คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิต ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สมถะ, 10 กรกฎาคม 2006.

 1. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิต ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ


  "หลวงพ่อวัดปากน้ำคิดอะไรไม่เหมือนใคร"


  จากการศึกษา พบว่าหลวงพ่อคิดอะไรไม่เหมือนใคร ความคิดบางอย่างมันน่าอันตราย โปรดดูประวัติในการบำเพ็ญเพียรทำภาวนาของท่าน ดังนี้


  "เราเรียนธรรมของพระบรมศาสดามามากแล้ว ทั้งหลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรบาลี นั่นคือการรู้ตามตำรา ตำราเขาว่าอย่างไร เราก็รู้ตามนั้น แต่เรายังไม่เห็นธรรมกับหูกับตาของเรา เราชื่อว่าไม่มีคุณธรรมอะไร ชีวิตของสมณะอยู่ได้ด้วยข้าวสุกของชาวบ้าน ก็เราไม่เห็นธรรมอะไร เราอยู่ไปก็เปลืองข้าวสุกชาวบ้าน ชีวิตของเราหาประโยชน์ไม่ได้ นั่งทำภาวนาคราวนี้ หากไม่เห็นธรรมตามที่พระบรมศาสดาทรงเห็นแล้ว ตายเสียได้ก็ดี"


  สรุปแล้ว หากไม่เห็นธรรม ตามที่พระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วขอให้ตายไปเลย


  "ชีวิตที่ไม่เห็นธรรม เป็นชีวิตที่ไร้ประโยชน์"


  นี่คือ ความคิดของหลวงพ่อ

  เราก็พิจารณาต่อไปว่า เราเคยศึกษาประวัติเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเคยพบไหม เกจิอาจารย์ใดมีความคิดอย่างนี้บ้าง ตอบได้ว่า ไม่เคยพบไม่เคยเห็นใครคิดอย่างนี้ ทำไมหลวงพ่อต้องคิดอย่างนั้น ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของผู้มีบารมีธรรมชั้นสูงเท่านั้น อย่างเราคิดอย่างนั้นไม่เป็นเพราะเราไม่ใช่ผู้มีบารมีธรรมอย่างหลวงพ่อ


  ประการต่อมา เรามาพิจารณาว่า ทำไมหลวงพ่อคิดว่า สมณะถ้าไม่เห็นธรรมของพระบรมศาสดาแล้ว ขืนอยู่ในเพศสมณะต่อไป ก็เปลืองข้าวสุกชาวบ้าน ความจริงหลวงพ่อเป็นพระ มีศีล ๒๒๗ เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกอยู่แล้ว ไม่มีใครรังเกียจพระที่มีศีลบริสุทธิ์ หลวงพ่อเป็นผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีศีลบริสุทธิ์ เหตุไฉนหลวงพ่อมาคาดคั้นเอาแก่ตังเองมากเกินไป ดูแล้วหลวงพ่อขาดเหตุผล


  บอกแล้ว บอกแล้วว่า หลวงพ่อคิดอะไรไม่เหมือนใคร
  หลวงพ่อท่านตีราคาชีวิต "ชีวิตที่มีประโยชน์คือชีวิตที่เห็นธรรมเท่านั้น"


  ความจริงหลวงพ่อสอนนักธรรมก็ได้ สอนบาลีก็ได้ ทำวัตรสวดมนต์ อันเป็นธุระของพระสงฆ์ ปกครองพระสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบวินัย แค่นี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้ว อบรมสั่งสอนพระเณรและเทศน์สอนชาวบ้านในวันพระวันโกน หลวงพ่อก็ทำเป็นปกติอยู่แล้ว แค่นี้ก็เป็นประโยชน์เหลือหลายแล้ว


  แค่นี้ หลวงพ่อท่านว่าไม่ใช่ประโยชน์จริง "ประโยชน์ที่แท้ต้องเห็นธรรมจึงจะเป็นประโยชน์จริง"


  ต้องเอาธรรมตามที่พระบรมศาสดาทรงรู้ทรงเห็น มาสอนกัน นี่แหละคือประโยชน์ หลวงพ่อท่านตีความอย่างนั้น มาถึงคำว่า "ธรรม" ตามความหมายของหลวงพ่อ ไม่ได้หมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อท่านหมายเอาว่า หน้าตาธรรม หูตาธรรม รูปร่างลักษณะของธรรม รูปพรรณสัณฐาน เนื้อหนังธรรมนั่นเอง ธรรมที่ว่านี้อยู่ที่ไหน ธรรมที่บอกปิฎกได้อยู่ที่ไหน หลวงพ่อท่านหมายความอย่างนี้


  ในที่สุด จากการบำเพ็ญแบบถวายชีวิตของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เห็น " ธรรมกาย" สมใจของท่าน เห็นที่ศูนย์กลางกายของท่าน ตามเนื้อหาสาระในหนังสือทางมรรคผล ๑๘ กายของหลวงพ่อนั้น เชิญท่านหาอ่านได้


  ธรรมกายคือตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย นั่นคือ ธรรมกายคือพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยคือตถาคต หลวงพ่อได้เห็นธรรมอย่างนี้ โดยที่ท่านไม่คาดคิด ในตอนหลังหลวงพ่อพูดว่า การที่ได้เห็นพระรัตนตรัย หรือการได้เห็นธรรมกายนั้น เป็นการเข้าถึงกรุวิชาขนานแท้ พบตำราพิชัยสงครามใหญ่ทีเดียว เป็นตำราพิชัยสงครามของพระรัตนตรัย รวมเรียกว่า "วิชชาธรรมกาย" ตามที่เราได้ยินได้ฟังนั่นเอง


  ผู้ค้นคว้าและค้นพบวิชาธรรมกายเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ


  ผู้ค้นคว้าวิชาธรรมกายคือหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติประจำตัวไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะคิด ไม่ว่าจะทำ มีอะไรแปลกไปจากคนทั้งหลาย ดังที่เราจะเรียนรู้คติธรรมและคตินิยมของท่าน ต่อไป...

  *************************************************
  จากหนังสือ คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิต ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  *************************************************
  <!--MsgFile=0-->
  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#204080 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#204080 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   
 2. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  คติธรรมและคตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ จะเห็นว่าไม่เหมือนคติธรรมและคตินิยมที่เราอ่านผ่านมา เพราะคติธรรมที่เราอ่านผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นคติปริยัติ คือคติที่เราเรียนเพื่อรู้ ส่วนคติธรรมของหลวงพ่อเป็นคติปฏิบัติคือได้ปฏิบัติแล้ว ได้ทดลองแล้ว คือได้นำปริยัติมาปฏิบัติแล้ว เกิดผลในทางปฏิบัติแล้ว


  ในครั้งต่อๆ ไป ผมจะนำคติธรรมคตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ มาให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษากัน ซึ่งมีหัวข้อกระทู้ดังนี้

  คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิต ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  คติที่ ๑ อย่าโกงตัวเอง

  คติที่ ๒ ให้บริจาคทานและบำรุงการศึกษาเรื่องไป

  คติที่ ๓ ดอกไม้หอมไม่ต้องเอาน้ำหอมมาพรม ฯ

  คติที่ ๔ เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ ฯ

  คติที่ ๕ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดเป็นตัวสำเร็จ

  คติที่ ๖ ผิดศูนย์ผิดทาง ไม่เข้ากลางออกนอก

  คติที่ ๗ ขุดบ่อหล่อธารา ขุดตื้นๆ น้ำบ่มี ฯ

  คติที่ ๘ รักษ์ร่างพอสร่างร้ายรอดตน ฯ (คำประพันธ์)

  คติที่ ๙ เห็นใดฤามาตรแม้นธรรมกาย ฯ (คำประพันธ์)

  คติที่ ๑๐ ด้วยความหมั่นมั่นใจไม่ประมาท (คำกลอน)

  คติที่ ๑๑ พายเถอะนะเจ้าพาย (คำกลอน)

  คติที่ ๑๒ เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำอะไร (คำคม)

  คติที่ ๑๓ ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนัก

  คติที่ ๑๔ ชีวิตของเราไม่พอแก่การปฏิบัติธรรม

  คติที่ ๑๕ ทางโลกก็เหลว ทางธรรมก็แหลก ฯ (คำคม)

  คติที่ ๑๖ ถ้าอ่อนให้อ่อนอย่างสำลี ถ้าแข็งให้แข็งอย่างเพชร

  คติที่ ๑๗ ขึ้นชื่อว่าโทษแล้ว แม้เท่าปลายผมอย่าให้กระเซ็นถูก ฯ

  คติที่ ๑๘ ปูเสฉวนเหมือนกาฝาก ได้แต่อาศัยเขา

  คติที่ ๑๙ ผลไม่ดกนกชุมน้ำเย็นปลาชอบอาศัย

  คติที่ ๒๐ ไม่สู้แต่ไม่หนี

  คติที่ ๒๑ คนจริงไม่กลัว แต่กลัวคนไม่จริง

  คติที่ ๒๒ กินคนเดียวไม่พอกิน กินมากคนกินไม่หมด

  คติที่ ๒๓ ทำความดีอะไรก็ทำเถิด แต่เรื่องทานอย่าละทิ้ง ฯ

  คติที่ ๒๔ วัดปากน้ำไม่มีน้ำมนต์ ไม่มีคาถา มีแต่หยุดในหยุด ฯ


  คติธรรม คตินิยมของท่าน ควรแก่การเล่าเรียน

  แต่จะเรียนให้สนุก จะอ่านให้บันเทิง ท่านต้องไม่ใจร้อน ควรอ่านให้จบทุกกระทู้ ไม่ควรอ่านแบบครึ่งๆ กลางๆ การตั้งต้นอ่าน ต้องสัญญากับตัวเองว่า เราจะอ่านให้จบให้จงได้

  ************************************
  <!--MsgFile=1-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#224422 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#224422 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   
 3. สมถะ

  สมถะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +972
  ขอเชิญท่านผู้สนใจใฝ่รู้ในวิชชาธรรมกายทั้งหลาย เข้าไปอ่านข้อมูลในหัวข้อกระทู้เหล่านี้ ซึ่งผู้จัดทำพยายามรวบรวมข้อมูลหลายแง่มุมที่มักมีผู้ถามเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายมาให้อ่านและวิเคราะห์กันนะครับ  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น

  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น การรวมใจทำอย่างไร?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=91
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3690611.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น วิธีการฝึกให้สภาพใจใสสว่าง
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=90
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38566
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3692595.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราเกิดมาทำไม ? เราจะตายอย่างไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=89
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38661
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3701453.html


  วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราจะสร้างบารมีอย่างไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=88
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38826
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3703700.html


  เรียนวิชชาธรรมกาย "ไม่ทำให้งมเข็มในมหาสมุทร"

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=143
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4350919.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37868
  วิชชาธรรมกายระดับกลาง

  จะต่อวิชาอย่างไรครับ เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคแล้ว
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=122
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37616


  "เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา ฯลฯ"
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=150
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37863


  ใจละเอียด กายละเอียด (ทำไมต้อง ๑๘ กาย)
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=73


  เมื่อจิตตกภวังค์ จิตอยู่ที่ฐานไหน?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=144
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4364887.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38316


  เรื่องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=113
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=39634
  วิชชาธรรมกายระดับสูง

  ฌาณคืออะไร ? ฌานเกิดจากอะไร ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=133
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359235.html


  วิชชาธรรมกาย : ภาคพิจารณา วิปัสสนาภูมิ
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=134
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359202.html


  การเดินวิชชาธรรมกายตามแนว สติปัฏฐาน ๔
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=136
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359169.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=38370


  พิจารณาอริยสัจ ๔ ในญาณ ๓
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=135
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359116.html


  "รู้วิธีเดินอริยสัจ"
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=126

  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42320
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4478205.html


  วิชชาธรรมกาย : วิธีทดลองจิตว่าอาสวะจะสิ้นเพียงไหน

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=137
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359044.html  เรื่องเกี่ยวกับธาตุธรรม และจักรพรรดิกายสิทธิ์


  กายสิทธ์ คืออะไร?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=118


  ธาตุธรรม ๓ ฝ่าย
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=132
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4068420.html
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=37540  บุคคลยุคต้นวิชชา


  ประมวลภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=145
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41016


  แม่ชีอาจารย์ในวัดปากน้ำ
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=121


  อภินิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=146
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42356
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4470613.html


  พ่อตาจอมพลถนอม กิตติขจร พิสูจน์ความจริง

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=147
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42204
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4470277.html


  สามเณรธรรมกาย

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=148
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42203
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4469803.html


  กายทิพย์…ขึ้นขบวนแห่สู่สวรรค์ชั้นดุสิต

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=124
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=42000
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4468/Y4468099.html
  พยานบุคคล

  ราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระนิพนธ์เรื่องธรรมกาย
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=151
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=39319
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359398.html


  ธรรมกาย” ในแนวคิดพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=152
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43870
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359375.html


  พระทิพย์ปริญญาเขียนเรื่องธรรมกาย

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=153
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41621
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y4359273.html
  ข้อมูลสืบค้นทางประวัติศาสตร์

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=115
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=40038


  ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=99


  วิชาธรรมกายคืออะไร ? เทียบกับข้อมูลในพระไตรปิฎก
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=74  คำถามที่ชอบถาม

  วิชชาธรรมกายสอนให้ติด "นิมิต" จริงหรือ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=140
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4422964.html


  มีคนโจทย์กันว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำเลิกฝึก"ธรรมกาย" จริงหรือ?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=139
  http://www.pantip.com/cafe/religious.../Y4475781.html


  ถามจริงค่ะ มีคนบรรลุวิชาธรรมกาย ของหลวงพ่อสดเยอะขนาดไหนคะ?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=141
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43224


  อยู่อเมริกาจะเรียนวิชชาธรรมกายได้ไหม?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=142
  http://www.palungjit.org/board/showt...586#post274586  เกี่ยวกับอัตตา อนัตตา เป็นอย่างไร

  นิพพานสูญหรือไม่สูญ ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=75


  ข้อควรพิจารณาเรื่อง “อนัตตา”
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=138
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3732130.html  ปกิณกะ

  สุญญตา และ จิตว่าง ในพุทธศาสนา
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=154
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41729
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3679434.html


  เรื่อง สวรรค์ – นรก – เทวดา – พรหม มีจริงหรือ ?
  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=82
  http://topicstock.pantip.com/religio.../Y3658176.html


  ตายแล้วเกิดได้อย่างไร?

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=155
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=41815
  กระทู้เชิญชวนครับ

  http://www.dhammakaya.org/board/show.php?No=149
  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=43644<B< a>>
  ชมรมวิทยากรวิชาธรรมกาย ของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  http://www.crystalmind.org/  ตำราหลักสูตรต่างๆ ของวิชชาธรรมกาย  ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย
  http://www.crystalmind.org/library/phoodi/index.htm  แนวเดินวิชา หลักสูตรคู่มือสมภารของหลวงพ่อวัดปากน้ำhttp://www.crystalmind.org/library/somphan/index.htm


  แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๑
  http://www.crystalmind.org/library/makphol1/index.htm


  [B]แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๒[/B]
  http://www.crystalmind.org/library/makphol2/index.htm  ตำราปราบมารภาค ๑ - ๕

  ปราบมาร ๑
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn1/index.htm

  ปราบมาร ๒
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn2/index.htm

  ปราบมาร ๓
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn3/index.htm

  ปราบมาร ๔
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn4/index.htm

  ปราบมาร ๕
  http://www.crystalmind.org/library/prabmarn5/frameset.htm  คุยกับ สมถะ เชิญที่
  chotsuwan2548dmk@yahoo.com   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2006

แชร์หน้านี้

Loading...