร

  คติที่ ๑๗ ขึ้นชื่อว่าโทษแล้ว แม้เท่าปลายผมอย่าให้กระเซ็นถูก ฯ

  คติที่ ๑๘ ปูเสฉวนเหมือนกาฝาก ได้แต่อาศัยเขา

  คติที่ ๑๙ ผลไม่ดกนกชุมน้ำเย็นปลาชอบอาศัย

  คติที่ ๒๐ ไม่สู้แต่ไม่หนี

  คติที่ ๒๑ คนจริงไม่กลัว แต่กลัวคนไม่จริง

  คติที่ ๒๒ กินคนเดียวไม่พอกิน กินมากคนกินไม่หมด

  คติที่ ๒๓ ทำความดีอะไรก็ทำเถิด แต่เรื่องทานอย่าละทิ้ง ฯ

  คติที่ ๒๔ วัดปากน้ำไม่มีน้ำมนต์ ไม่มีคาถา มีแต่หยุดในหยุด ฯ


  คติธรรม คตินิยมของท่าน ควรแก่การเล่าเรียน

  แต่จะเรียนให้สนุก จะอ่านให้บันเทิง ท่านต้องไม่ใจร้อน ควรอ่านให้จบทุกกระทู้ ไม่ควรอ่านแบบครึ่งๆ กลางๆ การตั้งต้นอ่าน ต้องสัญญากับตัวเองว่า เราจะอ่านให้จบให้จงได้

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  ขอเชิญท่านผู้สนใจใฝ่รู้ในวิชชาธรรมกายทั้งหลาย เข้าไปอ่านข้อมูลในหัวข้อกระทู้เหล่านี้ ซึ่งผู้จัดทำพยายามรวบรวมข้อมูลหลายแง่มุมที่มักมีผู้ถามเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายมาให้อ่านและวิเคราะห์กันนะครับ  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น

  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น การรวมใจทำอย่างไร?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=91
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3690611.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น วิธีการฝึกให้สภาพใจใสสว่าง
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=90
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38566
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3692595.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราเกิดมาทำไม ? เราจะตายอย่างไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=89
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38661
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3701453.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราจะสร้างบารมีอย่างไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=88
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38826
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3703700.html


  เรียนวิชชาธรรมกาย "ไม่ทำให้งมเข็มในมหาสมุทร"

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=143
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4350919.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37868
  วิชชาธรรมกายระดับกลาง

  จะต่อวิชาอย่างไรครับ เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคแล้ว
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=122
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37616


  "เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา ฯลฯ"
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=150
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37863


  ใจละเอียด กายละเอียด (ทำไมต้อง ๑๘ กาย)
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=73


  เมื่อจิตตกภวังค์ จิตอยู่ที่ฐานไหน?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=144
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4364887.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38316


  เรื่องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=113
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=39634
  วิชชาธรรมกายระดับสูง

  ฌาณคืออะไร ? ฌานเกิดจากอะไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=133
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359235.html


  วิชชาธรรมกาย : ภาคพิจารณา วิปัสสนาภูมิ
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=134
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359202.html


  การเดินวิชชาธรรมกายตามแนว สติปัฏฐาน ๔
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=136
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359169.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38370


  พิจารณาอริยสัจ ๔ ในญาณ ๓
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=135
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359116.html


  "รู้วิธีเดินอริยสัจ"
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=126

  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42320
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4478205.html


  วิชชาธรรมกาย : วิธีทดลองจิตว่าอาสวะจะสิ้นเพียงไหน

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=137
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359044.html  เรื่องเกี่ยวกับธาตุธรรม และจักรพรรดิกายสิทธิ์


  กายสิทธ์ คืออะไร?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=118


  ธาตุธรรม ๓ ฝ่าย
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=132
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4068420.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37540  บุคคลยุคต้นวิชชา


  ประมวลภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=145
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41016


  แม่ชีอาจารย์ในวัดปากน้ำ
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=121


  อภินิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=146
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42356
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4470613.html


  พ่อตาจอมพลถนอม กิตติขจร พิสูจน์ความจริง

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=147
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42204
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4470277.html


  สามเณรธรรมกาย

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=148
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42203
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4469803.html


  กายทิพย์…ขึ้นขบวนแห่สู่สวรรค์ชั้นดุสิต

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=124
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42000
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4468/Y4468099.html
  พยานบุคคล

  ราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระนิพนธ์เรื่องธรรมกาย
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=151
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=39319
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359398.html


  ธรรมกาย” ในแนวคิดพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=152
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43870
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359375.html


  พระทิพย์ปริญญาเขียนเรื่องธรรมกาย

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=153
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41621
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359273.html
  ข้อมูลสืบค้นทางประวัติศาสตร์

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=115
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=40038


  ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=99


  วิชาธรรมกายคืออะไร ? เทียบกับข้อมูลในพระไตรปิฎก
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=74  คำถามที่ชอบถาม

  วิชชาธรรมกายสอนให้ติด "นิมิต" จริงหรือ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=140
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4422964.html


  มีคนโจทย์กันว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำเลิกฝึก"ธรรมกาย" จริงหรือ?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=139
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4475781.html


  ถามจริงค่ะ มีคนบรรลุวิชาธรรมกาย ของหลวงพ่อสดเยอะขนาดไหนคะ?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=141
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43224


  อยู่อเมริกาจะเรียนวิชชาธรรมกายได้ไหม?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=142
  http://www.palungjit.org/board/showt...586#post274586  เกี่ยวกับอัตตา อนัตตา เป็นอย่างไร

  นิพพานสูญหรือไม่สูญ ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=75


  ข้อควรพิจารณาเรื่อง “อนัตตา”
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=138
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3732130.html  ปกิณกะ

  สุญญตา และ จิตว่าง ในพุทธศาสนา
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=154
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41729
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3679434.html


  เรื่อง สวรรค์ – นรก – เทวดา – พรหม มีจริงหรือ ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=82
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3658176.html


  ตายแล้วเกิดได้อย่างไร?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=155
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41815
  กระทู้เชิญชวนครับ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=149
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43644<B< a>>
  ชมรมวิทยากรวิชาธรรมกาย ของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  http://www.crystalmind.org/  ตำราหลักสูตรต่างๆ ของวิชชาธรรมกาย  ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย
  http://www.crystalmind.org/library/phoodi/index.htm  แนวเดินวิชา หลักสูตรคู่มือสมภารของหลวงพ่อวัดปากน้ำhttp://www.crystalmind.org/library/somphan/index.htm


  แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๑
  http://www.crystalmind.org/library/makphol1/index.htm


  แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๒
  http://www.crystalmind.org/library/makphol2/index.htm  ตำราปราบมารภาค ๑ - ๕

  ปราบมาร ๑
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn1/index.htm

  ปราบมาร ๒
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn2/index.htm

  ปราบมาร ๓
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn3/index.htm

  ปราบมาร ๔
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn4/index.htm

  ปราบมาร ๕
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn5/frameset.htm  คุยกับ สมถะ เชิญที่
  chotsuwan2548dmk@yahoo.com

  <!-- / message -->
  <!-- / message -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...