ปิดรับบริจาค ครบแล้วค่ะ ประมวลภาพการถวายปัจจัยหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ถวายวัดตองปุ ลพบุรี

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 14 พฤศจิกายน 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  ด้วยทางวัดตองปุ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์ข้ามปี และเพื่อไว้ใช้ในเทศกาลงานสำคัญทางพุทธศาสนา จำนวน 500 เล่ม ขณะนี้ยังขาดอีก 300 เล่ม จึงขอเรียนเชิญชวนท่านทั้งหลายที่มีจิตศรัทธา ร่วมบุญเล่มละ 20 บาท ท่านใดร่วมบุญขอชื่อสกุลเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือสวดมนต์ต่อไปค่ะ


  69.jpg 75.jpg 76.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2019
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  1 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 100 บาท
  2 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 20 บาท
  3 คุณศศิธร บัวหลวง 20 บาท
  4 คุณปาริฉัตร พลอยงาม 100 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  6 คุณนพชัย เดชเสน 100 บาท
  7 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ 100 บาท
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 40 บาท
  9 นพ.ประวิทย์ และคุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา 60 บาท
  10 อาจารย์พาริณี ธรรมไพศาลและครอบครัว 200 บาท
  11 อาจาย์คำปุน บุญเชิด 500 บาท
  12 อาจารย์ฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน 100 บาท
  13 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะพร้อมครอบครัว 100 บาท
  14 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  15 คุณเนตรนภาวิเศษธนากร 40 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2019
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  "อิมังปุณยะโกฏิฐาโส อันว่าส่วนแห่งผลบุญ ที่ท่านได้กระทำสำเร็จแล้ว ด้วยศรัทธาในบุญกิริยาที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จงสำเร็จถึงทุกๆ คนที่ได้มีส่วนร่วมบุญ แลอนุโมทนาบุญในทุกๆประการ
  ขอกำลังบุญจงสำเร็จประสิทธิมายังบุญทั้งมวลนี้ เมื่อข้าพเจ้า ถวายแล้ว เทพยดาทั้งหลายจงอนุโมทนาประสิทธิเทวานุภาพ ให้ผู้ได้รับจงมีทรัพย์มีสุขในทุกๆ สถาน ด้วยกำลังบุญแลเทวานุภาพนั้นจากนี้สืบไปเบื้องหน้านี้เทอญ..."
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  ขณะนี้ได้ยอด 162 เล่ม ขาดอีก 138 เล่ม
  1 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 100 บาท
  2 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 20 บาท
  3 คุณศศิธร บัวหลวง 20 บาท
  4 คุณปาริฉัตร พลอยงาม 100 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  6 คุณนพชัย เดชเสน 100 บาท
  7 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ 100 บาท
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 40 บาท
  9 นพ.ประวิทย์ และคุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา 60 บาท
  10 อาจารย์พาริณี ธรรมไพศาลและครอบครัว 200 บาท
  11 อาจาย์คำปุน บุญเชิด 500 บาท
  12 อาจารย์ฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน 100 บาท
  13 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะพร้อมครอบครัว 100 บาท
  14 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  15 คุณเนตรนภา วิเศษธนากร 40 บาท
  16 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา 60 บาท
  17 คุณตุลยากร ปิ่นทอง 20 บาท
  18 คุณวรินทร์ญา หาญกุดตุ้ม 217 บาท
  19 คุณศศิธร สายด้วง 20 บาท
  20 คุณจินตนา หาเรือนมิตร์ 20 บาท
  21 คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา 120 บาท
  22 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 100 บาท
  23 ไข่หวาน 100 บาท
  24 คุณแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป 60 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา 2 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา 2 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา 14 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  32 น้องปลา นลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 300 บาท
  33 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพร และครอบครัว 500 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2019
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  ยังขาดอีก 133 เล่ม จ้า
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  34 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  35 คุณจิตรา เกียรติยาวุฒิ และครอบครัว 200 บาท
  36 คุณปัญญา มาสุข 100 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  --------------------------
  อัพเดทวันที่ 15 พย 62
  บุญหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ถวายวัดตองปุ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี
  เล่มละ 20 บาท
  ยังขาดอีก 121 เล่ม 2,384 บาท
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,974
  ค่าพลัง:
  +14,811
  วันนี้ได้นำปัจจัยและรายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดตองปุ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี จำนวน 305 เล่ม 6,100 บาท ไปถวายท่านเจ้าอาวาส เรียบร้อยแล้วค่ะ
  1 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 5 เล่ม
  2 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 1 เล่ม
  3 คุณศศิธร บัวหลวง 1 เล่ม
  4 คุณปาริฉัตร พลอยงาม 5 เล่ม
  5 คุณประวิตร พลอยงาม 5 เล่ม
  6 คุณนพชัย เดชเสน 5 เล่ม
  7 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ 5 เล่ม
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 2 เล่ม
  9 นพ.ประวิทย์ และคุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา 3 เล่ม
  10 อาจารย์พาริณี ธรรมไพศาลและครอบครัว 10 เล่ม
  11 นางบิน ใจกล้า 5 เล่ม
  12 นายทูล บุญเชิด 5 เล่ม
  13 นางฐาปนี บุญเชิด 5 เล่ม
  14 อาจาย์คำปุน บุญเชิด 5 เล่ม
  15 นายทองคูณ บุญเชิด 5 เล่ม
  16 อาจารย์ฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน 5 เล่ม
  17 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะพร้อมครอบครัว 5 เล่ม
  18 คุณโชติกา ยมจินดา 5 เล่ม
  19 คุณเนตรนภา วิเศษธนากร 2 เล่ม
  20 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา 3 เล่ม
  21 คุณตุลยากร ปิ่นทอง 1 เล่ม
  22 คุณวรินทร์ญา หาญกุดตุ้ม 10 เล่ม
  23 คุณศศิธร สายด้วง 1 เล่ม
  24 คุณจินตนา หาเรือนมิตร์ 1 เล่ม
  25 คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา 6 เล่ม
  26 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 5 เล่ม
  27 ไข่หวาน 100 บาท 5 เล่ม
  28 คุณแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป 3 เล่ม
  29 ผู้มีจิตศรัทธา 1 เล่ม
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 1 เล่ม
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 1 เล่ม
  32 น้องปลา นลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 15 เล่ม
  33 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพร และครอบครัว 25 เล่ม
  34 คุณปัญญา มาสุข 5 เล่ม
  35 ผู้มีจิตศรัทธา 1 เล่ม
  36 คุณจิตรา เกียรติยาวุฒิ และครอบครัว 10 เล่ม
  37 ผู้มีจิตศรัทธา 5 เล่ม
  38 ผู้มีจิตศรัทธา 1 เล่ม
  39 คุณอุไรวรรณ์ Sui Seemakhajorn 5 เล่ม
  40 คุณรุ่งทิวา หมูทอง 5 เล่ม
  41 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 3 เล่ม
  42 คุณกฤษฏิ์ อภิโรจนนันท์ และคุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี 10 เล่ม
  43 คุณอารีรัตน์ วิทยาทรัพย์ 15 เล่ม
  44 คุณกัลยา แก้วศรี 5 เล่ม
  45 คุณเกียรติศักดิ์ รอดบุญ 2 เล่ม
  46 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว 10 เล่ม
  47 คุณนิภาพร พึ่งพัฒนะ 5 เล่ม
  48 คุณเดินทาง แสนไกล 1 เล่ม
  49 คุณสมชาย วงค์ไชยา 2 เล่ม
  50 คุณวิมล โอวรรณกุล 2 เล่ม
  51 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ 3 เล่ม
  52 คุณจารุดา โภคศิริ 1 เล่ม
  53 คุณดาริกานดา จันทะวาน 1 เล่ม
  54 คุณ ณพากาญจน์ ยิ้มทรัพย์ 5 เล่ม
  55 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี 5 เล่ม
  56 คุณกาญจน์ณภัทร จิรวัฒนชัยกุล 5 เล่ม
  57 คุณพิสิฐ บุญลาภ 31 เล่ม
  58 พ่อบุญแม่เล็ก ลูกๆ หลานแม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ 5 เล่ม
  จากคณะศรัทธาสายบุญไข่หวาน (พัชราภา-สุรพล มณีรัตน์)


  มาวัดตองปุเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เคยมาถวายหนังสือมนต์พิธีเล่มกลางเมื่อปี 2558
  ครั้งนี้ก็มาเยี่ยมชมความงดงามของศิลปะแบบละโว้เหมือนเดิม แต่สวยกว่าเดิมเพราะวัดตองปุ ขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร จะบูรณะสิ่งใดต้องผ่านกรมศิลป์ ก่อนเสมอ
  DSC_0001.JPG DSC_0015.JPG DSC_0028.JPG 75204617_758264091315469_3641212108919537664_o.jpg 69813514_2504041673208103_2677806628954177536_n.jpg 74981151_2504051339873803_8626834270947639296_n.jpg 74610081_2504051473207123_4199316853899657216_n.jpg 75328588_2504051379873799_4404938533454741504_n.jpg 70238654_2504051426540461_6533464466393137152_n.jpg DSC_0006.JPG
   

แชร์หน้านี้

Loading...