เรื่องเด่น ครั้งแรกในเมืองไทย “สาธยายพระไตรปิฎก 2 แผ่นดิน”

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 26 พฤศจิกายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,612
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,351
  ค่าพลัง:
  +4,828
  96539_th.jpg


  วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 22.54 น.


  ครั้งแรกในเมืองไทย “สาธยายพระไตรปิฎก 2 แผ่นดิน”

  ครั้งแรกในเมืองไทย “สาธยายพระไตรปิฎก 2 แผ่นดิน ครั้งที่ 1” แผ่นดินพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ จัดขึ้น 2-12 ธ.ค.นี้ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ จ.สมุทรปราการ

  “โครงการสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑” แผ่นดินพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ จัดโดยวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุด ที่รวบรวมหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎก เป็นการทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้อ่านพระไตรปิฎก ในรูปแบบของภาษาบาลี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

  สำหรับการจัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑ นี้ ถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งได้จัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนำชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ โพธิมณฑล ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงทั้ง ๒ โครงการฯ ขึ้นมาพร้อมกันนี้ เนื่องด้วยวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสาธยายพระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นพุทธบริษัท ด้วยการมีส่วนร่วมในการสาธยายพระไตรปิฎก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อีกทั้งเป็นการรวมศูนย์เนื้อนำบุญพุทธบริษัททั้ง ๔ ประการ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างบุญ บารมี และมีความเชื่อมั่นในคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  “พระไตรปิฎก” เป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ การสาธยายพระไตรปิฎก ด้วยเสียงแห่งพระบาลีที่เป็นพลังเสียงเดียวกับที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ดั่งที่ทรงตรัสไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา คถาคต” ด้วยสำระสำคัญของโครงการสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยังรวมถึงการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ได้โยงใยถึงการสาธยายที่พุทธคยา ซึ่งเป็นต้นแบบ จะช่วยสร้างความศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสร้างรากฐานของความดี ความมั่นคงแก่ประเทศไทยความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วกัน ตลอดจนช่วยให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันทุกๆฝ่าย การสาธยายพระไตรปิฎก จึงเป็นทำงานอย่างสันติวิธีที่น่าอนุโมทนา

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสำยประเทศอินเดีย – เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ และผู้ริเริ่มโครงการฯ กล่าวว่า “พระไตรปิฎก” เป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ ที่พุทธคยาได้ยกระดับขึ้นเป็นงานหลักที่ชาวโลกให้ความสำคัญ รอบพระมหาเจดีย์พุทธคยาจะกึกก้องด้วยเสียงแห่งพระบาลีโดยความเมตตาได้อนุโมทนาอนุมัติให้มีการสาธยายพระไตรปิฎกในประเทศไทย ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ ในวันและเวลาเดียวกันกับประเทศอินเดีย นอกจากจะมีความสำคัญต่อคนไทยและชาวพุทธทั้งหลาย ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา หรือเป็นการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอีกด้วย เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรสงวนและรักษาไว้ เพื่อสืบต่อไปอีกนานเท่านาน และการนำธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ ย่อมทำให้เราได้รับทั้งพระธรรมคำสอนและคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมในการดำเนินชีวิตอีกด้วย”

  ทั้งนี้ขอเชิญร่วมสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สอบถามโทร.๐๙๐ ๕๑๙๗๙๘๙ , ๐๘๖ ๐๓๙๕๐๐๕  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/96539
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤศจิกายน 2017
 2. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +5,177
  สาธุ สาธุ สาธู อนุโมทนามิกับ“สาธยายพระไตรปิฎก 2 แผ่นดิน”ครั้งแรกในเมืองไทย
   

แชร์หน้านี้

Loading...